Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szöveg A szöveg a kommunikáció eszköze.. 1. A szöveg és a kommuikáció befolyásolják Körülmények, beszédhelyzet, idő 2. A szöveg szerkezete a, A szöveg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szöveg A szöveg a kommunikáció eszköze.. 1. A szöveg és a kommuikáció befolyásolják Körülmények, beszédhelyzet, idő 2. A szöveg szerkezete a, A szöveg."— Előadás másolata:

1 A szöveg A szöveg a kommunikáció eszköze.

2 1. A szöveg és a kommuikáció befolyásolják Körülmények, beszédhelyzet, idő 2. A szöveg szerkezete a, A szöveg szerkezeti egységei: mondat tételmondat – mondattömb – bekezdés téma szerint szorosabban összetartozó mondatok b, Makroszerkezet: bevezetés – tárgyalás – befejezés Mondat: rendszermondat szövegmondat Funkciói tényezői

3 3.A szöveg szerkezettípusai  LÁNCSZERŰ Lineáris: időrendbe épülő, láncszerű szerkezet Lineáris térbeli előrehaladás szerint „ „ : Érvelő típusú: ok-okozati viszonyt tükrözi: logikai menet   Keretes  Mozaikszerű  Képzettársításos (versek)

4 A szöveg A beszéd legnagyobb egysége összefüggő mondatokból áll TTeljes KKerek EEgész LLezárt Terjedelme: 1 mondat regényfolyam egysoros vers – felirat – ráklámszlogen – köszönés – közmondás Formája írott vagy szóbeli Üzenet

5 A szövegösszetartó erő (kohézió) 1.Nyelvi tényezők – 1.jelentésbeli kapcsolatok:  Lineáris kohézió  Ismétlés,  Rokon értelmű szavak,  Körülírás,  Fölérendelt fogalmak (rész-egész viszony)  Metaforikus megnevezések  Többjelentésű szavak témajelölő  Azonos alakú szavak  Ellentétes jelentésű szavak  Téma-réma kapcsolatok  Amafora (visszautalás)  Katafora (előreutalás) Globális kohézióGlobális kohézió TémahálózatTémahálózat izotópok:ugyanarra a valóságbarabra vonatkozó kifejezések izotópok:ugyanarra a valóságbarabra vonatkozó kifejezések Tartalmi-logikai kapcsolatokTartalmi-logikai kapcsolatok Cím (témajelölő)Cím (témajelölő)

6 1.Nyelvi tényezők – 2.Grammatikai kapcsolóelemek: NNévmások (utalószók) EEgyeztető toldalékok: *igei személyrag *birtokos személy jel *többesszám jele HHiány, kihagyás, kifejtetlenség AA határozott névelőre váltás mmondatrend


Letölteni ppt "A szöveg A szöveg a kommunikáció eszköze.. 1. A szöveg és a kommuikáció befolyásolják Körülmények, beszédhelyzet, idő 2. A szöveg szerkezete a, A szöveg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések