Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése című projekt Gyakorló iskolai munkacsoportjának (III. munkacsoport)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése című projekt Gyakorló iskolai munkacsoportjának (III. munkacsoport)"— Előadás másolata:

1 A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése című projekt Gyakorló iskolai munkacsoportjának (III. munkacsoport) céljai és eredményei (TÁMOP /1/B ) Pethőné Nagy Csilla szakmai koordinátor, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

2 A részprojekt tervezésének kiindulópontjai voltak:
A tanárképzés szerkezeti és tartalmi újragondolása A kompetencia-alapúság igénye a munkaerőpiacon, a tanárképzésben és a közoktatási gyakorlatban Új(szerű) technológiák, stratégiák, módszer- és eljáráskészletek igénye a kompetencia-alapúsággal összefüggésben Szakmai gyakorlatok változása a tanári MA képzésben (5. félév egyéni gyakorlata) Új partnerek, szereplők, funkciók megjelenése a szakmai gyakorlatban A gyakorlóiskolákban felhalmozott tudás és gyakorlati tapasztalat lehetséges szerepe a változó tanárképzésben, intézmények és mentortanárok felkészítésében A kutatás és a fejlesztés szorosabb összekapcsolásának bázisán lehetséges innováció

3 Intézményfelkészítés
KEPTSZI Mentorfelkészítés Intézményfelkészítés Módszerver példatár PTE Gyakorló iskolai projektek Árkádia Web-lap irodalom/történelem Szakmódszertani segédletek IKT-műhely

4 Munkacsoportunkban a Pécsi Tudományegyetem alábbi intézményei vettek részt:
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola I. számú Gyakorló Általános Iskola Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Projektjeink megvalósításában együttműködő partnereink voltak: Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar irodalom és történelem tanszékei Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Pécsi Tudományegyetem szakmódszertant oktató tanszékei Magyartanárok Egyesülete pécsi csoportja

5 A GYAKORLÓ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FELKÉSZÍTŐ PROGRAM KIDOLGOZÁSA, KÍSÉRLETI JELLEGŰ MEGVALÓSÍTÁSA
Projektvezető: Rózsahegyi Ágnes (PTE Babits) Cél: a gyakorlóhelyi funkció szakszerű és eredményes ellátására való felkészülés támogatása használható, a feladatnak adekvát elméleti és gyakorlati tudás közvetítése a feladathoz szükséges intézményi, vezetői-szervezői kompetenciák fejlesztésének segítése a leendő partnerintézmények kiválasztása próbaképzés indítása 30 órás pedagógus-továbbképzés akkreditáltatása

6 EREDMÉNYEK HÁROM PRÓBAKÉPZÉS (PÉCS – KAPOSVÁR – PÉCS) 35 RÉSZTVEVŐ
30 ÓRÁS AKKR. KÉPZÉS: KAPOSVÁR: ALAPÍTÁSI + PÉCS: INDÍTÁSI

7 A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN GYAKORLATOT
VEZETŐ MENTOROK KIVÁLASZTÁSÁRA ÉS FELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA, A MENTORKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSE, INDÍTÁSA, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Projektvezető: Szabóné Bárdos Csilla (PTE Babits) Cél: pedagógusok felkészítési programjának kidolgozása a tanárjelöltek egyéni összefüggő szakmai gyakorlatának mentorálására próbaképzés indítása a pedagógusképző intézményekkel együttműködő mentorok kiválasztása 60 órás pedagógus-továbbképzés akkreditáltatása

8 A tervezett mentorképzés folyamata
Bemenet: Jelentkezés, feltételek Kérdőíves attitűdmérés 40 óra általános tartalmú képzés 20 óra speciális mérnöktanári 20 óra inkluzív pedagógia 20 óra általános Kimenet: attitűd és kompetenciavizsgálat Minőségbiztosítás, értékelés (kurzus, teljesítés) MENTORTANÁR

9 Eredmények HÁROM PRÓBAKÉPZÉS (PÉCS – KAPOSVÁR – PÉCS) 94 RÉSZTVEVŐ
2 DARAB 60 ÓRÁS AKKREDITÁLT TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS: MENTORTANÁR: 14+4 KREDIT BESZÁMÍTÁSA PTE MENTORKÉPZÉSI SZAKIRÁNY, ILL. PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA KÉPZÉSBEN PÉCS: ALAPÍTÁSI + KEPTSZI: INDÍTÁSI 2) MŰSZAKI MENTORTANÁR: PMMIK – ALAPÍTÁSI

10

11 INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KÉPZŐK KÉPZÉSE MŰHELY ÉS AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS KIDOLGOZÁSA Projektvezető: Vezér András (PTE Babits) Cél: „képzők képzése” műhelyben szakvezető és mentortanárok, az egyetemre „áttanító” módszertan oktatók képzése az IK-technológia felhasználói szintű elsajátítása, alkalmazásképes tudás a szakvezetői-mentori, szakmódszertani munkában IK technológiával készült tananyagtartalmak létrehozásának képessége a „Módszerver” és „Szakmódszertan” projekt megvalósulásának technológiai támogatása 3x30 órás, egymásra épülő tanár-továbbképzés akkreditálása (képzési tartalom, tananyagfejlesztés)

12 EREDMÉNYEK 2010. JAN – ÁPR. PRÓBAKÉPZÉS:
22 GYAKORLÓ ISKOLAI TANÁR RÉSZVÉTELÉVEL 3 x 30 ÓRÁS AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS Képzők, fejlesztők: Vezér András (Babits) Horzsa Gáborné (Deák) Magyar Ferdinánd (Deák) Onódi Emőke (Babits)

13 Eredmények

14 A TANÁRKÉPZÉST ÉS MENTORÁLÁST TÁMOGATÓ INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK, MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK ELTERJESZTÉSE - MÓDSZERVER Projektvezető: Molvay Gáborné Sárosi Eszter (Babits)

15 Cél: a pedagógusjelölteket és az oktatás bármely területén dolgozó pedagógusokat a kompetencia-alapú oktatásban támogató módszertani példatár létrehozása korszerű tanulási-tanulássegítési modellben (RJR) az interaktív- reflektív tanulás módszereit, illetve eljárásait bemutató-szemléltető tananyagok fejlesztése az IK-technológiák legújabb lehetőségeinek alkalmazása, példázása web-es, könnyen és gyorsan elérhető, költségkímélő megjelenés

16 Kooperatív tanulás: 38 óra/modul IKT:16 óra/modul
EREDMÉNYEK 10+2 tematikus bibliográfia 104 dokumentumból álló módszertani példatár (Pécs) Kooperatív tanulás: 38 óra/modul IKT:16 óra/modul Projekt: 12 óra/modul Drámapedagógia: 11 óra/modul Portfólió: 8 óra/modul Kísérlet: 6 óra/modul Műhelymunka: 5 óra/modul Vita: 3 óra/modul Múzeumpedagógia: 2 óra/modul A város mint iskola: 2 óra/modul Terepgyakorlat: 1 óra/modul

17 Tantárgyi bontásban

18 A KOMPETENCIA-ALAPÚ TANÁRKÉPZÉST ÉS MENTORÁLÁST TÁMOGATÓ SZAKMÓDSZERTAN SEGÉDLETEK ÍRÁSA Projektvezető: Bálint Andrea (Babits) Cél: tanári mesterszakokhoz kötődő módszertani tananyagfejlesztés a kompetencia alapú pedagógiai munkára való felkészülés segítése korszerű munkaformák és módszerek alkalmazására való felkészülés támogatása moduláris, bővíthető anyagok megalkotása

19 50 szakmódszertani óravázlat 25 vágott órafelvétel
EREDMÉNYEK 50 szakmódszertani óravázlat 25 vágott órafelvétel

20 EREDMÉNYEK

21 A KUTATÁST ÉS A (MÓDSZERTANI) FEJLESZTÉST ÖSSZEKAPCSOLÓ WEB-ALAPÚ PORTÁL LÉTREHOZÁSA: IRODALOMTUDOMÁNY – IRODALOMTANÍTÁS ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY – TÖRTÉNELEMTANÍTÁS Projektvezetők/szerkesztők: Dr. Milbacher Róbert (BTK), Iglicz Ágnes (Deák) – irodalom; Dr. Gőzsy Zoltán, Dévényi Anna (BTK), Priskinné Rizner Erika (Babits)

22 Eredmények 7-7 tematikus szám (számonként 5-5 ív)
Irodalom 1. A nyelvújítás kora 2. A holokauszt-téma az irodalomban 3. A romantika korának irodalmából 4. A nő az irodalomban 5. Az apokalipszis motívuma 6. Kultikus szemlélet az irodalomban 7. Gyermekirodalom Történelem 1. Nemzetiségek 2. Magyarország a középkorban 3. A barokk és a reformáció kora 4. Magyarország a XX. században 5. Eszmetörténet 6. Ókor 7. „Vegyes”

23 Nemzetközi megmutatkozás
Eredmények Árkádia konferencia „TANÍ-TANI” - Tudomány és közoktatás párbeszéde az Árkádia virtuális terében „Klasszikusok kezdőknek” „Történelmet TANÍ-TANI” Nemzetközi megmutatkozás Basel, : Kooperáció a tudomány és a közoktatás között (Prof. Fischerné Dárdai Ágnes és Dévényi Anna közös előadása)

24 Összegzés A pályázati tevékenység projektjei sikeresek voltak, az indikátorok messze meghaladják a tervezetteket. A résztvevők hatékonyan mozgósították tapasztalataikat, használták fel innovációs képességeiket. Szakmai kapcsolat, termékeny párbeszéd alakult ki: a konzorciumi partnerrel a három munkacsoport közt és a gyakorló iskolák pedagógusai közt a közoktatás és a felsőoktatás közt a pályázó intézmények és külsős partnerek közt A fejlesztések más pedagógusképző és közoktatási intézmények számára is hozzáférhető formában állnak rendelkezésre (adaptálható példatárak, képzési lehetőségek) Érdemes lenne folytatni ezt a munkát egy következő pályázatban A Gyakorló iskolai munkacsoportban résztvevő fejlesztők száma oktatókkal és külsősökkel együtt: 164 fő

25 Stáblista A Gyakorló iskolai munkacsoportban résztvevő fejlesztők névsora oktatókkal és külsősökkel együtt (164 fő) Ákli Istvánné, Bálint Andrea, Baloghné Bíró Mária, Bánhegyi Judit, Bánkuti Gábor PhD, Baranyai Balázs, Bartók István DSc, Bebesi György PhD, Beck Zoltán PhD, Bedőné Szűcs Tünde, Berényi Éva, Berényi Szabolcs, Betlehem Márta, Bodó Jánosné, Borbíró Fanni, Bosnyákné Szűcs Erzsébet, Böhm Gábor PhD, Czanikné Dezső Emőke, Csanádi Beáta, Cseh Gabriella, Csókásné Gémesi Ildikó, Csőke Renáta, Dévényi Anna, Dombiné Borsos Margit, Dörnyei Krisztina, Engel Mária, Eszteri Zsolt, Fedeles Tamás PhD, Fekete Nóra, Ferenczhalmy Réka, Fodor Bálint, Font Márta DSc, Fűzfa Balázs PhD, Garamszegi Rita, Gárdonyi Máté PhD, Gere Zsolt, Gerhard Seewan PhD, Gocsál Ákos PhD, Gombos Péter PhD, Görög Gabriella, Gőzsy Zoltán PhD, Gyimesi Zoltánné, Gyurina Éva, Hahner Péter PhD, Halász Edit, Dr. Halblender Anna, Hartvig Gabriella PhD, Hegyi Zsófia, Heidl György PhD, Herner Mihály, Hites Sándor PhD, Hornyák Árpád PhD, Horváth Györgyi PhD, Horváth Krisztina, Horváth Richárd PhD, Horváthné Szűcs Márta, Horzsa Gáborné, Iglicz Ágnes, Jankovits László PhD, Jaszenovics Sándor, Józsa Judit, Juhász Krisztina, Kálmán C. György DSc, Kanyar Gyöngyi, Kasznai Gyula, Katicsné Simon Gyöngyi, Katona Réka, Katus László CSc, Kerekes András, Kisantal Tamás PhD, Kógerné Kühn Edit, Kopeczky Péter, Kövi Anita, Kucserka Zsófia, Laczkó András PhD, Lakner Tamás PhD, Lénárt Anett, Lévai Attila, Magasi András, Magyar Ferdinánd, Majoros István DSc, Maracsik Ferenc, Máté Gábor, Maul Borbála, Mekis D. János PhD, Mészárosné Bolla Eszter, Mészárosné Császár Zsuzsa PhD, Milbacher Róbert PhD, Molvay Gáborné Sárosi Eszter, Monok Zoltán, Muráth Eszter, Nagy Árpád PhD, Nagy Imre DSc, Nagy Levente PhD, Nagy Mariann PhD, Nagyné Sörös Erika, Németh Andrea, Onder Csaba PhD, Onódi Emőke, Pálffy Géza DSc, Pálffy Margit, Pammerné Fehérvizi Márta, Pap Balázs, Dr. Pap Gáborné, Papp Zoltán, Pércsich Richárd, Perger Attila, Perjés Zsolt, Pesti Jánosné, Pesti Miklósné, Pethőné Nagy Csilla, Petz Andrea, Pilkhoffer Mónika PhD, Pintér Aranka, Polgár Rita, Porkoláb Tibor PhD, Priskinné Rizner Erika, Rákóczy Istvánné, Ripp Zoltán PhD, Rózsa Mónika, Rózsahegyi Ágnes, Rutsch Nóra, Sashalmi Endre PhD, Sátayné Gál Veronika, Séllei Nóra PhD, Slachta Krisztina, Somorjai Eszter, Stehler György, Szabó Ádám PhD, B. Szabó János, Szabó Gábor, Szabóné Bárdos Csilla, Szakács Emília, Szalay Dávid, Szalayné Csáky Judit, Száraz Tamás, Szeriné Hipszki Györgyi, Szilágyi Mariann, Szilágyi Zsófia PhD, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna, Takács Tímea, Tamás Renáta, Tarnai Gábor, Tóth Anett, Tóth László, Tóth Orsolya PhD, Török Lajos PhD, Vaderna Gábor PhD, Vadicskó Judit, Varga András Ferencné, Varga Lajos CSc, Varga Szabolcs PhD, Vári György PhD, Vati Tamás, Végh Ferenc PhD, Vér Ádám PhD, Vezér András, Vilmos László CSc, Vinczéné Csete Gabriella, Vitári Zsolt PhD, Vojtek Sándor PhD, Vonyó József PhD, Z. Kovács Zoltán PhD, Zákány Tóth Péter

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése című projekt Gyakorló iskolai munkacsoportjának (III. munkacsoport)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések