Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt jogcímek kifizetései Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens MVH Somogy Megyei Kirendeltség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt jogcímek kifizetései Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens MVH Somogy Megyei Kirendeltség."— Előadás másolata:

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt jogcímek kifizetései Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens MVH Somogy Megyei Kirendeltség

2 Támogatás kifizetése Kétlépcsős eljárás: 1.Támogatási kérelem (pályázat): A támogatási jogosultság megszerzése (határozat), jogosultság a kifizetési kérelem benyújtására. 2.Kifizetési kérelem: A ténylegesen kifizetésre kerülő támogatás megállapítása (max. a támogatási határozatban szereplő összeg)

3 A kérelmekkel kapcsolatos jogszabályok 2007. évi XVII. Törvény (MVH törvény) 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (végrehajtási rendelet) Ez tartalmazza az általános előírásokat Az aktuális jogcímrendelet. Az általánostól eltérő, a jogcímre vonatkozó speciális előírások Az elszámolással kapcsolatos MVH közlemény (a kérelem kitöltéséhez kapcsolódó egyéb tudnivalók)

4 A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. Az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal.

5 Kifizetési kérelem benyújtása I Évente két, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak van: -02. 01-től 05. 31-ig, illetve -08. 01-től 12. 31-ig kivéve IKSZT (január, április, július, október) Egy ügyfél, egy támogatási határozat alapján, egy évben max. kettő kifizetési kérelmet nyújthat be, Egyéb költség önállóan csak az utolsó kifizetési kérelemmel számolható el

6 Kifizetési kérelem benyújtása II Egy kifizetési időszakban benyújtható több kifizetési kérelem, ha: Az előző kérelem benyújtása óta 3 hónap eltelt Az előző kifizetésre vonatkozó döntést az MVH közölte az ügyféllel Az előző kérelmét az ügyfél legkésőbb az új kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja 2013. 01.01-től kifizetési kérelem csak elektronikusan ügyfélkapun keresztül nyújtható be, kivéve IKSZT, az csak postai úton, papír alapon.

7 Kiadások elszámolása, kifizetés I. A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat (számla) igazol. (utófinanszírozás) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a támogatási határozat azonosító számát és a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést.

8 Kiadások elszámolása, kifizetés II. Építéssel járó tevékenységek esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles (jogcím rendelet másképp is szabályozhatja) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez Kivéve: 33/2011; 44/2011; 47/2012; 52/2012; 102/2012; 103/2012 VM rendeletek Turizmus - mikro TK3;TK4; falu – vidék TK3. Ezeknél már a támogatási kérelemmel be kell nyújtani a jogerős engedélyeket (min. az eljárás megindításáról szóló építésügyi hatóság által kiállított dokumentumot)

9 Kiadások elszámolása, kifizetés III. Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. kivéve LEADER rendezvény keretében végzett tereprendezést, 21- es munkanem 1 500 000 Ft elszámolható kiadást meg nem haladó építési beruházás esetén nem kell igazolni az MVH felé a műszaki ellenőr alkalmazását. ÚJ ELEM!!!!!: Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása a jóváhagyott támogatási összeg 10 %-os csökkentését vonhatja maga után. Az építési napló vezetésének elmulasztása a tevékenységben való jogosulatlan részvételnek minósül.

10 Kiadások elszámolása, kifizetés IV. Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések A kérelemhez csatolni kell: az építési normagyűjtemény (ÉNGY) alapján elkészített számlarészletezőt ÉNGY-ben szereplő tételek esetében ÉNGY tétel bejelentő lapot ÉNGY nem szereplő tétel esetén árajánlatos tétel bejelentő lapot, legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le vagy a támogatási kérelemben már benyújtotta

11 Kiadások elszámolása, kifizetés V. Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek szerepelnek az IH által közzétett gépkatalógusban ellenkező esetben 2 árajánlat vagy közbeszerzés; amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

12 A projekt befejezésének időpontja I Gép beruházás esetén a támogatási határozat kézhezvételétől számított 2 év Minden egyéb esetben 3 év Kivéve Leader: Rendezvény. 24 hónap; Képzés: 18 hónap; Tanulmány: 12 hónap; Térségen belüli együttműködés: 24 hónap A Támogatási határozat kézhezvételététől számított 24 hónapon belül legalább a jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával el kell számolni A 2009. 12.15. napját követően benyújtott kérelmek esetében egységesen max. 6 hónappal hosszabbodik meg a befejezés közbeszerzés esetén

13 A projekt befejezésének időpontja II. A 47/2012 és az 52/2012 VM ill. a 102/2012 és a 103/2012 VM rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében egységesen a beruházást a támogatási határozat közlésétől számított 2 éven belül kell megvalósítani, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. 01. 31-ig kell benyújtani.

14 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban I. Nem számolható el a támogatási határozatban szereplőnél magasabb összeg Az elszámolás a támogatási határozatban szereplő kiadási tétel azonosítóknak (pl. E1) megfelelően történik, építési tételek esetében ez max. 20%-kal túlléphető, úgy hogy a megvalósítási helyre adott támogatási összeget nem lépjük túl

15 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban II. Az adott kiadási tétellel kapcsolatos ÉNGY-s tételekhez tartozó elszámolni kívánt összeg nem lehet magasabb, mint a tételek referencia árainak összege. A támogatási kérelemben megadott ÉNGY tételek betartása nem kötelező, bejelentés nélkül is módosíthatóak, ill. árajánlatos tételre cserélhetők

16 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban III. Nagyon fontos!!!!! A kifizetési kérelemben a ténylegesen felhasználásra került ill. beépített eszközök, gépek, építési anyagok kódjai,megnevezései, ÉNGY kódjai szerepeljenek. Nem a támogatatási kérelemben megadottak, nem nagyjából az, nem valami hasonló!!!

17 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban IV. Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. Ha legalább 50%-át teljesítik, de a 80%-ot nem, akkor a teljes kifizethető összeg 20%-kal csökkentésre kerül Jogerős támogatási határozattal lezárt ügyekben, ha a 24 hónap letelt és az ügyfélnek nem volt és nincs is folyamatban nem csak egyéb költséget tartalmazó kifizetési kérelme, az MVH nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, hogy a beruházást a hátra lévő időben meg tudja-e valósítani, vagy lemond a támogatásról

18 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban V. LEADER Vállalkozás alapú és közösségi célú fejlesztés esetén a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül megnyíló kifizetési időszakban kötelező kifizetési kérelmet benyújtani (amely nem állhat csak egyéb költségből 76/2011 VM rend.) A többi jogcím esetében a 9 hónap múlva megnyíló kifizetési időszak utolsó napjáig kell a kifizetési kérelmet benyújtani A 47/2012 és az 52/2012 VM ill. a 102/2012 és a 103/2012 VM rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében egységesen a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kell kifizetési kérelmet benyújtani.

19 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban V. A 47/2012 és az 52/2012 VM ill. a 102/2012 és a 103/2012 VM rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében egységesen a kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. A 47/2012 és az 52/2012 VM rendelet alapján elszámolt kérelmek esetében legalább 10%-os mértékben olyan kiadást is el kell számolni, ami nem minősül egyéb költségnek.. A102/2012 és a 103/2012 VM rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében az egyéb költségen kívüli összes költség min. 10%-val kell elszámolni.

20 Gyakori hibák, problémák A referencia árak összegét meghaladó összeget akarnak az adott kiadási tétel esetében elszámolni Nem az ÉNGY kódnak megfelelő anyag került beépítésre Az Építőipari Normagyűjteményben szereplő tételt árajánlatos tételként akarnak elszámolni A kiadási tételek alapján elszámolni kívánt összeg magasabb, mint a számlán szereplő

21 Gyakori hibák, problémák II. A megvalósítási helyre elszámolható támogatásnál magasabb összeget akarnak elszámolni Speciális költségkategóriák esetében nagyobb arányú összeget számolnak el, mint amit a jogszabály megenged (pl. egyéb ktg-nél max. 12%) Használt eszköz, gép beszerzése ill. használt anyag beépítése

22 Esetleges szankciók I. Ha nem a kifizetési kérelemben feltüntetett anyag kerül felhasználásra, akkor az erre a tételre jutó összeget az MVH jogosulatlannak minősíti Ha nem a kifizetési kérelemben feltüntetett mennyiség került megvalósításra, akkor a támogatás a hiányzó mennyiség értékével csökken Ha a megítélt támogatásnál vagy az adott megvalósítási helyre megítéltnél vagy a referencia árak összegénél többet akarnak elszámolni, akkor a különbözet levonásra kerül

23 Esetleges szankciók II. Ha a speciális költségek esetében a jogszabályban meghatározottnál magasabb összeget kívánnak elszámolni, a különbözet szintén levonásra kerül Ha a 24 hónap után bekért nyilatkozat vagy ellenőrzés alapján az MVH megállapítja, hogy nem lehetséges a beruházás legalább 50%-os szintű elszámolása, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik! Ha az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 9 hónapon belül, új jogcímrendeleteknél 6 hónapon belül ill. a 9 hónap után megnyíló kifizetési időszak utolsó napjáig nem számol el egyéb költségen kívüli költséget a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik! (közbeszerzés + 6 hónap, az önkéntes nem!) Nagyon fontos!!!: Ha az MVH által megítélt támogatás több, mint 3%-kal eltér az ügy fél által kért összegtől, az eltérés szankcióként még egyszer levonásra kerül

24 A kérelem módosítása I. A támogatási határozatban szereplő eszközök, gépek, ÉNGY tételek módosítása, amennyiben a határozatban szereplőnél nem rosszabb műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkezik, magával a kifizetési kérelemmel történik. Amennyiben ÉNGY-s tételt módosítunk árajánlatosra szükséges az adott tételhez a műbizonylat ill. szállítólevél benyújtása. Amennyiben a műszaki tartalom módosítására lenne szükség (építésnél új kiadási tétel ) ennek két módja lehetséges: a.) kötelező érvényű hatósági határozat alapján. Bármikor, akkor is, ha már nyújtottak be kifizetési kérelmet b.) ha az ügyfél még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, műszaki ellenőri szakvéleménnyel alátámasztva. A módosítási kérelemnek a kifizetési kérelem benyújtását megelőző 30. napig legkésőbb be kell érkeznie a hivatalba. A határnap elmulasztása érdemi vizsgálat nélküli elutasítást von maga után. A módosítási kérelemhez a műszaki ellenőri szakvéleményét be kell nyújtani.

25 A kérelem módosítása II. ●Amennyiben a megvalósítási hely módosítására lenne szükség ez csak kötelező érvényű hatósági határozat alapján történhet. Kivéve, ha az Ügyfél a beruházást saját tulajdonú, új megvalósítási helyen kívánja megvalósítani (ebben az esetben a módosítási kérelemnek legkésőbb a kifizetési kérelemmel be kell érkeznie) A hivatal külön határozatban dönt a módosításról, de az ügyfél saját felelősségére a határozat kézhezvétele előtt is megkezdheti a beruházást.

26 Egyéb kötelezettségek Nyilvánosságra vonatkozó szabályok betartása 97/2012 (VIII.15.) IH közlemény A támogatással kapcsolatos iratok elkülönített tárolása A támogatott beruházás számvitelileg elkülönített nyilvántartása A beruházás üzemeltetése a kötelező üzemeltetési idő végéig (jogcím függő)

27 Nyilvánosságra vonatkozó tábla

28 Építési beruházás esetében fel kell tüntetni a táblán a kivitelezés idejét A kivitelező adatait A műszaki ellenőr adatait LEADER pályázat esetén a LEADER logót természetesen fel kell feltüntetni

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt jogcímek kifizetései Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens MVH Somogy Megyei Kirendeltség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések