Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dobó István Gimnázium Eger. „… az ifjúságnak a jó erkölcsökben és tudományokban való képzésére emeltetett 1754-ben.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dobó István Gimnázium Eger. „… az ifjúságnak a jó erkölcsökben és tudományokban való képzésére emeltetett 1754-ben.”"— Előadás másolata:

1 Dobó István Gimnázium Eger

2 „… az ifjúságnak a jó erkölcsökben és tudományokban való képzésére emeltetett 1754-ben.”

3 Az iskola története A jezsuiták építtették 1754-ben Különböző funkciók: kaszárnya, kórház, iskola 1890-től állami iskola 1921-ben vette fel Dobó István nevét

4 A jelen Önkormányzati fenntartású, tiszta profilú gimnázium 4, 5, 6 és 8 évfolyamos képzési szerkezet Általános tagozat, biológia tagozat, angol tagozat, angol és német nyelvi előkészítő osztály

5

6 Innovatív pedagógiai gyakorlataink Megyei szintű továbbképzés nyelvtanárok számára, melynek témája a számítógéppel támogatott nyelvoktatás volt a német, angol és olasz órákon. 1. 1. Világ-nyelv program

7 Innovatív pedagógiai gyakorlataink Comenius Az elmúlt években több uniós projektet valósítottunk meg sikeresen külföldi partnerekkel az alábbi témákban: környezetvédelem (Think Green, The Global Village), továbbtanulási lehetőségek Youth 2000-2006 Két alkalommal vettünk részt cserekapcsolatban finnországi fiatalokkal közös projektekben: A fiatalok élete egy kisvárosban, valamint egészséges életmód témakörökben. Youth in Action Háromoldalú projekt a Holocaust témakörében Lengyelországgal és Horvátországgal, melyben iskolánk koordinátori szerepet töltött be. 2. Uniós projektek

8 E-twinning Testvérkapcsolat az Interneten keresztül. Iskolánk tanulói, valamint a csehországi Kamenského város Mikulov Gymnasium diákjai a kerékpározás témakörét dolgozták fel angol nyelven PowerPoint prezentációk formájában. Mediterrania Német nyelvű interkulturális e-mail keresőjátékban vettünk részt. Innovatív pedagógiai gyakorlataink 3. 3. Internetes projektek

9

10 Iskolánk német és lengyel középiskolával ápol csere- kapcsolatot azzal a céllal, hogy diákjaink a nyelv- gyakorlás mellett megis- merjék más népek kultúráját, szokásait, hétköznapjait és a fiatalok életét. Ezt segítik elő a találkozók alkalmával vég- zett közös projektmunkák is. Innovatív pedagógiai gyakorlataink 3. 3. Cserekapcsolatok

11

12 Tapasztalataink a kompetencia alapú oktatás területén Iskolánk 2004-től konzorciumi tagként vett részt a HEFOP 3.1.2. pályázatban. A konzorciumot a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete vezette. Feladatunk a programcsomagok tesztelése volt matematika, szövegértés és szövegalkotás, idegen nyelvek (angol és német), életpálya-építés valamint IKT kompetenciaterületeken. A fenntarthatósági időszakban az angol és német programcsomagokat használjuk felmenő rendszerben, valamint a matematika programcsomag egyes elemeit.

13 HEFOP 3.1.3.B A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása A projekt során az iskolában zajló kompetencia alapú oktatás fejlesztése érdekében digitális és papír alapú tananyagok, valamint kis értékű eszközök beszerzésére került sor. 60 db tanulói laptopot, 16 darabos feleltető rendszert, valamint Matematika A programcsomagokat, matematika és szövegértés mérőeszközöket, továbbá angol, német és magyar nyelv és irodalom szoftvereket vásároltunk.

14 Szakmai továbbképzési kínálatunk A 3.1.4-es pályázók számára az alábbi területeken kínálunk továbbképzést és kiegészítő mentorálást, segédanyagok biztosításával: I. Bemutató órával egybekötött továbbképzés A kompetencia alapú programcsomagok használata (matematika, angol, német)matematikaangolnémet Módszertani kultúra terjesztéseMódszertani II. TananyagfejlesztésTananyagfejlesztés III. Módszertani tanár továbbképzésMódszertani tanár továbbképzés

15 I. Bemutató órával egybekötött továbbképzés és mentorálás I.1.1. Matematika 7-12.évfolyam csoportmunka kooperatív technikák kooperatív eszközbank 1. A kompetencia alapú programcsomagok használata

16 I. Bemutató órával egybekötött továbbképzés és mentorálás I.1.2. Angol nyelv 7-12. évfolyam (A1-től B2 szintig) projektmunka internet az angol órán kreatív kommunikáció kooperatív nyelvtanulás óravázlatok módszertani tippek 1. A kompetencia alapú programcsomagok használata

17 I. Bemutató órával egybekötött továbbképzés és mentorálás I.1.3. Német nyelv 7-12. évfolyam számítógép a nyelvoktatásban internetes projektmunkák kommunikatív, tevékenység- központú projektek kooperatív technikák kreatív kommunikáció tevékenységekben tanuló- és tevékenységközpontú módszerek és munkaformák 1. A kompetencia alapú programcsomagok használata

18 I. Bemutató órával egybekötött továbbképzés és mentorálás I.2.1. Módszertani kultúra terjesztése a biológia, kémia, és földrajz órákon Csoportmunka Projektmunka Differenciált oktatás Interaktív tábla használata a tanórán Laborgyakorlat (kémia, biológia) Terepgyakorlat módszertana, terepgyakorlati jegyzőkönyvek (biológia) Boncolási gyakorlat (biológia) Mikroszkóp használatának módszertana (biológia) Ásványok, kőzetek vizsgálata (földrajz) Szerepjátékok, szituációs gyakorlatok a gazdaságföldrajz témaköréből (földrajz)

19

20 I. Bemutató órával egybekötött továbbképzés és mentorálás I.2.2. Módszertani kultúra terjesztése a történelem órákon Csoportmunka Projektmunka Önálló ismeretszerzésen alapuló tanulás Kommunikációs készség és szociális kompetenciák fejlesztése Kooperatív tanulás Drámapedagógiai módszer

21 II. Tananyagfejlesztés 2.1. IKT Informatika szóbeli érettségi témakörök prezentációs formátumban Informatika tananyag gyakorlásához alkalmazható gyakorlati feladatlapok Önálló tanulás segítése weblapok segítségével 2.2. Módszertani „bőrönd” alkalmazása a tanórákon Német nyelv: nyelvtani anyag gyakorlása Történelem: tananyagrészek összefoglalása

22 III. Módszertani tanár továbbképzés 3.1. Német nyelv - Számítógép a nyelvoktatásban (9 órás tanfolyam) 3 modul (3 x 45 perc/modul): 1. modul: Számítógép az íráskészség fejlesztésében 2. modul: Szövegértés, országismeret és projektmunka 3. modul: Számítógép a beszédkészség fejlesztésében

23 III. Módszertani tanár továbbképzés 3.2. Matematika – Kompetenciafejlesztő kooperatív módszerek alkalmazása 9-12. évfolyamon (9 óra) 3 modul (3 x 45 perc/modul): 1. modul: Csoportalakítás, a játék szerepe a csoportalakításban A kooperatív technikák megismerése 2. modul: Függvények feldolgozása kooperatív technikával Geometria a gömbön (Lénárt-gömb) 3. modul: Eszközkészítés a 9- 12. évfolyam egyes fejezeteihez (pl.: hatvány, gyök, logaritmus, trigonometria, térgeometria)

24 III. Módszertani tanár továbbképzés 3.3. Informatika 3 modul (3 x 45 perc/modul): 1. modul: Felkészítés az interaktív tábla használatára 2. modul: Interaktív feladatok létrehozása 3. modul: Weblapkészítés alapjainak elsajátítása

25 Elérhet ő ség Kapcsolattartó: Hornyákné Csörg ő Ágnes igazgatóhelyettes Telefon: 36/312-717 21-es mellék E-mail: nevigh@dobo- eger.sulinet.hu Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi út 19. Tel./Fax: 36/312-717 www.dobo-eger.sulinet.hu E-mail: admin@dobo- eger.sulinet.hu


Letölteni ppt "Dobó István Gimnázium Eger. „… az ifjúságnak a jó erkölcsökben és tudományokban való képzésére emeltetett 1754-ben.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések