Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ellenőrzés jogi háttere A helyszíni ellenőrzés típusai A helyszíni ellenőrzés tárgya Ellenőrzések gyakorisága A helyszíni ellenőrzés menete és eredménye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ellenőrzés jogi háttere A helyszíni ellenőrzés típusai A helyszíni ellenőrzés tárgya Ellenőrzések gyakorisága A helyszíni ellenőrzés menete és eredménye."— Előadás másolata:

1 Az ellenőrzés jogi háttere A helyszíni ellenőrzés típusai A helyszíni ellenőrzés tárgya Ellenőrzések gyakorisága A helyszíni ellenőrzés menete és eredménye Szabálytalanság Monitoring, ellenőrzés, értékelés összefoglalása ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE

2 Az ellenőrzés jogi háttere Jogszabályi háttér 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet „a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról”

3 Az ellenőrzés jogi háttere Támogatási Szerződés, ÁSZF 10. pont „Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.” „Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék…”

4 A dokumentumok nyilvántartása és őrzése Támogatási Szerződés, ÁSZF 11. pont „A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a az ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.” „A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.”

5 A helyszíni ellenőrzés típusai Attól függően, hogy a projekt életciklusának mely szakaszában merül fel, lehet:  előzetes - a támogatásról szóló döntés meghozatala előtt,  közbenső - a projekt megvalósítása során,  záró - a projekt befejezését, a záró kifizetési igénylés benyújtását követően, de a támogatás utolsó részletének kifizetését megelőzően,  utólagos - a fenntartási időszakban Tervezettség szempontjából lehet:  tervezett – előzetes időpont egyeztetést követően,  rendkívüli- akár előre be nem jelentett

6 A helyszíni ellenőrzés tárgya 1. A helyszíni ellenőrzések során a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek megfelelően ellenőrizni kell:  a projektek támogatási szerződéseknek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását,  az előrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját,  a kifizetési kérelemhez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példánya rendelkezésre áll, megegyezik a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolattal vagy, amennyiben a kifizetési kérelemhez nem kellett benyújtani a hiteles másolatokat, az eredeti példányok alátámasztják a kifizetési kérelemben foglaltakat,

7 A helyszíni ellenőrzés tárgya 2.  a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,  a termékek/szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját,  a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását,  a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását,  az állami támogatás, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés követelményeinek betartását,  a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

8 Ellenőrzések gyakorisága A 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján - 32. § (2) 50 millió forint feletti támogatási összegű projektek esetében legalább egyszer - 32. § (3) 250 millió forint feletti támogatási összegű projektek esetében évente legalább egyszer és a megvalósítás zárásakor

9 A helyszíni ellenőrzés menete és eredménye  az ellenőrök megbízó levéllel igazolják magukat,  a beruházás fizikai megvalósulásának, fenntarthatóság vizsgálata, fényképek készítése,  a projekt dokumentumainak ellenőrzése (eredetiség),  dokumentumok tárolásának ellenőrzése,  könyvelés projektre vonatkozó részeinek ellenőrzése,  jegyzőkönyv készítése, aláírása. Eredmény:  a projekt rendben van  a projekt nincs rendben: hiánypótlás, korrekció  a projekt nincs rendben: szabálytalanság gyanúja merült fel, szabálytalansági eljárás kezdeményezése

10 Szabálytalanságkezelés

11 Szabálytalanság A közösségi jog valamely rendelkezésének, egy gazdasági szereplő tevékenységéből vagy mulasztásából adódó bármiféle megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését,az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti. Szabálytalanság továbbá A közösségi jogban foglaltakon túl a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

12 Szabálytalanság-kezelés 1. Szabálytalanság gyanújának észlelése – szabálytalanság felelős értesítése 2. Szabálytalanság felelős dönt a gyanú megalapozottságáról 3. Megalapozott a gyanú: EMIR-ben rögzítés és szabálytalanság kivizsgálása, döntés-előkészítő javaslat Hiba: megszüntetése iránt intézkedés 4. KSZ vezető dönt Szabálytalansági eljárás lezárása Közbeszerzési jogorvoslati eljárás megindítása IH döntés kérése: intézkedés vagy lezárás Döntőbizottság elmarasztaló döntése 5. Érintettek értesítése a lezárásról Döntőbizottság nemleges döntése A gyanú megalapozatlan: nem indít eljárást

13 Szankciók Támogatási összeg csökkentése Elállás Támogatási rendszerből történő kizárás (max. 5 év) Büntető eljárás kezdeményezése

14 Követelések kezelése Áht.13./A § Pénzügyi zárás előtt Visszatartás Pénzügyi zárás után Visszakövetelés Felszólításra visszafizetés Azonnali beszedési megbízás érvényesítése Adók módjára történő behajtás Áht. 13./A § (9)

15 Elállási okok korábbi tapasztalatok alapján valótlan adatok közlése, ellentmondásos nyilvántartások együttműködési kötelezettség megszegése


Letölteni ppt "Az ellenőrzés jogi háttere A helyszíni ellenőrzés típusai A helyszíni ellenőrzés tárgya Ellenőrzések gyakorisága A helyszíni ellenőrzés menete és eredménye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések