Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről"— Előadás másolata:

1 Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről
11:56:11 Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről I. előadás

2 Juhász István Elérhetőségek Gazdaságtudományi Intézet
Közgazdaságtan és Jog Tanszék, B. épület 226. szoba Fogadóórák: Hétfő – Kedd – tel.: / 3077 mellék web:

3 Az előadás vázlata Emberi tőke, emberi erőforrás (EE), emberi erőforrás (EEM) menedzsment fogalma. EEM modellje, célok, funkciók, eszközök. Külső és belső környezetet befolyásoló tényezők. Ki menedzseli az emberi erőforrásokat?

4 A vállalati erőforrások 4M modellje pénz (money)
emberi erőforrás (man) gyártási módszerek (manufacturing) piac (market) Gazdasági tevékenység súlypontjának eltolódása ipar, mezőgazdaság tudás, szolgáltatás föld / alapanyag munkaerő tőke technológia tudás vállalkozói tőke

5 Emberi tőke Tanulmányokba való idő- és pénzbefektetés, az a tudásállomány, amit az oktatás vagy képzés során halmoznak fel. (Samuelson) Fizikai tőkéhez hasonló piacgazdasági kategória tulajdonosa piaci logika alapján működteti megtérülés számítása Sajátosságai emberi jelleg – az ember önálló, szabad akaratú személyiség folyamatosan beruházni szükséges elavulás szabályai eltérőek társadalmi érintettség

6 Emberi erőforrás (EE) Tágabb kategória, azokat az egyéni képességeket is magába fog-lalja, amelyek az egyén immanens (belsőleg hozzá tartozó) velejárói, de az adott gazdasági feltételrendszerben részben kihasználatlanok maradnak vagy nem kerülnek felhasználásra. A vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége. A munkaerővel azonos értelemben használjuk. (Chikán) Nyugat-Európában az EE állomány mintegy 10-15%-ának a kapa-citása kihasználatlan.

7 Az emberi erőforrás gazdálkodás két oldala
11:56:11 Az emberi erőforrás gazdálkodás két oldala Emberi oldal értékteremtő, innovatív képesség döntéseket hoz fiziológiai, biológiai sajátosságok egyéni és csoportos értékrend és érdek érdekérvényesítő képesség nem raktározható nem tulajdona a vállalatnak Erőforrás oldal termelési tényező szervezeti elvárások gazdaságosság, hatékonyság piaci viszonyok

8 Emberi erőforrás menedzsment (EEM)
A menedzsment azon funkciója, amely az emberekkel mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik, amelynek célja, az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználása a szervezeti és egyéni célok megvalósítása érdekében. Guest négy kulcsfogalmat emel ki: stratégiai integráció elkötelezettség rugalmasság minőség

9 EEM modellje Funkciók/eszközök Befolyásoló tényezők Célok
EE-tervezés és auditálás Munkakör-elemzés és tervezés Erőforrás-biztosítás Ösztönzés Teljesítményértékelés EE fejlesztése Munkaügyi kapcsolatok EE információs rendszer Kultúraváltás Kommunikáció Kompetencia Befolyásoló tényezők Külsők Belsők Történeti előzmények Célok

10 Az EEM célok segíteni a szervezetet céljai elérésében
11:56:11 Az EEM célok segíteni a szervezetet céljai elérésében a munkaerő képességeinek hatékony alkalmazása elégedettség biztosítása személyzeti irányelvek, politika közvetítése változások menedzselése munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesz-tése etikus elvek és magatartás fenntartása

11 Külső környezeti feltételek
Népesség, gazdasági fejlettség a világ népessége nő (jelenleg 6 mrd fő felett) fejlett / közepesen fejlett országokban stagnál / csökken eltérő a lakosság életkori összetétele Globalizáció A foglalkoztatási struktúra ipar, m.g szolgáltatás információ-feldolgozás irodai dolgozók száma nőtt

12 Munkaerőpiac, munkanélküliség
Kelet-Európa helyzete megoldás eszközei: új munkahelyek, átképzés, közhasznú munka, részmunkaidős foglalkoztatás, korengedményes nyugdíj A változás mint kihívás nehéz előrejelezni Jogi és üzleti környezet Fizikai sajátosságok Kulturális jegyek, a család és a munka szerepe

13 A szervezet belső környezete
A szervezet jellemzői Szervezeti stratégia Működési vagy operatív célok Pénzügyi kondíciók Termék/szolgáltatás árrugalmassága Technológia Szervezeti struktúra és kultúra Munkakör jellemzői Befolyásolja az igényelt szakképzettséget, gyakorlatot, képzést / oktatás jellegét bérezést. Az alkalmazottak jellemzői

14 EEM nemzetközi jellemzői
Amerikai menedzsment jellemzői gyors és egyéni döntéshozatal kommunikáció felülről lefelé történik munkaköri leírás központi szerepe a személyzeti munkában munkaerő-szükségletet főként oktatási intézményből fedezik nem ritkák az szoros fizetési különbségek a legfelső szint és a munkások között fontos a nők és a kisebbségek diszkriminációmentes foglal-koztatása a humán rendszerük formalizáltabb és standardizáltabb

15 Japán menedzsment jellemzői
szervesen kapcsolódik a japán társadalom sajátos jellemzőihez központban van a termelés, gyártás tökéletesítése, a hangsúly a csoportmunkán van jellemző az apa-fiú paternalisztikus viszony a személyzeti modell emberitőke orientált a senioritáson alapuló fizetés (nenko) szerepe még mindig je-lentős, a fizetési differenciák kisebbek Jellemzően az „egy vállalat – egy szakszervezet” elv érvényesül Az egész életre szóló foglalkoztatás szerepe csökken, a legutób-bi válság miatt a sikeresebb vállalatok is létszámleépítésre kényszerültek

16 Európai jellegű menedzsment jellemzői
alapjait a sokszínű kultúra jelenti, de az EEM koncepcióját a vállalatok főként az USA-tól vették át a szakszervezet szociális partnere a menedzsmentnek az ame-rikai szakszervezet-ellenes felfogással szemben a tradícionális kollektív szerződés főként az ösztönzést, mun-kaidőt, nyugdíjat, túlórát, műszak-beosztást, munkafeltételeket szabályozza jellemzőek az egységes EU-s szabályozások az EE területén is, pl. személyek, áruk szabad áramlása, nők foglalkoztatási szint-jének emelése

17 Európai humán erőforrás igazgatók három csoportja
korábban vállalata vagy más szervezet egyéb funkcióiban dol- gozott (pl. Dánia, Finnország, Németország) pályafutása csak a humán erőforrás funkció és csak egy vállalat kebelében ment végbe (pl. Olaszo., Spanyolo.) egy funkció szakembere, aki bővíti kompetenciáit (pl. Francia- ország, Egyesült Királyság, Svájc) Általában multidiszciplináris képzettségűek, de főként a gazdaság és irányítás területéről (Franciao., Németo.). Jogászok, mérnökök, bölcsészek kiszorulóban. Általában igazgatótanács tagok, részesei a stratégiai folyamatnak.

18 Felhasznált irodalom Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Áttekintés a személyzeti / emberi erőforrás menedzsmentről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések