Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában Antal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában Antal."— Előadás másolata:

1 antalp@ektf.hu IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában Antal Péter Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet

2 Célok Agria Media 2011  Az NFT-ben megfogalmazott kompetencia alapú oktatás bevezetése  Az eszközrendszer, és az interaktív tanulási környezet lehetőségeinek, előnyeinek, hátrányainak, összegyűjtése  A módszertani és gyakorlati tapasztalatok közkinccsé tétele.  „Jó gyakorlatok” készítése  A mestertanár képzésben az IKT használat alapjainak megteremtése

3 Tanárok technikai és módszertani felkészítése Folyamatos segítségnyújtás (workshop-ok, továbbképzések) Infrastruktúra kialakítása Komplex elektronikus tanulási környezet kialakítása A projekt lépései Agria Media 2011

4 CLASSMATE PC PROJEKT cmpc.ektf.hu 2009/2010 tanév

5 Infrastruktúra  A Classmate PC-k, beszerzése és a CleverBoard interaktív táblák beszerelése (150 gép, 5 tábla)Classmate PC  Tanárok felszerelése laptopokkal (30 fő) A projekt első lépése az infrastruktúra kialakítása volt. WiFi hálózat megerősítése, A tantermek mikrofonnal és IP kamerával való felszerelése, (E-Prezentáció)(E-Prezentáció) Agria Media 2011

6 A projekt bemutatása  A tervek szerint öt osztályt szereltünk fel IKT-s eszközökkel, (2011- től további tíz osztály, összesen kb. 400 gép)  Szakmai továbbképzés: az eszközök és a célszoftverek használata és az ehhez szükséges módszertani alapok elsajátítása.  2009. szeptemberében kérdőíves vizsgálat keretében előzetesen felmértük mind a pedagógusok, mind a tanulók IKT jártasságát és attitűdjét. Agria Media 2011

7 A projekt bemutatása A tanárok felkészítése után a következőket szerettük volna megvalósítani:  Módszertani anyagok előállítása (óratervek és alkalmazások formájában)  Szakmai fórum indítása  Videó felvétel készítése az órákról  Workshop-ok heti rendszerességgel  „Jó gyakorlatok” készítése Agria Media 2011

8 A tanárok felkészítése  Első lépéseként egy 1 hetes intenzív napi (7-8 óra) felkészítésen vettek részt az 5. osztályokban tanító pedagógusok.  A felkésztést követő minden héten egy másfél órás workshop keretében lehetőséget biztosítottunk a számukra, hogy átismételhessék és gyakorolhassák a tanultakat, bemutathassák az elkészített IKT gyakorlatokat és közös ötletbörze keretében motiválhassák egymást.  Külső előadók előadásai (CleverBoard, Balázs-Diák)  Weboldal, fórum, linkgyűjtemény cmpc.ektf.hucmpc.ektf.hu Agria Media 2011

9 Szakmai követelmények meghatározása  A pedagógusok a tanév végére, a tanórák 20-25%-ában - használjanak IKT eszközöket,  A félév során legalább egy CMPC-vel támogatott órát kellett tartani, amit élő közvetítésben a szülők is megnézhettek,  Óratervek készítése a gyakorlatok leírásával,  Probléma: a pedagógusok eltérő informatikai kompetenciája  Különböző követelményszintek beállítása Agria Media 2011

10 Kezdő szint  Ellenőrző vagy óravégi összefoglaló tesztek készítése a CMPC felügyelő szoftverével vagy a digitális tábla segítségével,  Gyakorló/értelmező feladatok. 2-3 diás feladatok a tábla szoftverével elkészítve,  A kereskedelmi forgalomban kapható, különböző interaktív CD- kel való munka egy-egy órarészlethez,  Egyszerű böngészési feladatok az interneten: keresés, önálló feldolgozás, SDT alapszintű használata Agria Media 2011

11 Közép szint  Képek, fájlok küldése a CMPC szoftverén keresztül a gyerekeknek, a feladatok megoldása időre, egyénileg, ill. csoportosan a feladat visszaküldésével,  Differenciált munka: mindenki más feladaton dogozik a gépeken, lehet a gyakorló feladatok állítható paramétereit változtatni (idő, feladat mennyisége, bonyolultság, stb.),  A gyerekek egy része azonos feladattal dolgozik, a másik csoport tanári vezetéssel más feladatot old meg stb.,  Irányított böngészési feladatok hasonlóan az előző szinthez kiegészítve a képek lementésével és a tanárnak való elküldéssel Agria Media 2011

12 Haladó szint  Prezentációkészítés (készíttetés) a gyerekekkel egyénileg vagy csoportosan,  Projekt keretű tanulás támogatása,  Önálló otthoni feladatok készítése,  Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagok órai feldolgozása,  Egyéni illetve csoportos munka honlap, vagy a szerveren kialakított, mindenki által elérhető közös könyvtár segítségével. Agria Media 2011

13 A pedagógiai kísérlet tapasztalatai  Tanulói válaszok:  A gyerekek 99%-a rendelkezik számítógéppel  53%-uk annyit tölt a gép előtt amennyit a szülők megengednek  A digitális kompetenciák elsajátítása 67%-ban önállóan történik  Leggyakrabban internetezésre, játékra és zenehallgatásra használják a számítógépet  73%-uk iskolai feladatokra is használja a számítógépet Agria Media 2011

14 A pedagógiai kísérlet tapasztalatai  Tanári válaszok:  Koreloszlás: 28- 57 év között, pályán eltöltött idő: 1-34 év között  A megkérdezettek 43%-a ítélte jónak az informatikai kompetenciáját, 36%-a alapszintűnek (életkor és kompetencia között negatív korreláció)  A megkérdezettek döntő többsége (89,3 %) szükségesnek tartja oktatási tevékenysége során az informatikai/technikai segítők jelenlétét Agria Media 2011

15 Tanulói tapasztalatok A gyerekek informatikai kompetenciája jó, Megfelelő érdeklődést mutatnak az új eszközrendszer iránt, A CMPC használatát gyorsan elsajátították, Sokszor segítettek a tanárnak az órai előkészítésben, A feladatok elvégzésében motiváltak voltak, A szülők is szívesen vették a kezdeményezést Agria Media 2011

16 A CMPC projekt tapasztalatai  A gyerekek nagyon pozitívan fogadták a lehetőséget és jó attitűddel használták az eszközöket és nagyon hamar megtanulták a kezelésüket,  Annak ellenére, hogy jó részüknek otthon is van számítógépük, érdekesebbnek tartották az órákat, a digitális táblás feladatokkal jól megbirkóztak,  A tanárok jó része informatikai felkészültsége miatt, kevésbé érezte magabiztosnak magát,  A legnagyobb problémát a hardver használata okozta, illetve az eszközök ergonómiai elhelyezése sem tökéletesen megoldott az osztályokban,  Az eszközök üzembe helyezése sok időt vesz el az órából illetve a szünetből,  A sok gép miatt a WiFi rendszer gyakran lassú,  A tanóráknak a megfelelő tempó érdekében másfél órásnak kellene lenniük, a 45 perc kevés. Agria Media 2011

17 E-PAPÍR PROJEKT TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 epapir.ektf.hu

18 e-Papír projekt  2010. szeptember – október, 7. és 11. osztályban  Cél: az új eszköz pedagógiai, módszertani lehetőségeinek feltárása, a tanulók attitűdjének és eredményeinek változása a kísérleti elektronikus környezetben.  Az olvasási szokások megválatoztatása  A tanulók Onyx Boox 60,vagy DPS E800 e-book olvasót kaptakOnyx Boox 60,vagy DPS E800  A kísérlet alatt a tanulók nem használhattak az érintett tantárgyakból hagyományos tanulási eszközöket. Mindkét évfolyamból egy-egy kiválasztott osztály a kontrollcsoport szerepét töltötte be.  A tankönyvek anyagait (matematika, fizika, kémia, földrajz, magyar, történelem) előre telepítettük az eszközökön. Agria Media 2011

19 A kísérlet módszerei  Óratervek (10 darab tantárgyanként)  Videó felvételek (minimum 2 db) az óra egy-egy mozzanatáról  Bemeneti-és záró attitűdteszt a tanároknak és a tanulóknak  Heti egy személyes kontaktidőpont rendelkezésre állása (mind technikai, mind módszertani szakemberek bevonásával)  Weblap fórum lehetőséggel epapir.ektf.hu Agria Media 2011

20 Az e-book olvasó alkalmazási területei a pedagógusok véleménye alapján Bemeneti attitűd kérdőív. Pedagógusok válaszai. Agria Media 2011

21

22 Az e-Papír projekt konklúziói  Az idő rövidsége miatt számos változó mérése nem volt lehetséges  a szövegértései kompetencia fejlődése  az olvasási szokásokban bekövetkezett változás  a tanulók tudásában bekövetkezett változások  Az eszközök sérülékenységét figyelembe kell venni,  Az életkori különbségek és az IKT jártasság figyelembe vétele az alkalmazásnál,  Az eszköz csak humán tantárgyaknál alkalmazható hatékonyan,  Figyelni kell a fájlok (PDF) beállításaira mentés és az e-Book olvasóra másolás előtt „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

23 MESTERTANÁR VIDEÓPORTÁL TÁMOP 4.1.2 B 6. sz. alprojekt mestertanarvp.ektf.hu

24 Mestertanár Videóportál  Cél: a tanári mesterképzésben segítse az oktatók, a hallgatók és a mentorok munkáját.  Tematika: pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani, IKT módszertani filmeket gyűjtöttünk össze, illetve forgattunk le.  A tartalmat szakmai zsűri bírálja el,  Az oldalra április óta lehet regisztrálni,  Bárki tölthet fel filmet, amit a szerkesztőség elbírál,  A filmek 90%-hoz vannak segédanyagok, mindegyikhez van rövid szakmai és tartalmi ismertető,  A filmeket lehet „lájkolni”, kommentelni, van fórumlehetőség,  Több mint 130 film, ebből kb. 30 IKT-s,  mestertanarvp.ektf.hu mestertanarvp.ektf.hu Agria Media 2011

25 iPAD A KÖZOKTATÁSBAN ipad.ektf.hu 2011/2012 tanév

26 A projekt bemutatása  A 8. C. osztály és tanáraik iPad 2 készüléket kaptak,  A tanárok előzetesen egy 2 napos továbbképzésen vettek részt,  Az iPad eszközön használható tananyagokat a Mozaik Kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, magyar irodalom, történelem, fizika, biológia, kémia, matematika, informatika, földrajz és angol nyelv tárgyakból. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

27 A projekt kérdései…  Milyen előnyei vannak a táblagépeknek a laptoppal szemben?  A pedagógusok számára milyen felkészítést igényel?  Hogyan változik a tanulók tudása, teljesítménye a táblagépeket használók és a nem használók körében, különböző tantárgyakban?  Hogyan változik a tanulók attitűdje az adott tárgyakhoz az táblagépes tanulás során?  Hogyan változik a tanulók IKT-s képessége, a hálózaton történő tájékozódási képessége a táblagépek használatával?  Hogyan változik a tanárok attitűdje az IKT-hoz a használat során?  Hogyan alakult a tanári terhelés a program időszakában?  Mi tanárok véleménye a tanulók tudásának, gondolkodásának, érdeklődésének, tájékozódási képességeiknek alakulásáról a program során?

28 Alkalmazott módszerek  Kérdőív, attitűdskála a program elején tanároknak és tanulóknak egyaránt, és mind a kettő megismételve a program végén.  A program végén szülői kérdőív a gyerekek tanulásával kapcsolatos tapasztalataikról.  A tanárok óraterveinek és a fórumon leírt tapasztalataiknak az elemzése.  A teljesítmények mérése az adott osztályban és egy párhuzamos osztályban.  Összetett, internetes keresést igénylő feladat tantárgyanként, a kísérleti és a kontroll osztályban is.  Keresési stratégiák, navigációs műveletek egyéni vizsgálata, adatbányászati források felhasználásával.  Videófelvételek készítése, tantárgyanként (2-3 tanóra)

29 Az első benyomások…

30 Köszönöm a figyelmet! „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

31 Onyx Boox 60 DPS-E800

32 Használat  Teljesen magyarított menü.  Használata egyszerű:  a képernyőn minden funkció (könyv, menüpont, link stb.) kap egy számot, amelyet a készülék elejének alsó felén üthetünk be a 10 funkciógombbal.  ezen felül van még egy OK és egy Vissza gombunk, illetve a kijelző bal szélén két lapozó  lapozni ezen felül a 9 és 0 gombokkal is tudunk.  A kezelés csak elsőre szokatlan, de gyorsan bele lehet jönni.  A multijog lapozó segítségével még könnyebben ugorhat egyik oldalról a másikra, lapozhat a könyvtárszerkezetben, illetve léphet be a menüpontokba.  Kicsit lassú a beépített Linux rendszer, de ezt csak a könyvek betöltésekor és a menü használatakor érezzük, olvasás közben (például lapozáskor) nincs gond.

33

34 Classmate PC


Letölteni ppt "IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában Antal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések