Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről"— Előadás másolata:

1 Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről
A csoport és a team Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről

2 Csoport – csapat: Emberekből álló formáció, melyben a tagok
csapatépítés Csoport – csapat: Emberekből álló formáció, melyben a tagok száma változó (3-8), de egy közös cél elérése érdekében együttműködnek, kialakítják a csoportnormát, a csoport hagyományait. Típusai: (a bekerülés szempontja) formális informális külső kényszer egyéni elhatározás

3 Vezetői felkérés – előnyök & hátrányok Az eljárás gyors
csapatépítés Vezetői felkérés – előnyök & hátrányok Az eljárás gyors Megfelelő tagok Titokzatosság Alkalmas személyek kimaradnak Egyenetlen terhelést erősít

4 Önkéntes jelentkezés alapján: előnyök & hátrányok Bárki jelentkezhet
csapatépítés Önkéntes jelentkezés alapján: előnyök & hátrányok Bárki jelentkezhet Bizalom Egyenetlen jelentkezés Kiválasztási folyamat Szocializációs előzmények

5 A csoport kialakítását befolyásoló tényezők:
csapatépítés A csoport kialakítását befolyásoló tényezők: A csapatokat „támogató” nemzeti kultúra Csapatok alakítása, ellenállás Csoportfejlődés, a hatékony csoport létrehozása Csoportnorma Szerepek a csoportban A hatékony csoport Hárító mechanizmusok

6 A nemzeti kultúra sajátosságai:
csapatépítés A nemzeti kultúra sajátosságai: ANNAK A MÉRTÉKE, HOGY A KULTÚRÁHOZ TARTOZÓK MENNYIRE ÉREZNEK FENYEGETETTSÉGET BIZONYTALAN VAGY ISMERETLEN HELYZETEKBEN: HOGYAN BIRKÓZNAK MEG A VÁLTOZÁSOKKAL, ÉS A VÁLTOZÁSOKKAL EGYÜTT JÁRÓ BIZONYTALANSÁGGAL. AZ ALACSONY ÉRTÉKKEL JELLEMEZHETŐ KULTÚRÁK ELFOGADJÁK A BIZONYTALANSÁGOT, VÁLLALJÁK A KOCKÁZATOT. A BIZONYTALANSÁGKERÜLŐ KULTÚRÁK A KOCKÁZATMENTES JÖVŐT RÉSZESÍTIK ELŐNYBEN, NÖVELIK A BIZTONSÁGOT, FONTOSNAK TARTJÁK A TERVEZÉST, STABILITÁST.

7 csapatépítés Hatalmi távolság ANNAK A MÉRTÉKE, HOGY AZ ADOTT KULTÚRA LEGKISEBB HATALOMMAL BÍRÓ TAGJAI MENNYIRE VÁRJÁK EL ÉS FOGADJÁK EL, HOGY A HATALOM EGYENLŐTLENÜL OSZLIK EL SZERVEZETEKBEN. A MAGAS ÉRTÉKKEL JELLEMEZHETŐ KULTÚRÁK AZ EGYENLŐTLENSÉGEK NAGYOBB ELFOGA-DOTTSÁGA JELLEMZI.

8 Individualizmus - kollektivizmus
csapatépítés Individualizmus - kollektivizmus Annak a mértéke, hogy a társadalom és annak szervezetei mennyire bátorítják és jutalmazzák az egyéni cselekvést és hozzájárulást. Individuális kultúrák: csak laza kötelékek vannak az emberek között. Kollektív kultúrák: szoros kötelékek az emberek között. „Beleszületés” olyan csoportokba, melyek megvédik a csoporttagokat.

9 Magabiztosság – rámenősség
csapatépítés Férfiasság – nőiesség Magabiztosság – rámenősség (assertively – aggressively) Társadalmi szerepek szerint (gender roles)

10 Teljesítményorientáció
csapatépítés Teljesítményorientáció Annak a mutatója, hogy az az elégedettség, amit a sikeres teljesítmény nyújt, milyen mértékben számít értéknek. Ahol ez magas, abban a kultúrában az emberek attól éreznek kielégültséget, boldogságot, hogy dolgoznak. Maguk szabják meg az elégedettséghez szükséges munkateljesítmény színvonalát, de ezt akár anyagiak és saját szabadidejük feláldozásával is

11 csapatépítés Jövőorientáció A tervezés, előrelátás, a jövő eseményeire való felkészülés jutalmazásának mértékét mutatja a kultúrán belül; mennyire késlelteti a javak azonnali felélését a jövőbeni fejlődés biztosítása érdekében. Előnyben részesíti a tervezést a spontaneitással szemben, illetve a múlt felé fordulók konzervatív – konzerváló álláspontjával szemben.

12 csapatépítés Humán orientáció A méltányosság, önzetlenség, nagylelkűség, támogatásának mértéke egy kultúrán belül. A társadalmi normák, törvények betartásának értékelése; az elesettek, a kisebbségek támogatásának mértéke. Szervezeti szinten a humán orientáció a jó munkahelyi légkör, egészséges munkafeltételek biztosítása, a munkatársak tiszteletének mértéke, s a jóllétükre fordított törődés mértékében érhető

13 Ellenállás a csoportok alakításakor
csapatépítés Ellenállás a csoportok alakításakor Szervezeti struktúra: hierarchia; egyirányú kommunikáció; kockázat kerülő szervezeti kultúra; erős szervezeti csoportok Vezetői szinten: félelem a tekintély- és hatalomvesztéstől; nincs delegálás; nincs képzés, támogatás Egyén szintjén: egyéniségvesztés; többletmunka szerepkonfliktusok

14 A sikeres csapat kialakításának menete
csapatépítés A sikeres csapat kialakításának menete Indulás: jövőkép, célok Megegyezés: célok-határidők, teljesítmény, szerepek, felelősség, működés, belső folyamatok Félelmek eloszlatása: megnyerés, elbeszélgetés, félelmek eloszlatása A részvétel ösztönzése: bátorítás, motiváció, információ, feltételek A csapatszellem megteremtése: elvárások, javaslatok, ötletek, együttműködés, konfliktusok A hatékonyság ellenőrzése: ellenőrzés, hiányosságok pótlása Rátermett csoportvezető választása

15 csapatépítés Csoportnorma: A normák elvárások arra vonatkozólag, hogy az adott csoport mit tekint elfogadható viselkedési módnak, amelyek stabilizálják és szabályozzák a csoportbeli viselkedést, s egyben segítik a csoportokat céljaik elérésében. Explicit vagy implicit ( írott/íratlan) szabályok, melyeket a csoport alakít ki. ( vezető, csoport előtörténete, más helyzetből való átemelődés)

16 csapatépítés A csoportnorma milyensége, az a motivációs háttér, mely a csoporttagok magatartásának irányultságát adja. Csoportfegyelem: amikor a csoportnorma betartásának háttérében a vezető részéről alkalmazott szankciók állnak, vagyis a külső nyomás. Csoportmorál: akkor beszélünk róla, ha a csoportnorma által megkövetelt magatartás nem külső nyomásra, hanem belső meggyőződésből fakad. Ennek egyik eredménye a jó munkahelyi légkör. Tehát ebben áll a vezető szerepe. 

17 Kezdeményező, ötletadó Tisztázó, összefoglaló
csapatépítés Szerepek a csoportban Feladat- szerepek Információ adó Információ kereső Kezdeményező, ötletadó Tisztázó, összefoglaló Egyetértést tesztelő, véleményt kutató Kimunkáló, megvalósító

18 Tagok közötti kapcsolatokra vonatkoznak
csapatépítés Eljárási szerepek: Tagok közötti kapcsolatokra vonatkoznak A feladatszerepeknél jobban kötődnek a személyiséghez Tanulással módosíthatók Pozitív és negatív eljárási szerepek

19 Összehangoló, közvetítő: átfogalmaz, moderál
csapatépítés Pozitív szerepek Támogató – bátorító: jó visszajelző, kommunikációval segíti az introvertáltakat Összehangoló, közvetítő: átfogalmaz, moderál Kapunyitó: megszólalásra bátorító Kihívó: jól tűri a konfrontációt, jóindulatú, racionális, jól érvel

20 Visszavonuló: nem kommunikál, közömbös
csapatépítés Negatív szerepek Visszavonuló: nem kommunikál, közömbös Fékező: másról beszél, destruktív irányba viszi a csapatot Szerepuraló: gyakran „viccelődik”, domináns és versengő (önmaga és nem a cél elérése a fontos) Egyéni problémákra koncentráló: saját és mások egyéni problémáinak boncolgatása

21 Vállalatépítő: kötelességtudó, intrinzik motiv., kiszámítható Elnök:
csapatépítés Vállalatépítő: kötelességtudó, intrinzik motiv., kiszámítható Elnök: magabiztos, nyugodt, kellő önuralma van Serkentő Ideges, aktív, dinamikus Palánta: Individualista, új utakat keres, komoly gondolkodású Forrásfeltáró Érdeklődő, kommunikatív, extravertált Helyzetértékelő Megfontolt, tárgyilagos, józanul ítél Csapatjátékos Társas hajlamú, jóindulatú, érzékeny Megvalósító Precíz, lelkiismeretes, szorongó

22 A hatékony csoportok jellemzői Világos cél Formalitásmentes munka
csapatépítés A hatékony csoportok jellemzői Világos cél Formalitásmentes munka Részvétel Odafigyelés Civilizált ellenvélemény Közmegegyezéses döntés Nyílt kommunikáció Világos szerep és munkamegosztás Vezetés Külső kapcsolatok A stílusok különbözősége Önértékelés (Parker és Glenn)

23 A csoport elhárító mechanizmusai
csapatépítés A csoport elhárító mechanizmusai Hallgatás Túlzott beszéd Intellektualizálás Általánosítás, távolítás Eltolás Függőség Megmentősdi Bűnbakképzés Alcsoport alakulás Technikai ellenállás

24 Nem tudják könnyen megfogalmazni a csoport megbízását;
csapatépítés A bajok jelei: Nem tudják könnyen megfogalmazni a csoport megbízását; Az ülések formálisak, fullasztóak vagy feszültek; Aktív a részvétel, de kevés az érdemi közlés; Sok a beszéd, de kevés az érdemi közlés; Az ellenvélemények magánúton terjednek az ülés után; A döntéseket egyre inkább a vezető hozza, ebbe alig folynak be érdemileg a csoport tagjai;

25 A tagok nem beszélnek nyíltan, mert kevés a bizalom;
csapatépítés A tagok nem beszélnek nyíltan, mert kevés a bizalom; Zavar vagy nézeteltérés van a szerepek vagy a munkamegosztás körül; A szervezet más részlegeinek dolgozói, akik kritikus szemmel nézik a csoportot, nem működnek együtt; A csoportban túl sokan vannak olyanok, akiknek teljesen azonos a véleményük, a hozzáállásuk; A csoport már több mint három hónapja működik, és sohasem foglalkozott saját működésének értékelésével.

26 A csoport alakulásának fázisai: Storming – viharzás Forming – alakulás
csapatépítés A csoport alakulásának fázisai: Storming – viharzás Forming – alakulás Norming – normakialakítás Performing – működés Ending – változás, alakulás, megszűnés

27 A csoportszerkezet vizsgálati módszere: Szociometriai vizsgálat
csapatépítés A csoportszerkezet vizsgálati módszere: Szociometriai vizsgálat Kérdőív Kölcsönösségi táblázat Gyakorisági táblázat

28 csapatépítés Szakirodalom Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. Belbin, Meredith (1998): A team avagy az együttműködő csoport. SHL Hungary Kft., Bp. Klein Sándor (2002):Vezetés –és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft Mérei Ferenc (2004): Közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. Spiegel, J. – Torres, C (1998): Csapatmunka. Rész-Vétel Alapítvány


Letölteni ppt "Csapatépítés – tudnivalók a csapat működéséről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések