Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Késői toxikus hatások A krónikus hatások sajátos formái:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Késői toxikus hatások A krónikus hatások sajátos formái:"— Előadás másolata:

1 Késői toxikus hatások A krónikus hatások sajátos formái:
Hatásuk az expozíció után csak hetekkel, hónapokkal, esetleg évekkel később alakul ki Jellemző: az idő előrehaladtával a tünetek fokozódhatnak A különböző mechanizmussal kialakult tünetek hatása összeadódhat (azaz az a hatások additívek, ill. szinergisták is lehetnek)

2 A késői toxikus hatások típusai
genetikai állományra ható (genotoxikus) daganatkeltő (karcinogén) utódokat károsító (teratogén) immunrendszert károsító (immuntoxikus) idegrendszert károsító (neurotoxikus) endokrin rendszert befolyásoló („endokrin disruptor”) Szerv-specificitás: kardio-, nefro-, hepato-, neurotoxikus hatások

3 A késői toxikus hatások eredete
- környezeti legjelentősebbek a mezőgazdaságban használt vegyszerek (herbicidek, peszticidek, inszekticidek, fungicidok, műtrágyák, termésnövelők) pl.: klorát alapanyagú peszticidek felhasználói körében daganatok, immunológiai eltérések gyakorisága nő és nephritis, ill. akut vesekárosodás, methemoglobinémia, hemoglobinuria és hemolízis is gyakoribb

4 A késői toxikus hatások eredete
- munkahelyi az összes megbetegedések mintegy 4-8%-át jelentik Magyarországon évente mintegy új, munkahelyi eredetű daganatos eset

5

6 DNS * kb. 10%-a tartalmaz fehérje szintézishez felhasznált kódot (GÉN) (b.é. regulátor szekvenciák) * kb. 3%-a expresszálódik (exon)

7 Génexpresszió fenotípus DNA in cell mRNA protein
Courtesy The Protein Society mRNA protein

8 a génátírás (transzkripció)

9 a DNS szerkezetében létrejövő eltérések
Mutációk a DNS szerkezetében létrejövő eltérések

10 A mutáció szintjei molekuláris szint (mutációk) nukleotid csere
nukleotid deléció (törlés, kiesés) nukleotid inzerció (behelyeződés) kromoszóma szint (klasztogén változások) szerkezeti változás kromoszóma számbeli változás

11 A pontmutációk fajtái:
báziscsere tranzíció (Pu/Pu, Py/Py) transzverzió (Pu/Py, Py/Pu) deléció, inzerció

12 Gén: Génmutáció: egyetlen polipeptidlánc kódja
akár egyetlen báziscsere 'végzetes' lehet

13 U C A G UUU Phenylalanine (Phe) UCU Serine (Ser) UAU Tyrosine (Tyr) UGU Cysteine (Cys) UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys UUA Leucine (Leu) UCA Ser UAA STOP UGA STOP UUG Leu UCG Ser UAG STOP UGG Tryptophan (Trp) CUU Leucine (Leu) CCU Proline (Pro) CAU Histidine (His) CGU Arginine (Arg) CUC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg CUA Leu CCA Pro CAA Glutamine (Gln) CGA Arg CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg AUU Isoleucine (Ile) ACU Threonine (Thr) AAU Asparagine (Asn) AGU Serine (Ser) AUC Ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser AUA Ile ACA Thr AAA Lysine (Lys) AGA Arginine (Arg) AUG Methionine (Met) or START ACG Thr AAG Lys AGG Arg GUU Valine Val GCU Alanine (Ala) GAU Aspartic acid (Asp) GGU Glycine (Gly) GUC (Val) GCC Ala GAC Asp GGC Gly GUA Val GCA Ala GAA Glutamic acid (Glu) GGA Gly GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly

14 pontmutációk eredménye:
- csendes („degenerált kód” – redundancia) - aminosav változás (oldallánc-típus – másodlagos fehérjeszerkezet - funkció) helytől függő hatás: (intergén régió / intron / exon / szabályozó szekvencia) leolvasási keretelmozdulás („frame-shift”) a protein termék megváltozása biológiai aktivitás változás – fenotípus változás

15 Mutáns szokatlan, eltérő fenotípus a mutációk mutánsokat hoznak létre
Normális Mutáns DNS változás következtében megváltozott fenotípus

16 normális hemoglobin b lánc első hat aminosav
Valine Histidine Thre.. Leucine Glutamic acid Proline CTC hemoglobin S b lánc első hat aminosav CAC Valine Histidine Thre.. Leucine Proline egyetlen nukleotid változása

17 sarlósejtes anémia (Sickle Cell Anemia)
a hemoglobint kódoló gén megváltozott

18 a mutációk okai Spontán - termodinamikai 'instabilitás' véletlenszerű
kb. 1/100,000 a génmutáció esélye Indukált mutagén hatásokra sugárzások…DNS törések UV sugárzás….timin dimerek drogok…kromoszómatörések Cigarettafüst… kémiai anyagok ...

19 „Pontmutációs betegségek”
Hemophilia véralvadási faktor hiány Izomdisztrofia A dystrophin fehérje nem termelődik Neurofibromatosis jelátadás rosszul működik Aorta aneurizma Abnormális kollagén gyengíti az aortát

20 A mutáció típusai Germinális mutáció Szomatikus mutáció
a meiózis során keletkezik az embrió minden sejtjét érinti Szomatikus mutáció a mitózis során keletkezik csak az érintett sejt utódsejtjeit érinti rák - daganatok

21 „kereteltolódási” mutáció
egyetlen nukleotid törlése (v. behelyezése) megváltoztatja a fehérjekód értelmét példa: THE CAT ATE THE RAT az első E törlése után: THC ATA TET HER AT --- értelmetlen „kód”

22 Abnormális LDL Receptor
‘kereteltolódási’ (frame-shift) mutáció rossz fehérje keletkezéséhez vezet: funkciókiesés (STOP, v. csonka prot, v. más aminosavak) a: más aminosav (Tyr TAT - Cys TGT) b: pontmutáció Arg CGA STOP TGA c: inzerció+kereteltolódás, majd STOP

23 Magzati vizsgálatokkal meghatározhatók mutációk

24 Karcinogén daganatot indukáló anyag megváltoztatja a DNS-t
nem változtatja meg a DNS-t mindennapi példák Cigarettafüst Sugárzások Vegyi anyagok Drogok

25 Daganatkeltő hatások A karcinogének egy adott populációban szignifikánsan emelik a daganatok gyakoriságát 2 fő típus: Mutagén (genotoxikus) daganatkeltő hatások: a genetikai állományban továbbörökíthető, a DNS információtartalmát érintő elváltozásokat, mutációkat okoznak Nem mutagén (epigenetikus) daganatkeltő hatások: modifikációk (azaz pl. a fehérjék térszerkezetének megváltoztatása) v. fehérjék expresszióváltozása útján hatnak

26 Karcinogén hatások mutagén karcinogének: megváltoztatják a genotípust
·  típusos mutagén karcinogének az iniciátorok ·  hatásuk sztochasztikus, küszöbdózisuk nincs ·  a mutagén karcinogének MINDIG géntoxikusak

27 Karcinogén hatások epigenetikus karcinogének :
megváltoztatják a fenotípust ·   a DNS metiláltságát ·   génexpressziót ·   fehérjeszintézist ·   apoptotikus képességet ·   sejtfelszíni receptorokat ·   jelátvitelt ·   peroxiszóma proliferációt tipikus epigenetikus karcinogének a promóterek (kloroform, DDT, barbiturátok, hormonok) hatásuk determinisztikus, van küszöbdózisuk az epigenetikus karcinogének NEM géntoxikus ágensek

28 A karcinogenezis molekuláris háttere
A sejtosztódást gének szabályozzák A szabályozó gének 4 osztálya: Promóterek – proto-onkogének Inhibítorok –szuppresszor gének – p53 Apoptózist szabályozó gének DNS repair gének

29 A karcinogenezis központjában nem-letális genetikai hibák állnak
szuppresszor gének sérülése/elvesztése proto-onkogének amplifikációja apoptózis gének sérülése/elvesztése DNS repair gének sérülése/elvesztése

30 Kémiai karcinogenezis
direkt ható karcinogének: alkilálószrek: Cyclophosphamide indirekt ható karcinogének: prokarcinogének az anyag metabolitja karcinogén: aktváció szükséges (ultimate carcinogen) Policiklikus szénhidrogének – benzpirán Aromás aminok, festékek – benzidin Természetes anyagok: pl. aflatoxin Egyebek: Vinil klorid, terpentin, stb.

31 Kémiai karcinogenezis:
Iniciáció DNS hiba (pl. penzpirán) Promóció Histologiai változás – (pl. terpentin - ko-karcinogén) Malignus transzformáció: látható daganat – további DNS hibák

32 Örökletes tényezők: Örökölt „abnormális” gének (<5%)
FAP – gén Chr5, polyposis  Adenocarcinoma colon Retinoblastoma – Rb gén – (Chr13) Neuroblastoma – (Chr17) Triszómia 21 – Down’s syndrome – gyermekkori leukémiák

33 Örökletes tényezők: sok örökletes betegség megnövekedett daganatkockázattal társul Típusok : magas kromoszómális fragilitással járó szindómák immunodeficienciával járó betegségek

34 A daganatkeltő hatás kritériumai
Daganatkeltő: minden olyan ágens, ill. hatás, amely: a kísérleti állatokban, ill. az emberben daganatot okoz vagy szignifikánsan emeli az adott populációban létrejövő daganatok gyakoriságát

35

36 A daganat-kialakulás kockázatának becslése
Ismert daganatkeltők listája: az ENSZ Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC) rendszeresen összeállítja, ill. felújítja a rendelkezésre álló kísérletes és epidemiológiai adatok igen alapos kritikai elemzése alapján Ennek a listának a figyelembe vételével készülnek a nemzeti szabályozások, így a hazai is (lásd a kémiai biztonságról évi XXV. törvény és végrehajtási utasításainak vonatkozó mellékleteit) A primer daganat-prevenció egyik célja a hatékony kockázatkezeléssel a daganatok gyakoriságának jelentős csökkentése.

37 IARC karcinogenitási kategóriák
IARC 1: emberben epidemiológiai adatokkal is bizonyítottan daganatkeltő anyagok IARC 2A: Emberben valószínűleg daganatkeltő anyagok (állatkísérletekben bizonyított hatás, de a humán epidemiológiai adatok még nem elegendőek, vagy nem konkluzívak) IARC 2B: Emberben feltehetően daganatkeltő anyagok (állatkísérletekben valószínű daganatkeltő hatás, humán epidemiológiai adatok hiányoznak, vagy elégtelenek) IARC 3.: Emberben daganatkeltés szempontjából nem besorolható anyag IARC 4.: nem rákkeltő  

38

39 DNS addukt bázispárosodás károsul – helytelen repair aktivitás – mutáció-kialakulás valószínű TCDD: 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (dioxin) TCDBF: 3-methylcholanthrene (3MC) és tetrachlorodibenzofuran (RAR!) BCB: polchlorinated biphenyl b-NF: b-naphthoflavone

40 A hepatokarcinogenezis fázisai
INICIÁCIÓ PROMÓCIÓ PROGRESSZIÓ Repair Apoptosis Apoptosis DNS-károsodás Proliferáció Proliferáció NORMÁLIS INICIÁLT FOKÁLIS RÁK SEJT SEJT LÉZIÓ

41 karcinogének felismerésének korlátai
számos ipari, mezőgazdasági és háztartási vegyi anyag igen alacsony koncentrációban van jelen az élet során nagyszámú kémiai anyaggal exponálódunk hosszú 'lag fázissal' (az expozíciót követően hosszú idő után) jelentkeznek a daganatos megbetegedések

42 Accumulation of mutations during tumor progression
Loeb L.A. Cancer Res. 61: (2001)

43 'étkezési' karcinogenezis
valószínűsíthető összefüggéseket találtak a daganatos megbetegedések megjelenési gyakorisága és a táplálkozási habitus között néhány asszociáció: rost-szegény diéta -- colon ca zsíros étrend -- emlő ca bétel-levél rágás -- szájüregi ca

44 protektív anyagok ???? antioxidánsok ??? megerősítésre várnak
Beta-karotin Vitamin C, E Szelénium

45 Hormonális onkogenezis
típusok: neoplázia indukciója hormonnal daganat hormonfüggősége malignitást indukáló hormonok ösztrogén – emlő ca ??? diethylstilbestrol (DES) – vagina/méhrák

46 ösztrogén-szerű kémiai szerkezetek
endokin hatások 17-b-estradiol alachlor trans-resveratrol acetochlor

47 ösztrogén receptor (ER): sejtmagi fehérje
NLS ösztrogén + xenoösztrogén fitoösztrogén inaktív ER monomer aktív ER dimer transzkripciós faktor DNS mRNS génátírás (transzkripció)

48 Neopláziák hormon-függősége
daganatot nem okoz a hormon, de a daganatnövekedés hormon-függő a daganatsejtek hormon-receptort termelnek amely köt a hormonnal és aktiválódik a hormon-stimuláció hiánya lelassítja a daganatnövekedést, de meg nem állítja példák: prosztata CA emlő CA thyroid CA

49 Pathogenezis MALIGNUS NEOPLAZMA környezeti tényezők, vegyi anyagok,
sugárzás, vírusok Pathogenezis genetikai háttér szomatikus sejtek genom-változása Aktiváció: növekedést serkentő proto-onkogének Inaktiváció: tumor szuppresszor gének a megváltozott géntermékek expressziója és a normális géntermékek hiánya MALIGNUS NEOPLAZMA


Letölteni ppt "Késői toxikus hatások A krónikus hatások sajátos formái:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések