Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Az ellenőrzés jogi háttere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Az ellenőrzés jogi háttere"— Előadás másolata:

1 ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Az ellenőrzés jogi háttere
A helyszíni ellenőrzés típusai A helyszíni ellenőrzés tárgya Ellenőrzések gyakorisága A helyszíni ellenőrzés menete és eredménye Szabálytalanság Monitoring, ellenőrzés, értékelés összefoglalása Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

2 Az ellenőrzés jogi háttere
Jogszabályi háttér 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet „a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról”

3 Az ellenőrzés jogi háttere
Támogatási Szerződés, ÁSZF 10. pont „Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.” „Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék…” 3

4 A dokumentumok nyilvántartása és őrzése
Támogatási Szerződés, ÁSZF 11. pont „A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a az ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább december 31-ig megőrzi.” „A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.”

5 A helyszíni ellenőrzés típusai
Attól függően, hogy a projekt életciklusának mely szakaszában merül fel, lehet: előzetes - a támogatásról szóló döntés meghozatala előtt, közbenső - a projekt megvalósítása során, záró - a projekt befejezését, a záró kifizetési igénylés benyújtását követően, de a támogatás utolsó részletének kifizetését megelőzően, utólagos - a fenntartási időszakban Tervezettség szempontjából lehet: tervezett – előzetes időpont egyeztetést követően, rendkívüli- akár előre be nem jelentett

6 A helyszíni ellenőrzés tárgya 1.
A helyszíni ellenőrzések során a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek megfelelően ellenőrizni kell: a projektek támogatási szerződéseknek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását, az előrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját, a kifizetési kérelemhez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példánya rendelkezésre áll, megegyezik a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolattal vagy, amennyiben a kifizetési kérelemhez nem kellett benyújtani a hiteles másolatokat, az eredeti példányok alátámasztják a kifizetési kérelemben foglaltakat, 6

7 A helyszíni ellenőrzés tárgya 2.
a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal, a termékek/szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját, a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását, a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását, az állami támogatás, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés követelményeinek betartását, a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését. 7

8 Ellenőrzések gyakorisága
A 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján - 32. § (2) 50 millió forint feletti támogatási összegű projektek esetében legalább egyszer - 32. § (3) 250 millió forint feletti támogatási összegű projektek esetében évente legalább egyszer és a megvalósítás zárásakor

9 A helyszíni ellenőrzés menete és eredménye
az ellenőrök megbízó levéllel igazolják magukat, a beruházás fizikai megvalósulásának, fenntarthatóság vizsgálata, fényképek készítése, a projekt dokumentumainak ellenőrzése (eredetiség), dokumentumok tárolásának ellenőrzése, könyvelés projektre vonatkozó részeinek ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése, aláírása. Eredmény: a projekt rendben van a projekt nincs rendben: hiánypótlás, korrekció a projekt nincs rendben: szabálytalanság gyanúja merült fel, szabálytalansági eljárás kezdeményezése

10 Szabálytalanságkezelés

11 Szabálytalanság A közösségi jog valamely rendelkezésének, egy gazdasági szereplő tevékenységéből vagy mulasztásából adódó bármiféle megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését,az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti. Szabálytalanság továbbá A közösségi jogban foglaltakon túl a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

12 Szabálytalanság-kezelés
1. Szabálytalanság gyanújának észlelése – szabálytalanság felelős értesítése A gyanú megalapozatlan: nem indít eljárást 2. Szabálytalanság felelős dönt a gyanú megalapozottságáról Hiba: megszüntetése iránt intézkedés 3. Megalapozott a gyanú: EMIR-ben rögzítés és szabálytalanság kivizsgálása, döntés-előkészítő javaslat Közbeszerzési jogorvoslati eljárás megindítása 4. KSZ vezető dönt IH döntés kérése: intézkedés vagy lezárás Döntőbizottság elmarasztaló döntése Döntőbizottság nemleges döntése Szabálytalansági eljárás lezárása 5. Érintettek értesítése a lezárásról

13 Szankciók Támogatási összeg csökkentése Elállás
Támogatási rendszerből történő kizárás (max. 5 év) Büntető eljárás kezdeményezése

14 Követelések kezelése

15 Elállási okok korábbi tapasztalatok alapján
valótlan adatok közlése, ellentmondásos nyilvántartások együttműködési kötelezettség megszegése


Letölteni ppt "ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Az ellenőrzés jogi háttere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések