Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 17.1 Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről I. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 17.1 Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről I. előadás."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 17.1 Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről I. előadás

2 Juhász István Elérhetőségek Gazdaságtudományi Intézet Közgazdaságtan és Jog Tanszék, B. épület 226. szoba Fogadóórák:Hétfő 9.00. – 10.00. Kedd14.30. – 15.30. email: juhasz.istvan@ektf.hu tel.: 36-520-400 / 3077 mellék web: http://www.ektf.hu/~juhasz.istvan/http://www.ektf.hu/~juhasz.istvan/ http://gti.ektf.hu/juhasz_istvan.htm

3 2014. 07. 17.3 Az előadás vázlata  Emberi tőke, emberi erőforrás (EE), emberi erőforrás (EEM) menedzsment fogalma.  EEM modellje, célok, funkciók, eszközök.  Külső és belső környezetet befolyásoló tényezők.  Ki menedzseli az emberi erőforrásokat?

4 2014. 07. 17.4 A vállalati erőforrások 4M modellje  pénz (money)  emberi erőforrás (man)  gyártási módszerek (manufacturing)  piac (market) Gazdasági tevékenység súlypontjának eltolódása ipar, mezőgazdaság tudás, szolgáltatás technológia tudás vállalkozói tőke föld / alapanyag munkaerő tőke

5 2014. 07. 17.5 Emberi tőke Tanulmányokba való idő- és pénzbefektetés, az a tudásállomány, amit az oktatás vagy képzés során halmoznak fel. (Samuelson) Fizikai tőkéhez hasonló  piacgazdasági kategória  tulajdonosa piaci logika alapján működteti  megtérülés számítása Sajátosságai  emberi jelleg – az ember önálló, szabad akaratú személyiség  folyamatosan beruházni szükséges  elavulás szabályai eltérőek  társadalmi érintettség

6 2014. 07. 17.6 Emberi erőforrás (EE) Tágabb kategória, azokat az egyéni képességeket is magába fog- lalja, amelyek az egyén immanens (belsőleg hozzá tartozó) velejárói, de az adott gazdasági feltételrendszerben részben kihasználatlanok maradnak vagy nem kerülnek felhasználásra. A vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége. A munkaerővel azonos értelemben használjuk. (Chikán) Nyugat-Európában az EE állomány mintegy 10-15%-ának a kapa- citása kihasználatlan.

7 2014. 07. 17.7 Az emberi erőforrás gazdálkodás két oldala Erőforrás oldal  termelési tényező  szervezeti elvárások  gazdaságosság, hatékonyság  piaci viszonyok Emberi oldal  értékteremtő, innovatív képesség  döntéseket hoz  fiziológiai, biológiai sajátosságok  egyéni és csoportos értékrend és érdek  érdekérvényesítő képesség  nem raktározható  nem tulajdona a vállalatnak

8 2014. 07. 17.8 Emberi erőforrás menedzsment (EEM) A menedzsment azon funkciója, amely az emberekkel mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik, amelynek célja, az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználása a szervezeti és egyéni célok megvalósítása érdekében. Guest négy kulcsfogalmat emel ki:  stratégiai integráció  elkötelezettség  rugalmasság  minőség

9 2014. 07. 17.9 EEM modellje Befolyásoló tényezők Külsők Belsők Történeti előzmények Funkciók/eszközök  EE-tervezés és auditálás  Munkakör-elemzés és tervezés  Erőforrás-biztosítás  Ösztönzés  Teljesítményértékelés  EE fejlesztése  Munkaügyi kapcsolatok  EE információs rendszer  Kultúraváltás  Kommunikáció  Kompetencia Célok

10 2014. 07. 17.10 Az EEM célok segíteni a szervezetet céljai elérésében a munkaerő képességeinek hatékony alkalmazása elégedettség biztosítása személyzeti irányelvek, politika közvetítése változások menedzselése munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesz- tése etikus elvek és magatartás fenntartása

11 2014. 07. 17.11 Külső környezeti feltételek Népesség, gazdasági fejlettség a világ népessége nő (jelenleg 6 mrd fő felett) fejlett / közepesen fejlett országokban stagnál / csökken eltérő a lakosság életkori összetétele Globalizáció A foglalkoztatási struktúra  ipar, m.g. szolgáltatás információ-feldolgozás  irodai dolgozók száma nőtt

12 2014. 07. 17.12 Munkaerőpiac, munkanélküliség  Kelet-Európa helyzete  megoldás eszközei: új munkahelyek, átképzés, közhasznú munka, részmunkaidős foglalkoztatás, korengedményes nyugdíj A változás mint kihívás  nehéz előrejelezni Jogi és üzleti környezet Fizikai sajátosságok Kulturális jegyek, a család és a munka szerepe

13 2014. 07. 17.13 A szervezet belső környezete A szervezet jellemzői  Szervezeti stratégia  Működési vagy operatív célok  Pénzügyi kondíciók  Termék/szolgáltatás árrugalmassága  Technológia  Szervezeti struktúra és kultúra Munkakör jellemzői Befolyásolja az igényelt szakképzettséget, gyakorlatot, képzést / oktatás jellegét bérezést. Az alkalmazottak jellemzői

14 2014. 07. 17.14 EEM nemzetközi jellemzői Amerikai menedzsment jellemzői  gyors és egyéni döntéshozatal  kommunikáció felülről lefelé történik  munkaköri leírás központi szerepe a személyzeti munkában  munkaerő-szükségletet főként oktatási intézményből fedezik  nem ritkák az 50-100-szoros fizetési különbségek a legfelső szint és a munkások között  fontos a nők és a kisebbségek diszkriminációmentes foglal- koztatása  a humán rendszerük formalizáltabb és standardizáltabb

15 2014. 07. 17.15 Japán menedzsment jellemzői  szervesen kapcsolódik a japán társadalom sajátos jellemzőihez  központban van a termelés, gyártás tökéletesítése, a hangsúly a csoportmunkán van  jellemző az apa-fiú paternalisztikus viszony  a személyzeti modell emberitőke orientált  a senioritáson alapuló fizetés (nenko) szerepe még mindig je- lentős, a fizetési differenciák kisebbek  Jellemzően az „egy vállalat – egy szakszervezet” elv érvényesül  Az egész életre szóló foglalkoztatás szerepe csökken, a legutób- bi válság miatt a sikeresebb vállalatok is létszámleépítésre kényszerültek

16 2014. 07. 17.16 Európai jellegű menedzsment jellemzői  alapjait a sokszínű kultúra jelenti, de az EEM koncepcióját a vállalatok főként az USA-tól vették át  a szakszervezet szociális partnere a menedzsmentnek az ame- rikai szakszervezet-ellenes felfogással szemben  a tradícionális kollektív szerződés főként az ösztönzést, mun- kaidőt, nyugdíjat, túlórát, műszak-beosztást, munkafeltételeket szabályozza  jellemzőek az egységes EU-s szabályozások az EE területén is, pl. személyek, áruk szabad áramlása, nők foglalkoztatási szint- jének emelése

17 2014. 07. 17.17 Európai humán erőforrás igazgatók három csoportja  korábban vállalata vagy más szervezet egyéb funkcióiban dol- gozott (pl. Dánia, Finnország, Németország)  pályafutása csak a humán erőforrás funkció és csak egy vállalat kebelében ment végbe (pl. Olaszo., Spanyolo.)  egy funkció szakembere, aki bővíti kompetenciáit (pl. Francia- ország, Egyesült Királyság, Svájc) Általában multidiszciplináris képzettségűek, de főként a gazdaság és irányítás területéről (Franciao., Németo.). Jogászok, mérnökök, bölcsészek kiszorulóban. Általában igazgatótanács tagok, részesei a stratégiai folyamatnak.

18 2014. 07. 17.18 Felhasznált irodalom Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi

19 2014. 07. 17.19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014. 07. 17.1 Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről I. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések