Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 ”A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon” Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 ”A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon” Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi."— Előadás másolata:

1

2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 ”A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon” Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.

3 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. pályázat Előkészítő szakasz: Komplex intézményi helyzetelemzés Pályázat beadása: 2008. december Projekt ideje: 2009.03.19. – 2010.08.31. Elnyert összeg: 164 millió Ft (25 millió Ft)

4 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó képességfejlesztés Kompetenciaalapú oktatás elterjesztése Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása Digitális írástudás elterjesztése, gyakorlattá válása (IKT eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása) Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését infrastrukturális fejlesztések szakmai fejlesztések A pályázatunk célja

5

6 A kompetencia alapú oktatás implementációja: 2009/2010-es tanév Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító „A” típusú oktatási programcsomag bevezetése 1.a - tanít: Rézművesné Mihalovics Ildikó 5.a - tanít: Marik Tamásné 5.c - tanít: Kocsmár Mária Matematika-logika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító „A” típusú oktatási programcsomag bevezetése 1.b - tanít: Medra Márta 1.c - tanít: Bányai Józsefné 5.b - tanít: Faragóné Szalai Mária Szakmai feladattervünk

7 Szociális, életviteli és környezeti kompetencia oktatási programcsomag bevezetése –4.b osztály - „C1” típusú – tanórán kívüli „Az Én dimenziója” (Önállóság, önbizalom, kreativitás) tanít: Lőkös Ágota –5.d osztály - „C1” típusú – tanórán kívüli „Az Én dimenziója” (Önállóság, önbizalom, kreativitás) tanít: Lőkös Ágota –7. b - „C2” típusú - az osztályfőnöki órák keretében kívánjuk bevezetni: „Toleranciára nevelés” (A másik és én) tanít: Koncsecskó Lászlóné Választott kulcskompetencia

8 Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban a kötelező tanórai időkeretünk 5%-ában Az 5. évfolyamon az alábbi tantárgyak esetében: > magyar nyelv és irodalom > történelem > informatika Érintett: 5.a, 5.b, 5.c, 5.d osztály A kompetencia alapú oktatás implementációja: 2009/2010-es tanév

9 1. hét: „A” tömbösítés – humán hét 5.a HKSZCSP 1.magyar más 2.magyar más 3.magyarinform.más 4.tört.inform.más 5.tört.más 6.más Tantárgytömbösítésünk

10 2. hét: „B” nem tömbösítve – tudományok hete 5.a HKSZCSP 1. magyar 2.magyar 3. magyar 4. 5.tört. 6.

11 Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a magyar nyelv és irodalom műveltségterületen 5. évfolyamon két osztályban Érintett: 5.a és 5.c osztály 2009/2010-es tanév

12 Legalább egy három hetet meghaladó projekt megszervezése Érintett: 5.a osztály Legalább egy témahét megszervezése Érintett: 5.a Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése Érintett: 5.c További kötelező elemek:

13 Továbbképzések: Menedzsment-képzés I. - vezetőknek Menedzsment-képzés II. - vezetőknek Általános pedagógus módszertani 1. Általános pedagógus módszertani 2. Kompetencia alapú okt. program alkalmazását támogató módszertani IKT oktatásban alkalmazását segítő SNI gyermekek együttnevelése Mérés-értékelés képzés Összesen: 25 fő – 52 tanúsítvány

14 –Intézményi folyamat-szaktanácsadó –IKT fejlesztési szaktanácsadó –Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó –IKT mentor-szaktanácsadó Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele

15 – Kompetencia alapú oktatási programok bevezetését támogató: tanulói taneszközök, segédletek; tanári módszertani kézikönyvek; egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek; – A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök beszerzése Taneszközök beszerzése

16 Átfogó intézményfejlesztés Tantestületi felkészítő nap a projekt indításakor: 2009. II. félév Helyi tanterv, pedagógiai program, iskolai dokumentumok módosítása: 2009. I. félév és 2010. I. félév Két „jó gyakorlat” átvétele – 2010. I. félév - tanulói laptop-program - tanulásmódszertan

17 Önálló innovációk – 4x40 óra: I.-II. Két projekt kidolgozása, mely a tanulásban lemaradó gyermekek problémáit hivatott kezelni I. Beszédfejlesztés II. Számítógéppel segített felzárkóztatás III. Tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje kidolgozása IV. Magyar nyelv hete Innováció

18 Saját fejlesztés – 120 óra: Egy önálló intézményi innováció megvalósítására vállalkozunk: a környezettudatos magatartás kialakítása érdekében szakmai együttműködés kialakítása, szolgáltatások igénybe vétele. Ennek keretében erdei iskola programot valósítunk meg. Érintett: 7 tanulócsoport és 8 pedagógus Az innováció fenntartását a dokumentumainkban is szabályozzuk. Innováció

19 Informatikai eszközök: 2.443.000 Ft - 1 db digitális kamera - 1 db nyomtató - 20 db laptop - 20 db USB PenDrive Irodaszerek: 750.000 Ft Egyéb anyagköltség (A legalább három hétig tartó projekt és a témahét tevékenységeihez.) Beszerzések

20 Az iskolai honlapon megjelenítjük a projekt főbb eseményeit és a fejlesztési, innovációs tevékenység tartalmát, dokumentációit. http://www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu / Felelős: IKT-asszisztens C típusú Tájékoztató tábla, D típusú Emlékeztető tábla Szülők, DÖK tájékoztatása Nyilvánosság biztosítása

21 Köszönöm a figyelmet! Mészáros Márta szakmai vezető “Válassz olyan munkát, amit szeretsz és egy napot sem kell dolgoznod az életedben.” (Konfucius)


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 ”A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon” Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések