Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

intézményi folyamat-szaktanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "intézményi folyamat-szaktanácsadó"— Előadás másolata:

1 intézményi folyamat-szaktanácsadó
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Kun Cecilia intézményi folyamat-szaktanácsadó 2010. szeptember

2 Kihívások a pedagógusok előtt
a tanulók tanulási képességeinek fejlesztése a tanulók önálló tevékenységére alkalmas tanulási környezet kialakítása a tanulói motiváció fejlesztése - fenntartása az „iskolába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása együttnevelés kultúrája és módszertana mást és másképpen kell tanítani Kompetenciafejlesztés, programfejlesztés

3 A sikeres élethez szükséges kulcskompetenciák (OECD 1998-2003)
Az autonóm cselekvés képessége Jogaink, kötelességeink, érdekeink, szükségleteink, korlátaink Életpálya-tervek és egyéni projektek megalkotása és irányítása felismerése és védelme Cselekvés a tágabb (társadalmi) kontextusban Eszközök interaktív használata a nyelv, szövegek, szimbólumok interaktív használata az információ/tudás interaktív használata az (új) technológiák interaktív használata Tevékenység szociális szempontból heterogén csoportokban pozitív viszonyulás a többiekhez együttműködés, konfliktuskezelés

4 Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

5 Egyenlő hozzáférés a pályázó intézményekben szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása, a közoktatásban meglévő szelektív hatások mérséklése, differenciált, egyénre szabott fejlesztés

6 Hátrányos helyzet és SNI
Integrációs program Lemorzsolódás - egyéni tanulási utak HH 40% célzott program Képzések: HH 40% - tantestületi IPR-30 óra, tantestületi módszertan-30 óra SNI - együttnevelési tréning-60 óra Tanácsadói: HH, 40% - esélyegyenlőségi FT (EFT) - IPR módszertani mentor

7 TÁMOP 3.1.4 projektindítás Tennivalók
• A pályázati dokumentáció részletes elemzése • Projektszervezet felállítása • Felelősségek tisztázása • Feladatkörök tisztázása • Feladatkörök, felelősségek elfogadása • Megvalósítás ütemezése • Kommunikáció tervezése • Dokumentáció gyűjtése • Adminisztráció • Arculat

8 A projekt feltételei Helyzetelemzés
esélyegyenlőségi terv – intézkedési terv! (mellékletek) 40 % HH – esélyegyenlőségi szakértő EDUCATIO Feladatellátási helyenként Komplex intézményi helyzetelemzés IKT helyzetelemzés Szakmai projekt terv Komplex szaktanácsadó – EDUCATIO Vélemény, szakértői nyilatkozat

9 Költségvetés 70% szakmai - képzések segédanyagok (szakmai) % helyettesítési díj 12% menedzsment (adminisztráció is),szakmai vezető 3% kommunikáció 4% általános költség 1% tartalék 10% nyomtató, lap-top, kisértékű tárgyi eszköz Előleg: max. 25% (szerződéskötéstől 3 hó)

10 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Legalább egy tanulócsoportban a „Szövegértés-szövegalkotás” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

11 Képzési követelmények
Bevont vezetők 2x30 óra - Óvoda: 2x30 óra 40%HH: testületi IPR- és módszertani képzések Bevont pedagógusok 4x30 óra - Óvoda: 2x30 óra Általános pedagógus-mesterség IKT Módszertani képzések Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás Tevékenység-központú pedagógia Tanulás tanítása Árnyalt értékelés Hatékony tanulómegismerés Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Óvoda – iskola átmenet

12 Módszertani megújulás:
a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani, tanulásszervezési eszközök elterjesztése; a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése Cél: élménygazdag iskola, jókedvű diák, elégedett pedagógus

13 Oktatásszervezési követelmények
Tantárgytömbösített (epochális) oktatás a kötelező tanórai foglalkozások teljes időkeretének legalább %-a erejéig 3 év alatt felmenő rendszerben. Legalább egy műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként. Legalább egy témahét megszervezése tanévenként. Legalább egy moduláris program (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, stb.) megszervezése tanévenként. A programban érintett tanórák 25%-a IKT eszközökkel támogatott tanóra

14 Adaptációt segítő mentorok, tanácsadók
Intézményi folyamat-szaktanácsadó IKT mentor- és folyamat-szaktanácsadó Kompetencia mentor-szaktanácsadók Egyéb szaktanácsadó

15 Innovatív tevékenységek
Horizontális tanulás (HEFOP 3.1, TIOK-ok, HEFOP 2.1) – Jó gyakorlatok átvétele – intézmények közötti szakmai együttműködés (referencia) - tanóra látogatás, szakmai konzultáció, tapasztalatcsere Saját fejlesztések, jó gyakorlatok dokumentálása – önálló intézményi innováció Pedagógiai dokumentumok módosítása (pedagógiai program – IKT összehangolása) Projektinditó nap Nyilvánosság

16 Nem kötelező tevékenységek tervezése
Képzési programok tervezése (akkreditált) Helyettesítési díj Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele Ped.innováció támogatása (FT) (tanórák, PP, tanmenet, stb.) Ped. többletmunka (honorárium) Együttműködés a helyi ….. (könyvtár, stb.) Mérés-értékelés képzés 1-2 fő / kompetenciamérés Digitális tananyag Taneszköz/eszközjegyzék lap top/kompetencia -IKT

17 Mit nyújtanak a pályázatok programunk fenntarthatóságához?
alkalmazásképes tudást motivált tanulókat egyéni tanulási utak kialakulását együttműködést és csapatmunkát gazdagodó módszertani kultúrát változatos tanulásszervezést befogadó iskolát versenyképesség növekedését esélyteremtést

18 Együtt a sikeres projektért!
Köszönöm figyelmüket! Kun Cecilia


Letölteni ppt "intézményi folyamat-szaktanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések