Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati működési és finanszírozási kockázat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati működési és finanszírozási kockázat."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati működési és finanszírozási kockázat

2 2014. 07. 23.Ulbert József2 Működési kockázat fogalma  Üzemi, üzleti kockázat: a termelési és értékesítési tevékenységgel kapcsolatban jelentkező kockázat!  Az árbevétel változás (növekedés) milyen hatást gyakorol az adózás előtti működés eredményességére?  A hatás erőssége attól függ, hogy a működési költségeken belül milyen arányt képviselnek a fix költségek!

3 2014. 07. 23.Ulbert József3 Finanszírozási kockázat  A vállalat finanszírozási tevékenységgel kapcsolatban felmerülő kockázati tényező.  A működési eredmény változása milyen hatást gyakorol az adózás utáni eredményességre?  A hatás erőssége attól függ, hogy a finanszírozás fix jellegű költségei és az adókulcs milyen mértékűek ?

4 2014. 07. 23.Ulbert József4 Példa  Két, egymástól csak a finanszírozás struktúrájában eltérő vállalat: L és U,  Mérlegeik eszközstruktúrája azonos, forrásstruktúrája eltérő,  Eredménykimutatásaik csak a pénzügyi műveletek ráfordításai miatt térnek el egymástól,  Adókulcs ugyanaz mindkettőnél (30%).

5 2014. 07. 23.Ulbert József5 Mérlegek LU A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.)6 000 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök6 000 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök4 000 I. Készletek4 000 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen10 000 D. Saját tőke6 00010 000 I.-II. Jegyzett tőke1 000 III.-VI.Tartalékok (eredm. és tőke)5 0009 000 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F.Kötelezettségek4 0000 I. Hátrasorolt II. Hosszú lejáratú4 0000 III. Rövid lejáratú G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen10 000

6 2014. 07. 23.Ulbert József6 1.Eset: EBIT = 800 LU A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)800 VIII.Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása3200 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) Összes árbevétel1800 Összes költség13201000 Adózás előtti eredmény480800 Adófizetési kötelezettség144240 Adózott eredmény336560 Osztalék00 Mérleg szerinti eredmény336560 Adóráta30% Hosszú lejáratú kötelezettség kamatlába8% ROA (adózott eredményre)3,4%5,6% ROA (üzemi eredményre, adózás után)5,6% ROE (adózott eredményre)5,6% ROE (üzemi eredményre, adózás után)9,3%5,6%

7 2014. 07. 23.Ulbert József7 2.Eset: EBIT = 2000 LU A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)2000 VIII.Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása3200 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) Összes árbevétel3000 Összes költség13201000 Adózás előtti eredmény16802000 Adófizetési kötelezettség504600 Adózott eredmény11761400 Osztalék00 Mérleg szerinti eredmény11761400 Adóráta30% Hosszú lejáratú kötelezettség kamatlába8% ROA (adózott eredményre)11,8%14,0% ROA (üzemi eredményre, adózás után)14,0% ROE (adózott eredményre)19,6%14,0% ROE (üzemi eredményre, adózás után)23,3%14,0%

8 2014. 07. 23.Ulbert József8 3. Eset: EBIT = 600 LU A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)600 VIII.Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása3200 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) Összes árbevétel1600 Összes költség13201000 Adózás előtti eredmény280600 Adófizetési kötelezettség84180 Adózott eredmény196420 Osztalék00 Mérleg szerinti eredmény196420 Adóráta30% Hosszú lejáratú kötelezettség kamatlába8% ROA (adózott eredményre)2,0%4,2% ROA (üzemi eredményre, adózás után)4,2% ROE (adózott eredményre)3,3%4,2% ROE (üzemi eredményre, adózás után)7,0%4,2%

9 2014. 07. 23.Ulbert József9 1. Semleges finanszírozási áttétel  EBIT = 800  U vállalatnál minden ráta megegyezik  ROA = ROE (L és U vállalatnál is)  ROA = ROE = adózás utáni kamatláb  Ebben és csak ebben a pontban (értsd: ezen az EBIT szinten!) a finanszírozás módja nem gyakorol hatást a vállalat jövedelmezőségére

10 2014. 07. 23.Ulbert József10 2. Kedvező finanszírozási áttétel  EBIT = 2000  U vállalatnál minden ráta megegyezik  ROA mindkét vállalatnál ugyanaz  ROA meghaladja a kölcsöntőke adózás utáni költségét  ROE nagyobb ROA L vállalatnál, ez mutatja, hogy kedvező a finanszírozási áttétel, mert jövedelmezőséget javít

11 2014. 07. 23.Ulbert József11 3. Kedvezőtlen finanszírozási áttétel  EBIT = 600  U vállalatnál minden ráta megegyezik  ROA mindkét vállalatnál ugyanaz  ROA alulmúlja a kölcsöntőke adózás utáni költségét  ROE kisebb ROA az L vállalatnál, ez mutatja, hogy kedvezőtlen a finanszírozási áttétel: jövedelmezőséget ront

12 2014. 07. 23.Ulbert József12 Következtetések: EBIT szintek  Meghatározható a semleges finanszírozási áttételhez tartozó EBIT-érték: indifferencia szint  Efelett kölcsöntőke bevonás indokolt.  Ez alatt ellenkezőleg.

13 2014. 07. 23.Ulbert József13 Következtetések: ROA-ROE  U vállalatnál D=0 miatt ROE=ROA  ROE nagyobb ROA, ha ROA nagyobb, az idegen tőkeköltség adózás utáni értékénél  Ellenkező esetben kedvezőtlen áttétel, ami kockázatot jelent!

14 2014. 07. 23.Ulbert József14 Áttételek  Áttételi hatás → profitsokszorozás. Miért? Fix működési költségek Fix finanszírozási költségek (kamat, elsőbbségi osztalék)  Működési áttétel foka (DOL) Az árbevétel 1%-os változása ?%-os változást vált ki az EBIT-ben?  Finanszírozási áttétel foka (DFL) Az EBIT 1%-os változása ?%-os változást vált ki az EPS- ben?  Kombinált áttétel foka (DCL) Az árbevétel 1%-os változása ?%-os változást vált ki az EPS-ben?

15 2014. 07. 23.Ulbert József152014. 07. 23.Oktató15 Áttételi hatás Egy részvényre jutó nyereség (EPS) DCL DOL DFL

16 2014. 07. 23.Ulbert József16 Kockázati mértékek

17 2014. 07. 23.Ulbert József17 Példa: Semleges (EBIT=800) LU SemlegesTényTervTényTerv I. Értékesítés nettó árbevétele10000120001000012000 IV.Anyagjellegű ráfordítások (Változó!)8000960080009600 V.Személyi jellegű ráfordítások (Fix!)700 VI.Értékcsökkenési leírás (Fix!)500 A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)80012008001200 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (Fix!)320 00 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)-320 00 C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.)4808808001200 Adózás előtti eredmény4808808001200 Adófizetési kötelezettség144264240360 Adózott eredmény336616560840 Adózott eredmény változása (%)83,3%50,0% EBIT változása (%)50,0% Árbevétel változása (%)20,0% DFL1,671,00 DOL2,50 DCL4,172,50 DFL1,671,361,00 DOL2,502,002,502,00 DCL4,172,732,502,00

18 2014. 07. 23.Ulbert József18 Példa: Kedvező (EBIT = 2000) LU KedvezőTényTervTényTerv I. Értékesítés nettó árbevétele10000120001000012000 IV.Anyagjellegű ráfordítások (Változó!)6800816068008160 V.Személyi jellegű ráfordítások (Fix!)700 VI.Értékcsökkenési leírás (Fix!)500 A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)2000264020002640 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (Fix!)320 00 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)-320 00 C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.)1680232020002640 Adózás előtti eredmény1680232020002640 Adófizetési kötelezettség504696600792 Adózott eredmény1176162414001848 Adózott eredmény változása (%)38,1%32,0% EBIT változása (%)32,0% Árbevétel változása (%)20,0% DFL1,191,00 DOL1,60 DCL1,901,60 DFL1,191,141,00 DOL1,601,451,601,45 DCL1,901,661,601,45

19 2014. 07. 23.Ulbert József19 Példa: Kedvezőtlen (EBIT=600) LU KedvezőtlenTényTervTényTerv I. Értékesítés nettó árbevétele10000120001000012000 IV.Anyagjellegű ráfordítások (Változó!)8200984082009840 V.Személyi jellegű ráfordítások (Fix!)700 VI.Értékcsökkenési leírás (Fix!)500 A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)600960600960 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (Fix!)320 00 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)-320 00 C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.)280640600960 Adózás előtti eredmény280640600960 Adófizetési kötelezettség84192180288 Adózott eredmény196448420672 Adózott eredmény változása (%)128,6%60,0% EBIT változása (%)60,0% Árbevétel változása (%)20,0% DFL2,141,00 DOL3,00 DCL6,433,00 DFL2,141,501,00 DOL3,002,253,002,25 DCL6,433,383,002,25

20 2014. 07. 23.Ulbert József20 Következtetések: U  DFL mindig 1. Mivel U vállalat nem használ idegen tőkét, ezért DFL minimuma 1, a zérus finanszírozási kockázathoz tartozó érték.  Hasonlóképpen belátható, hogy DOL minimuma is 1, amit akkor ér el, ha a fix működési költség zérus.  U vállalat működési kockázata (DOL) a legkisebb EBIT szinten a legnagyobb.

21 2014. 07. 23.Ulbert József21 Következtetések: L  Legnagyobb EBIT szinthez tartozik a legkisebb DFL, ez a kedvező áttétel.  DFL minden esetben nagyobb 1-nél.  Legnagyobb EBIT szinthez tartozik a legkisebb DOL érték is.

22 2014. 07. 23.Ulbert József22 Összehasonlítás: L versus U  DOL a finanszírozás módjától független, azaz minden esetben mindkét vállalatnál megegyezik. A működési kockázat nem függ a finanszírozás módjától.  DFL L vállalatnál minden esetben magasabb, mint U vállalatnál. Az idegen tőke használata kockázatot növel. Legkisebb mértékben a kedvező áttétel esetén.

23 2014. 07. 23.Ulbert József23 Köszönöm a figyelmet!

24 A témakör irodalma  Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek IV/17 492-510. o.  Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai 13. fejezet 261-278. o. 2014. 07. 23.Ulbert József24


Letölteni ppt "2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati működési és finanszírozási kockázat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések