Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IKSZT kifizetési kérelmek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IKSZT kifizetési kérelmek"— Előadás másolata:

1 IKSZT kifizetési kérelmek
Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens MVH Somogy Megyei Kirendeltség 1 1

2 A kérelmekkel kapcsolatos jogszabályok
2007. évi XVII. Törvény (MVH törvény) 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (végrehajtási rendelet) Ez tartalmazza az általános előírásokat 112/2009 (VIII.29) FVM rendelet (jogcímrendelet) 45/2012 (III.21) MVH közlemény, az elszámolással kapcsolatos MVH közlemény (formanyomtatványok, egyéb tudnivalók, minden kifizetési időszak előtt frissítik, ez az áprilisi időszakra vonatkozik)

3 A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. Az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal.

4 Kifizetési kérelem benyújtása I
Évente négy, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak van: Évente: Január 1-31 Április 1-30 Július 1-31 Október 1-31 Egy ügyfél, egy támogatási határozat alapján, egy évben max. kettő kifizetési kérelmet nyújthat be, kivéve a működési költség elszámolását (max. 4) Egyéb költség önállóan csak az utolsó kifizetési kérelemmel számolható el

5 Kiadások elszámolása, kifizetés I.
A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat (számla) igazol. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést ill. a bizonylat alapján elszámolni kívánt kiadási tétel azonosítót

6 Kiadások elszámolása, kifizetés II.
Építéssel járó tevékenységek esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles (jogcím rendelet másképp is szabályozhatja) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.

7 Kiadások elszámolása, kifizetés III.
Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések A kérelemhez csatolni kell: az építési normagyűjtemény (ÉNGY) alapján elkészített számlarészletezőt ÉNGY-ben szereplő tételek esetében ÉNGY tétel bejelentő lapot ÉNGY-ben nem szereplő tétel esetén árajánlatos tétel bejelentő lapot, legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le vagy a támogatási kérelemben már benyújtotta

8 Kiadások elszámolása, kifizetés IV.
Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések (eszközök) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek szerepelnek az IH által közzétett gépkatalógusban ellenkező esetben 2 árajánlat vagy közbeszerzés; amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

9 Működési költségekkel kapcsolatos költségek I.
Csak személyi jellegű költségek számolhatóak el (dologi nem) Munkabér és járulékai, jutalom Utazási költségtérítés, munkába járás költségei Az adott év első működési költségének elszámolásakor be kell nyújtani a VKSZI-vel egyeztetett éves programtervet A kifizetési kérelemhez be kell nyújtani: A közösségi programokra vonatkozó jelenléti ívek, szerződések másolatát A programok teljesítéséről vezetett nyilvántartás kivonatát

10 Működési költségekkel kapcsolatos költségek II.
A foglalkoztatottakra vonatkozó jelenléti ívek másolatát A létrejött civilszervezet, nem formális közösség nyilatkozatát a megalakulásról Utolsó kifizetési kérelemig az eTanácsadói képesítési igazolást Munkaszerződések, megbízási szerződések másolatát

11 A projekt befejezésének időpontja
Gép beruházás esetén a támogatási határozat kézhezvételétől számított 2 év Minden egyéb esetben 3 év A napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében egységesen max. 6 hónappal hosszabbodik meg a befejezés közbeszerzés esetén A e előtt benyújtott kérelmek esetében: - építési beruházás esetében 12 hónappal - gép, eszköz beszerzés esetében 6 hónappal hosszabbodik meg a befejezés.

12 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban I.
Nem számolható el a támogatási határozatban szereplőnél magasabb összeg Az elszámolás a támogatási határozatban szereplő kiadási tétel azonosítóknak (pl. E1) megfelelően történik, építési tételek esetében ez max. 20%-kal túlléphető, úgy hogy a megvalósítási helyre adott támogatási összeget nem lépjük túl

13 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban II.
Az adott kiadási tétellel kapcsolatos ÉNGY-s tételekhez tartozó elszámolni kívánt összeg nem lehet magasabb, mint a tételek referencia árainak összege. A támogatási kérelemben megadott ÉNGY tételek betartása nem kötelező, bejelentés nélkül is módosíthatóak, ill. árajánlatos tételre cserélhetők

14 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban III.
Nagyon fontos!!!!! A kifizetési kérelemben a ténylegesen felhasználásra került ill. beépített eszközök, gépek, építési anyagok kódjai,megnevezései, ÉNGY kódjai szerepeljenek. Nem a támogatatási kérelemben megadottak, nem nagyjából az, nem valami hasonló!!!

15 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban IV.
A március 5-e után jogerőre emelkedő határozat esetében: Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. Jogerős támogatási határozattal lezárt ügyekben, ha a 24 hónap letelt és az ügyfélnek nem volt és nincs is folyamatban nem csak egyéb költséget tartalmazó kifizetési kérelme, az MVH nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, hogy a beruházást a hátra lévő időben meg tudja-e valósítani, vagy lemond a támogatásról A támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül megnyíló kifizetési időszakban kötelező kifizetési kérelmet benyújtani (amely nem állhat csak egyéb költségből)

16 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban IV.
2010 december 23. és március 5 között jogerőre emelkedő határozat esetében: Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni. Jogerős támogatási határozattal lezárt ügyekben, ha a 24 hónap letelt és az ügyfélnek nem volt és nincs is folyamatban nem csak egyéb költséget tartalmazó kifizetési kérelme, az MVH nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, hogy a beruházást a hátra lévő időben meg tudja-e valósítani, vagy lemond a támogatásról A támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül megnyíló kifizetési időszakban kötelező kifizetési kérelmet benyújtani (amely nem állhat csak egyéb költségből) A 2010 december 23-a előtt jogerős határozatok esetében: Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni.

17 Gyakori hibák, problémák
A referencia árak összegét meghaladó összeget akarnak az adott kiadási tétel esetében elszámolni Nem az ÉNGY kódnak megfelelő anyag került beépítésre Az Építőipari Normagyűjteményben szereplő tételt árajánlatos tételként akarnak elszámolni A kiadási tételek alapján elszámolni kívánt összeg magasabb, mint a számlán szereplő

18 Gyakori hibák, problémák II.
A megvalósítási helyre elszámolható támogatásnál magasabb összeget akarnak elszámolni Speciális költségkategóriák esetében nagyobb arányú összeget számolnak el, mint amit a jogszabály megenged (pl. egyéb ktg-nél max. 12%) Használt eszköz, gép beszerzése ill. használt anyag beépítése

19 Esetleges szankciók I. Ha nem a kifizetési kérelemben feltüntetett anyag kerül felhasználásra, akkor az erre a tételre jutó összeget az MVH jogosulatlannak minősíti Ha nem a kifizetési kérelemben feltüntetett mennyiség került megvalósításra, akkor a támogatás a hiányzó mennyiség értékével csökken Ha a megítélt támogatásnál vagy az adott megvalósítási helyre megítéltnél vagy a referencia árak összegénél többet akarnak elszámolni, akkor a különbözet levonásra kerül

20 Esetleges szankciók II.
Ha a speciális költségek esetében a jogszabályban meghatározottnál magasabb összeget kívánnak elszámolni, a különbözet szintén levonásra kerül Ha a 24 hónap után bekért nyilatkozat vagy ellenőrzés alapján az MVH megállapítja, hogy nem lehetséges a beruházás legalább 50%-os szintű elszámolása, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik! Ha az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 9 hónapon belül nem számol el egyéb költségen kívüli költséget a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik! (közbeszerzés, az önkéntes nem!) Nagyon fontos!!!: Ha az MVH által megítélt támogatás több, mint 3%-kal eltér az ügyfél által kért összegtől, az eltérés szankcióként még egyszer levonásra kerül

21 A kérelem módosítása I. A támogatási határozatban szereplő eszközök, gépek, ÉNGY tételek módosítása, amennyiben a határozatban szereplőnél nem rosszabb műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkezik, magával a kifizetési kérelemmel történik. Amennyiben ÉNGY-s tételt módosítunk árajánlatosra szükséges az adott tételhez a műbizonylat ill. szállítólevél benyújtása. Amennyiben a műszaki tartalom módosítására lenne szükség (építésnél új kiadási tétel ) ennek két módja lehetséges: a.) kötelező érvényű hatósági határozat alapján. Bármikor, akkor is, ha már nyújtottak be kifizetési kérelmet b.) ha az ügyfél még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, műszaki ellenőri szakvéleménnyel alátámasztva. A módosítási kérelemnek a kifizetési kérelem benyújtását megelőző 30. napig legkésőbb be kell érkeznie a hivatalba. A határnap elmulasztása érdemi vizsgálat nélküli elutasítást von maga után. A módosítási kérelemhez a műszaki ellenőri szakvéleményt be kell nyújtani.

22 A kérelem módosítása II.
● Amennyiben a megvalósítási hely módosítására lenne szükség ez csak kötelező érvényű hatósági határozat alapján történhet. (érinti a címbirtokosi okiratot is) A hivatal külön határozatban dönt a módosításról, de az ügyfél saját felelősségére a határozat kézhezvétele előtt is megkezdheti a beruházást.

23 Egyéb kötelezettségek
Nyilvánosságra vonatkozó szabályok betartása 15/2009 (IV. 9) IH közlemény A támogatással kapcsolatos iratok elkülönített tárolása A támogatott beruházás számvitelileg elkülönített nyilvántartása A beruházás üzemeltetése a kötelező üzemeltetési idő végéig

24 Nyilvánosságra vonatkozó tábla

25 Nyilvánosságra vonatkozó tábla
Építési beruházás esetében fel kell tüntetni a táblán a kivitelezés idejét A kivitelező adatait A műszaki ellenőr adatait

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "IKSZT kifizetési kérelmek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések