Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló"— Előadás másolata:

1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló
Egységes kérelem – 2010. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

2 Tartalom Az egységes kérelem benyújtásához kapcsolódó fontosabb változások ÚJ - EMVA - Agrárkörnyezet-gazdálkodás támogatás ÚJ - EMVA- Nem termelő beruházások támogatása ÚJ - EMVA – Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása ÚJ - EMVA – Erdő-környezetvédelmi intézkedések ÚJ - EMVA – Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás

3 Egységes Kérelem – 2010. Az egységes kérelem benyújtásához kapcsolódó fontosabb változások a igénylési évben

4 Az egységes kérelem - ÚJ JOGCÍMEK -
EMVA nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások (33/2008. (III.27.) FVM rendelet); EMVA - agrár-környezetgazdálkodási támogatások (61/2009. (V. 14.) FVM rendelet); EMVA - agrár-erdészeti rendszerek létrehozására nyújtandó támogatás kifizetése (48/2009. (IV. 16.) FVM rendelet); EMVA - erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások kifizetése (124/2009.(IX.24.) FVM rendelet); EMVA - erdőszerkezet átalakításához (erdő-nem termelő beruházások létrehozására) nyújtandó támogatások kifizetése (139/2009. (X.22.) FVM rendelet) MePAR változásvezetés (115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet); részleges visszavonás

5 Az egységes kérelem VÁLTOZÁSOK
egységes területalapú támogatás (SAPS); egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó rizstermesztés esetében igényelhető termeléshez kötött kiegészítő nemzeti támogatás Figyelem! A dohány termesztéshez kapcsolódó termeléshez kötött kiegészítő nemzeti támogatások 2010-től nem adhatóak (az egységes kérelemben sem igényelhetőek) !!!; egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó héjas gyümölcsűekre vonatkozó kiegészítő nemzeti terület alapú támogatás (73/2009/EK tanácsi rendelet cikk);

6 Az egységes kérelem VÁLTOZÁSOK
Változások a hasznosítási kódok rendszerében! 2010. évtől érvényes, új hasznosítási kódok: HAG01-HAG18: EMVA-AKG hagyományos gyümölcstermesztés (cc) célprogramnál hasznosítási kódok GAB18: Tavaszi búza EBM01: Amerikai bársonymályva ZOL45: Pasztinák ZOL46: Újzélandi spenót ZOL47: Mezei csibehúr GYU11: Homoktövis TAK46: Takarmánymályva AGF28: Ánizs AGF29: Borsikafű AGF30: Koriander AGF31: Máriatövis VET33: Hibrid kukorica (vetőmag célra) VET34: Hibrid napraforgó (vetőmag célra) UGA02: Zöldugar 2010-ben már nem érvényes hasznosítási kódok: EVN01, MEH01, UGA01

7 Az egységes kérelem benyújtásához kapcsolódó fontosabb változások a 2010. igénylési évben VI.
A tábla sorában megadott hasznosítási kód, illetve a blokk típusa (pl. a blokk támogatottsága a Natura 2000 jogcímben) határozza meg, hogy az ügyfélnek mely támogatások/kifizetések igénylésére van lehetősége. Egyes támogatások/kifizetési igénylések kérelmezése esetében – bizonyos esetekben a megadott hasznosítási kódtól függően – az ügyfél köteles kitölteni olyan mezőket is, amelyek kitöltésével adatot nyújt a támogatás egyes feltételeinek ellenőrzése céljából. Példa: A kender hasznosítású területre történő SAPS támogatás igénylés esetében kötelező nyilatkozni a termesztett kender fajtájáról, illetve a felhasznált vetőmag mennyiségéről (az adott táblasor külön mezőiben). A héjas kiegészítő nemzeti támogatás igénylése esetén kötelező megadni a tábla területén található fa/bokrok számát (az adott táblasor külön mezőjében). A Natura 2000 vagy KAT igénylés esetében az ügyfél köteles megadni azt, hogy költségvetési szervként működik-e, illetve az állami tulajdonhányadot (ezeket egy külön egység mezőben kell megadni).

8 EMVA - Agrárkörnyezet-gazdálkodás támogatás
Egységes kérelem – 2009. EMVA - Agrárkörnyezet-gazdálkodás támogatás (EMVA- AKG) – ÚJ! 61/2009. (V.14.) FVM rendelet

9 EMVA-AKG Területazonosítási kérelem
Figyelem! 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítás alatt van: kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki ezt megelőzően (május 15-ig) nyújtott be Területazonosítási kérelmet (TAK). TAK beadó felület változásai: ügyfél választhatja ki, hogy támogatási határozat vagy támogatási kérelem alapján tölti fel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek poligonjait. Ez a határozat jogerőre emelkedésétől függ (fellebbezések, keresetlevelek) A vis maioros kötelezettségátadással vagy jogutódlással érintett ügyfelek esetében is lesz lehetőség TAK beadásra.

10 EMVA-AKG általános 1. gazdálkodási év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart Kötelezettségeket a támogatási határozattól függetlenül már be kell tartani. Részleges visszavonás a 2. gazdálkodási évtől lehetséges (teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet) Kötelezettségátadás (kivétel a vis maior, jogutódlás) a 2. gazdálkodási évtől lehetséges (teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet) Célprogram váltás nincs!

11 EMVA-AKG általános előírások
bővített talajmintavétel készítés tápanyag-gazdálkodási terv készítés földhasználati terv készítés gazdálkodási napló vezetés, elektronikus beküldés agrotechnikai műveletek bejelentési kötelezettség: másodvetés, közép mély lazítás, zöldtrágyázás. 112/2009. (IX. 01) MVH közlemény

12 EMVA-AKG kifizetési kérelem benyújtás I.
TAK-ban feltöltött poligonokra lehet AKG-t igényelni, poligonon belül kell az ügyfélnek táblásítania. Táblarajz nem nyúlhat túl a poligonon! Amennyiben a valóságban a tábla túlnyúlik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen, akkor azt külön táblaként kell rajzolni. Változásvezetési kérelmet lehet indítani a poligonban berajzolt táblákra, ha a TAK-on már indítottak, akkor is lehet változásvezetési kérelmet benyújtani.

13 EMVA-AKG kifizetési kérelem benyújtás II.
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület sorszáma alapján töltődik  a célprogram. Új hasznosítási kódok kerültek bevezetésre: tavaszi búza, hagyományos gyümölcstermesztés célprogramban HAG… kódok stb! Figyelmeztető hibaüzenet ha nem támogatható a célprogramban az adott növény Minimális tábla méret 0,3 ha, Cp minimálisan támogatható terület 1 ha, kivéve ültetvényeknél 0,5 ha.

14 EMVA-AKG célprogramos sajátosságok I.
Szántós cp: tábla méret nem lehet nagyobb 75 ha-nál Tanyásgazdálkodás cp: szántó max. 2 ha, zöldség max. 0,5 ha. Különböző kifizetések szántó és zöldség esetén, ritka növényfajokra is eltérő kifizetés! Gyepes cp: 0,2 ÁE/ha megléte Ezeket nem kell monitoring lapon bejelenteni. ENAR-ból veszünk  minden adatot. Csak legeltethető állatokat vesszük figyelembe (szarvasmarhafélék, lófélék, juh, kecske) Eltérő kifizetési összeg: a legelőre és a kaszálóra, a Naturás és a nem Naturás blokkok kifizetéseire!         

15 EMVA-AKG célprogramos sajátosságok II.
Nádas cp: csak AKG igényelhető. Vizes (db, dc) cp: 0,1 ÁE/ha megléte Ezeket nem kell monitoring lapon bejelenteni. ENAR-ból veszünk  minden adatot. Csak legeltethető állatokat vesszük figyelembe (szarvasmarhafélék, lófélék, juh, kecske) Eltérő kifizetési összeg: a legelőre és a kaszálóra, a Naturás és a nem Naturás blokkok kifizetéseire!

16 EMVA-AKG kifizetési kérelem benyújtás, papíralapú dokumentumok
aa) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram, ab) Tanyás gazdálkodás célprogram, valamint ac) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram esetében, amennyiben igénybe kívánja venni a ritka szántóföldi és/vagy ritka szántóföldi zöldségek utáni többlettámogatást (ritka növények listája lásd: 61/2009. (V.14.) FVM rendelet 12. számú és 13. számú melléklete): MGSZH igazolás arról, hogy a célprogramokban termesztett növényfajta a 12. vagy 13. számú melléklet szerinti növény. A környezetvédelmi, illetve természetvédelmi célú gyeptelepítés, illetve a vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogramok esetében a gyeptelepítést, valamint a vizes élőhely létrehozását követő első kifizetési kérelemhez a művelési ág változás átvezetéséről rendelkező földhivatali határozat másolati példánya, vagy amennyiben a földhivatali határozat kézhezvétele a kifizetési kérelem benyújtásáig nem történik meg, úgy a kifizetési kérelemhez a művelési ág változás átvezetésére irányuló kérelem földhivatalhoz történő benyújtásáról kiállított igazolás másolatát kell mellékelni. ac) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés, bb) Ökológiai gyepgazdálkodás, cb) Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram esetében: Ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolás arról, hogy a célprogramba bevitt területet az ellenőrző szervezet nyilvántartásba vette.

17 Egységes kérelem – 2010. EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások – ÚJ! 33/2008 (III. 27.) FVM rendelet

18 EMVA – nem termelő mezőgazdasági beruházások I.
Az ügyfélnek rendelkeznie kell támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozattal. Kifizetési kérelem benyújtása: földhasználati intézkedések esetén minden évben az egységes eljárási szabályokról szóló rendeletben foglaltak szerint, legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második naptári évben; eszközbeszerzések esetén évente: a) április 1- május 15. között (az egységes kérelem felületén) valamint b) október 1-október 31. között, legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 18 hónapon belül.

19 EMVA – nem termelő mezőgazdasági beruházások II.
Beruházás megvalósítás : földhasználati intézkedést: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő év május 31-éig meg kell valósítani és a kifizetési kérelem benyújtását követően legalább 5 évig fenn kell tartani. eszközbeszerzést: legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül kell végrehajtani és a kifizetési kérelem benyújtását követően legalább 3 évig fenn kell tartani.

20 EMVA – nem termelő mezőgazdasági beruházások III.
A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt bizonylatok adatait az MVH által rendszeresített formanyomtatványok (beleértve az egységes kérelmet) segítségével kell megadni A nyomtatványok tartalmi követelményeit a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19.§ (8) bekezdése tartalmazza.

21 EMVA – nem termelő mezőgazdasági beruházások IV.
A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről, az ügyfél nevére kiállított és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol! Saját munka elszámolására nincs lehetőség! Az egyéb kiadások kivételével csak a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményekről kiállított bizonylat szolgálhat a kiadások igazolására! Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el! A bizonylatot benyújtani nem kell ! Kifizetési igénylést csak a beruházással elszámolható költségek vonatkozásában nyújtsanak be!

22 EMVA – nem termelő mezőgazdasági beruházások V.
A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb, a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie az alábbiakat: Tétel SZJ vagy VTSZ számát vagy KN kódját, Ügyfél regisztrációs számát, Támogatási határozat iratazonosító számát, A „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést, A kiadások elszámolásának, kifizetésének részletes feltételeit a 23/2007. FVM rendelet 16.§ - 20.§ tartalmazzák.

23 EMVA – nem termelő mezőgazdasági beruházások VI.
Elszámolható kiadásnak minősülnek: Földhasználati intézkedés: terület-előkészítés tápanyag-utánpótlás szaporítóanyag-beszerzés és-tárolás telepítés Eszközbeszerzés: eszköz bekerülési költsége alapanyag költség terület előkészítés költség létesítés költsége 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 31.§-ában meghatározott egyéb kiadások

24 EMVA – Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása – ÚJ!
Egységes kérelem – 2010. EMVA – Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása – ÚJ! 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

25 EMVA – Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása I.
Az ügyfélnek rendelkeznie kell támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozattal. Kifizetés, a fás legelő létrehozását követően kérhető, egy alkalommal. A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kell benyújtani. Fás legelő: szántó művelési ág esetén gyep- és fatelepítés együttes kivitelezésével-, meglévő gyep esetén, kizárólag fatelepítéssel hozható létre.

26 EMVA – Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása I.
A telepítést és az azt követő esetleges pótlásokat, igazolt származású szaporítóanyaggal kell elvégezni A kifizetési kérelemhez mellékelni kell: Szaporítóanyag-igazolás; Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordináták, és a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolata.

27 EMVA – Erdő-környezetvédelmi intézkedések – ÚJ!
Egységes kérelem – 2010. EMVA – Erdő-környezetvédelmi intézkedések – ÚJ! 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

28 EMVA – Erdő-környezetvédelmi intézkedések I.
Az ügyfélnek rendelkeznie kell támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozattal A kifizetési kérelmek vizsgálata az Országos Erdőállomány Adattárnak a kifizetési kérelem benyújtási évének június 9-i állapota alapján történik A kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni blokktérképet, NEM kell felvinni táblaadatokat Az ügyfél a vállalt kötelezettségek elvégzését követő első kifizetési kérelmének benyújtására a támogatási határozat közlésétől számított második kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig jogosult

29 EMVA – Erdő-környezetvédelmi intézkedések II.
Ha az ügyfél a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal a) nem nyújt be kifizetési kérelmet (fenti bekezdésben meghatározott eset kivételével) az adott támogatott területre, vagy b) a kifizetési kérelme a támogatott területre vonatkozóan elutasításra kerül, a támogatott terület az intézkedésből a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és a támogatott területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

30 EMVA – Erdő-környezetvédelmi intézkedések III.
A felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig be kell nyújtani az erdészeti hatósághoz: - szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát A kifizetési kérelmek benyújtási időszakának végéig be kell nyújtani az erdészeti hatósághoz: - az évenkénti bontásban vezetett munkanapló aláírt másolatát

31 EMVA – Erdőszerkezet átalakítás támogatása – ÚJ!
Egységes kérelem – 2010. EMVA – Erdőszerkezet átalakítás támogatása – ÚJ! 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

32 EMVA – Erdőszerkezet átalakítás támogatása I.
Az ügyfélnek rendelkeznie kell támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozattal A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően legkésőbb a második kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig lehet benyújtani A kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni blokktérképet, NEM kell felvinni táblaadatokat A kifizetési kérelmek vizsgálata az Országos Erdőállomány Adattárnak a kifizetési kérelem benyújtási évének június 9-ei állapota szerint történik

33 EMVA – Erdőszerkezet átalakítás támogatása II.
A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig be kell nyújtani az erdészeti hatóság erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes szervéhez


Letölteni ppt "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések