Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata"— Előadás másolata:

1 Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata

2 A hitel folyósítása Cél: ne veszélyeztesse a betétesek érdekeit & biztosítson profitot a banknak A hitelügylet fő szakaszai: Kérelem benyújtása – kölcsön folyósítása (kérelem, bírálat, szerződéskötés, folyósítás) Kölcsön gondozása (felhasználás, monitoring, biztosíték-ellenőrzés, kölcsön és kapcsolódó járulékok beszedése) Kései fizetés vagy fizetéselmaradás miatti eljárások

3 A hitelezés folyamata Hitelkérelem előterjesztése
Hitelkérelem befogadása Adósminősítés Hitelbírálat Cenzúra előterjesztés Cenzúra döntés Hitelkeret fenntartása (kölcsön-folyósítása) Hitelmonitoring

4 1. Hitelkérelem előterjesztése
Cél, összeg, ütemezés, igénybevétel ideje, visszafizetés, fedezet (személyes v. tárgyi: jelzálog, kézizálog, óvadék, stb.) Cég bemutatása: a cég (alapszabály, társ.-i.sz., tulajok, stb.), a múlt (beszámoló), a jövő (üzleti terv) Beruházás-gazdaságossági számítások (cash-flow terv) 2. Hitelkérelem befogadása A hitelügyintéző ellenőrzi a formai követelményeket. Hiánypótlásra van lehetőség meghatározott határidőn belül.

5 3. Adósminősítés (ügyfél minősítése)
Célja: a bank kockázatainak csökkentése Limit szabályzat: egy adott minősítésű ügyfél számára mennyi a maximálisan adható hitelkeret Fedezet-értékelési szabályzat: a felajánlott biztosítékot értékeli Adósminősítési szabályzat: milyen paraméterek alapján pontozzák az adóst: Objektív paraméterek (a beszámoló alapján számított mutatószámok) – 50-75% Szubjektív paraméterek (piaci pozíció, menedzsment, fizetési fegyelem – BAR*: 90 / 30 nap, minimálbér / 1M, stb.) – 25-50% * Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)

6 5. Cenzúra előterjesztés
4. Konkrét hitelbírálat A tényleges pénzáramlás és a bank elvárt ütemezése összhangban van-e? A hiteligény pénzügyileg és gazdaságilag is meg van-e alapozva, biztosított-e a törlesztés? Biztosítékok újbóli átvizsgálása (hitelgarancia igénybevétele, fedezetértékelés) Kockázatelemzés (beruházás életképességét kétségessé tevő tényezők feltárása) 5. Cenzúra előterjesztés A hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző összefoglalást ír, melyet a cenzúrabizottság elé terjeszt. Ez a hitelkérelemmel kapcsolatos minden külső és belső információt tartalmazza. Elemei általában: az ügylet rövid ismertetése a hiteligény és a finanszírozási konstrukció rövid összefoglalása az ügyfél gazdálkodásának bemutatása a hitelnyújtás ügyfélkockázatának bemutatása (jogi, gazdasági, pénzügyi stb.) javaslat, döntési indoklás

7 6. Cenzúra döntés Ha a döntés pozitív → kölcsönszerződés: Hitelösszeg, kölcsön célja, igénybevétel időtartama Saját erő (min. 30%): elkülöníteni és először ezt kell felhasználni Kamat és egyéb díjak meghatározása (THM) Törlesztés üteme (türelmi idő hossza) Biztosítékok elismerése Kötelezettség-vállalások (mutatók betartása)

8 7. Hitelkeret fenntartása / kölcsön folyósítása
8. Hitelmonitoring (hitelgondozás) A kölcsön életét a kiutalástól a lejáratig figyelemmel kíséri a bank, csakúgy, mint az adós gazdálkodását. Probléma (csőd, kései fizetés, stb.) esetén a bank módosíthatja a hitelszerződést, sőt el is állhat tőle.

9 A vállalkozás hitelképességét befolyásoló tényezők
Jövedelemtermelő képesség: bevétel és költség vizsgálat Likviditás: fizetőképesség vizsgálata Adósságviselő képesség: eladósodottsági szint vizsgálata Tevékenység hatékonysága: költségek és készletek befolyásolási képességének vizsgálata

10 A vállalkozás hitelképességének megítélése pénzügyi mutatók segítségével
Vagyoni helyzet elemzésének mutatói: eszköz- és forrás-összetétel vizsgálat Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói: Likviditási mutatók (Current Ratio, Quick Ratio) Adóssági- és hitelképesség mutatók (kamatfedezettség, DSCR) Tőkeszerkezeti mutatók (D/E, tőkeáttétel, fedezet foka) Jövedelmezőségi mutatók (ROS, ROE, ROI, ROA) Hatékonysági, eszközhasznosítási mutatók (teljesítmény és forgási sebesség mutatók) Piaci értékelés mutatói (EPS, P/E, osztalékfizetési ráta, osztaléhozam)

11 A vállalati mérleg felépítése/Balance Sheet
ESZKÖZÖK / ASSETS FORRÁSOK / LIABILITIES A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / FIXED or LONG-TERM OPERATING ASSETS Immateriális javak / Intangible Assets Tárgyi eszközök / Tangible Assets Befektetett pénzügyi eszközök / Financial Investments D. SAJÁT TŐKE / EQUITY Jegyzett tőke / Issued Capital Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) / Issued, Unpaid Capital Tőketartalék / Capital Reserve Eredménytartalék / Accumulated Profit Reserve Lekötött tartalék / Secured Reserves Értékelési tartalék / Valuation Reserves Mérleg szerinti eredmény / Profit or Loss B. FORGÓESZKÖZÖK / CURRENT ASSETS Készletek / Inventory Követelések / Receivables Értékpapírok / Securities Pénzeszközök / Cash & Cash Equivalents E. CÉLTARTALÉKOK / PROVISIONS C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / Prepaid Expenses and Accrued Income F. KÖTELEZETTSÉGEK / LIABILITITES Hátrasorolt kötelezettségek / Subordinated Liabilities Hosszú lejáratú kötelezettségek / Long-term Liabilities Rövid lejáratú kötelezettségek / Current Liabilities G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / Accrued Expenses and Deferred Income

12 Eredménykimutatás/Income Statement
Üzemi tevékenység eredménye/Operating Income (ért. bevétele és költségei – összköltség tipusúnál: saját teljesítmény, költségnemek) Pénzügyi műveletek eredménye (árfolyamnyereség/veszteség, osztalék, kamat, stb.) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény/EBIT (±C±D) - Adó Adózott eredmény/Net Earnings (±E-adó) - Osztalék + Eredménytartalék osztalékra MSZE/Profit or Loss for the year (±F-osztalék)

13 Vagyoni helyzet elemzésének mutatói: Források elemzése
Tőkeerősség = ST / összes forrás (mérlegfőösszeg) > 30-35% Kötelezettségek részaránya (eladósodottsági mutató) = idegen forrás / összes forrás < 65-70% Tőkeerősség + kötelezettségek aránya = 1 ST növekedésének mértéke = MSZE / ST

14 Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói
Likviditás Current Ratio (likviditási arány) = forgóeszközök / RLK E (vagyon) – F (tőke) lejárati egyezőség vizsgálata RLK kifizetésének képességét vizsgálja > 1,3 elfogadható, 2 körül jó (minél nagyobb annál likvidebb a cég) Quick Ratio (likviditási. gyorsráta) = (forgóeszk. – készletek) / RLK Korrigál: a készletek likviditási foka alacsonyabb A vállalat pénzügyi „erejének” kifejezése (milyen gyorsan lehet a vállalat eszközeit készpénzzé tenni) 0,7 < QR < 1 elfogadható, 1 fölött jó < 0,7 fizetésképtelenség veszélye Fedezeti mutatók Kamatfedezetségi mutató = EBIT / kamatráfordítások Hosszú távú likviditást vizsgálja; 2 < ok, 4 < nagyon jó Debt Service Coverage Ratio (DSCR) – Adósságszolgálati fedezeti mutató = Nettó működési bevételek / Adósságszolgálat Adósságszolgálat (IT+kamat) visszafizetésének képessége 1 < vagy 1,5 <

15 Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói
Tőkeszerkezet (adósság mutatók) – A hitelezői kockázat átfogó mérőszámai Eladósodottsági együttható (Debt / Equity Ratio) = HLIT / ST; (D/E) Total liabilities / shareholders’ equity Max. 65:35 Pénzügyi tőkeáttétel = HLIT / (ST + HLIT) A teljes tőkelekötésben hány %-ot képvisel a hosszú lejáratú adósságállomány Nagy tőkeáttétel → eladósodottság (0,65 >=) Fedezet foka = (ST + HLIT) / tartós befektetések 1 =< (ekkor E és F lejárata megegyezik) Illeszkedési elv: F-ok lejárata legyen összhangban az E-ök megtérülésével → a hosszú távon lekötött eszközeiket tartós forrásokkal (ST és HLIT), az átmenetileg szükséges forgóeszközöket pedig, rövid lejáratú forrásokkal finanszírozzák.

16 Jövedelmezőségi mutatók
ROS (árbevétel arányos eredményráta) = AE / értékestés nettó árbevétele (net income / sales) A bevétel mekkora része marad a vállalatnál a költségek levonása után Működési hatékonyság mutatója (hasznos a menedzsmentnek) ROA (eszközarányos nyereség) = AE / összes eszköz (net income / total assets) A cég nyereség-realizálási képessége Képes-e olyan megtérülést produkálni, mely min. a kamatot (tőke költségét) fedezi A befektetett eszközök hozamát mutatja (néha ROI-ként emlegetik) ROE (saját tőke arányos eredményráta) = AE / ST (net income / shareholders’ equity) A ST 1 Ft-jával mennyi Ft eredményt érünk el A befektetés várható hozama (a részvényesek szempontjából) Részvényesek pénzét hogyan „kamatoztattuk” ROI = befektetés hozama / befektetett tőke

17 Piaci értékelés mutatói
Tőzsdén jegyzett cégek esetében EPS (Earnings per Share) = (AE – elsőbbségi részvények osztaléka) / forgalomban lévő részvények száma A vállalat nyereségességét mutatja (1 törzsrészvényre vetítve) P/E (Price-Earnings Ratio) = részvény aktuális piaci árfolyama / EPS (részvény ár / részvényre eső profit) A befektetők mennyit hajlandóak fizetni a cég nyereségének 1 forintjáért Magas P/E → jó növekedési kilátások, vagy túlértékelt? Nem mond túl sokat a cégről, összehasonlításokra alkalmas Hány év alatt térül meg elvileg a befektetésem? Osztalékfizetési ráta = törzsrészvényekre fizetendő osztalék / (AE – elsőbbségi rv.-ekre fizetendő osztalék) vagy osztalék / EPS Minél magasabb a vállalat annál kevesebb tőkét forgat vissza Osztalékhozam = egy részvényre jutó osztalék / egy részvény piaci árfolyama Az osztalékfizetés mértéke befolyásolja az árfolyamot

18 END OF PART THREE


Letölteni ppt "Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések