Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VASÚTI KÖZLEKEDÉS 10 ÉVES A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZAKMAI VIZSGÁLAT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VASÚTI KÖZLEKEDÉS 10 ÉVES A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZAKMAI VIZSGÁLAT"— Előadás másolata:

1 VASÚTI KÖZLEKEDÉS 10 ÉVES A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZAKMAI VIZSGÁLAT
Budapest, október 10. dr. Gincsai János vasúti főosztályvezető

2 VASÚT – Bejelentések Tevékenységünk kezdete a vasúti területen: március 1.

3 VASÚT – Bejelentések A klasszikus vasúti balesetek száma töredéke az összes bejelentésnek, a vasúti közlekedés biztonságáról alkotott képet lerontja a környezet hatása (közúti közlekedés, tiltott helyen járás, öngyilkosság)

4 VASÚT – KBSZ kivizsgálások 2006 - 2011
Döntési szempontjaink: - ismétlődés, - veszélyesség (baleset közelsége), - rendszerbeli (általános) tanulságok lehetősége

5 VASÚT – Biztonsági ajánlások 118

6 VASÚT – Biztonsági ajánlások
2007. február 6-án Szőny megállóhelynél egy személyszállító vonat nagy sebességgel nekiütközött egy, a biztosító-berendezés meghibásodása miatt igen lassan haladó tehervonat végének. A baleset következtében a mozdonyvezető életét vesztette, két utas súlyosan sérült, több jármű és a pálya rongálódott. A baleset közvetlen oka a vonatbefolyásoló berendezés sebességkorlátozó funkciójának megszüntetése és sebességtúllépés volt. A vizsgálat során azonban fény derült arra is, hogy az érvényben lévő forgalmi szabályozás alapján az ún. állomástávolságú közlekedésre való áttérés szükség esetén csak lassan, a műszaki személyzet helyszínre érkezését követően valósítható meg.

7 VASÚT – Biztonsági ajánlások
Ajánlásunk nyomán a forgalmi utasítás úgy változott, hogy a műszaki és a forgalmi irányítás egyetértése esetén az ún. állomástávolságú közlekedés szükség esetén a műszaki személyzet helyszínre érkezésének bevárása, és erre irányuló írásbeli rendelkezése nélkül is bevezethető. Ilyen módon a forgalmi személyzet gyorsabban tud intézkedni a kialakult helyzethez leginkább illeszkedő forgalmi rend bevezetéséről, amely mind a közlekedésbiztonság szempontjából, mind a forgalom legkisebb zavartatása érdekében hasznos.

8 VASÚT – Biztonsági ajánlások
Tócóvölgy – Balmazújváros állomások között fekvő AS 41 jelű útátjáróban 2007 évtől kezdődően ismétlődően következtek be különböző súlyosságú balesetek. A balesetek bekövetkezése elsősorban az útátjáró használói részéről felmerült emberi tényezőre voltak visszavezethetők, azonban azokban jelentős szerepet játszott az útátjáró geometriai kialakítása is.

9 VASÚT – Biztonsági ajánlások 2008. évi ajánlásunk nyomán az NKH területi szerve, a pályahálózat működtetője és a közút kezelője a helyszínt többször megvizsgálta. Rövid távú megoldásként intézkedési terv került végrehajtásra (láthatóság javítása, útburkolati jel felfestése, sorompófej megismétlése, stb.) A biztonságos megoldást minden érintett szerv a közúti jelzőlámpával függésben lévő sorompó telepítésében látta, melynek megvalósítása hosszabb időt vett igénybe. Napjainkra a kivitelezés megtörtént, az átadás rövidesen várható.

10 VASÚT – Biztonsági ajánlások
2010. július 19-én Pécs állomáson az utasok által elfoglalt szerelvényre járó V43 sorozatú mozdony a kocsiknak ütközött. Járművek rongálódtak, személyi sérülés nem történt. A baleset oka a mozdony fékberendezésének hatástalansága, melyet a fékek üzemi kopásából adódó túl nagy féklöket okozott. A mozdony vizsgálati ciklusideje nem került túllépésre. A féklöket megengedett értéket meghaladó volta a mozdony szerkezeti kialakítása miatt csak műhelyben volt felismerhető

11 VASÚT – Biztonsági ajánlások
Ajánlásunk nyomán felülvizsgálatra került a féklöketek karbantartás során történő beállításának értékhatára (MÁVSZ 2757:1995 módosítása) Ajánlásunk nyomán a V43 sorozatú mozdonyokat az üzembentartója folyamatosan felszerelte ún. mechanikus féklöket kijelzővel, ami lehetővé teszi a vontatójármű személyzete részére, hogy a szolgálat átvételekor, ill. annak során is meggyőződhessen a féklöket értékéről, az esetleges azonnali beavatkozás szükségességéről.

12 VASÚT – Biztonsági ajánlások
2011. szeptember 18-án a Sopron-Rendező pályaudvarról Sopron állomáson át Ausztria felé induló tehervonat elhaladt Sopron állomás „Megállj!” állású kijárati jelzője mellett, és szembe közlekedett egy Sopron felé tartó tehervonattal. A veszélyes helyzet elsősorban emberi tényezőre volt visszavezethető. Kialakulásában azonban szerepet játszott az is, hogy a vonat már Sopron-Rendező pályaudvarról INDUSI üzemmódban közlekedett, azonban az országhatárig ez a vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve. Ott a magyar EVM rendszer üzemel, aminek a jeleit azonban a vontató jármű nem tudta fogadni, így a vonatbefolyásolás nem volt képes felismerni a veszélyes helyzetet. Ajánlásunk kapcsán a infrastruktúra működtetője tanulmányt készített annak megvalósítására, hogy hálózatán a vontatójárművek valamennyi esetben a pályaberendezésnek megfelelő vonatbefolyásolással közlekedhessenek. Ennek megvalósítása komoly anyagi ráfordítást igényel, a beruházás az intézkedési terv szerint 2013-ban valósul meg.

13 ERA ÉRTÉKELÉS A KBSZ megalakulása óta aktívan részt vesz az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) tevékenységében. Az egyik munkacsoportban sor került a nemzeti balesetvizsgáló szervezetek gyakorlati működését értékelő módszertan kidolgozására. Ennek célja az erősségek és gyengeségek feltárása, a fejlődés lehetséges irányainak felvázolása, önkéntes alapon. A módszertan „kipróbálásaként” az első értékelés alanya jelentkezésünk alapján a KBSZ volt. A részvételtől azt vártuk, hogy objektív külső képet kaphassunk szervezetünkről, gyakorlati működésünkről, és az európai gyakorlaton alapuló iránymutatást a jövőbeni fejlődésünkhöz. Az értékelési folyamat tavaszán kezdődött, a helyszíni vizsgálatra augusztus utolsó hetében került sor. Az elsődleges megállapítások már megérkeztek, ezek véglegesítésére és az intézkedési tervünk bemutatására október végén fog sor kerülni.

14 ERA ÉRTÉKELÉS – Megállapítások Erősségek:
KBSZ függetlensége a vasúti szektor más szereplőitől (vasúttársaságok, hatóságok, bűnüldözés, stb.) Multimodális szervezet – lehetőség más ágazatok tapasztalatainak hasznosítására. A balesetvizsgálók képzése, továbbképzése jól tervezett, folyamatos. A szakmai vizsgálatok műszaki, valamint forgalom lebonyolítással kapcsolatos elemzései mélyrehatóak, alaposak. Záró értekezlet – széles körben és átláthatóan biztosítja az érdekeltek véleményezési jogát a zárójelentés-tervezetével és az abban található biztonsági ajánlásokkal kapcsolatban. A biztonsági ajánlások nyomon követése jól szervezett

15 ERA ÉRTÉKELÉS – Megállapítások Fejlesztési lehetőségek:
A szakmai vizsgálat folyamatát leíró útmutatók széttagoltak, azt a könnyebb használhatóság érdekében célszerű egy egységes kézikönyvvé alakítani. A szakmai vizsgálatok a biztonságirányítás területén nem kellően alaposak, erre a területre nagyobb hangsúlyt célszerű fektetni – ez másfajta megközelítést, módszertan igényel, a balesetvizsgálók ezirányú képzése elengedhetetlen. A zárójelentésekben az érintett szervezetek közlekedésbiztonsággal kapcsolatos feladatait, szervezeti felelősségét részletesebben fel kell tárni. A kiemelt vizsgálatokban az érintetteket a vizsgálat kezdetétől be kell vonni a tevékenységbe, a vizsgálat részeredményeit e körben folyamatosan és kölcsönösen kommunikálni kell – ennek eredményeként a feltárt biztonsági hiányosságokra hamarabb (önkéntes) megoldás születhet, illetve a biztonsági ajánlások így szélesebb szakmai bázison alapulhatnak, így azok minősége és elfogadottsága javulhat.

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "VASÚTI KÖZLEKEDÉS 10 ÉVES A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZAKMAI VIZSGÁLAT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések