Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kormányhivatal képzési, továbbképzési, vizsgáztatási tevékenysége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kormányhivatal képzési, továbbképzési, vizsgáztatási tevékenysége"— Előadás másolata:

1 A Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium Képzési-, továbbképzési munkacsoportja

2 A kormányhivatal képzési, továbbképzési, vizsgáztatási tevékenysége
A képzések, továbbképzések szervezésének jogszabályi alapja A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet „20. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése, továbbképzése körében a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, továbbá részt vesz a területi államigazgatási szervek kormánytisztviselőinek képzése, továbbképzése szervezésében”.

3 A munkacsoport célja, feladatai
Célja: A képzési-, továbbképzési tevékenység módszertani fejlesztése. Feladatai: Közreműködik a köztisztviselők és kormánytisztviselők egységes képzési-, továbbképzési rendszerének kialakításában, működtetésében. Felméri a tényleges képzési igényeket, amelyekhez módszertani útmutatót készít, képzési lehetőségeket biztosít. Értékeli a megye közszolgálati tisztviselőit érintő képzések, továbbképzések helyzetét. Felkérés esetén képzéséket szervez és koordinál. Közreműködik a feladatát érintő lényeges jogszabályok (törvények, kormányrendeletek) véleményezésében. Javaslatot tesz jogszabályok kidolgozására, illetve módosítására.

4 A munkacsoport összetétele
Vezetője: Dr. Vajda Viktória, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztálya főosztályvezetője Tagjai: Takács Szabolcs, a Kormánymegbízotti Kabinet kabinetvezetője Dr. Mikulási Erzsébet, a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály főosztályvezetője Zéman Györgyi, a Pénzügyi Főosztály főosztályvezetője Boros Gábor István, a Földművelésügyi Igazgatóság igazgatója Dr. Réfi Jenő, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója Katonáné Bellovits Andrea, a Munkaügyi Központ igazgatója Czapáry Rita, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltsége kirendeltség-vezetője

5 A munkacsoport alakuló ülése
Időpont: december 1. Helyszín: Megyeháza, Delegációs terem Napirend: Ügyrend elfogadása Tájékoztató a munkacsoport feladatairól A képzési-, továbbképzési és vizsgáztatási rendszer aktuális helyzetével kapcsolatos vélemények megvitatása

6 A tervezés, megvalósítás folyamata
Igényfelmérés Továbbképzési terv elkészítése az igényfelmérés eredménye alapján A tervben szereplő programok előkészítése, meghirdetése, lebonyolítása Beszámoló a terv végrehajtásáról

7 Az igények felmérése alapján 2012-ben:
2012. évi vizsgák ütemterve Az igények felmérése alapján 2012-ben: 200 fő közigazgatási alapvizsgázó 8 fő ügykezelő alapvizsgázó 85 fő közigazgatási szakvizsgázó Építésügyi vizsga szervezése Alkotmányos alapismeretek vizsga szervezése

8 A tagok véleménye a képzési rendszer jelenlegi működéséről
Nem a hatékony tanulásra ösztönöz. Nem a napi szintű feladatokra koncentrál. Nagyon beszűkült a közigazgatási szakvizsga választható vizsgatárgyainak köre. Célszerűbb lenne a szakvizsga általános részének tananyagát az alapvizsga keretében elsajátítani.

9 A tagok javaslatai Igényfelmérés
Kormányhivatali szintű javaslatrendszer kidolgozása Képzések, vizsgák anyagának áttekintése, korszerűsítésre vonatkozó ajánlás kidolgozása

10 Cél Az alapvizsga megszerzése egyben tágabb ismereteket, a közigazgatás több szegmensére való rálátást biztosítson. A szakvizsga egy-egy szakterület alaposabb megismerését szolgálja.

11 Javaslat új választható vizsgatárgy felvételére
A KIM Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárának megkeresése Javaslat: A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet – a közigazgatási szakvizsga kötelező és választható vizsgatárgyainak felsorolását tartalmazó – 3. számú melléklet 2. pontjának kiegészítése a több választható szakmai vizsgatárgy megjelölésével. Válasz: A közigazgatási vizsgarendszer felülvizsgálata során figyelembe veszik a javaslatot.

12 A jövőre vonatkozó tervek
A 7 létrehozandó régiós szintű képzőközpont közül a Veszprém, Fejér és Zala megye területére kiterjedő illetékességű Pannon Egyetem képviselőjének bevonása a munkacsoport munkájába. A megye közszolgálati tisztviselőinek és közigazgatási szerveinek érdekeit figyelembe véve, részvétel a január 1-jétől életbe lépő új rendszer kialakításával kapcsolatos egyeztetéseken. Az alkotmányos alapismeretek vizsga szervezésére vonatkozó módosító javaslat benyújtása.

13 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Dr. Vajda Viktória Koordinációs, humánpolitikai és szervezési főosztályvezető


Letölteni ppt "A kormányhivatal képzési, továbbképzési, vizsgáztatási tevékenysége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések