Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A versenytörvény alkalmazásának gyakorlata Dr. Nagy Zoltán elnök Gazdasági Versenyhivatal XI. Vezérigazgató Találkozó Göd, 2006. április 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A versenytörvény alkalmazásának gyakorlata Dr. Nagy Zoltán elnök Gazdasági Versenyhivatal XI. Vezérigazgató Találkozó Göd, 2006. április 4."— Előadás másolata:

1 A versenytörvény alkalmazásának gyakorlata Dr. Nagy Zoltán elnök Gazdasági Versenyhivatal XI. Vezérigazgató Találkozó Göd, 2006. április 4

2 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL2 Az előadás főbb témái a magyar versenyjogi szabályozás és a versenyfelügyeleti eljárásoka magyar versenyjogi szabályozás és a versenyfelügyeleti eljárások a GVH feladataia GVH feladatai a legutóbbi fejleményeka legutóbbi fejlemények a magánjogi jogérvényesítésa magánjogi jogérvényesítés aktuális tevékenységeinkaktuális tevékenységeink

3 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL3 A magyar versenyjogi szabályozás I. a Magyar Köztársaság Alkotmányaa Magyar Köztársaság Alkotmánya a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és legutóbbi módosításaa tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és legutóbbi módosítása a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénya kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvénya gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényaz árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény bizonyos ágazati jogszabályok (pl.: villamoseneregia törvény, gáztörvény, elektronikus hírközlésről szóló törvény, a vasúti közlekedésről szóló törvény)bizonyos ágazati jogszabályok (pl.: villamoseneregia törvény, gáztörvény, elektronikus hírközlésről szóló törvény, a vasúti közlekedésről szóló törvény) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénya közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

4 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL4 A magyar versenyjogi szabályozás II. Magyarország a versenytörvény (1996.)a versenytörvény (1996.) csoportmentességi kormányrendeletekcsoportmentességi kormányrendeletek ágazati szabályokágazati szabályok Tagállamok közötti kereskedelem érintettsége esetén EU szabályokEU szabályok –közvetlenül alkalmazandók –1/2003/EK tanácsi rendelet (erőfölény, versenykorlátozás) –139/2004/EK tanácsi rendelet (fúzió)

5 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL5 A magyar versenyjogi szabályozás III. Versenyfelügyeleti eljárás Jogorvoslat GVH Fővárosi Bíróság Ítélőtábla vizsgálat  döntés vizsgálók  Versenytanács

6 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL6 A GVH feladatai Versenyfelügyeleti eljárás – jogalkalmazás (nemzeti és közösségi - ECN - jogalapon is)Versenyfelügyeleti eljárás – jogalkalmazás (nemzeti és közösségi - ECN - jogalapon is) –fogyasztóvédelem –megállapodások –erőfölénnyel való visszaélés –fúziók –ágazati vizsgálat Versenypártolás (versenyszempontú jogszabály- véleményezés)Versenypártolás (versenyszempontú jogszabály- véleményezés) Versenykultúra terjesztéseVersenykultúra terjesztése Más jogszabályon alapuló feladatok (kereskedelmi törvény)Más jogszabályon alapuló feladatok (kereskedelmi törvény) Egyebek (pl. nemzetközi kapcsolatok)Egyebek (pl. nemzetközi kapcsolatok)

7 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL7 A GVH mint intézmény Kormánytól független központi közigazgatási szerv - garanciákkalKormánytól független központi közigazgatási szerv - garanciákkal kontroll a működés felett (szakmai, gazdálkodási)kontroll a működés felett (szakmai, gazdálkodási) feladatot kizárólag törvény írhat előfeladatot kizárólag törvény írhat elő évente beszámolási kötelezettség a Parlamentnekévente beszámolási kötelezettség a Parlamentnek

8 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL8 A legutóbbi fejlemények I. Törvénymódosítás (versenytörvény, illetve kereskedelmi törvény, Btk.) fontosabb pontjai (további garanciák, kiszámíthatóság, fúzióengedélyezésre vonatkozó szabályok változása)Törvénymódosítás (versenytörvény, illetve kereskedelmi törvény, Btk.) fontosabb pontjai (további garanciák, kiszámíthatóság, fúzióengedélyezésre vonatkozó szabályok változása) Hatásköri változások – magánjogi jogérvényesítés a gyakorlatbanHatásköri változások – magánjogi jogérvényesítés a gyakorlatban A versenykultúra fejlesztése, terjesztéseA versenykultúra fejlesztése, terjesztése „a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztése, ideértve a versenyből fakadó előnyökkel kapcsolatos felvilágosító munkát, továbbá a jogkövető magatartás, illetve a versenybarát szabályozási környezet kialakításának elősegítése érdekében végzett tájékoztatást, valamint a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulást”

9 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL9 A legutóbbi fejlemények II. Ágazati vizsgálatok befejezése (jelzáloghitelezés, villamosenergia)Ágazati vizsgálatok befejezése (jelzáloghitelezés, villamosenergia) Közösségi szabályok gyakorlati alkalmazása (1/2003, 139/2004)Közösségi szabályok gyakorlati alkalmazása (1/2003, 139/2004) Uniós reformok (82-es cikk, Zöld Könyv)Uniós reformok (82-es cikk, Zöld Könyv) Intézményi változások (Jogi Iroda, VKK)Intézményi változások (Jogi Iroda, VKK) Tapasztalatok átadása (ROK)Tapasztalatok átadása (ROK)

10 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL10 A közeljövő várható fejleményei a GVH által követett alapelvek megfogalmazása és megjelentetése – antitröszt és a fogyasztóvédelem területén isa GVH által követett alapelvek megfogalmazása és megjelentetése – antitröszt és a fogyasztóvédelem területén is a fogyasztó megtévesztéssel kapcsolatos ügyek bírságolási elveinek közleménybe foglalásaa fogyasztó megtévesztéssel kapcsolatos ügyek bírságolási elveinek közleménybe foglalása a VKK feladatok megfogalmazása, az elvek, célcsoportok nyilvánosságra hozatalaa VKK feladatok megfogalmazása, az elvek, célcsoportok nyilvánosságra hozatala

11 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL11 Statisztika a versenyfelügyeleti munkáról 1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005. 2006. Első három hónap Fogyasztóvédelem6586575252657821 Versenykorlátozó megállapodások 151810182028211 Erőfölénnyel való visszaélés 355631363131275 Fúzió467081656865728 Összesen16123017917117118919835 Kiszabott bírság (ft) 44 m 157 m 73,6 m 444 m 792 m 8,8 md 3,3 md 566 m

12 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL12 www.gvh.hu JogszabályokJogszabályok Bejelentési űrlapBejelentési űrlap Fúziós kérelemFúziós kérelem Éves beszámolókÉves beszámolók HatározatokHatározatok Szakmai anyagokSzakmai anyagok

13 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A versenytörvény alkalmazásának gyakorlata Dr. Nagy Zoltán elnök Gazdasági Versenyhivatal XI. Vezérigazgató Találkozó Göd, 2006. április 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések