Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6. előadás A magyar biztosítási piac szabályozása Készítette: Fekete Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6. előadás A magyar biztosítási piac szabályozása Készítette: Fekete Andrea."— Előadás másolata:

1 6. előadás A magyar biztosítási piac szabályozása Készítette: Fekete Andrea

2 PSZÁF ajánlások  A legfőbb ellenőrző szerv a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).  Ajánlásokat tesz közzé, melyek célja:  A helyszíni ellenőrzés, az engedélyezés vagy az intézkedések során különös gondossággal vizsgált területeket, azokra vonatkozó elvárásokat, és a vizsgálat szempontrendszerét!  Nyilvánosan, mindenki által elérhető módon tegye közzé álláspontját, véleményét az egyes kérdésekben.  Tegye lehetővé, hogy a felügyelt intézmények működése során tapasztalt pozitív módszerekről, eljárásokról a szektor többi tagja is tudomást szerezzen, javítva ezzel annak hatékonyságát.  Adjon módszertani útmutatókat, melyek egységesebbé és összehasonlíthatóbbá teszik a pénzügyi szervezetek gyakorlatát. 2

3 SZOLVENCIA I-II PROJEKTEK 3

4 Mi is a szolvencia? Fizetőképesség, – vagyis az a képesség, hogy adott szervezet, társaság eleget tud-e tenni adott időpontban fennálló – fizetési kötelezettségeinek. 4

5 Szolvencia I. projekt 1. 70-es évek: a biztosítótársaságok tőkekövetelményeinek első szabályzása az Európai Unióban. – Hatályba lépésüket követő két évtized változásai a tőkekövetelmények felülvizsgálatát és aktualizálását eredményezték. E munkafolyamat a Szolvencia I. projekt 5

6 Szolvencia I. projekt 2. A finomítások, szigorítások megvalósítása nem érintette szolvenciarendszer lényegét. E folyamat eredménye a 12/2002 és a 13/2002 irányelv. A módosítások 2004-ben léptek hatályba. Magyarországon már a Bit. 2004. május 1-jén hatályba léptetett módosítása is tartalmazta. 6

7 Fő célja… …a biztosítottak védelmének javítása a szolvencia-követelmények szigorításán keresztül. Így mind a minimális biztonsági tőke, mind a minimális szavatolótőke-szükséglet meghatá- rozása is jelentősen módosul, de kisebb mértékben a szavatolótőke számítása is eltér majd a korábbiaktól. 7

8 Ugyanakkor… … két átmeneti rendelkezés is életbe lépett: – a minimális szavatolótőke-szükséglet elérésére 3, – a minimális biztonsági tőke elérésére öt évük lesz a biztosítóknak, vagyis a hatás időben megoszlik. 8

9 Modell 2003: a 2002. december 31-i adatok alapján a PSZÁF modellezte az új szabályok szerinti tőkeszükséglet hatását a biztosítási szektorra. Az egész szektor feltöltöttsége az aktuálisan érvényes 174%-ról 140%-ra esne vissza, míg drámai következményekkel kellene számolniuk a biztosítási egyesületeknek, azaz a 136%-ról 67%- ra csökkenne a feltöltöttségük. A biztosítási szektor teljes tőkeszükséglete több mint 17 milliárd forinttal emelkedne. 9

10 Okok A növekedés döntő részét az okozza, hogy a Bit. 1996-os elfogadása óta nem módosultak az abban megállapított biztonsági tőkére vonatkozó összegek. Infláció következtében fokozatos az értékvesztés. Másik probléma, hogy a magyar biztosítók többsége európai összehasonlításban kicsinek számít. 10

11 Szolvencia II. projekt 1. A Szolvencia II. rendszer a biztosítók eszközeire és forrásaira vonatkozó prudenciális értékelési standardokat. Illetve a felügyeleti adatszolgáltatásra és a közzétételre vonatkozó szabályokat fogja tartalmazni. Középpontjában az egyes intézmények szintjén érvényes tőkekövetelmény és felügyeleti ellenőrzés áll. De számításba kell venni a jelenlegi jogszabályokra való kihatásokat is. Az előzetesen végzett felmérések alapján egy 3 pilléres rendszert dolgoztak ki. 11

12 * A Basel II három pilléren nyugvó struktúráját alkalmazza a biztosítási szektorra. * Az új szolvencia rendszer foglalkozik a kockázatok mennyiségi és minőségi tényezőivel is. * Az új rendszer célja, hogy kockázati helyzetük mérésére és jobb kezelésére ösztönözze a biztosítótársaságokat. 12

13 I. pillér: Mennyiségi követelmények A tartalékolásra, eszközökre és szavatoló tőkére megfogalmazott minimumkövetelmények. Különleges szempontokat is figyelembe vesznek a mennyiségi és minőségi felügyelet közötti kölcsönhatás, illetve a közzététel szerepét illetően. 13

14 II. pillér: Felügyeleti tevékenységek  Az új szolvenciarendszernek meg kell adnia a felügyeleti szerveknek azon eszközöket és hatásköröket, amelyek az intézmények „teljes szolvenciájának” előretekintő és kockázatalapú értékeléséhez szükségesek.  A szolvenciarendszert úgy kell kialakítani, hogy a felügyelt intézményeket a kockázataik felmérésére és megfelelő kezelésére ösztönözze (közös uniós elvek)  Alapvető követelmény, hogy a piac valamennyi szereplője számára átláthatóak, egyértelműek és következetesek legyenek a felügyelet magatartásának mozgatórugói, a felállított kritériumok és az értékeléskor alkalmazott módszerek. 14

15 III. pillér: Felügyeleti jelentéstétel és közzététel A piaci erők működésének elősegítése azáltal, hogy a lehető legteljesebb információ nyilvánosságra hozatalával a biztosítók tevékenységének átláthatóságát növeljék. A projekt időben is három szakaszra oszlik: – 2005. február, – 2005.július, – 2005. november. 15

16 Tájékoztató a Szolvencia II. folyamatról, 2005. február 23-i biztosítói konzultációs nap (www.pszaf.hu)  A Szolvencia II. projekt két szakaszra oszlik.  Az első szakasz feladata a rendszer általános kereteinek és fő elemeinek a meghatározása.  A második szakasz feladata az első fázisban meghatározott elemek, az azonosított kockázatok kezelési részleteinek tisztázása.  Az első szakasz lezárása megtörtént.  A rendszer általános keretei:  A biztosítási szabályalkotás területére is kiterjesztett ún. Lámfalussy rendszer alapján jöhetett létre, melynek 3 szintje van. 16

17 Kritikus kérdések A kisbiztosítók szabályozása talán a legkritikusabb kérdés, hiszen az egységes szabályozás nem tűr elkülönült tőke- és egyéb működési feltételeket, viszont a biztosító nagysága, piacon betöltött szerepe erőteljesen befolyásolhatja a betartandó szabályokat. 17

18 Ezen szabályok mellett számos, a befektetési területet érintő új szabály van születőben, pl. várhatóan követelményként fog megjelenni a befektetési politika és az ALM politika elfogadása, legalább évente. Tovább kívánják finomítani a koncentrációs szabályokat. 18


Letölteni ppt "6. előadás A magyar biztosítási piac szabályozása Készítette: Fekete Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések