Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVÉDELEM. „Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be a házadat, ha valaki leesnék róla.” (Mózes V. Könyve.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVÉDELEM. „Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be a házadat, ha valaki leesnék róla.” (Mózes V. Könyve."— Előadás másolata:

1 MUNKAVÉDELEM

2 „Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be a házadat, ha valaki leesnék róla.” (Mózes V. Könyve 22.8.)

3 STATISZTIKA Munkabalesetek száma Magyarországon 2005:23.971eset 2006:22.685 eset 2007:20.922 eset

4 STATISZTIKA Halálos kimenetelű munkabalesetek száma Magyarországon: 2005:125 eset 2006:123 eset 2007:118 eset

5 SÚLYOS MUNKABALESET Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétõl számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását; b) valamely érzékszerv, érzékelõképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentõs mértékû károsodását okozta; c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek); e) beszélõképesség elvesztését vagy feltûnõ eltorzulást, bénulást, illetõleg elmezavart okozott.

6 STATISZTIKA Súlyos csonkulásos munkabalesetek száma Magyarországon 2005:53 eset 2006:44 eset 2007:42 eset

7 STATISZTIKA Egyéb súlyos munkabalesetek száma Magyarországon 2005:60 eset 2006:48 eset 2007:51 eset

8 AZ ÉPÍTŐIPAR STATISZTIKÁJA Munkabalesetek száma: 2005:1380 eset 2006:1445 eset 2007:1298 eset ! A halálos balesetek 40 %-a az építőiparban történik (2007: 47 eset)

9 AZ OKOK MUNKAESZKÖZÖK: KÉS, LÉPCSŐ, KOCSI, HÁZI ÁLLAT- TENYÉSZ ÁLLAT, TEHERAUTÓ, LÉTRA KÉZI KOCSI, BÚTOR, KALAPÁCS, FÉM NYÍLÁSZÁRÓ, RAKLAP, AUTÓBUSZ, GYŰJTŐEDÉNY

10 AZ OKOK KÜLSŐ TÉNYEZŐK: ESÉS, ÉLES-HEGYES MUNKAESZKÖZÖK, FORGÓ-MOZGÓ/LEESŐ TÁRGGYAL TÖRTÉNŐ ÜTKÖZÉS, FIZIKAI STRESSZ

11 OKOK EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK: ALKALMAS DE NEM RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLJÁK (46) ALKALMAS DE NEM HASZNÁLJÁK (251) ALKALMATLAN (57) ALKALMATLAN ÉS NEM HASZNÁLJÁK (5) SZÜKSÉGES DE NEM BIZTOSÍTJÁK (77) NEM SZÜKSÉGES (3982)

12 HATÓSÁGI FELÜGYELET OMMF + REGIONÁLIS MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK + TERÜLETI IRODÁK ( ÁNTSZ EGYES FELADATAINKA ÁTHELYEZÉSE) MUNKAVÉDELEM = MUNKABIZTONSÁG + MUNKAEGÉSZSÉGÜGY (FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY + MUNKAHIGIÉNIA) www.ommf.hu ZÖLD SZÁM: 06 80 204 292 (MB), 06 80 204 292 (ME)

13 ELLENŐRZÉSI STATISZTIKA 2007-BEN 30.000 ELLENŐRZÉS KISZABOTT BÍRSÁG: KÖZEL 1.000.000.000 HUF AZ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA MAGYARORSZÁGON: 100.000 (AUSZTRIA: 20.000)

14 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A VÉGRAHAJTÁSRÓL SZÓLÓ 5/1993. MÜM RENDELETTEL UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2007. ÉVI CLXI. TÖRVÉNY HATÁLYOS: 2008. I. 01-TŐL

15 MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI VESZÉLYEK ELKERÜLÉSE A NEM ELKERÜLHETŐ VESZÉLYEK ÉRTÉKELÉSE, KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A VESZÉLYEK KELETKEZÉSI HELYÜKÖN TÖRTÉNŐ LEKÜZDÉSE A VESZÉLYES TÉNYEZŐ KIVÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE KEVÉSBÉ VESZÉLYESSEL VAGY NEM VESZÉLYES TÉNYEZŐVEL MEGELŐZÉSI STRATÉGIA FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA SZÜKSÉGES TÁJÉKOZTATÁS ÉS UTASÍTÁS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ELLENŐRZÉSE MEGFELELŐ MUNKAESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA RENDELLENESSÉGEK KIVIZSGÁLÁSA INTÉZKEDÉS VESZÉLYHELYZETRE MUNKABALESET ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS ESETÉN AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ ELJÁRÁS VÉDŐESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

16 MUNKAVÁLLALLÓ KÖTELEZETTSÉGEI MUNKÁRA KÉPES ÁLLAPOT ELVÁRHATÓ SZAKÉRTELEM ÉS GONDOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKATÁRSAKKAL MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, UTASÍTÁSOK MEGTARTÁSA MUNKAVÉDELMI OKTATÁSNAK MEGFELELŐEN VÉGZETT MUNKA SAJÁT VAGY MÁS SZEMÉLY EGÉSZSÉGÉT ÉS TESTI ÉPSÉGÉT NEM VESZÉLYEZTETŐ MÓDON KELL VÉGEZNIE A MUNKÁJÁT MUNKAESZKÖZ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA MEGFELELŐ RUHÁZAT VISELETE REND, FEGYELEM, BIZTONSÁG MEGTARTÁSA ISMERETEK MEGSZERZÉSE ORVOSI, PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATON VALÓ RÉSZVÉTEL VESZÉLYEKRŐL VALÓ AZONNALI TÁJÉKOZTATÁS RENDELLENESSÉG, ÜZEMZAVAR MEGSZÜNTETÉSÉRE IRÁNYULÓ KÖTELEZETTSÉG BALESET, SÉRÜLÉS, ROSSZULLÉT AZONNALI JELENTÉSE BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA

17 MUNKAVÁLLALÓ JOGAI VÉDŐINTÉZKEDÉSEK MEGKÖVETELÉSE SZÜKSÉGES ISMERETEK MEGSZERZÉSE MUNKAESZKÖZÖK VÉDŐESZKÖZÖK VÉDŐITAL TISZTÁLKODÓ SZEREK ÉS TISZTÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEK MUNKAVÉGZÉS MEGTAGADÁSA

18 MUNKAVÉDELMI OKTATÁS ELŐZETES IDŐSZAKOS SORON KÍVÜLI, RENDKÍVÜLI EGYÉB: PL. KISGÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY - 6/1980. ÉVM-KPM E.RENDELET AZ ÉPÍTŐGÉPKEZELŐI MUNKAKÖRÖK KÉPESÍTÉSHEZ KÖTÉSÉRŐL ÉS AZ ÉPÍTŐGÉPKEZELŐK KÉPZÉSÉRŐL (KIG, KÖG, NG)-

19 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2000. ÉVI XXV. TÖRVÉNY A KÉMIAI BIZTONSÁGRÓL ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI: 25/2000. EÜM-SZCSM RENDELET 26/2000. EÜM RENDELET 41/2000. EÜM-KÖM RENDELET 44/2000. EÜM RENDELET 12/2001. KÖM-EÜM E.RENDELET A VEGYI ANYAGOK KOCKÁZATÁNAK BECSLÉSÉRŐL ÉS A KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSÉRŐL

20 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 4/2002. SZCSM-EÜM E. RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL 14/2004. FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL 3/2002. SZCSM-EÜM E. RENDELET A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

21 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR NEM HATÁLYOS! 46/1999. GMRENDELETTEL 32/1994. IKM RENDELET (ÉKBSZ) A 46/1999. GM RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 32/1994. IKM RENDELET (ÉKBSZ) =LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI 182/2008. (VII. 14.) Kormányrendelet, OTÉK azaz a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet módosítása

22 SZAKTEVÉKENYSÉGEK MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉGEK: MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS SORÁN A MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ELŐZETES VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE A MUNKAHELYI KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSA BELSŐ RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA MUNKABIZTONSÁGI, ILLETVE MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG: SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉS MEGELŐZÉSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA KIZÁRÓLAG MUNKABIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉGEK: IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT SÚLYOS MUNKABALESET KIVIZSGÁLÁSA MUNKABALESET KIVIZSGÁLÁSA BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOR FELADATAINAK ELLÁTÁSA AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOKBAN NEM VESZÉLYES MUNKAESZKÖZÖK ESETÉN AZ ISMÉTELT HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐ VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE ROBBANÁSVÉDELMI VIZSGÁLAT (TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSSEL KOMBINÁLVA)

23 ANYAGMOZGATÁS 2/1972. KPM RENDELET IV. FEJEZET (nem hatályos) ANYAGMOZGATÁSI NORMÁK: 50 KG -----90 M SÍK TEREPEN (FF) 50 KG -----30 M 10%EMELKEDÉS MELLETT 50 KG LÉPCSŐN 3 M MAGASSÁGIG KÉZI ERŐVEL MAX. 200 KG. EMELHETŐ, SZÁLLÍTHATÓ NŐK: 20 KG ------60 M SÍK TEREPEN

24 ANYAGMOZGATÁS 25/1998. EÜM RENDELET AZ ELSŐSORBAN HÁTSÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ KÉZI TEHERMOZGATÁS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ANYAGMOZGATÁS ÉS TÁROLÁS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI: MSZ 12 895 1.,2.,3. Lapja MSZ 17 305 MSZ 13 263-1

25 ANYAGMOZGATÁS

26

27 HÁTGERINC SÉRÜLÉSE

28 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK 2/1998. MÜM RENDELET A MUNKAHELYEN ALKALMAZANDÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEKRŐL

29 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK

30

31

32 AZBESZT 26/2000. EÜM RENDELET A FOGLALKOZÁSI EREDETŰ RÁKKELTŐ ANYAGOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL ÉS AZ ÁLTALUK OKOZOTT EGÉSZSÉGKÁROSODÁSOK MEGELŐZÉSÉRŐL 12/2006. EÜM RENDELET AZ AZBESZTTEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL 45/2004. BM-KVVM E.RENDELET AZ ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

33 AZBESZT ROSTOS SZERKEZETŰ SZILIKÁTOK GYŰJTŐNEVE (SZIGETŐ ANYAGOK, KŐZETGYAPOT… STB) AKTINOLIT AMOZIT (GRÜNERIT) ANTOFILLIT KRIZOLIT KROKIDOLIT TREMOLIT

34 AZBESZT

35 SZERVETLEN SZÁLLÓ ROSTOK TILOS: AZBESZT SZÓRÁSOS ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA TILOS: 1 G/CM 3 GYENGE KÖTÉSBEN ALKALMAZÁS HATÁRÉRTÉK: 0,1 ROST/CM 3 (8 ÓRÁS SÚLYOZOTT ÁTLAG)

36 AZBESZT AZBESZTÓZIS MESOTHELIOMA (MELLHÁRTYA ÉS HASHÁRTYA DAGANAT) HÖRGŐKARCINÓMA GYOMOR- BÉLCSATORNA KARCINÓMA

37 AZBESZT MUNKATERV INTÉZKEDÉS (MÉRÉSEK) TÁJÉKOZTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI FELVILÁGOSÍTÁS

38 AZBESZT

39 HALLÁSVÉDELEM 66/2005. EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ ZAJEXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL VEZETÉSES, ÉRZŐIDEGI, KÖZPONTI IDEGRENDSZER HALLÓKÖZPONTJÁT ÉRINTŐ KÁROSODÁST JELENTHET 1/3 A MUNKAHELYHEZ KAPCSOLHATÓ FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 1/3 RÉSZÉT TESZI KI A HALLÁSKÁROSODÁS

40 ZAJVÉDELEM

41 HATÁRÉRTÉKEK a) zajexpozíciós határértékek: egyéni védőeszköz alkalmazásával! L EX,8h = 87 dB(A), illetve p csúcs[Lmax] = 200 Pa [140dB(C)] b) felsõ beavatkozási határértékek: L EX,8h = 85 dB(A), illetve p csúcs[Lmax] = 140 Pa [137 dB(C); c) alsó beavatkozási határértékek: L EX,8h = 80 dB(A), illetve p csúcs [Lmax] = 112 Pa [135 dB(C)].

42 LÉTRÁK 14/2004. FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK… 4/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEK… 65/1999. EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK… MSZ EN 131-1:1993 LÉTRÁK. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, TÍPUSOK ÉS FUNKCIONÁLIS MÉRETEK MSZ EN 131-2:1993 LÉTRÁK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK ÉS JELÖLÉS

43 LÉTRÁK SZEMREVÉTELEZÉS ÉP LÉTRA STABILITÁS STABIL TÁMASZTÁS SZILÁRD ALAP, VÍZSZINTES FOKOK ELMOZDULÁS, ELCSÚSZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA MEGFELELŐ HOSSZÚSÁG (TÚLNYÚLÁS) TÖBBTAGÚ LÉTRA ELMOZDULÁSMENTES HASZNÁLATA 1 LÉTRA 1 SZEMÉLY PIHENŐ BEIKTATÁSA STABIL ÁLLÁS, KAPASZKODÁS (TEHERREL IS) SZÉTCSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM KÖZLEKEDÉSI ÚTBAN, ÁTJÁRÓBAN, AJTÓBAN ELHATÁROLÁS, FORGALOM ELTERELÉS ANYAGTÁROLÁS LÉTRÁN TILOS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

44 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK 65/1999.EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL 2/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

45 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

46 MUNKAHELYI STRESSZ

47 BIZONYTALAN SZERZŐDÉSEK AZ INSTABIL MUNKAERŐPIACON A MUNKASZERZŐDÉSEK ÚJ FORMÁI AZ ÁLLÁS BIZONYTALANSÁGÁNAK ÉRZÉSE IDŐSÖDŐ MUNKAERŐ HOSSZÚ MUNKAIDŐ MONOTONITÁS A MUNKA INTENZÍVEBBÉ VÁLÁSA KARCSÚSÍTOTT TERMELÉS NAGY ÉRZELMI TEHER A MUNKAHELYEN A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK HIÁNYA TELJESÍTMÉNYKÉNYSZER, IDŐKÉNYSZER SZOROS HATÁRIDŐK www.osha.europe.eu

48 A HELYISÉGEK, TEREK HŐMÉRSÉKLETE MELEGNEK MINŐSÜLŐ MUNKAHELY: 24 °C EH ÉRTÉK FELETTI HŐHATÁS: VÉDŐITAL BIZTOSÍTÁSA IGÉNY SZERINT DE LEGALÁBB FÉLÓRÁNKÉNT: 14-16 °C HŐMÉRSÉKLETŰ IVÓVÍZ VAGY ÍZESÍTETT ALKOHOLMENTES ITAL MAX. 4 SÚLYSZÁZALÉK CUKORTARTALOMMAL VAGY ÉDESÍTŐSZERREL.

49 A HELYISÉGEK, TEREK HŐMÉRSÉKLETE HIDEGNEK MINŐSÜLŐ MUNKAHELY: SZABADTÉREN +4 °C-OT ILL. ZÁRT TÉREN A +10 ° C- OT NEM ÉRI EL. VÉDŐITAL: +50 ° C-OS TEA + IVÓPOHARAK SZEMÉLYI HASZNÁLATRA KIADVA VAGY ADAGOLÓVAL

50 4/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKÁK LEGFONTOSABB BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI

51 1. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS ANYAGMOZGATÁS

52 2. ANYAGTÁROLÁS MAXIMÁLIS RAKATMAGASSÁG: TÉGLA:1,8 M CSERÉP:1,8 M KOCKA-SZEGÉLY ÉS EGYÉB IDOMKÖVEK: 1,5 M BURKOLÓLAP:1,2 M

53 3. MEGVILÁGÍTÁS

54 4. FELVONULÁSI TEÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK BIZTONSÁGTECHNIKÁJA MSZ 2364-704:2002 SZÁMÚ SZABVÁNY FELVONULÁSI TERÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MSZ 04-64:1990 (VISSZAVONT!!!)

55 4. FELVONULÁSI TEÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK BIZTONSÁGTECHNIKÁJA ILLETÉKTELENEK KIZÁRÁSA HOZZÁFÉRHETŐSÉG A KEZELŐ ELEMEKHEZ ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM TÁPVEZETÉKEK, TÖMLŐVEZETÉKEK VÉDELME FÖLDBE, VÍZBE, TARTÓSAN NEDVES HELYRE VAGY VEGYI HATÁSNAK KITETT TERÜLETRE VEZETÉK FEKTETÉSE TILOS

56 5. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK LEESŐ, LEZUHANÓ TÁRGYAK, ANYAGOK ELLENI VÉDELEM MAGASBÓL VALÓ LEESÉS, LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEM LÉGZÉSVÉDELEM ARC-, SZEMVÉDELEM HALLÁSVÉDELEM FEJ-,KÉZ-,LÁB-, TESTVÉDELEM

57 6. MAGASBAN VÉGZETT MUNKA VÉDŐKORLÁT (1,0 M MAGAS, 3 SOROS, 0,3 M OSZTÁSKÖZ, LÁBDESZKA) ÁLLVÁNYZAT (LEGALÁBB 1 LÁBDESZKA, KÖZÉPDESZKA, KORLÁT) VÉDŐHÁLÓ (10X10 CM LYUKMÉRET) VÉDŐRÁCS (10X10 CM LYUKMÉRET) LEFEDÉSEK (SZILÁRDSÁG, ELMOZDULÁSMENTESSÉG) JELZŐKORLÁT (LAPOS ÉS ALACSONY HAJLÁSÚ -20°ALATT- TETŐK, 2 M TÁVOLSÁG A SZINTKÜLÖNBSÉGTŐL, MUNKAGÖDÖR:0,25-1,25 M-IG, VONALAS LÉTESÍTMÉNY LAKOTT TERÜLETEN KÍVÜL 0,25 M ALATT)

58 7. MUNKAVÉGZÉS TETŐN TETŐSZERKEZETEN VÉGZETT MUNKA (LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEM MŰSZAKI MEGOLDÁSSAL, BIZTONSÁGOT NYÚJTÓ BERENDEZÉSSEL!) (20°-45° HAJLÁSSZÖGŰ TETŐ 2 M-NÉL MAGASABBAN, VIZES/CSÚSZÓS/TÖREDEZETT TETŐBORÍTÁS) HULLÁMPALA ALKALMAZÁSA (PADOZAT :30 MM VASTAG, 50 CM SZÉLES, CSÚSZÁSMENTES) KŐMŰVES MUNKÁK (PL.: KÉMÉNYEK)

59 8. LÉTRÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK SZEMREVÉTELEZÉS ÉP LÉTRA STABILITÁS STABIL TÁMASZTÁS SZILÁRD ALAP, VÍZSZINTES FOKOK ELMOZDULÁS, ELCSÚSZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA MEGFELELŐ HOSSZÚSÁG (TÚLNYÚLÁS) TÖBBTAGÚ LÉTRA ELMOZDULÁSMENTES HASZNÁLATA 1 LÉTRA 1 SZEMÉLY PIHENŐ BEIKTATÁSA STABIL ÁLLÁS, KAPASZKODÁS (TEHERREL IS) SZÉTCSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM KÖZLEKEDÉSI ÚTBAN, ÁTJÁRÓBAN, AJTÓBAN ELHATÁROLÁS, FORGALOM ELTERELÉS ANYAGTÁROLÁS LÉTRÁN TILOS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

60 9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA ÖSSZEFÜGGŐ SZERKEZETI ELEMET TÖBB SZINTEN EGYSZERRE BONTANI NEM SZABAD ALÁÁSÁSSAL DÖNTENI TILOS DÖNTÉSRŐL IDŐBEN ÉRTESÍTÉS DÖNTÉSI IRÁNYBA ESŐ TERÜLET SZABADDÁ TÉTELE, ELKERÍTÉSE FALLEHÚZÁSHOZ CSAK SODRONYKÖTÉL HASZNÁLHATÓ KÖTÉSVISSZACSAPÁS ELLEN MUNKAÁLLÁS KIÉPÍTÉSE LEDÖNTÖTT FALRÉSZEK MEGKÖZELÍTÉSE STABILITÁS ELLENŐRZÉSE UTÁN A FELEMELT MARKOLÓKANÁL ÉS A BONTANDÓ ÉPÍTMÉNY FELSŐ SZINTJE KÖZÖTT 0,5 M SZABAD TÁVOLSÁGNAK KELL LENNIE

61 9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA SÚLLYAL TÖRTÉNŐ DÖNTÉS ESETÉN A MUNKAGÉP GÉMÁLLÁSA: 1,5 M-REL HALADJA MEG AZ ÉPÍTMÉNY FELSŐ SZINTJÉT ÁLLÉKONYSÁG BIZTOSÍTÁSA A MUNKA MEGSZAKÍTÁSA ESETÉN ÁLLVÁNYT, DÚCOLÁST MEGLAZULT VAGY BIZONYTALAN TEHERBÍRÁSÚ ÉPÜLETSZERKEZETRE ELHELYEZNI NEM SZABAD ALÁDUCOLÁS, KITÁMASZTÁS, KIVÁLTÁS MÉRETEZÉSE PORZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA UTAK TISZTÁN TARTÁSA VESZÉLYES ZÓNA: FALMAGASSÁG KÉTSZERESE ILLETÉKTELENEK BEJUTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA

62 9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA

63 10. FÖLDMUNKÁK

64 EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKVÉGZÉST ÉS A JÓL VÉGZETT MUNKA ÖRÖMÉT KÍVÁNOM MINDENKINEK!


Letölteni ppt "MUNKAVÉDELEM. „Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be a házadat, ha valaki leesnék róla.” (Mózes V. Könyve."

Hasonló előadás


Google Hirdetések