Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monoklonális ellenanyagok - egyetlen B-limfocita klón termékei - homogének (antigénspecifitás, affinitás, izotípus) - kiszámítható hatás, kevés mellékhatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monoklonális ellenanyagok - egyetlen B-limfocita klón termékei - homogének (antigénspecifitás, affinitás, izotípus) - kiszámítható hatás, kevés mellékhatás."— Előadás másolata:

1 Monoklonális ellenanyagok - egyetlen B-limfocita klón termékei - homogének (antigénspecifitás, affinitás, izotípus) - kiszámítható hatás, kevés mellékhatás - humán szervezetben patológiás körülmények között, plazmasejt klón malignus szaporulata miatt (myeloma multiplex) - előnye a poliklonális ellenanyaggal szemben, hogy a meghatározott specificitású és izotípusú ellenanyagok nagy mennyiségben és azonos minőségben („pharmacology-grade”) állíthatók elő

2 Monoklonális ellenanyag Poliklonális ellenanyag egyetlen B-limfocita klón több B-limfocita klón

3 Poliklonális ellenanyagKis affinitású Monoklonális Ea. Nagy affinitású Monoklonális Ea. Felismert antigén determinánsok száma Több (gyakori keresztreakciók) Egy (de gyakori keresztreakciók) Legtöbbször egy Specificitáspolispecifikusgyakran polispecifikusmonospecifikus AffinitásVáltozó (többféle ellenanyag) kicsinagy Nem-spec. Immunglobulinok koncentrációja magasalacsony Hozammagasalacsony Előállítási költségalacsonymagas Standardizálhatóságnem, ill. nehézkesegyszerű Mennyiséglimitáltkorlátlan Gyakorlati felhasználhatóságmódszer függőgyengekiváló A poliklonális és monoklonális ellenanyagok jellemzői

4 Monoklonális ellenanyag előállítás menete Hibridoma technika Vázlatosan 1. - egér/patkány beoltása antigénnel -lép vagy nyirokcsomó eltávolítása, homogenizálása - lépből származó plazmasejtek + B-sejt eredetű egér tumorsejtek (plazmacitóma/mielóma sejtek) fúziója - Az ellenanyag termelő klónok azonosítása. A létrejövő hibridómák folyamatosan szaporodnak és ellenanyagot termelnek, ami a tápoldatban feldúsul

5 Lép Immunzálás Mielóma sejt HGPRT - B sejtek, HGPRT + PEG fúzió HAT szelekció Sejteket tartalmazó lyukak felülúszójának tesztelése Monoklonális ellenanyag előállítás menete Vázlatosan 2. A hibrid sejtek szelekciója *Hypoxantin-guanin foszforibozil transzferáz * HAT= hypoxanthin, aminopterin, thymidin aminopterin

6 (1) Egér immunizálása (2) B sejtek izolálása a lépből (3) Myeloma sejtek kinyerése (4) Myeloma és B sejtek fúzionáltatása (5) A sejtvonalak izolálása (6) A megfelelő sejtvonalak kiválasztása szűrőmódszerekkel (7) in vitro (a) vagy in vivo (b) sokszorosítás (8) Monoklonális antitest termeltetés

7 Monoklonális ellenanyag termelés hatékonyságát befolyásoló tényezők 1.Antigén specifikus B-limfociták aktiválása - egér: beltenyésztett törzsek, genetikailag jellemzett, beoltáshoz kevés antigén - ellenanyagtermelő hibridsejtek kinyerésének hatásfokát befolyásolja: a) immunizálás módja (adjuváns, oltás helye:IP, talp, farokvéna, lép) b) emlékeztető oltások száma c) utolsó oltás és a fúzió között eltelt napok száma (2-4 nap) 2. A fúziós partnerek - BALB/c egérből származó Sp2/0-Ag14 tetraploid, ellenanyagtermelő képességgel nem rendelkező plazmacitoma sejt (anyagcseredefektussal rendelkezik, HGPRT (hipoxantin-guanin- foszforibozil-transzferáz és Timidin Kináz hiány)

8 Monoklonális ellenenyagok felhasználási lehetőségei - Sejttípusokra jellemző markerek azonosítása Immunhisztokémia Lymphomák tipizálása CD markerek segítségével - Sejtek elválasztása CD34+ csontvelői őssejtek gyűjtése autológ/allogén transzplantációhoz perifériás vérből - Vércsoport meghatározás (anti-A, anti-B, anti-D ellenanyagokkal) - Komplex antigén keverékek analizálása - Sejtfelszíni és oldott molekulák funkcionális vizsgálata T-sejt aktiváltsági állapot vizsgálata - Célzott kemoterápia CD20+ B-sejtek elleni antitestek B-sejtes Non-Hodgkin lymphomában Szervátültetés utáni kilökődés megakadályozása célzott T-sejt gátlással - Gyógyszer-eliminálás antitestekkel Digoxin-intoxikáció esetén digoxin ellenes antitestek

9 Monoklonális antitestek, mint beadható gyógyszerek? Az emberi antigénekkel immunizált egérben termelt antitestek az egérre specifikus aminosav-szekvenciákkal bíró glikoproteineket jelentenek, tehát emberbe adva fajidegen fehérjeként hatékony immunválaszt indukálnak. Hogyan kerülhető meg a probléma?

10 A monoklonális antitestek fejlődése Egér Kiméra Humán Humanizált Antigén kötő régió Homológ régió

11 Monoklonális ellenanyagok „humanizálása” 1. CAMPATH-1H anti-CD52 monoklonális patkány ellenanyag Fajidegen ellenanyagok többszöri használata erős immunválaszt indukál. (Probléma: HAMA = humán anti-mouse antitestek) Ha a patkány immunglobulin antigénkötő régiójával cserélik ki egy humán ellenanyag homológ régióját, az így a keletkező ellenanyagban csak az antigénkötő régió lesz patkány eredetű. (Kiméra) (Probléma: HACA = humán anti-chimera antitestek, bár ezek kevésbé immunogének) 2. In vitro fág display: átrendeződött VDJ régiókat filamentózus fágok kapszidjának felszínén fejezik ki, majd a nagy affinitással kötődő fágokat antigén-affinitás oszlopkromatográfiával tisztítják. A fágból izolált humán Ig kódoló DNS-t transzgenikus egerekben expresszáltatják. 3. Olyan knock-out egerekben amelyekben az egér saját Ig génjét inaktiválták a humán „germ-line” (még at nem rendeződött) lokusz transzgénként kifejezhető. Így az egérben játszódik le a humán Ig gének átrendeződése és a humán Ig által „megmentett” egér B-sejtek antigének általi szelekciója. Az egér B-sejtekből amelyek human Ig-t termelnek hibridóma készíthető és nagy mennyiségű Ig állítható elő.

12 In vitro fág display Szelektív kötődés az antigénhez Mosás Amplifikálás Fág által kifejezett antitestek (Humán Ig-t kódoló DNS-t szeparálják, transzgén egérben termeltetik) Gene3 Expresszált humán antitest Antitestet kódoló humán gének Fág display vektor Átrendeződött VDJ gén

13 egér Ig „knock-out”, transzgén egér (humán Ig kódoló gének bejuttatása) VDJ átrendeződés a transzgén egérben

14 - Tumorterápia Lehetővé tették a célzott, szelektív kemoterápia következő lépcsőfokának elérését (Sejttípus- specifikus, de még mindig nem csak a malignus sejtekre specifikus!) -Immunszuppresszió Sejttípusra célzott immunszuppresszió lehetősége Gyógyszerként alkalmazott monoklonális ellenanyagok

15 Terápiás monoklonális antitestek elnevezése A gyógyszerként használt monoklonális antitesteket generikus névvel (nem igényel tulajdonjogot) illetik. A nevezéktan sémáját a WHO határozza meg. A nevezéktan részei: Például:Abciximab  ab- + -ci(r)- + -xi- + -mab, egy kardiovaszkuláris megbetegedésekben használt monoklonális kiméra ellenanyag.Abciximab

16 Monoklonális ellenanyagok a tumorterápiában 1.„Naked MAb”, nem konjugált antitest Anti-CD20 (rituximab – Mabthera/Rituxan, humanizált): B-sejtes Non-Hodgkin lymphoma Anti-CD52 (alemtuzumab – Mabcampath, humanizált): chronicus lymphoid leukaemia (3. vonalban, chlorambucil és fludara rezisztens esetekben) Anti-ErbB2 (trastuzumab – Herceptin, humanizált): emlőtumor Anti-VEGF (bevacizumab – Avastin, humanizált): colorectalis tu. (+ Lucentis!) Anti-EGFR (cetuximab – Erbitux, kiméra): colorectalis tu. (+ Vectibix, rekomb. humán!) 2.konjugált antitest Anti-CD20 + yttrium-90 izotóp (ibritumomab- Zevalin) Anti-CD20 + jód-131 (tositumomab – Bexxar, kiméra!)

17 Immunszuppresszív ellenanyagok 1. 1.Anti-TNF-α antitestek infliximab (Remicade): 1998 óta, kiméra adalimumab (Humira): 2002, rekombináns humán 2.Etanercept (Enbrel) – dimer fúziós fehérje, TNF-α receptor + Ig Fc-vég (Nem monoklonális antitest, csak Ig Fc-véget tartalmaz!) Anti-TNF-α terápia indikációi: Rheumatoid arthritis Spondylitis ankylopoetica (SPA - M. Bechterew) Plakkos psoriasis, arthritis psoriatica Crohn-betegség, colitis ulcerosa (általában - még - nem 1. vonal!)

18 -Muromonab-CD3 (OKT-3) egér IgG2a CD3 pan-T sejt antigén ellen, szervátültetést megelőzően vagy követően alkalmazott immunszupresszív kezelésre; ma már ritkán használják (fajidegen fehérje!); humanizált változatával I-es típusú diabetes mellitusban folynak vizsgálatok -Omalizumab (Xolair): IgE elleni humanizált IgG1k monoklonális antitest Ind.: allergiás asthma, Churg-Strauss szindróma -Daclizumab (Zenapax): IL-2 receptor elleni, humanizált antitest. Ind.: transzplantációt követően kilökődési reakció ellen, T-limfocita aktivitás gátlására -basiliximab (Simulect): mint daclizumab, de kiméra! -efalizumab (Raptiva): anti-CD11a, humanizált, ind.: psoriasis Immunszuppresszív ellenanyagok 2.

19 Regisztrált molekulárisan irányított szerek NévTípusTámadás- pont Indikáció Alemtuzumab (Mabcampath) Daclizumab (Zenapax) Basiliximab (Simulect) Rituximab (Rituxan/Mabthera) Trastuzumab (Herceptin) Gemtuzumab Ibritumomab (Y 90 ) Edrecolomab Gefitinib Imatinib Monoclonal antibody, humanized Monoclonal IgG1, chimeric Monoclonal IgG1, humanized Monoclonal IgG4, humanized Calicheamicinnel konjugált Monoclonal IgG1, murine Monoclonal IgG2, murine EGFR-TKI KIT-TKI CD52 IL-2 R CD20 HER2/neu CD33 CD20 EpCAM EGFR TK TK CLL, CML rák, leukemia rák, lymphoma emlő-, prosztatarák, NSCLC rák, leukemia rák, lymphoma CRC NSCLC GIST, CML

20 Radio-immunotherápia Pl. Zevalin, Bexxar – monoklonális + izotóp Antibody-directed enzyme prodrug therapy (ADEPT) Az antitesthez enzimet kötnek, mely a később szisztémásan bevitt, ártalmatlan prodrug vegyületet lokálisan alakítja a citotoxikus, hatékony metabolittá Immuno-liposzómák Liposzómába csomagolt nukleotidok vagy gyógyszer célzása monoklonális antitestekkel (pl. tumorszuppresszor gének bevitele, szövetspecifikus génbevitel) Nem immunológiai célpontú manipulációk pl. abciximab (ReoPro): thrombocyta-aggregatio gátlása További lehetőségek monoklonális ellenanyagok felhasználására


Letölteni ppt "Monoklonális ellenanyagok - egyetlen B-limfocita klón termékei - homogének (antigénspecifitás, affinitás, izotípus) - kiszámítható hatás, kevés mellékhatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések