Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Kun Cecilia intézményi folyamat- szaktanácsadó 2010. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Kun Cecilia intézményi folyamat- szaktanácsadó 2010. szeptember."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Kun Cecilia intézményi folyamat- szaktanácsadó 2010. szeptember

2 Kihívások a pedagógusok előtt a tanulók tanulási képességeinek fejlesztése a tanulók tanulási képességeinek fejlesztése a tanulók önálló tevékenységére alkalmas tanulási környezet kialakítása a tanulók önálló tevékenységére alkalmas tanulási környezet kialakítása a tanulói motiváció fejlesztése - fenntartása a tanulói motiváció fejlesztése - fenntartása az „iskolába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása az „iskolába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása együttnevelés kultúrája és módszertana együttnevelés kultúrája és módszertana mást és másképpen kell tanítani mást és másképpen kell tanítani Kompetenciafejlesztés, programfejlesztés

3 A sikeres élethez szükséges kulcskompetenciák (OECD 1998- 2003) Az autonóm cselekvés képessége – – Jogaink, kötelességeink, érdekeink, szükségleteink, korlátaink – – Életpálya-tervek és egyéni projektek megalkotása és irányítása felismerése és védelme – – Cselekvés a tágabb (társadalmi) kontextusban Eszközök interaktív használata – – a nyelv, szövegek, szimbólumok interaktív használata – – az információ/tudás interaktív használata – – az (új) technológiák interaktív használata Tevékenység szociális szempontból heterogén csoportokban – – pozitív viszonyulás a többiekhez – – együttműködés, konfliktuskezelés

4 Kulcskompetenciák Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

5 Egyenlő hozzáférés Egyenlő hozzáférés a pályázó intézményekben szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása, a pályázó intézményekben szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása, a közoktatásban meglévő szelektív hatások mérséklése, a közoktatásban meglévő szelektív hatások mérséklése, differenciált, egyénre szabott fejlesztés differenciált, egyénre szabott fejlesztés

6 Hátrányos helyzet és SNI Hátrányos helyzet és SNI Integrációs program Lemorzsolódás - egyéni tanulási utak HH 40% - célzott program Képzések: HH 40% - tantestületi IPR-30 óra, tantestületi módszertan-30 óra SNI - együttnevelési tréning-60 óra Tanácsadói: HH, 40%- esélyegyenlőségi FT (EFT) - IPR módszertani mentor

7 TÁMOP 3.1.4 projektindítás Tennivalók A pályázati dokumentáció részletes elemzése Projektszervezet felállítása Felelősségek tisztázása Feladatkörök tisztázása Feladatkörök, felelősségek elfogadása Megvalósítás ütemezése Kommunikáció tervezése Dokumentáció gyűjtése Adminisztráció Arculat

8 A projekt feltételei Helyzetelemzés –esélyegyenlőségi terv – intézkedési terv! –(mellékletek) –40 % HH – esélyegyenlőségi szakértő EDUCATIO Feladatellátási helyenként –Komplex intézményi helyzetelemzés –IKT helyzetelemzés Szakmai projekt terv –Komplex szaktanácsadó – EDUCATIO –Vélemény, szakértői nyilatkozat

9 Költségvetés 70% szakmai - képzések - segédanyagok (szakmai) - 5% helyettesítési díj 70% szakmai - képzések - segédanyagok (szakmai) - 5% helyettesítési díj 12% menedzsment (adminisztráció is),szakmai vezető 12% menedzsment (adminisztráció is),szakmai vezető 3% kommunikáció 3% kommunikáció 4% általános költség 4% általános költség 1% tartalék 1% tartalék 10% nyomtató, lap-top, kisértékű tárgyi eszköz 10% nyomtató, lap-top, kisértékű tárgyi eszköz Előleg: max. 25% (szerződéskötéstől 3 hó)

10 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú oktatás bevezetése –Legalább egy tanulócsoportban a „Szövegértés-szövegalkotás” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása –Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása –Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

11 Képzési követelmények –Bevont vezetők 2x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –40%HH: testületi IPR- és módszertani képzések –Bevont pedagógusok 4x30 óra - Óvoda: 2x30 óra Általános pedagógus-mesterség Általános pedagógus-mesterség IKT IKT Módszertani képzések Módszertani képzések Kooperatív tanulás Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás Tanórai differenciálás Tevékenység-központú pedagógia Tevékenység-központú pedagógia Tanulás tanítása Tanulás tanítása Árnyalt értékelés Árnyalt értékelés Hatékony tanulómegismerés Hatékony tanulómegismerés Professzionális tanári kommunikáció Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Drámapedagógia Óvoda – iskola átmenet Óvoda – iskola átmenet

12 Módszertani megújulás: a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani, tanulásszervezési eszközök elterjesztése; a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése Cél: élménygazdag iskola, Cél: élménygazdag iskola, jókedvű diák, jókedvű diák, elégedett pedagógus elégedett pedagógus

13 Oktatásszervezési követelmények Tantárgytömbösített (epochális) oktatás a kötelező tanórai foglalkozások teljes időkeretének legalább 5-10-15%-a erejéig 3 év alatt felmenő rendszerben. Tantárgytömbösített (epochális) oktatás a kötelező tanórai foglalkozások teljes időkeretének legalább 5-10-15%-a erejéig 3 év alatt felmenő rendszerben. Legalább egy műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Legalább egy műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként. Legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként. Legalább egy témahét megszervezése tanévenként. Legalább egy témahét megszervezése tanévenként. Legalább egy moduláris program (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, stb.) megszervezése tanévenként. Legalább egy moduláris program (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, stb.) megszervezése tanévenként. A programban érintett tanórák 25%-a IKT eszközökkel támogatott tanóra A programban érintett tanórák 25%-a IKT eszközökkel támogatott tanóra

14 Adaptációt segítő mentorok, tanácsadók Intézményi folyamat-szaktanácsadó Intézményi folyamat-szaktanácsadó IKT mentor- és folyamat-szaktanácsadó IKT mentor- és folyamat-szaktanácsadó Kompetencia mentor-szaktanácsadók Kompetencia mentor-szaktanácsadók Egyéb szaktanácsadó Egyéb szaktanácsadó

15 Innovatív tevékenységek Horizontális tanulás (HEFOP 3.1, TIOK-ok, HEFOP 2.1) – Jó gyakorlatok átvétele – intézmények közötti szakmai együttműködés (referencia) - tanóra látogatás, szakmai konzultáció, tapasztalatcsere Horizontális tanulás (HEFOP 3.1, TIOK-ok, HEFOP 2.1) – Jó gyakorlatok átvétele – intézmények közötti szakmai együttműködés (referencia) - tanóra látogatás, szakmai konzultáció, tapasztalatcsere Saját fejlesztések, jó gyakorlatok dokumentálása – önálló intézményi innováció Saját fejlesztések, jó gyakorlatok dokumentálása – önálló intézményi innováció Pedagógiai dokumentumok módosítása (pedagógiai program – IKT összehangolása) Pedagógiai dokumentumok módosítása (pedagógiai program – IKT összehangolása) Projektinditó nap Projektinditó nap Nyilvánosság Nyilvánosság

16 Nem kötelező tevékenységek tervezése Képzési programok tervezése (akkreditált) Képzési programok tervezése (akkreditált) Helyettesítési díj Helyettesítési díj Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele Ped.innováció támogatása (FT) (tanórák, PP, tanmenet, stb.) Ped.innováció támogatása (FT) (tanórák, PP, tanmenet, stb.) Ped. többletmunka (honorárium) Ped. többletmunka (honorárium) Együttműködés a helyi ….. (könyvtár, stb.) Együttműködés a helyi ….. (könyvtár, stb.) Mérés-értékelés képzés 1-2 fő / kompetenciamérés Mérés-értékelés képzés 1-2 fő / kompetenciamérés Digitális tananyag Digitális tananyag Taneszköz/eszközjegyzék Taneszköz/eszközjegyzék lap top/kompetencia -IKT lap top/kompetencia -IKT

17 Mit nyújtanak a pályázatok programunk fenntarthatóságához? alkalmazásképes tudást motivált tanulókat egyéni tanulási utak kialakulását együttműködést és csapatmunkát gazdagodó módszertani kultúrát változatos tanulásszervezést befogadó iskolát versenyképesség növekedését esélyteremtést

18 Együtt a sikeres projektért! Köszönöm figyelmüket! kun.cecilia@onkonet.hu Kun Cecilia


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Kun Cecilia intézményi folyamat- szaktanácsadó 2010. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések