Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában Antal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában Antal."— Előadás másolata:

1 antalp@ektf.hu IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában Antal Péter Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet

2 Célok „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.  Az NFT-ben megfogalmazott kompetencia alapú oktatás bevezetése  Az eszközrendszer, és az interaktív tanulási környezet lehetőségeinek, előnyeinek, hátrányainak, összegyűjtése  A módszertani és gyakorlati tapasztalatok közkinccsé tétele.  „Jó gyakorlatok” készítése  A mestertanár képzés IKT-s alapjainak megteremtése

3 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01. Tanárok technikai és módszertani felkészítése Folyamatos segítségnyújtás (workshop-ok, továbbképzések) Infrastruktúra kialakítása Komplex elektronikus tanulási környezet kialakítása A projekt lépései

4 Infrastruktúra (2009/2010)  A Classmate PC-k, beszerzése és a CleverBoard interaktív táblák beszerelése (150 gép, 5 tábla)Classmate PC  Tanárok felszerelése laptopokkal (30 fő)  A projekt első lépése az infrastruktúra kialakítása volt.  WiFi hálózat megerősítése,  A tantermek mikrofonnal és IP kamerával való felszerelése, (E-Prezentáció)(E-Prezentáció) „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

5 A projekt bemutatása  A tervek szerint öt osztályt szereltünk fel IKT-s eszközökkel, (2011- től további tíz osztály, összesen kb. 400 gép)  Szakmai továbbképzés: az eszközök és a célszoftverek használata és az ehhez szükséges módszertani alapok elsajátítása.  2009. szeptemberében kérdőíves vizsgálat keretében előzetesen felmértük mind a pedagógusok, mind a tanulók IKT jártasságát és attitűdjét. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

6 A projekt bemutatása A tanárok felkészítése után a következőket szerettük volna megvalósítani:  Módszertani anyagok előállítása (óratervek és alkalmazások formájában)  Szakmai fórum indítása  Videó felvétel készítése az órákról  Workshop-ok heti rendszerességgel  „Jó gyakorlatok” készítése „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

7 A tanárok felkészítése  Első lépéseként egy 1 hetes intenzív napi (7-8 óra) felkészítésen vettek részt az 5. osztályokban tanító pedagógusok.  A felkésztést követő minden héten egy másfél órás workshop keretében lehetőséget biztosítottunk a számukra, hogy átismételhessék és gyakorolhassák a tanultakat, bemutathassák az elkészített IKT gyakorlatokat és közös ötletbörze keretében motiválhassák egymást.  Külső előadók előadásai (CleverBoard, Balázs-Diák)  Weboldal, fórum, linkgyűjtemény cmpc.ektf.hucmpc.ektf.hu „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

8 Szakmai követelmények meghatározása  A pedagógusok a tanév végére, a tanórák 20-25%-ában - használjanak IKT eszközöket,  A félév során legalább egy CMPC-vel támogatott órát kellett tartani, amit élő közvetítésben a szülők is megnézhettek,  Óratervek készítése a gyakorlatok leírásával,  Probléma: a pedagógusok eltérő informatikai kompetenciája  Különböző követelményszintek beállítása „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

9 Kezdő szint  Ellenőrző vagy óravégi összefoglaló tesztek készítése a CMPC felügyelő szoftverével vagy a digitális tábla segítségével,  Gyakorló/értelmező feladatok. 2-3 diás feladatok a tábla szoftverével elkészítve,  A kereskedelmi forgalomban kapható, különböző interaktív CD- kel való munka egy-egy órarészlethez,  Egyszerű böngészési feladatok az interneten: keresés, önálló feldolgozás, SDT alapszintű használata „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

10 Közép szint  Képek, fájlok küldése a CMPC szoftverén keresztül a gyerekeknek, a feladatok megoldása időre, egyénileg, ill. csoportosan a feladat visszaküldésével,  Differenciált munka: mindenki más feladaton dogozik a gépeken, lehet a gyakorló feladatok állítható paramétereit változtatni (idő, feladat mennyisége, bonyolultság, stb.),  A gyerekek egy része azonos feladattal dolgozik, a másik csoport tanári vezetéssel más feladatot old meg stb.,  Irányított böngészési feladatok hasonlóan az előző szinthez kiegészítve a képek lementésével és a tanárnak való elküldéssel „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

11 Haladó szint  Prezentációkészítés (készíttetés) a gyerekekkel egyénileg vagy csoportosan,  Projekt keretű tanulás támogatása,  Önálló otthoni feladatok készítése,  Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagok órai feldolgozása,  Egyéni illetve csoportos munka honlap, vagy a szerveren kialakított, mindenki által elérhető közös könyvtár segítségével. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

12 A pedagógiai kísérlet tapasztalatai  Tanulói válaszok:  A gyerekek 99%-a rendelkezik számítógéppel  53%-uk annyit tölt a gép előtt amennyit a szülők megengednek  A digitális kompetenciák elsajátítása 67%-ban önállóan történik  Leggyakrabban internetezésre, játékra és zenehallgatásra használják a számítógépet  73%-uk iskolai feladatokra is használja a számítógépet „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

13 A pedagógiai kísérlet tapasztalatai  Tanári válaszok:  Koreloszlás: 28- 57 év között, pályán eltöltött idő: 1-34 év között  A megkérdezettek 43%-a ítélte jónak az informatikai kompetenciáját, 36%-a alapszintűnek (életkor és kompetencia között negatív korreláció)  A megkérdezettek döntő többsége (89,3 %) szükségesnek tartja oktatási tevékenysége során az informatikai/technikai segítők jelenlétét „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

14 Tanulói tapasztalatok  A gyerekek informatikai kompetenciája jó,  Megfelelő érdeklődést mutatnak az új eszközrendszer iránt,  A CMPC használatát gyorsan elsajátították,  Sokszor segítettek a tanárnak az órai előkészítésben,  A feladatok elvégzésében motiváltak voltak,  A szülők is szívesen vették a kezdeményezést „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

15 A CMPC projekt tapasztalatai  A gyerekek nagyon pozitívan fogadták a lehetőséget és jó attitűddel használták az eszközöket és nagyon hamar megtanulták a kezelésüket,  Annak ellenére, hogy jó részüknek otthon is van számítógépük, érdekesebbnek tartották az órákat, a digitális táblás feladatokkal jól megbirkóztak,  A tanárok jó része informatikai felkészültsége miatt, kevésbé érezte magabiztosnak magát,  A legnagyobb problémát a hardver használata okozta, illetve az eszközök ergonómiai elhelyezése sem tökéletesen megoldott az osztályokban,  Az eszközök üzembe helyezése sok időt vesz el az órából illetve a szünetből,  A sok gép miatt a WiFi rendszer gyakran lassú,  A tanóráknak a megfelelő tempó érdekében másfél órásnak kellene lenniük, a 45 perc kevés. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

16 E-PAPÍR PROJEKT TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 epapir.ektf.hu

17 e-Papír projekt  2010. szeptember – október, 7. és 11. osztályban  Cél: az új eszköz pedagógiai, módszertani lehetőségeinek feltárása, a tanulók attitűdjének és eredményeinek változása a kísérleti elektronikus környezetben.  Az olvasási szokások megválatoztatása  A tanulók Onyx Boox 60,vagy DPS E800 e-book olvasót kaptakOnyx Boox 60,vagy DPS E800  A kísérlet alatt a tanulók nem használhattak az érintett tantárgyakból hagyományos tanulási eszközöket. Mindkét évfolyamból egy-egy kiválasztott osztály a kontrollcsoport szerepét töltötte be.  A tankönyvek anyagait (matematika, fizika, kémia, földrajz, magyar, történelem) előre telepítettük az eszközökön. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

18 A kísérlet módszerei  Óratervek (10 darab tantárgyanként)  Videó felvételek (minimum 2 db) az óra egy-egy mozzanatáról  Bemeneti-és záró attitűdteszt a tanároknak és a tanulóknak  Heti egy személyes kontaktidőpont rendelkezésre állása (mind technikai, mind módszertani szakemberek bevonásával)  Weblap fórum lehetőséggel epapir.ektf.hu

19 Az e-book olvasó alkalmazási területei a pedagógusok véleménye alapján Bemeneti attitűd kérdőív. Pedagógusok válaszai.

20 Kimeneti attitűd kérdőív. Pedagógusok válaszai.

21 Az e-Papír projekt konklúziói  Az idő rövidsége miatt számos változó mérése nem volt lehetséges  a szövegértései kompetencia fejlődése  az olvasási szokásokban bekövetkezett változás  a tanulók tudásában bekövetkezett változások  Az eszközök sérülékenységét figyelembe kell venni,  Az életkori különbségek és az IKT jártasság figyelembe vétele az alkalmazásnál,  Az eszköz csak humán tantárgyaknál alkalmazható hatékonyan,  Figyelni kell a fájlok (PDF) beállításaira mentés és az e-Book olvasóra másolás előtt „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

22 MESTERTANÁR VIDEÓPORTÁL TÁMOP 4.1.2 B 6. sz. alprojekt mestertanarvp.ektf.hu

23 Mestertanár Videóportál  Cél: a tanári mesterképzésben segítse az oktatók, a hallgatók és a mentorok munkáját.  Tematika: pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani, IKT módszertani filmeket gyűjtöttünk össze, illetve forgattunk le.  A tartalmat szakmai zsűri bírálja el,  Az oldalra április óta lehet regisztrálni,  Bárki tölthet fel filmet, amit a szerkesztőség elbírál,  A filmek 90%-hoz vannak segédanyagok, mindegyikhez van rövid szakmai és tartalmi ismertető,  A filmeket lehet „lájkolni”, kommentelni, van fórumlehetőség,  Több mint 130 film, ebből kb. 30 IKT-s,  mestertanarvp.ektf.hu mestertanarvp.ektf.hu „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

24 A vizsgálat céljai  Felhasználói igények megismerése  a portál tartalmának kialakításához  a filmanyagok hozzáférhetőségének biztosítása céljából  Tanárjelöltek gyakorlóiskolai tapasztalatának felmérése a portál új anyagainak tervezéséhez

25 A vizsgálati módszer  I. Oktatói kérdőívek  Mit, mennyit, hogyan használják az oktatásban a mozgóképes anyagokat?  Mire lenne szükség? IntézményekVálaszadók száma Debreceni Egyetem 13 EKF 16 ELTE 4 Miskolci Egyetem 10 Nyíregyházi Főiskola 4 Pannon Egyetem 8 Pécsi Tudományegyet em 18 NyME-SEK 9 Összesen82

26 Szükséges körülmények egy videóportál használatához  Gyors, biztos internetkapcsolat,  Jó minőségű filmeket nézhessenek a hallgatók,  Legyenek könnyen letölthetőek a filmek,  Legyenek megbízható gépek,  Technikai segítség az eszközök beállításához

27 Filmhasználat gyakorisága (százalékos megoszlás)

28 A filmeket nem használók OKOK  hallgatóság létszáma  szerzői, kiadói jogok kérdése  módszertani ellenvetés (nem hatékony a gyakori és hosszú filmnézés)  mértéktartás az alkalmazás gyakoriságában  „Szinte soha”: ha létezne videóportál, élnének vele

29 Amire szükség lenne… VálaszlehetőségSzázalék Iskolai problémahelyzetek54,9 Iskolai konfliktusok51,2 Viselkedés40,2 Differenciálás39 Tehetségfejlesztés36,6 Értékelés34,1 Szülők és az iskola29,3 Oktatási integráció28 Inkluzív nevelés26,8 Iskolai IKT20,7 Iskolai kutatások19,5 Mentorálás17,1

30 iPAD PROJEKT, 2011/2012 ipad.ektf.hu

31 A projekt bemutatása  A 8. C. osztály és tanáraik iPad 2 készüléket kaptak,  A tanárok előzetesen egy 2 napos továbbképzésen vettek részt,  Az iPad eszközön használható tananyagokat a Mozaik Kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, magyar irodalom, történelem, fizika, biológia, kémia, matematika, informatika, földrajz és angol nyelv tárgyakból. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

32 A projekt kérdései…  Milyen előnyei vannak a táblagépeknek a laptoppal szemben?  A pedagógusok számára milyen felkészítést igényel?  Hogyan változik a tanulók tudása, teljesítménye a táblagépeket használók és a nem használók körében, különböző tantárgyakban?  Hogyan változik a tanulók attitűdje az adott tárgyakhoz az táblagépes tanulás során?  Hogyan változik a tanulók IKT-s képessége, a hálózaton történő tájékozódási képessége a táblagépek használatával?  Hogyan változik a tanárok attitűdje az IKT-hoz a használat során?  Hogyan alakult a tanári terhelés a program időszakában?  Mi tanárok véleménye a tanulók tudásának, gondolkodásának, érdeklődésének, tájékozódási képességeiknek alakulásáról a program során?

33 Alkalmazott módszerek  Kérdőív, attitűdskála a program elején tanároknak és tanulóknak egyaránt, és mind a kettő megismételve a program végén.  A program végén szülői kérdőív a gyerekek tanulásával kapcsolatos tapasztalataikról.  A tanárok óraterveinek és a fórumon leírt tapasztalataiknak az elemzése.  A teljesítmények mérése az adott osztályban és egy párhuzamos osztályban.  Összetett, internetes keresést igénylő feladat tantárgyanként, a kísérleti és a kontroll osztályban is.  Keresési stratégiák, navigációs műveletek egyéni vizsgálata, adatbányászati források felhasználásával.  Videófelvételek készítése, tantárgyanként (2-3 tanóra)

34 Az első benyomások…

35 Köszönöm a figyelmet! „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.

36 Onyx Boox 60 DPS-E800

37 Használat  Teljesen magyarított menü.  Használata egyszerű:  a képernyőn minden funkció (könyv, menüpont, link stb.) kap egy számot, amelyet a készülék elejének alsó felén üthetünk be a 10 funkciógombbal.  ezen felül van még egy OK és egy Vissza gombunk, illetve a kijelző bal szélén két lapozó  lapozni ezen felül a 9 és 0 gombokkal is tudunk.  A kezelés csak elsőre szokatlan, de gyorsan bele lehet jönni.  A multijog lapozó segítségével még könnyebben ugorhat egyik oldalról a másikra, lapozhat a könyvtárszerkezetben, illetve léphet be a menüpontokba.  Kicsit lassú a beépített Linux rendszer, de ezt csak a könyvek betöltésekor és a menü használatakor érezzük, olvasás közben (például lapozáskor) nincs gond.

38

39 Classmate PC


Letölteni ppt "IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában Antal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések