Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Humán erőforrás gazdálkodás aktuális kérdései I. 2008. szeptember 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Humán erőforrás gazdálkodás aktuális kérdései I. 2008. szeptember 18."— Előadás másolata:

1 Humán erőforrás gazdálkodás aktuális kérdései I szeptember 18.

2 Juhász István Elérhetőségek Gazdaságtudományi Intézet Közgazdaságtan és Jog Tanszék, B. épület 226. szoba Fogadóórák:Kedd – Csütörtök – tel.: / 3077 mellék web:

3 Tantárgy leírás Tantárgy megnevezése: Humán erőforrás gazdálkodás aktuális kérdései I. Tantárgy kódja: NBG_EE100G3 Tantárgy jellege/típusa: Kötelezően választható Kontaktórák száma / hét: Gyakorlat:2 Vizsga jelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 3 A tantárgy előtanulmányi rendje: -

4 Tantárgy leírás 2. A tanegység a specializációt előkészítő aktuális szakmai kérdéseken túl a humán erőforrás gazdálkodás aktuális problémáival, megoldandó feladataival is foglalkozik. Célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfrissebb humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos hírportálokat, weboldalakat, szakirodalmat. A hallgatóknak meg kell tanulniuk feldolgozni az ezen forrásokból származó információkat oly módon, hogy mások számára is közérthetően tudják azt prezentálni.

5 Ajánlott irodalom Szakfolyóiratok: Munkaügyi Szemle Személyügyi Hírlevél Humánpolitikai Szemle

6 Bródy Sándor Könyvtár Közigazgatási szakrészleg Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. Telefon: (36) Munkaadói levelek Munkajog hírlevél Munkaügyi értesítő Munkaügyi közlöny Munkaügyi szemle Nyitva tartás: hétfő - péntek 9-12, 13-16

7 Weblapok (Munkaügyi szemle)http://www.munkaugyiszemle.hu/# (Humánpolitikai szemle)http://www.monthuman.hu/humszle.html

8 Weblapok (Heves megye)http://www.hevesjob.hu/site/default.aspx

9 Értékelés Az elégséges érdemjegy feltétele egy zárthelyi dolgozat megírása és egy prezentáció tartása. Az aktív órai munka és az órai feladatokon való részvétel a gyakorlati jegy részét képezi. A gyakorlati jegy összetevői: 1. Zárthelyi dolgozat (40%)40 pont (minimális követelmény 20 pont elérése) 2. Prezentáció (50%)50 pont (minimális követelmény 20 pont elérése) 3. Órai munka (10 %)10 pont Összesen 100 pont 60%-tól elégséges (2), 70%-tól közepes (3), 80 %-tól jó (4), 90 %-tól jeles (5). Pót zárthelyi dolgozat írási lehetőség: utolsó héten.

10 Prezentációk értékelése 1. A prezentációk hossza min. 20, max. 25 perc. A prezentációk bemutatása után a hallgatóknak válaszolniuk kell a hallgatótársaikban a témával kapcsolatosan felmerült kérdéseikre. Az előadást minden hallgató önállóan készíti. A prezentációk időpontjai első órán kerülnek kiosztásra, témájuk a humán erőforrás gazdálkodás területén belül szabadon választott (aktuális témák, a szakma jövőbeni kihívásai, esettanulmányok stb.).

11 Prezentációk értékelése 2. Minden prezentációról egy darab minimum két oldalas összefoglalót kell készíteni, amit a prezentáció előadásának hetén a többi hallgató számára hozzáférhetővé kell tenni (pl.: levlista). Az összefoglaló formai követelményei: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, margók: jobb 3 cm, alul, felül és bal oldalt: 2,5 cm. Forrás feltüntetése kötelező. Mind az összefoglalót, mind a prezentációt kérem elküldeni a címre, legkésőbb az előadás bemutatásának

12 A zárthelyi dolgozat témája A prezentációk alapján leadott minimum két oldalas összefoglalókból készített kérdéssor.

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Humán erőforrás gazdálkodás aktuális kérdései I. 2008. szeptember 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések