Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CSOPORTOK Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CSOPORTOK Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék."— Előadás másolata:

1 A CSOPORTOK Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

2 Mi a csoport? A csoport olyan egyének közössége: –akiknek közösen kialakított normarendszerük van –akik különféle szerepeket osztanak meg egymás között –akik a közös célok együttes megvalósítása érdekében hatnak egymásra. Munkacsoportok esetén a definíció kiegészül: –A munkacsoportok meghatározott munkafeladat elvégzésére szerveződnek. Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

3 A csoportok kialakulása A csoporthoz csatlakozás legfontosabb okai: –Fizikai közelség –Gazdasági önérdek –Kölcsönös érdek –Szociálpszichológiai okok Biztonság Szociális igények Önbecsülés Önmegvalósítás Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

4 A csoportok típusai Formális csoport: a vezetés hozza létre, meghatározott feladat végrehajtására, állandó vagy ideiglenes jelleggel. Informális csoport: természetes úton fejlődnek ki az egyéni és kollektív érdekből kiindulva ÁllandóIdőleges Formálisvezéreltfeladat Informálisbarátiérdek Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

5 Formális és informális csoportok összehasonlítása JellemzőFormális csoportInformális csoport 1. Fő célokTermelékenység, a feladat ellátása Tagok elégedettsége 2. EredetA szervezet hozza létreSpontán 3. Hatás a tagokra Hatalom, anyagi ösztönzés Személyes 4. KommunikációHivatalos csatornákPletyka, személyes 5. VezetőA szervezet kineveziKiválasztódik 6. Interperszo- nális kapcsolatok A feladatok alakítjákSpontán 7. ÖsztönzésJutalmazások, büntetésekSzociális szankciók Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

6 A csoportok fejlődése 1. – Bass: a csoportfejlődés négy fázisa FázisKapcsolat a tagok között Feladat és prob-léma megoldás Érettség 1.Kölcsönös elfogadás Bizalmatlanság, zárkózottság Célok és hivatás kereséseAla- csony 2. Döntés- hozás Nyílt kommuni-káció, egymás megismerése Probléma azonosítás, feladatkiosztás 3. MotiváltságKohézió, kooperációEgymás segítése, információ megosztása 4. VezetettségSzankciók hozatala, státuszok rendszere Képesség és tudás teljes kihasználása Magas Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

7 A csoportok fejlődése 2.– Woodcock és Francis öt szakaszos modellje Kémlelés Belharc Kísérletezés Az eredményesség Az érettség Hanyatlás ? Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

8 A munkacsoportok jellemzői (1) Csoportcélok: –Vezetés-kijelölte célok / csoport céljai –Eredményességi célok / fenntartó célok Munkaszerepek: –Szerepek csoportosítása: Feladatorientált szerepek Kapcsolatorientált szerepek Én-központú szerepek Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

9 A munkacsoportok jellemzői (2) Csoportméret: TényezőA csoportméret KicsiNagy KölcsönhatásErősebbGyengébb KohézióNagyobbKisebb Elégedettség a munkávalNagyobbKisebb HiányzásKisebbNagyobb Munkaerő elvándorlásAlacsonyabbMagasabb KözömbösségRitkaGyakori TermelékenységNincs összefüggés Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

10 A munkacsoportok jellemzői (3) Csoportnormák: A csoport által elfogadott szabályok, melyek a tagok csoporton belüli viselkedését irányítják. – A csoportnormák jellemzői: Összefoglalják, egyszerűsítik a csoporthatás folyamatát. Csak a viselkedésre vonatkoznak, az egyén gondolataira, érzéseire nem. A normákat csak a tagok által fontosnak tartott magatartásformákra alakítják ki. Fokozatosan fejlődnek ki, de ez a folyamat felgyorsulhat a csoportintegritás megőrzése érdekében. Nem minden norma vonatkozik egyformán minden tagra. Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

11 Miért tartják be a csoporttagok a normákat? Csoportnyomás: –A konformitás szintjét befolyásolják: A feladat jellemzői Az egyén személyes jellemvonásai A csoport jellemzői –A csoportfelügyelet és rászorítás –A normák perszonalizálódása Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

12 Státusrendszerek céljai Motiválás Azonosítás Megtiszteltetés Stabilitás A szervezetekben kialakított státuszrendszerek egyik zavaró jelensége a státus összhang hiánya. Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

13 A csoportkohézióra ható tényezők A csoport mérete A tagok függősége a csoporttól A célokban való egyetértés A siker A csoport státusza A vezetés elvárásai és nyomása A külső fenyegetettség Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

14 Vége a 4. blokknak KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A CSOPORTOK Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések