Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógyszerek rendelése és kiadása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógyszerek rendelése és kiadása"— Előadás másolata:

1 A gyógyszerek rendelése és kiadása

2 Alapvetően fontos kérdés:
Két külön miniszteri rendelet írja le a rendelhetőség-kiadhatóság szakmai feltételeit és a társadalombiztosítási támogatással való rendelhetőséget-kiadhatóságot! NE KEVERJÜK! Harmadik rendelet szól a fokozottan ellenőrzött szerek rendeléséről!

3 Ebben a „szakmai” szabályok! Többször módosítva
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról Ebben a „szakmai” szabályok! Többször módosítva

4 Semmi kapcsolata az OEP-támogatással való rendelhetőséggel!
Ez csak a gyógyszerrendelés és -kiadás szakmai szabályait foglalja össze 25 éve: ami vényköteles, az ált. támogatott is volt, vény=utalvány, azaz teljes volt az összefonódás Nyomaiban még ma is fellelhető, főleg az emberek fejében

5 Definíciók Orvosi (rendel)vény: az orvos közleménye a gyógyszer kiadójának/készítőjének Megrendelőlap: így rendelhet gyógyszert orvosi ügyelet, mentőszolgálat, fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelő, szakambulancia

6 Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

7 Gyógyszer rendelésére jogosult orvos
Orvos, fogorvos, aki diplomához kötött tevékenységre jogosult és bélyegzője van Aki nem folytat ilyen tevékenységet: csak pro familia (hacsak nem sürgős szükség…) = saját maga és hozzátartozója részére Tehát pl. munkatárs részére nem! Kérdés volt: „Rendelhet-e az orvos így gyógyszert az ápolónőnek?”

8 Az orvos által rendelhető gyógyszerek

9 Mit rendelhet a gyógyszer rendelésére jogosult orvos
Főszabályok: magisztrális gyógyszert (beleértve FoNo) az indikációjában a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert de csak szakorvos (az indikáció szerinti): SZ jelzésűt mindig J jelzésűt először (OGYI-engedéllyel az indikáción kívül is és a nálunk forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezőt is, lásd később!)

10 Forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek kihirdetése
OGYI (az OGYI Közleményekben, honlapján is) valamennyi forgalomban lévő gyógyszer évente legalább 1x újonnan forgalomba kerülő gyógyszer naptári negyedévente (A honlapon havi frissítéssel!)

11

12 És a gyógyszeranyagok listájának kihirdetése
A gyógyszertári gyógyszerkészítés során használt gyógyszeranyagokról van szó OGYI (az OGYI Közleményekben, honlapján is) az anyagok teljes körét évente legalább 1x a lista változását naptári negyedévente

13 Magisztrális gyógyszerek készítéséhez anyagok, honnan „válogat” az OGYI
a Gyógyszerkönyvből ami a FoNo-hoz kell egyéb szükséges, a minőség meghatározásával

14 Az orvosi vény Beteg Bódog Rp. Placebo Forte No II (duas) Orvos Ottó

15 Mi szerepeljen a vényen 1
Az orvos adatai Az orvos neve A rendelő címe, telefonszáma A rendelés kelte Pro familia rendelés esetén az orvos lakáscíme és telefonszáma Magángyakorlat keretében rendelés: az engedély száma is Eü. Vállalkozás keretében a vállalkozás neve, címe, telefonszáma és az engedélyszám is Az orvos saját kezű aláírása és bélyegzőjének olvasható lenyomata

16 Mi szerepeljen a vényen 2
A beteg adatai neve születési éve lakcíme (A többi adat csak akkor, ha társadalombiztosítási támogatással rendelik! Lásd ott)

17 Mi szerepeljen a vényen 3
A gyógyszer neve (gyógyszer-forma, hatáserősség, ha többféle van) a gyógyszer összmennyisége betűvel és számmal (a mérhető mennyiség, pl. mg arab, a számlálható, pl. tabletta római számmal!) Ha indikáción kívüli a rendelés, akkor az „off label” jelölés is! (lásd később)

18 Mi szerepeljen a vényen 4
Egyértelmű adagolási utasítás: kell az adagolás, az alkalmazási mód, a gyakoriság Nem lehet: „utasítás szerint”! Ha „szükség esetén” vagy „fájdalom esetén” (pl. 1 tabletta), akkor a napi maximális dózis is szerepeljen! De nem kell adagolási utasítás, ha a rendelés az orvosi táska részére történik. Ekkor azonban feltüntetendő: „az orvosi táska részére”,vagy „pro me, vagy „suo nomine”

19 Eltérések sürgős esetben
(Ez nem vonatkozik a 2 példányos vénnyel rendelhető szerekre, lásd később) Vényűrlap és bélyegző nélkül is Az orvos neve, címe és telefonszáma szerepeljen, plusz statim (vagy cito vagy periculum in mora) jelzés

20 A gyógyszer rendelése

21 Rendelési szabályok 1 Egy(féle) gyógyszer egy vényen
Neve: OGYI határozat, gyógyszerkönyvi vagy FoNo név vagy rövidítés Csak! Forg. hoz. eng.: lehet nemzetközi szabadnév (plusz a hatóanyagtartalom és gyógyszerforma), vagylagos seu rendelés is lehet Magi. anyagnév: szinonim használható

22 Rendelési szabályok 2 Helyettesíthetőség letiltható a vényen - a beteggel egyeztetve Helyettesíthető gyógyszerek: OGYI honlap és időnként GYÓGYSZEREINK - OGYI Közlemények!

23 Rendelési szabályok 3 (Lényeges) orvosi javítás a vényen: aláírás és bélyegző Erős hatású, belsőleges szert a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adag túllépésével: ezt jelöli !, bélyegző és aláírásával igazolja forgalomba hozatali engedéllyel bíró készítmények esetében is lehet „megállapított legnagyobb adag”!

24 Példa törzskönyvi adagolásra: CONCOR filmtabletta (bisoprolol)
„Essentialis hypertonia: az ajánlott adag napi 1x 5 mg. Enyhébb hypertonia (diastolés <105 Hgmm) esetén lehet napi 1x 2,5 mg. Szükség esetén napi 1x 10 mg-ra emelhető. További dózisemelés (legfeljebb napi 20 mg-ig) csak kivételes esetekben lehet indokolt.”

25 Rendelési szabályok 5 Mennyiség: elegendő legyen a következő vizsgálatig, azaz: Fő szabály: egyszeri kiadásra 30 napra Krónikus betegség ha a gyógyszer tartós alkalmazásától az előzetes tapasztalatok alapján megfelelő eredmény várható nem szükséges havonta a beteg állapotát ellenőrizni (a beteg-nyilvántartásban rögzíteni kell): max. 3 hónapra, vényenként 1-1 hónapi adagot

26 Rendelési szabályok 6 (folytatás)
Indokolt esetben, a vény hátoldalára is rávezetve: max. 1 évre (az időpontot is fel kell tüntetni), ha az előző pont feltételei fennállnak, de a beteg különleges élethelyzete a hosszabb időt indokolja (pl. külföldi kiküldetés) Nem kell indokolni, ha a 30 napihoz közel álló csomagolást rendelt

27 A gyógyszer kiadása

28 A gyógyszer kiadása 1 Ha vényköteles: csak az itt közölt minimál-követelményeknek megfelelő vényre A 2 példányos vény (lásd később) mindkét példányát alá kell írni, személyi igazolvány- vagy útlevélszám, ezt a gyógyszerész ellenőrzi

29 A gyógyszer kiadása 2 Nem szabad kiadni a vényre, ha
a rendelési adatok nem a rendelet szerint, vagy javítás és nincs aláírás, bélyegző adagolás nem konkrét, pontos Vény nélkül kiadható + vagy éven alulinak nem adható ki

30 Milyen adatot pótolhat a gyógyszerész?
A beteg lakcíme születési ideje ha azok bizonyíthatóak Más adatot nem!

31 A gyógyszer kiadása 3 Kötelező adagmódosítás, ha
meghaladja a megállapított legna-gyobb adagot és nincs külön aláírás = a legnagyobb adagot kell kiadni 30 nap feletti adag az időpont megjelölése nélkül: az e közeli dobozt A gyógyszer összmennyiségét nem a rendelet szerint: a legkisebb eredeti csomagolás ill. dosim A forg. hoz. eng.-től eltérő csomagolás a vényen: a legközelebbi nagyobb csomagolást

32 A gyógyszer kiadása 4 Seu, INN vagy meg nem tiltott helyettesíthetőséggel rendelés: a gyógyszerész köteles a beteget tájékoztatni, hogy vannak kedvezőbb térítési díjúak is a készletben lévő helyettesíthetők között s a beteg egyetértésével kell a gyógyszert kiadni

33 A gyógyszer kiadása 5 A rendelt hatáserősségben
Ellátási érdekből eltérhet, de az előírt adagolási rend nem változhat. Ekkor módosítani kell az orvosi utasítást is

34 A gyógyszer kiadása 6 Törzskönyvezett szert magiba: akkor készíthető el, ha a hatóanyag nem beszerezhető az készítéskor és a várható tárolás alatt nem bomlik el, segédanyagai nem kedvezőtlenek (hatás, tárolás) OGYI módszertani levél!

35 Gyógyszeranyag kiadása
Csak, ha FoNo dosim van Egyébként kiadható, de nem gyógyászati célú felhasználásnak minősül (veszélyes anyag- és prekurzor-jogszabályok!)

36 A gyógyszer kiadása 7 Ha a gyógyszerész készítéskor-kiadáskor eltér a rendelttől, ezt a vényen feltünteti és kézjegyével igazolja A kiadó (készítő) gyógyszerész nevét vagy azonosítható kézjegyét, a gyógyszertár nevét, a kiadás keltét fel kell tüntetni

37 A gyógyszer kiadása 8 Ha nem adható ki, a vényen keltezéssel jelezni kell A rendeléstől (vagy az előzőekben bemutatott jelzéstől) számolt 90 napig érvényes a vény A gyógyszertár 30 napig őrzi meg az elkészített magit

38 A gyógyszer kiadása 9 Végzettségét igazoló orvosnak, állatorvosnak, gyógyszerésznek vényköteles gyógyszer vény nélkül is teljes áron, de legfeljebb 30 napos mennyiségben kivéve a FoNo dosim-nál nagyobb mennyiségben a gyógyszeranyag és nekik is csak vényre: a „2 példányosak” influenza kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény, ebből is csak az alkalmazási előírás szerinti terápiás mennyiségben

39 Ügyeletben kiadott gyógyszer
Ha nem indokolt igénybevétel: díjat lehet felszámítani esetenként (csengetésenként) 300 Ft + 25% ÁFA Indokolt igénybevétel: aznap rendelték cito vagy statim vagy periculum in mora jelzéssel

40 Külföldi vény Orvos vagy gyógyszer-rendelésre ott jogosult által rendelt kiadható (30 napi), ha maga a szer, mennyisége és adagolása, valamint a rendelő személy neve, a rendelő címe, a rendelés kelte pontosan megállapítható, alá van írva, szerepel a beteg neve és életkora is Kivétel: 2 példányos vények és FoNo dosim-nál több gyógyszeranyag

41 Embergyógyászati szer állatgyógyászati célra való kiadása
ugyanaz vonatkozik rá, ami a kifejezetten állatgyógyászati szerekre! Azaz: 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekről, §

42 Állatgyógyászati célra
Nem vonatkozik: az egyedi import, a „betűvel és számmal”, az előírt gyógyszernevek, a dózistúllépés igazolása, a „törzskönyvezett magiban” szabályok, a „30 napos” és a „14 év alattinak nem kiadható” szabály Adagolás lehet „utasítás szerint” Beteg adatai helyett az állat tulajdonosáé (Riska helyett pl. Kovács János), és az állat faja és létszáma Ilyen humán gyógyszer vényét 3 évig kell megőrizni

43 2 példányos vények Az úgy nevezett fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek kiadása – lásd később

44 Megrendelő lap Csecsemő-, nevelőotthonok, iskolák, szociális intézmény, börtön, fogda stb. (=„jogosult”) részére a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő szerek kivételével, de ilyet is rendelhet járó- és fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató és orvosi ügyelet A beteg helyett a jogosult intézmény adatai

45 Expediálás Internetes rendelésre
Csak VN és közfinanszírozásban nem szereplő szerek Az általános expediálási szabályok érvényesek Tilos (még megfelelő vény esetén is): K1, K2, P2 prekurzornak minősülő szubsztancia

46 Gyógyszer árúsítása automatából
Csak olyan gyógyszer, ami gyógyszertáron kívül is forgalmazható

47 Gyógyszerek rendelhetősége a társadalombiztosítás terhére

48 Főbb jogszabályok 1/2003. (I. 21.) ESZCSM r. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

49 Alapelvek a pénzügyminiszterrel egyetértésben
a szakmai kiadhatóságról szóló másik rendelet szabályi érvényesek, most a tb-támogatással való rendelés külön szabályait rögzíti

50 OEP-vényűrlap Közfinanszírozás alapjául szolgáló gyógyszer - külön jogszabály szerint elfogadott - árához a járóbeteg-ellátás keretében az OEP csak akkor ad támogatást, ha azt az OEP orvosi vényen rendeli!

51 Megrendelő lappal… egészségügyi rendelkezésre, közgyógyellátásra, HM, üzemi baleset esetén támogatás nem számolható el! Támogatáshoz az OEP vényűrlapját kell alkalmazni!

52 Mi szerepeljen a vényen a betegről?
Láttuk: minden vényen A beteg neve Lakcíme Születési éve (dátum) (A kiállítás dátuma) Ha tb-támogatással rendelik a gyógyszert (csak akkor!), ezen kívül: TAJ-szám BNO-kód Ha közgyógyellátottnak, akkor még: A közgyógyellátási igazolvány száma

53 Mi szerepeljen még „J” gyógyszer rendelése esetén
A szakorvosi javaslatot adó orvos bélyegzőjének száma, valamint a javaslat kelte

54 Az OEP-vény színe rózsaszín! Mérete:
szélesség: 12,192 cm (4,8 col) magasság: 21 cm (az A4-es oldal szélessége)

55 Kiállítás dátuma Nem helyette-síthető 2000 01 01 BNO Teljes ár TAJ
Beteg Botond Budapest, Ló u. 6. BNO TAJ Teljes ár Normatív Eü. emelt Egyedi tám. HM Üzemi baleset Köz-gyógy. Eü. kiemelt

56 Javaslat kiállításának kelte
Kiállító orvos azonosítója X (szakorvos!) X Betegellátási esemény sorszáma (naplószám) Tabl. Placebo mite No II (duas) D.S. napi 1 tabletta este étkezés előtt (de ez csak akkor, ha jogszabály előírja, pl. 90 napot meghaladó mennyiség rendelése) P.H. Beteg Szomszéd Dr.Krikszkraksz A kiadás kelte, a kiadó és a retaxát végző: kézjegy „Extra vonalkód”!

57 Extra vonalkód Az orvos vényíró programja képzi
Tartalma: minden szükséges vényadat (más is): a felírás dátuma, a TAJ-szám, a BNO-kód, a jogcím, a helyettesíthetőség, a TTT-kód, a gyógyszer mennyisége, a szakorvosi pecsétszám (ha kell), a szakorvosi javaslat ideje (ha van), a szoftver minősítésének azonosító kódja, a felíráskor érvényes OEP gyógyszertörzs érvényességének kezdő dátuma A gyógyszerész ezeket az adatokat a vonalkód leolvasásával egy mozdulattal rögzíti Ha a vonalkód nem olvasható, kézzel kell bevinni!

58 Részletes információ az OEP-vények hátlapján
alá kell írni, amikor átvette egyenértékű gyógyszerek is vannak (kötelező erről tájékoztatni, az alacsonyabb ár nem rosszabb minőséget jelent) a mellékhatást jelezze stb.

59 Fontos: használják a korábbi formátumú vényeket is
Ezeket nem kell kidobni, korlátlan ideig felhasználhatók De OEP terhére való rendeléshez erre is rá kell nyomtatni az extra vonalkódot!

60 A támogatott gyógyszerek köre
OEP-közleményben felsorolva (lásd később) Kivéve az egyedi igénylésű gyógyszereket (tudjuk: ezt csak olyan patika, amellyel az OEP erre szerződött) és más jogszabály által meghatározott esetet: az OEP főigazgatója egyedi méltányosság alapján más támogatást állapít meg

61 „Egyedi méltányosság”
1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól Az OEP főigazgatója, méltányos-ságból vagy a kihirdetettnél nagyobb támogatást vagy a nem támogatott gyógyszerhez támogatást ítélhet meg az E. Alapban erre a célra elkülönített összeg erejéig

62 Mikor számolható el tb-támogatás? Ha 1
az orvos a TAJ-számot, jogcímet egyértelműen (!) és a BNO-kódot is föltüntette a beteg aláírta a vényt

63 Mikor számolható el a vény, 2
EGT-tagországból külföldi beteg Születési éve Az országkód Az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjele a beteg külföldi biztosítási vagy azonosító száma

64 Csak akkor számolható el tb-támogatás, ha 3
a vényadatokat az erre rendszeresített adathordozón rögzítették (gyógyszerkód, -mennyiség, tb-támogatás, a vény vonalkódja, a TAJ-szám, a BNO-kód,az orvos bélyegzőszáma /a perszámmal együtt/ és – ha ilyen – a közgyógyellátási igazolvány száma) Ma: az extra vonalkód a vényen!

65 (folytatás) Ha az orvos a mennyiséget betűvel és számmal nem (egyértelműen) tüntette fel: csak a legkisebb gyári csomagolás ára számolható el Ha az orvos nemzetközi szabadnéven vagy seu rendelt: a ténylegesen kiadott (és a vényen feltüntetett) gyógyszer támogatása

66 Térítésmentesen x x gyógyszer csak akkor adható ki, ha a vényen vagy
van megjelölve x x Köz-gyógy. HM

67 Helyettesítés esetén a kiadott és a vényen feltüntetett gyógyszerre vonatkozó tb-támogatás számolható el Az Eb-tv. végrehajtási Korm. rendelete: a beteget – a gyógyszer kiadása előtt – tájékoztatni kell a térítési díjról

68 Magisztrális vények elszámolása
magi, gyógyszertári FoNo vagy Gyógyszerkönyvi készítés: (a gyógyszeranyag (OEP által közzétett ár) + a nem betéti díjas csomagolóanyag + a készítési díj) ÁFÁ-val képzett bruttó ár 50%-a de mindegyik díjtétel legalább 1 Ft

69 Magisztrális vények elszámolása 2
ha forgalomba hozatalra engedélyezett (gyári) gyógyszer is van benne: ennek támogatását (ha felhasználható a többi is, csak a felhasznált mennyiségé, különben a legkisebb ezt meghaladó csomagolás)

70 Milyen gyógyszeranyag használható?
Láttuk: az OGYI teszi közzé, Gyógyszereink - OGYI Közlemények + honlapján Honnan tudjuk az árát? A forgalmazók bejelentik az OEP-nek A támogatás mértéke: a legolcsóbb 50%-a!

71 Nem betéti díjas (felszámítható) csomagolóanyagok a magi-hoz
Az 5. sz. mellékletben (elv: felsorol, de árat nem közöl) Példák: műanyag vagy papír hintőporos doboz fém és műanyag tubus szemcseppentő (a gyógyszeres üvegek nem!)

72 6. sz. melléklet Olyan gyógyszeranyagok, amelyekhez - önmagukban kiadva - tb-támogatás nem számolható el Például: acidum citricum, acidum salicylicum, butyrum cacao, glycerinum, natrium benzoicum, oleum helianthi, oleum paraffini, talcum

73 7. sz. melléklet: Magisztrális készítési díjak (példák)
Egykomponensű gyógyszer-anyag kimérése 1000 g-ig 60 Ft Ostyalap vagy keményzselatin kapszulába kiadásakor nem számolható fel kimérési díj Megad néhány előre kicsoma-golhatót : Cynosbati pseudofructus 100 g, Magnesium sulfuricum 100 g, Sennae folium 50 g...

74 Magisztrális készítési díjak - példák, 2
Elegy (nem osztott porkeverék! Pl. diluendum, elixirium, mixtura, klysma): 200 g-ig 140 Ft, e felett minden megkezdett 100 g 70 Ft Osztott por 10-ig 200 Ft, 10 felett poronként 20 Ft Pilula 30 db-ig pilulánként 18 Ft, e felett pilulánként 9 Ft

75 A házi oxigénellátás A spec. csomagolások, letéti díjak és a nyújtott támogatás újabb mellékletben a palackok/tartályok visszavételekor a szállító csökkenti a tárgyhavi támogatási igényét, és visszafizeti a letéti díjat a betegnek

76 Példa Oxigénpalack + reduktor: a letéti díj összege Ft, a támogatás mértéke 90%, összege Ft HEIMOX (34L) tartályrendszer ugyanez: Ft, 90% és Ft

77 Orvosi gyógyszerrendelés
Csak erre szolgáló, minősített számítógépes szoftver (pl. ORKA) támogatásával, amelyik az adott (pl. fix támogatású) kategóriában a legolcsóbb szert ajánlja föl

78 Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének értékelése
Az OEP abból a szempontból, hogy az orvos milyen mértékben alkalmazta a legalacsonyabb terápiás költségű szereket az adott csoportban Ha lényeges eltérés: az OEP továbbképzési kötelezettséget ír elő, az orvos költségére!

79 Fekvőbeteg-gyógyintézetben
a beteg az ottani orvos által rendelt, vagy az otthoni ápolás során kapott, fekvőbeteg-gyógyintézeti orvos által rendelt gyógyszereket térítésmentesen kapja Nem vi(tet)het(ő) be (vele) gyógyszer!

80 Magyar beteg EGT-tagállamban (és Svájcban)
bizonyos ellátásokra jogosult!

81 Fokozottan ellenőrzött szerek rendelése és felhasználása
43/2005. (X. 15.) EüM r. a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

82 Fokozottan ellenőrzött szer
K1, K2, P2 anyagok (szubsztanciák) az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények a P3 és P4 szubsztanciák az 1. és 2. melléklet prekurzorai (a 3. nem!)

83 Az egészségügyi szolgáltatónak…
…nem kell az ellenőrzött szerekre külön tevékenységi engedély (az ÁNTSZ-től kapott működési engedélyük az is!), de 30 nappal az ellenőrzött szerrel való tevékenység megkezdése előtt ezt be kell jelenteniük oda, ahonnan a működési engedélyt kapták, a kábítószer-felelős (és helyettese) megjelölésével Az ÁNTSZ erről nyilvántartást vezet

84 (Külön jelzem majd… …ha az ábrán mondottak prekurzorokra is vonatkoznak majd. A legtöbb szabály azokra nem vonatkozik)

85 Ellenőrzött szer rendelése vényen, 1
2 példányban (ha egyedi méltányosságot igényel, lásd később: 3 példányban), mindegyiket aláírja és lebélyegzi, „Másolat” jelzés Készítmény esetében az adagolás: lásd az alkalmazási előírást! Túllépés: minden példányon aláírás és bélyegző

86 Ellenőrzött szer rendelése vényen, 2
Egy vényen egyszeri alkalommal max. 15 napra elegendő szert (lehetőleg a legközelebbi csomagolást) Ha 30 napon túl vagy ismétlődően szükséges: csak háziorvosa rendelheti (kivéve SZ)

87 Ellenőrzött szer rendelése vényen, 3 (folyamatos használat)
Ilyenkor a rendelő orvos Értesítő (a r. melléklete) kitöltésével értesíti a beteg által választott gyógyszertárat: folyamatos rendelés lesz (a gyógyszertárnak ezt a beteg vagy hozzátartozója adja át) Egyben a háziorvos felveszi a beteget az ellenőrzött szer Nyilvántartásba (ez is melléklet), a nyilvántartó lapot az orvos havonta beküldi az ÁNTSZ kistérségi Intézetbe

88 Ellenőrzött szer rendelése vényen, 4
(Első alkalommal 30 napra szóló ellenőrzött gyógyszert…) Ismétlődő rendelés esetén: a rendelés gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy a rendelt szer a 30 napos mennyiséget ne haladja meg

89 Ellenőrzött szer rendelése vényen, 5
A beteg mindig ugyanabban a gyógyszertárban kapja meg az ellenőrzött szert (erre az orvos fölhívja a figyelmét!). A fel nem használtat oda vigyék vissza! Az orvos új Értesítőt állít ki, ha - 3 hónapon túl szükséges - más ellenőrzött szer kell - nagyobb mennyiségű ellenőrzött szer kell - egyenértékű más ellenőrzött szert kap a beteg (ezt a helyettesítést az egyenértékű szerek esetében az orvos vagy gyógyszerész kezdeményezi)

90 Ellenőrzött szer rendelése vényen, 6
Az orvos a lefűzött nyilvántartó lapokat, vagy azonos adattartalmú kábítószer nyilvántartó füzetet vezet a betegnyilvántartás adattartalmával

91 Ellenőrzött szer kiadása, 1
A vény a rendelés keltét követően 5. munkanapon túl nem érvényes Az átvételt az aláírás mellett a személyi igazolvány számával is igazolni kell (Elkérheti a gyógyszerész a kiváltó személyi igazolványát? Igen!

92 Ellenőrzött szer kiadása, 2
Ha a választott gyógyszertár működése szünetel, erről a beteget értesíteni kell, új gyógyszertár választása (ill. a legközelebbi), ezt a szünetelő gyógyszertár értesíti, átküldi az Értesítő másolati példányát aláírva és lebélyegezve Az ÁNTSZ regionális tisztifőgyógyszerészét erről, a zárva tartás idejéről és a kiadás helyének változásáról értesíti

93 Ellenőrzött szer visszavétele
A gyógyszert kiadó gyógyszertár erre köteles! 5 példányos nyomtatványt („EEKH Megrendelő”, szintén mellékletben) kell kitölteni, „visszavétel” jelzéssel, a „megrendelő” a gyógyszert visszahozó 1-1 pld gyógyszertár, visszahozó, a többit selejtezéskor csatolni kell a jegyzőkönyvhöz A visszavett szert a kábítószer-szekrényben, de elkülönítve kell őrizni

94 Külföldre távozó beteg ellátása ellenőrzött szerrel, 1
Ha kevesebb, mint 72 órán át van kint, az ellenőrzött szer háziorvosi igazolással (melléklet, minden szerre külön-külön) kivihető De ha injekció vagy infúzió: csak az EEKH engedélyével (ezt a VPOP-nek is megküldi az EEKH) Hasonlóképpen az EEKH igazolása kell akkor is, ha napra elegendő mennyiséget vinne ki

95 Külföldre távozó beteg ellátása ellenőrzött szerrel, 2
Ha több, mint 72 órán át van kint, 30 napig lehet az ÁNTSZ kistérségi Int. Igazolásával (a háziorvosi igazolás egyik pontját ők töltik ki), másolata az EEKH-nak A Kistérségi Intézetbe a betegnek kell a lapot engedélyezés végett eljuttatnia

96 Külföldre távozó beteg ellátása ellenőrzött szerrel, 4
Ha K3, P3, P4 szerről van szó, csak akkor kellenek az előző igazolások, ha a kivinni szándékozott mennyiség több, mint 30 nap (max. 90 nap) A K1 jegyzéken *-al megjelölt szer nem vihető ki ill. hozható be, akkor sem, ha a kiindulási országban megengedett a használata

97 Külföldről érkező beteg által behozható ellenőrzött szer, 1
Ha kevesebb, mint 72 órás kezelésre elegendő van a poggyászában, ehhez elég a kezelő orvosa által kiállított nemzetközi igazolás

98 Külföldről érkező beteg által behozható ellenőrzött szer, 2
Ha több, mint 72 órás kezelésre elegendő van a poggyászában, de max. 30 napi, akkor a saját ország illetékes hatóságának nemzetközi igazolása, ezt a határon a vámhatóságnak be kell mutatni De ha injekció vagy napig elegendő: az EEKH engedélye kell!

99 Gyógyszertár ellenőrzött szert rendel, 1 prekurzor is!
Tevékenységi engedéllyel rendelkező gyógyszer-nagykereskedőtől, EEKH-megrendelővel (minden példányt a gyógyszerész aláír és lebélyegez) Visszaküldés ugyanígy, de abból 2 példányt az EEKH is kap, A gyógyszertári példányt 5 évig megőrzik

100 Gyógyszertár ellenőrzött szert rendel, 2 prekurzor is!
Ha a ténylegesen szállított és a dokumentumban szereplő mennyiségek eltérnek: az EEKH megrendelő összes példányára megjegyzés és így küldi vissza a nagykereskedői példányokat. A hiányt azonnal jelenteni kell a kábítószer-rendészetnek Ha gyógyszertár nagykereskedőnek kábítószert küld vissza: ezt is EEKH megrendelővel, „visszárú” jelzéssel Másik gyógyszertárnak is EEKH-megrendelővel…

101 Ellenőrzött szerek nyilvántartása, elszámolása közforgalmú gyógyszertárban, 1
Minden ellenőrzött szernek minősülő anyagról és készítményről és minden P3, P4 hatóanyagról Ellenőrzött szer nyilvántartási lapot (melléklet) kell kiállítani Mindegyikről külön! (hatáserősségek esetében is!) Bevétel, kiadás (magi is ennek számít)…

102 Ellenőrzött szerek nyilvántartása, elszámolása közforgalmú gyógyszertárban, 2
Az Ellenőrzött szer nyilvántartási lapokat naptári évenként le kell zárni, egyenleget vonni Minden rendelvényt, amire ellenőrzött szert adtak ki, 5 évig – évente sorszámozva – meg kell őrizni Az ellenőrzött szerek tárolása: biztonsági záras fémszekrény vagy rögzített vaskazetta, elkülönítve

103 Az ellenőrzött szerek kálója, 1 prekurzor is
Magi alapanyag: por 5%, folyadék 8% maximum Ha törés, kiszóródás: jegyzőkönyvet (melléklet) kell fölvenni, 5 évig megőrizni, a kárt a nyilvántartási lapon a „kiadás” rovatba bevezetni, az anyagot a többivel azonosan, de elkülönítve megőrizni

104 Az ellenőrzött szerek kálója, 2 prekurzor is
Ha a káló fölötti hiányt talál ellenőrzéskor: az ÁNTSZ tisztifőgyógyszerésze jegyzőkönyvet vesz föl és értesíti a kábítószer-rendészetet

105 Az ellenőrzött szerek selejtezése, ártalmatlanítása prekurzor is
Legalább fél évente Melléklet szerinti jegyzőkönyv, lejárt szer esetében is, a nyilvántartási lapon a kiadás rovatba A leselejtezett ellenőrzött szert a gyógyszertár a nagykereskedőnek küldi vissza, EEKH megrendelővel, „selejt” jelzéssel

106 Fekvőbeteg-gyógyintézetek
A kábítószerfelelős – hacsak mást nem neveznek ki – főszabály szerint az intézeti (egyetemi) gyógyszertár vezetője (írásban nevezik ki) A kábítószerfelelős évente legalább egyszer minden osztályon ellenőriz, a nyilvántartási lapot aláírja Osztályokon (ott is kijelölt kábítószer-felelős) az előírt nyomtatványokat kell vezetni

107 Állatorvos rendel ellenőrzött szert
Nem „orvosi táska részére”, hanem „magánorvosi tevékenysége keretében állatorvosi beadásra kerülő gyógyszerkészletének feltöltése” Egyébként, ha nem az e rendelet szabályai szerint rendelt, a gyógyszertár megtagadja a kiadást

108 További rendelkezések
Ha visszaélés gyanúja, a gyógyszertár vezetője a kábítószer-rendészetnél bejelentést tesz, s értesíti az ÁNTSZ regionális tisztifőgyógyszerészét, aki a bejelentést kivizsgálja

109 Saját lapjában és a honlapján
OGYI közlések Saját lapjában és a honlapján Minden K és P gyógyszer-készítményt évente 1x Minden újat (és a változásokat) negyedévente Azonosító adatok, hatóanyag(ok) neve és mennyisége, egy adagolási egységben a hatóanyag mennyisége, K ill. P besorolása, a bevitelét megtiltó országok megjelölése

110 No, ez fárasztó volt!

111 Mi lesz tételben

112 A gyógyszerek rendelésének és kiadásának szakmai szabályozása
Az orvosi vényen való rendelés és expediálás szakmai szabályai Az orvosi vény és a megrendelő lap Gyógyszer rendelésére jogosult orvos és a rendelhető gyógyszerek Kiadhatósági osztályozási kategóriák Mikor VN egy magisztrális szer? A vény szakmai szabályai és eltérések sürgős esetben Mikor nem adható ki a gyógyszer, a vényen milyen adatokat módosíthat a gyógyszerész Mi a teendő adagtúllépés esetén Kiadás orvosnak-gyógyszerésznek Ügyeleti díj

113 Gyógyszerrendelés a társadalombiztosítás terhére
Az OEP-vényűrlap főbb részei A támogatott gyógyszerek köre, támogatási típusok megjelenése a vényen Mikor számolható el vény és maximum ennyi gyógyszer Magisztrális vények, nem betéti díjas csomagolóanyagok

114 Fokozottan ellenőrzött gyógyszerek rendelése
Az orvosi rendelésük szabályai Folyamatos alkalmazásuk engedélyezése A külföldre vihető mennyiség szabályozása Adagtúllépés, a hiányzó adatok pótlása, a vények tárolása Kábítószerek patikai beszerzése, nyilvántartása, selejtezése


Letölteni ppt "A gyógyszerek rendelése és kiadása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések