Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Gyógyszerkönyv bevezetése Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Gyógyszerkönyv bevezetése Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Az Európai Gyógyszerkönyv bevezetése Magyarországon
Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet 2003 április12.

2 Magyar Gyógyszerkönyv: a gyógyszerkészítés, a gyógyszerminőség, a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerminősítés általános szabályait, valamint az egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazó, jogszabállyal kihirdetett hivatalos kiadvány (1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről)

3 EU Mo. A GYÓGYSZEREK MINŐSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA Jogszabályok
regulációk, direktívák, döntések Mo. törvények, rendeletek Hatóságok előírásai ( határozatok, tájékoztatások, irányelvek stb.) EMEA kérelmezőknek szóló tájékoztató és CPMP, CVMP, ICH irányelvek,CTD I OGYI irányelvek és tájékoztatások Gyógyszerenge- délyező Gyártásellenőrző Nemzeti és EDQM inspektorátusok OGYI Inspektorátus Gyógyszerkönyvi Ph.Eur. Bizottság Ph.Eur. IV. MGyB Ph.Hg. VII. és VIII. Eur. Tanács Közeg. Biz. EÜ.M. + OGYI Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

4 A GYÓGYSZERKÖNYV HELYE A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK MEGFELELŐ MINŐSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN
gyógyszerkönyvi galenikum „generikus” gyógyszer - gyógyszeranyagok cikkelyei - steril készítmények előáll. - sterilitásvizsgálat - bakteriális endotoxin vizsg. - gyógyszerforma vizsg. - csomagoló a. minősége „innovatív” gyógyszer FoNo készítmény egyedi magisztrális A gyógyszerkönyv akkor hatékony, ha az érvényességi területén használt gyógyszerkészítmények minőségét a lehető legnagyobb mértékben befolyásolni és egységesíteni tudja. Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

5 Az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eur.) létrejötte
nyugat- és észak-európai ország Jelenlegi tagok: 30 + EU Megfigyelők: WHO Eddig 4 kiadás jelent meg Magyarország óta megfigyelő óta teljes jogú tag

6 Az Európai Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkönyvek rendszerében
NEMZETI SZUPRANACIONÁLIS GYÓGYSZERKÖNYVEK JP XIII ( ) USP 26 (2003) DAB Ph. HELV.9 (2003) Ph. Fr. X BP SPANYOL (2000) CSEH (1997) LENGYEL ( ) INTERNATIONAL PHARMACOPOEIA III. (WHO) EURÓPAI GYÓGYSZERKÖNYV (Európa Tanács) PDG

7 Az Európai Gyógyszerkönyv kiadásáért felelős szervezetek
EurópaTanács Szociális és Gazdasági ügyek Titkársága Közegészségügyi Bizottság Európai Gyógyszerkönyvi 17 állandó +31 ad hoc Munkabizottság Európai Gyógyszerkönyvi Titkárság EDQM Európai Gyógyszerminőségi Főigazgatóság DIV I. monog. DIV II. publ. DIV III. labor. DIV IV. OMCL

8 Az Európai Gyógyszerkönyvi Egyezményhez történt csatlakozásunk jogi következményei
Szerződő felek vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az Eur. Gyk-i cikkelyek kötelező minőségi előírásokká váljanak a fennhatóságuk alá tartozó területeken” „A Közegészségügyi Bizottság szabja meg azokat a határidőket, melyeken belül az Eur. Gyk-i Bizottság szakmai jellegű döntéseit a Szerződő feleknek saját országukban hatályba kell léptetniük.” „Az Eur.Gyk-i Bizottságot a nemzeti delegációk alkotják. A Bizottság hatáskörei: az alapelvek lefektetése, az analízismódszerek kiválasztása, a cikkelyek kidolgozásának megszervezése és azok elfogadása” „ Mindegyik Szerződő fél mindegyik Szakértői csoportba jelölhet egy tagot” „ Cikkely bevezetésére a Bizottság elnöke, a nemzeti delegációk, …tehetnek javaslatot”

9 A csatlakozással vállalt kötelezettségek teljesítése és a jogosítványok érvényesítése
2000. Az Eü kormányzat létrehozta a VIII.Magyar Gyógy-szerkönyv Szerkesztőbizottságát(MGYB).A Ph. Eur. cikke-lyeit a Ph. Hg. VIII. megjelentetésével lépteti hatályba. Közreműködés a Ph.Eur. szerkesztésében Az MGyB fő feladatai: A Ph.Hg. VIII. szerkesztése A Ph.Eur. általános fejezeteinek és cikkelyeinek lefordítása A Nemzeti kötet cikkelyeinek kidolgozása

10 Az MGyB szervezete és kapcsolódása a Ph.Eur Biz.-hoz
Közegészségügyi bizottság Egészségügyi Minisztérium Összekötő részleg A VIII. MGyB Elnöksége Szakmai titkárság Ph.Eur. Bizottság Szakmai titkárság Magyar Delegáció Farmakogn. Mikrobiol. Kémiai Biológia Oltóany. Technol. Magyar szakértők Szakértői csoportok Albizottságok

11 A Ph. Eur. hatályba léptetése érdekében eddig megtett lépések
A 4. Kiadás 4.1 és 4.2 Kiegészítő kötet általános fejezeteinek és általános cikkelyeinek fordítása elkészült (a Ph.Hg.VIII. 1. kötete) A 4. Kiadás + a kiegészítő kötetek (4.1, 4.2, 4.3) egyedi cikkelyeinek fordítása folyamatban van (a Ph. Hg.VIII. 2. kötetében a FoNo ill. a pozitív lista anyagai, a 3. kötetben a többi anyag és készítmény) A nemzeti kötet munkaprogramja körvonalazódott, és szerkesztése is megkezdődött

12 AZ EURÓPAI GYÓGYSZERKÖNYV HAZAI BEVEZETÉSÉNEK FŐ PROBLÉMÁI
IDŐZÍTÉSI KÉRDÉSEK A PH. EUR. SZÖVEGE FOLYAMATOSAN VÁLTOZIK A FORDÍTÁS LEGKORÁBBAN 2004-RE KÉSZÜL EL A NEMZETI KÖTET KIDOLGOZÁSA MÉG KÉSŐBB VÁLLALÁSUNK A MEGSZABOTT HATÁRIDŐKÖN BELÜLI ÉLETBE LÉPTETÉS KOMPATIBILITÁSI KÉRDÉSEK A PH. EUR. A TÖRZSKÖNYVEZETT KÉSZÍTMÉNYEKRE ALKALMAZHATÓ A PH. EUR. ADAPTÁLÁSA AZ EGYEDI MAGISZTRÁLIS, FO-NO ÉS GALENUSI KÉSZÍTMÉNYEKRE PROBLEMATIKUS

13 ALAPVETŐ SZEMLÉLETBELI KÜLÖNBSÉGEK
A Ph.Hg. VII. ÉS A Ph.Eur.IV. KÖZÖTT A Ph.Hg. VII. a magisztrális, kis- és középüzemi, valamint a nagyipari úton előállított gyógyszerek minőségét egyaránt szabályozza. A Ph.Eur. döntően a nagyipari törzskönyvezett készítmények minőségét szabályozza. A felhasználhatósági idő értelmezése A gyógyszeranyag felhasználhatósága és az egyedi cikkelynek való megfelelés közötti kapcsolat Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

14 Pozitív lista anyagainál megmarad, vagy nem ?
Ph. Hg. VII. Ph. Eur. HATÁSERŐSSÉG JELZÉS VAN NINCS ADAGOLÁS TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLAT Pozitív lista anyagainál megmarad, vagy nem ? Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

15 GYÓGYSZERANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDŐTARTAMA
Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Megadja a gyógyszeranyagok és a gyk-i készítmények felhasználhatósági időtartamát A gyógyszeranyag addig használható, míg megfelel a cikkely követelményeinek. A készítmény felh. idejét a hatóság állapítja meg.  magisztrális gyógyszerek készítésére használt anyagok? galenusi készítmények? Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

16 ANYAGOK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ?
ELEGENDŐ-E A GYÓGYSZERKÖNYVI CIKKELY KÖVETELMÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉS A GYÓGYSZER- ANYAGOK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ? Ph.Hg. VII.: a gyakorlatban Igen („halálparagrafus”+ ált.előírások ) Ph.Eur.: Nem („halálparagrafus” + egyéb követelmények) „A vizsgált gyógyszeranyag azonban olyan idegen szennyezőt sem tartalmazhat, mely szakszerűtlen, gondatlan előállításra, továbbá nem szakszerű eltartásra, szállításra utal, még akkor sem, ha vizsgálatukra a vonatkozó cikkelyek előírásai külön nem utasítanak.” Ph.Hg. VII. G/b.5, 350. oldal Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

17 ÁLTALÁNOS FEJEZETEK ÁLTALÁNOS CIKKELYEK DNS termékek Növényi
HOGYAN SZABÁLYOZZA AZ EURÓPAI GYÓGYSZERKÖNYV A GYÓGYSZERANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK MINŐSÉGÉT? Peszticid maradv. Oldószer- TSE kockázat minimalizálása ÁLTALÁNOS FEJEZETEK DNS termékek Gyógysz. a.-ok TSE kock. érint. term. Növényi drogok Fermentációval előáll. term. ÁLTALÁNOS CIKKELYEK EGYEDI CIKKELY Katalizátorok Egyéb szerves szennyezők

18 ELEGENDŐ-E A GYÓGYSZERKÖNYVI CIKKELYNEK VALÓ MEGFE-LELÉS A GYÓGYSZERANYAG FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ?
Meg kell felelni az általános cikkelyek követelményeinek Az alkalmazandó általános cikkelyek és kiegészítő vizsgálatok kiválasztása csak a gyártási eljárás birtokában lehetséges DMF Törzskönyvi dosszié Megfelelőségi Tanúsítv. egyéb szerves szennyezők katalizátorok oldószerm. peszticidm. TSE mentess. Meg kell felelni az egyedi cikkely követelményeinek (egyszerű) analízis bizonylat Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

19 ELKÉPZELÉSEK A PH.EUR. HATÁLYBALÉPTETÉSÉRŐL I.
§ AZ EURÓPA TANÁCS ÁLTAL ELŐÍRT HATÁRIDŐKÖN BELÜL AZ ANGOL VÁLTOZATOT AZ OGYI OGYI-PH.EUR. HATÁROZATOKKAL HATÁLYBA LÉPTETNÉ ( A TÖRZSKÖNYVEZETT KÉSZÍTMÉNYEKRE KÖTELEZŐ LENNE AZ ALKALMAZÁSA ) § A PH.HG.VIII. KÖTETEIT MEGJELENÉSÜKKOR AZ OGYI OGYI-PH.HG.VIII. HATÁROZATOKKAL HATÁLYBA LÉPTETNÉ. § A POZITÍV LISTA GYÓGYSZERANYAGAI CIKKELYEINEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENÉSÉIG A MAG., FONO ÉS GALEN. GYÓGYSZEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ TOVÁBBRA IS HASZNÁLHATÓK LENNÉNEK PH.HG.VII. MINŐSÉGŰ ANYAGOK

20 ELKÉPZELÉSEK A PH.EUR. HATÁLYBALÉPTETÉSÉRŐL II.
§ A PH.HG.VIII. CIKKELYKÖTETEINEK MEGJELENÉSE ELŐTT IS HASZNÁLHATÓK LENNÉNEK A MAGISZTRÁLIS ÉS GALENUSI KÉSZÍTMÉNYEKBEN PH.EUR. MINŐSÉGŰ ANYAGOK ( EKVIVALENCIA-LISTA A RENDELET MELLÉKLETÉBEN, TÁJÉKOZTATÓ VIZSG. A PH.HG.VII. SZERINT) § A MAG., FONO ÉS GALENUSI KÉSZÍTMÉNYEK MINŐSÍTÉSÉRE A PH. HG.VIII. NEMZETI KÖTETÉNEK MEGJELENÉSÉIG HASZNÁLHATÓK A PH. HG.VII., AZ OGYI-G ÉS OGYI-A ELŐÍRÁSOK § A GALENIKUMOK GYÁRTÓI KÉRELMEZHETIK A GALENUSI KÉSZÍTMÉNYEK PH.EUR.-ON ALAPULÓ MINŐSÉGI ELŐIRATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉT A NEMZETI KÖTET MEGJELENÉSE ELŐTT.

21 Köszönöm a figyelmet

22 Az Európai Gyógyszerkönyv gyógyszertechnológiai vonatkozásai
Készítmények gyógyszerforma-cikkelyek (Szabványos Elnevezések) gyógyszertechnológiai vizsgálatok egyes készítménycsopor-tok(pl.steril készítmények) előállítása csomagolóanyagok vizsgálata (anyagok és tartályok) Gyógyszeranyagok a polimorfia kezelése „előkészített” (tömörített, granulált, hígítottstb.)ható-anyagok felvétele a segédanyagcikkelyek (egyedi cikkelyek: keretcikkelyek, cikkelycsaládok) a segédanyag szerepével összefüggő vizsgálatok

23 Nemzetközi harmonizáció I (ANM, ICH, PDG)
Az ún.2.cikkelykidoldozási eljárás : a nemzeti cikkelyek összehangolása A gyógyszerkönyv saját szövegei közé emel ICH irányelveket (pl.oldószermaradványok, szerves szennyezők) PDG:általános fejezetek esetében a cél azonos vagy egymással felcserélhető módszerek elérése, egyedi cikkelyek esetében a cél az azonos követelmények előírása minden jellemző tekintetében

24 ELTÉRÉSEK AZ EGYEDI CIKKELYEKBEN
Ph. Hg. VII. Ph. Eur. NOMENKLATÚRA Jelzős szerkezetű latin nevek Jelzős és birtokos szerkezetű latin nevek acidum acetylsalicylicum coffeinum iodum heparinum natricum morphinium chloratum cuprum sulfuricum natrium disulfurosum homatropinium bromatum methylhomatropinium bromatum morphini hydrochloridum cupri sulfas natrii metabisulfis homatropini hydrobromidum homatropini methylbromidum Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

25 ELTÉRÉSEK AZ EGYEDI CIKKELYEKBEN
Gyógyszeranyagok minősége, a Ph.Hg. VII. és a Ph.Eur. III. összehasonlítása ELTÉRÉSEK AZ EGYEDI CIKKELYEKBEN Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Gyógyszertári, kis és középüzemek, gyárak Egyszerűen elvégezhető vizsg. Gyáripar Műszeres vizsgálatok AZONOSÍTÁS Azonosítás + Tájékoztató vizsg. Első azonossági vizsgálat Második azonossági vizsgálat Nemzeti kötet függelékében tájékoztató vizsgálatok? Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

26 ELTÉRÉSEK AZ EGYEDI CIKKELYEKBEN TISZTASÁGI VIZSGÁLATOK
Gyógyszeranyagok minősége, a Ph.Hg. VII. és a Ph.Eur. III. összehasonlítása ELTÉRÉSEK AZ EGYEDI CIKKELYEKBEN Ph. Hg. VII. Ph. Eur. TISZTASÁGI VIZSGÁLATOK VRK HPLC standardokkal (a követett szennyezők listája) indikátor szennyezések indikátor szennyezések + speciális katalizátorok (atomabszorpció) Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet

27 ELTÉRÉSEK AZ EGYEDI CIKKELYEKBEN PIROGÉN - BAKTERIÁLIS ENDOTOXIN
Gyógyszeranyagok minősége, a Ph.Hg. VII. és a Ph.Eur. III. összehasonlítása ELTÉRÉSEK AZ EGYEDI CIKKELYEKBEN Ph. Hg. VII. Ph. Eur. PIROGÉN - BAKTERIÁLIS ENDOTOXIN Pirogén Bakteriális endotoxin + újabb immunkémiai vizsgáló módszerek várhatók MÉRGEZŐ REAGENSEK Nem vizes titrálások Hg-acetát Vizes - alkoholos közegben végzett alkalimetria Halogénezett szénhidrogének kiküszöbölése Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda Országos Gyógyszerészeti Intézet


Letölteni ppt "Az Európai Gyógyszerkönyv bevezetése Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések