Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csoport és a team Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csoport és a team Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről."— Előadás másolata:

1 A csoport és a team Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről

2 csapatépítés Csoport – csapat:Csoport – csapat: Emberekből álló formáció, melyben a tagokEmberekből álló formáció, melyben a tagok száma változó (3-8), de egy közös cél elérése érdekében együttműködnek, kialakítják a csoportnormát, a csoport hagyományait. Típusai: (a bekerülés szempontja)Típusai: (a bekerülés szempontja) formálisinformális külső kényszer egyéni elhatározás külső kényszer egyéni elhatározás

3 csapatépítés Vezetői felkérés – előnyök & hátrányokVezetői felkérés – előnyök & hátrányok Az eljárás gyorsAz eljárás gyors Megfelelő tagokMegfelelő tagok TitokzatosságTitokzatosság Alkalmas személyek kimaradnakAlkalmas személyek kimaradnak Egyenetlen terhelést erősítEgyenetlen terhelést erősít

4 csapatépítés Önkéntes jelentkezés alapján: előnyök & hátrányokÖnkéntes jelentkezés alapján: előnyök & hátrányok Bárki jelentkezhetBárki jelentkezhet BizalomBizalom Egyenetlen jelentkezésEgyenetlen jelentkezés Kiválasztási folyamatKiválasztási folyamat Szocializációs előzményekSzocializációs előzmények

5 csapatépítés A csoport kialakítását befolyásoló tényezők:A csoport kialakítását befolyásoló tényezők: A csapatokat „támogató” nemzeti kultúraA csapatokat „támogató” nemzeti kultúra Csapatok alakítása, ellenállásCsapatok alakítása, ellenállás Csoportfejlődés, a hatékony csoport létrehozásaCsoportfejlődés, a hatékony csoport létrehozása CsoportnormaCsoportnorma Szerepek a csoportbanSzerepek a csoportban A hatékony csoportA hatékony csoport Hárító mechanizmusokHárító mechanizmusok

6 csapatépítés Anemzeti kultúra sajátosságai: ANNAK ANNAK A MÉRTÉKE, HOGY A KULTÚRÁHOZ TARTOZÓK MENNYIRE ÉREZNEK FENYEGETETTSÉGET BIZONYTALAN VAGY ISMERETLEN HELYZETEKBEN: HOGYAN BIRKÓZNAK MEG A VÁLTOZÁSOKKAL, ÉS A VÁLTOZÁSOKKAL EGYÜTT JÁRÓ BIZONYTALANSÁGGAL. AZ ALACSONY ÉRTÉKKEL JELLEMEZHETŐ KULTÚRÁK ELFOGADJÁK A BIZONYTALANSÁGOT, VÁLLALJÁK A KOCKÁZATOT. A BIZONYTALANSÁGKERÜLŐ KULTÚRÁK A KOCKÁZATMENTES JÖVŐT RÉSZESÍTIK ELŐNYBEN, NÖVELIK A BIZTONSÁGOT, FONTOSNAK TARTJÁK A TERVEZÉST, STABILITÁST.

7 csapatépítés Hatalmi távolságHatalmi távolság ANNAK A MÉRTÉKE, HOGY AZ ADOTT KULTÚRA LEGKISEBB HATALOMMAL BÍRÓ TAGJAI MENNYIRE VÁRJÁK EL ÉS FOGADJÁK EL, HOGY A HATALOM EGYENLŐTLENÜL OSZLIK EL SZERVEZETEKBEN. A MAGAS ÉRTÉKKEL JELLEMEZHETŐ KULTÚRÁK AZ EGYENLŐTLENSÉGEK NAGYOBB ELFOGA- DOTTSÁGA JELLEMZI. ANNAK A MÉRTÉKE, HOGY AZ ADOTT KULTÚRA LEGKISEBB HATALOMMAL BÍRÓ TAGJAI MENNYIRE VÁRJÁK EL ÉS FOGADJÁK EL, HOGY A HATALOM EGYENLŐTLENÜL OSZLIK EL SZERVEZETEKBEN. A MAGAS ÉRTÉKKEL JELLEMEZHETŐ KULTÚRÁK AZ EGYENLŐTLENSÉGEK NAGYOBB ELFOGA- DOTTSÁGA JELLEMZI.

8 csapatépítés Individualizmus - kollektivizmus Annak a mértéke, hogy a társadalom és annak szervezetei mennyire bátorítják és jutalmazzák az egyéni cselekvést és hozzájárulást. Individuális kultúrák: csak laza kötelékek vannak az emberek között. Kollektív kultúrák: szoros kötelékek az emberek között. „Beleszületés” olyan csoportokba, melyek megvédik a csoporttagokat.

9 csapatépítés Férfiasság – nőiesség MMMMagabiztosság – rámenősség (assertively – aggressively)  T ársadalmi szerepek szerint ((((gender roles)

10 csapatépítés Teljesítményorientáció Annak a mutatója, hogy az az elégedettség, amit a sikeres teljesítmény nyújt, milyen mértékben számít értéknek. Ahol ez magas, abban a kultúrában az emberek attól éreznek kielégültséget, boldogságot, hogy dolgoznak. Maguk szabják meg az elégedettséghez szükséges munkateljesítmény színvonalát, de ezt akár anyagiak és saját szabadidejük feláldozásával is

11 csapatépítés Jövőorientáció A tervezés, előrelátás, a jövő eseményeire való felkészülés jutalmazásának mértékét mutatja a kultúrán belül; mennyire késlelteti a javak azonnali felélését a jövőbeni fejlődés biztosítása érdekében. Előnyben részesíti a tervezést a spontaneitással szemben, illetve a múlt felé fordulók konzervatív – konzerváló álláspontjával szemben.

12 csapatépítés Humán orientáció A méltányosság, önzetlenség, nagylelkűség, támogatásának mértéke egy kultúrán belül. A társadalmi normák, törvények betartásának értékelése; az elesettek, a kisebbségek támogatásának mértéke. Szervezeti szinten a humán orientáció a jó munkahelyi légkör, egészséges munkafeltételek biztosítása, a munkatársak tiszteletének mértéke, s a jóllétükre fordított törődés mértékében érhető

13 csapatépítés Ellenállás a csoportok alakításakor Szervezeti struktúra: hierarchia; egyirányú kommunikáció; kockázat kerülő szervezeti kultúra; erős szervezeti csoportok Vezetői szinten: félelem a tekintély- és hatalomvesztéstől; nincs delegálás; nincs képzés, támogatás Egyén szintjén: egyéniségvesztés; többletmunka szerepkonfliktusok

14 csapatépítés A sikeres csapat kialakításának menete Indulás: jövőkép, célok Megegyezés: célok-határidők, teljesítmény, szerepek, felelősség, működés, belső folyamatok Félelmek eloszlatása: megnyerés, elbeszélgetés, félelmek eloszlatása A részvétel ösztönzése: bátorítás, motiváció, információ, feltételek A csapatszellem megteremtése: elvárások, javaslatok, ötletek, együttműködés, konfliktusok A hatékonyság ellenőrzése: ellenőrzés, hiányosságok pótlása Rátermett csoportvezető választása

15 csapatépítés Csoportnorma: A normák elvárások arra vonatkozólag, hogy az adott csoport mit tekint elfogadható viselkedési módnak, amelyek stabilizálják és szabályozzák a csoportbeli viselkedést, s egyben segítik a csoportokat céljaik elérésében. E Explicit vagy implicit ( írott/íratlan) szabályok, melyeket a csoport alakít ki. ( vezető, csoport előtörténete, más helyzetből való átemelődés)

16 csapatépítés A csoportnorma milyensége, az a motivációs háttér, mely a csoporttagok magatartásának irányultságát adja. Csoportfegyelem: amikor a csoportnorma betartásának háttérében a vezető részéről alkalmazott szankciók állnak, vagyis a külső nyomás. Csoportmorál: akkor beszélünk róla, ha a csoportnorma által megkövetelt magatartás nem külső nyomásra, hanem belső meggyőződésből fakad. Ennek egyik eredménye a jó munkahelyi légkör. Tehát ebben áll a vezető szerepe.

17 csapatépítés Szerepek a csoportban Feladat- szerepek IIIInformáció adó IIIInformáció kereső KKKKezdeményező, ötletadó TTTTisztázó, összefoglaló EEEEgyetértést tesztelő, véleményt kutató KKKKimunkáló, megvalósító

18 csapatépítés Eljárási szerepek: TTTTagok közötti kapcsolatokra vonatkoznak AAAA feladatszerepeknél jobban kötődnek a személyiséghez TTTTanulással módosíthatók PPPPozitív és negatív eljárási szerepek

19 csapatépítés Pozitív szerepekPozitív szerepek  Támogató – bátorító: jó visszajelző, kommunikációval segíti az introvertáltakat  Összehangoló, közvetítő: átfogalmaz, moderál  Kapunyitó: megszólalásra bátorító  Kihívó: jól tűri a konfrontációt, jóindulatú, racionális, jól érvel

20 csapatépítés Negatív szerepekNegatív szerepek  Visszavonuló: nem kommunikál, közömbös  Fékező: másról beszél, destruktív irányba viszi a csapatot  Szerepuraló: gyakran „viccelődik”, domináns és versengő (önmaga és nem a cél elérése a fontos)  Egyéni problémákra koncentráló: saját és mások egyéni problémáinak boncolgatása

21 csapatépítés Vállalatépítő: kötelességtudó, intrinzik motiv., kiszámítható Vállalatépítő: kötelességtudó, intrinzik motiv., kiszámítható Elnök: Elnök: magabiztos, nyugodt, kellő önuralma van Serkentő Ideges, aktív, dinamikus Palánta: Palánta: Individualista, új utakat keres, komoly gondolkodású Individualista, új utakat keres, komoly gondolkodású Forrásfeltáró Forrásfeltáró Érdeklődő, kommunikatív, extravertált Helyzetértékelő Helyzetértékelő Megfontolt, tárgyilagos, józanul ítél Csapatjátékos Csapatjátékos Társas hajlamú, jóindulatú, érzékeny Megvalósító Megvalósító Precíz, lelkiismeretes, szorongó

22 csapatépítés A hatékony csoportok jellemzőiA hatékony csoportok jellemzői  Világos cél  Formalitásmentes munka  Részvétel  Odafigyelés  Civilizált ellenvélemény  Közmegegyezéses döntés  Nyílt kommunikáció  Világos szerep és munkamegosztás  Vezetés  Külső kapcsolatok  A stílusok különbözősége  Önértékelés (Parker és Glenn)

23 csapatépítés  Hallgatás  Túlzott beszéd  Intellektualizálás  Általánosítás, távolítás  Eltolás  Függőség  Megmentősdi  Bűnbakképzés  Alcsoport alakulás  Technikai ellenállás A csoport elhárító mechanizmusai

24 csapatépítés A bajok jelei:A bajok jelei:  Nem tudják könnyen megfogalmazni a csoport megbízását;  Az ülések formálisak, fullasztóak vagy feszültek;  Aktív a részvétel, de kevés az érdemi közlés;  Sok a beszéd, de kevés az érdemi közlés;  Az ellenvélemények magánúton terjednek az ülés után;  A döntéseket egyre inkább a vezető hozza, ebbe alig folynak be érdemileg a csoport tagjai;

25 csapatépítés  A tagok nem beszélnek nyíltan, mert kevés a bizalom;  Zavar vagy nézeteltérés van a szerepek vagy a munkamegosztás körül;  A szervezet más részlegeinek dolgozói, akik kritikus szemmel nézik a csoportot, nem működnek együtt;  A csoportban túl sokan vannak olyanok, akiknek teljesen azonos a véleményük, a hozzáállásuk;  A csoport már több mint három hónapja működik, és sohasem foglalkozott saját működésének értékelésével.

26 csapatépítés A csoport alakulásának fázisai:A csoport alakulásának fázisai:  Storming – viharzás  Forming – alakulás  Norming – normakialakítás  Performing – működés  Ending – változás, alakulás, megszűnés

27 csapatépítés A csoportszerkezet vizsgálati módszere:A csoportszerkezet vizsgálati módszere: Szociometriai vizsgálatSzociometriai vizsgálat KérdőívKérdőív Kölcsönösségi táblázatKölcsönösségi táblázat Gyakorisági táblázatGyakorisági táblázat

28 csapatépítés SzakirodalomSzakirodalom 1.Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 2.Belbin, Meredith (1998): A team avagy az együttműködő csoport. SHL Hungary Kft., Bp. 3.Klein Sándor (2002):Vezetés –és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft 4.Mérei Ferenc (2004): Közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 5.Spiegel, J. – Torres, C (1998): Csapatmunka. Rész-Vétel Alapítvány


Letölteni ppt "A csoport és a team Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések