Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A közforgalmú gyógyszertárak működése. 2 Egy kis kitérő: milyen régen vannak „gyógyszertárak”?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A közforgalmú gyógyszertárak működése. 2 Egy kis kitérő: milyen régen vannak „gyógyszertárak”?"— Előadás másolata:

1 1 A közforgalmú gyógyszertárak működése

2 2 Egy kis kitérő: milyen régen vannak „gyógyszertárak”?

3 3 „Gyógyszereket” készítettek már a prehisztorikus korban is…

4 4 Gyógyszertári tradíciók Gyógyszertár az ősi Kínában Gyógyszertár az ókori Egyiptomban

5 5 Pharmacies – traditions 2 Gyógyszertár az ókori Babilonban ősi arab gyógyszertár

6 6 Gyógyszertári tradíciók 3 Gyógyszertár az ókori Görögországban Galenos (Galenus)

7 7 Gyógyszertári tradíciók 4 Avicenna (ibn Sina? „medicina” = „Sina kezétől”?) Perzsa? Közép-ázsiai? Kolostori gyógynövény- termesztés gyógyszertár részére Európában, a középkorban

8 8 Gyógyszertári tradiciók 5 Gyógyszertár a XVIII. sz.-i USA- ban Gyógyszertári laboratórium a késői XIX. században

9 9 Gyógyszertárak ma

10 10 „Gyógyszertári modellek” Tisztán „etikus” modell –a tulajdonos gyógyszerész, benn dolgozik –elsősorban gyógyszerek forgalmazása –Járulékos: gyógyszer csak gyógyszertárból nincsenek gyógyszertár-láncok Üzleti (merkantil) modell –Laikus tulajdonos lehet, gyógyszerész vezető kell, de ő a tulajdonos alkalmazottja –rengeteg egyéb cikk forgalmazása –Járulékos: vény nélküli gyógyszer (egy része) gyógyszertáron kívül is egyes egységekben csak asszisztens a gyógyszertár-lánc tipikus

11 11 Mit tanulunk itt: Helyiségek, berendezés, Szolgálati rend Nyilvántartások, ügyvitel Eszközök, felszerelések Forgalmazható termékek Veszélyes anyagok a gyógyszertárban

12 12 Helyiségek, berendezés

13 13 A vonatkozó rendelet 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

14 14 Definíciók, 1 SZAKTEVÉKENYSÉG gyógyszerkészítés, -vizsgálat, - készletezés, -ellenőrzés, -tárolás, szakmai tájékoztatással való kiadás, gyógyszerészi gondozás, tanácsadás FUNKCIONÁLIS HELYISÉG szaktevékenység kizárólagos céljára szolgáló, önálló légterű

15 15 Definíciók, 2 OFFICINA (nem vonatkozik a kézigyógyszertárra) a betegforgalom lebonyolítására, gyógyszerkiadásra való helyiség LABORATÓRIUM: gyógyszeranyag vizsgálata, magisztrális gyógyszer készítése, ellenőrzése folyik itt

16 16 Definíciók, 3 IMPLEÁLÁS: a gyógyszereknek a gyógyszertári állványedényekbe való betöltése TANÁCSADÓ HELYISÉG a gyógyszerészi gondozás szaktevékenységének a színhelye KÖZTERÜLET külön jogszabályban az épített környezetről, valamint bevásárlóközpont parkolója és az egyes üzletek megközelítésére szolgáló terület

17 17 a „külön jogszabály”: az 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, s az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott telekrésze. Rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, pihenő és emlékhelyek kialakítása, közművek elhelyezése

18 18 Definíciók, 4 SZOLGÁLATI REND: amely alatt a gyógyszertárban gyógyszer-kiadás és -készítés folyik STERIL: az összes elő (patogén és apatogén) mikroorganiz-mustól mentes ASZEPTIKUS: csíraszegény, a patogén mikroorganizmustól mentes

19 19 A gyógyszertár működéséhez szükséges (alap)követelmények Közforgalmú gyógyszertár Fiókgyógyszertár Kézigyógyszertár szerinti bontásban

20 20 Személyi követelmények A működtető kötelessége: olyan szakszemélyzet-létszám, ami a Munka Törvénykönyve munka- és pihenőidőre vonatkozó előírásainak megfelel számukra munka- és védőruha Nyitvatartási és ügyeleti időben: gyógyszerész legyen jelen

21 21 Közforgalmú, 1 2 Külön bejárat: betegforgalmi és gazdasági nincs: a betegek félrelökése? Betegforgalmi: szélfogó vagy légzsilip vagy légfüggöny mi ez? Zárt belső térbe nyíló gyógyszertár esetén nem kell közútról vagy közterületről mozgássérült számára is lépcső? jelzőcsengő/kaputelefon és kiadóablak

22 22 Elhagyható a szélfogó, ha… …a betegforgalmi bejárat zárt belső térbe nyílik, De a betegforgalmi bejárat ekkor is tegye lehetővé az ügyelet és készenlét alatti megközelítést zárt áruház – huzakodás a portással?

23 23 Kiadóablak Ügyeleti vagy készenléti időben a gyógyszer-expediálás a kiadóablakon keresztül is történhet (tehát nem tilos kinyitni a gyógyszertárat – pl. hétvégi ügyelet alkalmával!)

24 24 Közforgalmú, 2 GYÓGYSZERTÁR “SZERECSEN” Szolgálati idő A legközelebbi ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertár címe, telefonszáma, az ügyeleti idő

25 25 Közforgalmú, 3 minimum-követelmények mosogató tanácsadó labora- tórium 12 m 2 officina 20 m 2 + ügyeleti, adminisztratív és szociális raktár 10 m 2

26 26 Officina Gyógyszerészi gondozás az officinában akkor végezhető, ha az legalább 25 m 2 A munkaterület és a betegforgalmi rész elkülönített A betegforgalmi térben ivóvíz és pohár A gyógyszereket úgy kell elhelyezni, hogy a betegek ne férhessenek hozzá Eszközök a beteg írásbeli észrevételei számára – jól látható helyen

27 27 Officina Táraasztal: lemosható, fertőtleníthető, úgy kell elhelyezni, hogy a betegforgalmi és a munkaterület elkülönített, de a gyógyszerész megközelíthesse a betegforgalmi részt

28 28 Ki kell függeszteni az officinában A gyógyszertár működési engedélyét A felügyeleti szervek elérhetőségét Ha más gyógyszertárral magi készítésére megállapodást kötött: ennek egy példányát

29 29 Laboratórium Világos, száraz, szellőztethető, padozata résmentes, bútorzata és falfelülete az ajtó magasságáig vegyszeresen tisztítható

30 30 A laboratóriumban végzett szaktevékenységek szabályozása Európai (Magyar) Gyógyszerkönyv FoNo A Gyógyszerellátási ill. a Klinikai- Kórházi Szakmai Kollégium szakmai irányelvei Az OGYI módszertani levelei és szakmai irányelvei

31 31 Raktár A gyógyszerek és a forgalmazható egyéb termékek tárolására alkalmas bútorzat A kábítószerek és pszichotróp anyagok tárolására biztonsági záras rögzített vaskazetta vagy erős falú fülke, fémszekrény Tűzveszélyes: edény/szekrény/helyiség, maró anyagok/savak: szekrény/fülke, hűtőszekrény

32 32 Fiókgyógyszertár Hasznos alapterülete minimum 25 m 2 GYÓGYSZERTÁR felirat (név is lehet), a nyitvatartási idő és a legközelebbi ügyeletes gyógyszertáron kívül az ellátó gyógyszertárat (cím, szolgálati rend) is fel kell tüntetni Nem kell második bejárat Magisztrális gyógyszerkészítés: ha megfelel a közforgalmú vonatkozó feltételeinek

33 33 Kézigyógyszertár “Úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a tárolás, kiadás…” szekrény Az ellátó gyógyszertár a működési engedélyben. Ha változik, az illetékes tisztifőgyógyszerész módosítja az engedélyt Magisztrális gyógyszer nem készíthető

34 34 Tájékoztató, informatikai rendszerek A közforgalmú gyógyszertárban biztosítani kell a gyógyszergazdasági tv. által előírt elektronikus tájékoztató rendszert a betegek részére, Internetes kapcsolatot, e-mail elérhetőséget megfelelő informatikai rendszert a tevékenység végzésére, valamint a közgyógyellátáshoz szükséges technikai kapcsolatot, lásd később. (Ezeket fiókgyógyszertárban is!)

35 35 Termékbemutató gyógyszertárban… …tilos! Felvilágosító, tanácsadó tevékenységet kizárólag a gyógyszertár alkalmazásában álló szakszemélyzet biztosíthat! (Korábban „divat” volt kozmetikust hívni előadónak…)

36 36 A gyógyszertárak szolgálati rendje

37 37 A gyógyszertárak szolgálati rendje nyitvatartási idő készenléti szolgálat  ügyeleti idő  készenléti idő

38 38 A gyógyszertárak szolgálati rendje Készenléti szolgálatra minden közforgalmú gyógyszertár kötelezhető Ha intézeti gyógyszertár járóbeteg- vényforgalmat is lebonyolít: az is! Járvány esetén fiókgyógyszertár is! Kézi gyógyszertár: ez = az orvos rendelési ideje!

39 39 Szolgálati idő A regionális tisztifőgyógyszerész határozza meg Lehet osztott vagy osztatlan A folyamatos betegellátás biztosítását, az orvosi ügyelet helyét, gyógyszerkiadást végző intézeti gyógyszertár, valamint az adott gyógyszerár fiókgyógyszertárának elérhetőségét kell figyelembe venni

40 40 Készenléti szolgálat Ide értve a heti pihenő- vagy munkaszüneti napot is jelen vanügyeleti idő: a nyitvatartási időn túl is betegellátás, a gyógyszerész jelen van nincs ottkészenléti idő: a nyitvatartási időn túl, a gyógyszerész nincs ott, de hívásra <30 perc bejön

41 41 PATIKA ÜgyeletKészenlét

42 42 Nyilvántartás, ügyvitel

43 43 A gyógyszertárak nyilvántartási és ügyviteli rendje Részletes szabályozás

44 44 Nyomtatott vagy elektronikus formában, a szolgálati idő alatt a Gyógyszerkönyv a gyógyszerészi FoNo A gyógyszerészi FoNoVet az Egészségügyi Közlöny OGYI Közlemények hivatalos alkalmazási előiratok

45 45 Ha fiókgyógyszertára van és/vagy kézigyógyszertárat lát el a minőségi hibákról az OGYI honlapján megjelenő tájékoztatásokat (kivonás, forgalomba hozatali engedély visszavonása, lejárati idő meghosszabbítása, alaki hibák, stb.) haladéktalanul tovább kell adnia!

46 46 E-mail A gyógyszertárnak e-mail-címe kell, hogy legyen Az OGYI a gyógyszerek gyártási tételeinek forgalomból való kivonását e-mailen közli. Ehhez az e-mailcímet az OGYI-hoz be kell jelenteni! A fiókgyógyszertárat itt is az ellátó értesíti

47 47 Ha a gyógyszertár internetes kereskedelmet folytat …honlapjának címét be kell jelentenie az ÁNTSZ Regionális Intézetének!

48 48 Gyógyszertári dokumentáció Vizsgálati napló Munkafüzet Laboratóriumi napló Kiszerelési napló Impleálási napló Sterilezési napló Belső minőségellenőrzési napló Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről Közforgalmú gyógyszertár ellenőrzött szer nyilvántartó lapja Hőmérséklet ellenőrzési napló Ezeket a tisztifő- gyógysze- rész hitelesíti!

49 49 Az egyes dokumentációk (A részletes tartalom ismertetése nélkül!) Vizsgálati napló a gyógyszervizsgálatok nyilvántartására Munkafüzet ebben a vizsgálatokhoz szükséges mérések és számítások, a Vizsgálati napló melléklete

50 50 Az egyes dokumentációk (folyt.) Laboratóriumi napló a több adagban készített gyógyszerek nyilvántartása, melléklete a „Gyógyszertári manuális”: a Gyógyszerkönyvben és a FoNo-ban nem szereplő, de rendszeresen készített összetételek és felhasználhatósági idejük

51 51 Az egyes dokumentációk (folyt.) Kiszerelési napló azokat tartja nyilván, amelyeket a gyógyszertár csak kiszerel, ideértve a bontható gyári gyógyszerek bontását is Impleálási napló a gyógyszeranyagok raktári edényzetbe, ill. innen másikba történő áttöltésének regisztrálása Sterilezési napló a sterilezési eljárások nyilvántartására

52 52 Az egyes dokumentációk (folyt.) Belső minőségellenőrzési napló a szakmai munka ellenőrzésére szolgál: az ellenőrzött neve, a vizsgálat megnevezése, ideje, a vizsgáló gyógyszerész aláírása Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről az OGYI honlapja szerint

53 53 Az egyes dokumentációk (folyt.) Közforgalmú gyógyszertár ellenőrzött szer nyilvántartó lap nyomdai úton előállított lapok a kábítószerek és pszichotróp anyagok nyilvántartására (lásd külön jogszabály) Hőmérséklet ellenőrző napló (hideg- hűvös-mélyhűtőben tárolt gyógyszerek tároló helyeinek kontrollja)

54 54 Interneten való rendelés is van Az ilyen honlapot működtető gyógyszertár: a rendelés még aznap földolgozásra kerüljön és a megrendelő visszajelzést kapjon nyilvántartási rendszerben az adatok, a rendelés visszaigazolásakor a gép a dolgozót azonosítsa

55 55 Házhoz szállítás is van Nyilvántartási rendszer, tartalmazza a gyógyszer és a házhoz szállítás adatait (a kiadó és a szállító személyét is) Sértetlen csomagolásban, kivéve, ha a gyógyszer bontható

56 56 Szerződés más gyógyszertárral magira 1 Egyes (!) magisztrális gyógyszerek készítésére más gyógyszertárral szerződés köthető Közforgalmú gyógyszertár legfeljebb 3 másik közforgalmú gyógyszertárral szerződhet magi készítésére

57 57 Szerződés más gyógyszertárral magira 2 Ez nem jelenti azt, hogy a gyógyszertár egyáltalán nem készít magit! A nagy volumenűeket (Gyógyszerkönyv, FoNo, saját Gyógyszertári manuális) szerződi ki!

58 58 Szerződés más gyógyszertárral magira 3 Az ilyen szerződést az a gyógyszertár mutatja be az ÁNTSZ regionális intézetének, amely kapja majd a magit Az átadás-átvétel jegyzőkönyvvel történik, 5 évig megőrzendő

59 59 Gyógyszertári dokumentáció A gyógyszertárban betelésük után 5 évig megőrzendők A közforgalmú gyógyszertár felszerelési és eszközlistája az 1. számú mellékletben

60 60 Gyógyszertári eszközök

61 61 A 41/2007. (IX. 9.) EüM r. 1. sz. melléklete Bevizsgálás Mérés Ált. laboratóriumi Aszeptikus gyógyszerkészítés Oldatok és folyékony gyógyszerformák készítésének Kenőcsök, emulziók és szuszpenziók készítésének Kúpok készítésének Porok készítésének eszközei és egyebek Fuj!

62 62 Felszerelési és eszközlista Felsorolja fel a minimumfeltételeket (itt: példák) „Bevizsgálás” pl. büretta, szeszfokoló, lupe Mérés: hitelesített mérlegek (méréstartomány, leolvasási pontosság) Ált. laboreszközök: exikkátor, kanalak, üveggyöngy %

63 63 Eszközlista-példák (folyt.) Aszeptikus gyógyszerkészítő eszközök pl. aszeptikus fülke- manipulátor vagy lamináris boksz, hőlégsterilizátor Kúpok: Buzsi gép, kúpkiöntő forma… Egyebek: csomagoló anyagok, gyógyszertár- és annuláló bélyegző

64 64 Analitikai vizsgálat közforgalmú gyógyszertárban? Igen! A gyógyszertárak a gyógyszerek (gyógyszeranyagok, drogok, galenusi gyógyszerkészítmények) azonosságát és minőségét - ha a… Gyógyszerkönyv másként nem rendelkezik - tájékoztató vizsgálattal ellenőrzik.

65 65 Beugrató kérdés: kell-e titrálni közforgalmú gyógyszertárban? Igen! Mert a tájékoztató vizsgálatokat el kell végezni! Hydrogenium peroxidatum concentratum 30%, Acidum chloratum-ok, Ammonia soluta-k

66 66 A gyógyszertárak forgalmazási köre

67 67 Jogszabály 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

68 68 Néhány fogalom 1 Súlyponti kórház az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 1. sz. mellékletében felsorolt (súlyponti kórház + országos feladatokat ellátó intézet)

69 69 Állatgyógyászat esetében A rendelet nem vonatkozik állategészségügyi intézmény gyógyszertárára vagy állatorvosi kézigyógyszertárra (Humán) Gyógyszertárban állatgyógyszer forgalmazására külön engedély kell

70 70 Állatgyógyszer kiadásához... …be kell szerezni a területileg illetékes megyei Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Állomás szakvéleménye alapján a Földművelésügyi… Minisztérium engedélyét

71 71 A „profilrendelet” rendező elve csak gyógyszertárban forgalmazhatók gyógyszertárban (de nem kézigyógyszertárban) is forgalmazhatók gyógyszertárban kötelezően készletben tartandók

72 72 Csak gyógyszertárban 1 Forgalomba hozatalra engedélyezett humán gyógyszerek (egyesek gyógyszertáron kívül is!) A kizárólag gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények Magisztrális gyógyszerkészítmények (egyedi, Gyógyszerkönyv, FoNo)

73 73 Csak gyógyszertárban 2 „Egyedi igénylésű” gyógyszerek A gyógyászati célra engedélyezett  gyógyszeranyagok  (növényi/állati) drogok Azok a tápszerek, amelyekre tb- támogatást állapítottak meg

74 74 De: fiókgyógyszertárban kézigyógyszertárban intézeti gyógyszertárban az előzőek csak a további kiegészítésekkel érvényesek!

75 75 Fiókgyógyszertárban forgalmazható 1 Forgalomba hozatalra engedélyezett humán gyógyszerek (kivéve fokozottan ellenőrzött szerek!) A kizárólag gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények

76 76 Fiókgyógyszertárban forgalmazható 2 Magisztrális gyógyszerkészítmények (egyedileg rendelt csak akkor, ha megfelel a készítési feltételeknek, egyébként csak előre elkészített gyógyszerkönyvi és FoNo)

77 77 Fiókgyógyszertárban forgalmazható 2 „Egyedi igénylésű” gyógyszerek A gyógyászati célra engedélyezett  gyógyszeranyagok  (növényi/állati) drogok Azok a tápszerek, amelyekre tb- támogatást állapítottak meg NEM!

78 78 Kézigyógyszertárban forgalmazható Forgalomba hozatalra engedélyezett humán gyógyszerek (kivéve fokozottan ellenőrzött szerek!) Magisztrális gyógyszerkészít-mények (csak előre elkészített gyógyszerkönyvi és FoNo) Azok a tápszerek, amelyekre tb- támogatást állapítottak meg

79 79 Általános korlátozás, ill. intézeti gyógyszertárra megengedés A HIV, a hepatitisz B, C, D diagnosztizálására szolgáló in vitro diagnosztikumok (gyorstesztek) kizárólag intézeti gyógyszertárban tarthatók (és fekvőbeteg- gyógyintézetben használhatók)

80 80 Gyógyszertárban is forgalmazható termékek,1 Az illetékes eü. hatóságok (lásd később) által engedélyezett/bejelentett gyógyászati segédeszközök lásd később orvosi kéziműszerek, eszközök beteg- és csecsemőápolási cikkek sebészeti varróanyagok, kötszerek orvosi laborvizsgálati vegyszerek (nem radioaktív) in vitro diagnosztikumok fertőtlenítőszerek a nem csak gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények

81 81 (gyógyászati segédeszközök) ha nincs a gyógyszertárban külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy: csak a sorozatgyártásúak egyéb is, ha van ilyen képzettség külön jogszabály szerinti

82 82 Gyógyszertárban is forgalmazható termékek, 2 gyógy- és ásványvizek, palackozott ivóvíz gyógyteák és teák (külön engedély birtokában!) a törzs- könyvezett állatgyógyászati készít-mények és premixek rovarcsípést megelőző és kezelő külsőleges szerek tápszerek

83 83 Gyógyszertárban is forgalmazható termékek, 3 kozmetikai készítmények (az adott rendeletre hivatkozva) étrendkiegészítők közegészségügyi vizsgálati tartályok kontaktlencse tisztításához és tárolásához szükséges folyadékok, edények olvasó- és napszemüvegek

84 84 Gyógyszertárban is forgalmazható termékek, 4 nyomdai vagy elektronikus úton előállított, egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal kapcsolatos, a gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok (az ÁNTSZ illetve a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által egészségügyinek nyilvánított) - kiadványok

85 85 Gyógyszertárban kötelezően készletben tartandó szerek, 1 Minden intézeti gyógyszertárban humán anti-tetanusz immunglobulin Minden intézeti és közforgalmú gyógyszertárban adszorbeált tetanusz toxoid

86 86 Gyógyszertárban kötelezően készletben tartandó szerek, 2 Az ÁNTSZ regionális tisztifőgyógyszerésze a hazánkban honos viperafajták előfordulási helyéhez legközelebbi súlyponti kórház(ak) intézeti gyógyszertárát határozattal kijelöli e fajták marása elleni szérum kötelező készletben tartására kombinált, valamennyi európai viperafaj elleni

87 87 Súlyponti kórház Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 1. sz. melléklete szerinti országos feladatkörű speciális intézetek és súlyponti kórházak A viperaszérum tartására kijelöltek: lásd az Egészségügyi Közlönyben és az ÁNTSZ honlapján

88 88 Intézeti gyógyszertárban Ezt az intézet főgyógyszerésze határozza meg az intézet feladatainak figyelembe vételével, az intézeti Gyógyszerterápiás Bizottság bevonásával

89 89 Egyéb gyógyszerek: Nem kell készletben tartani, de igény esetén a legrövidebb időn belül be kell szerezni A kiadó köteles a beszerzést fölajánlani a várható legkorábbi időpont megjelölésével

90 90 Ha referenciagyógyszerről van szó ( lásd később ): a beszerzés időtartama (főszabály:) nem haladhatja meg a 24 órát, de legalább a gyógyszertár szolgálati rendje szerinti következő nyitvatartási napon teljesülnie kell

91 91 Közforgalmú gyógyszertárakra vonatkozó OGYI módszertani levelek www.ogyi.hu A kemény zselatinkapszulák gyógyszertárban való alkalmazásához OGYI-P-65-2004 Egyes gyógyszeranyagok Formulae Normales szerinti dózisáról

92 92 „Veszélyes anyagok”

93 93 Még a gyógyszertári ügyekhez kapcsolódik: A “veszélyes anyagok” szabályozás 44/2000. (XII. 27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

94 94 “Veszélyes anyagok”, 1 Mellékletben. Készítményeik: adott koncentráció fölött Veszélyesség szerinti osztályo-zás pl. fiz.-kém., tox., allergizáló, mutagén stb. tulajdonságok alapján Címkézési szabályok, előírt veszélyszimbólumok pl. robbanásveszélyes, fokozottan tűzveszélyes, mérgező, ártalmas…

95 95 “Veszélyes anyagok”, 2 R-mondatok (a veszélyre utalás, pl. RS: “Hő hatására robbanhat”) S-mondatok (a biztonságos használatról, pl. SZ: “Gyermekek kezébe nem kerülhet”) További részletes címkézési szabályok

96 96 “Veszélyes anyagok”, 3 Új: törzskönyveztetni kell ÁNTSZ Országos Kémiai Biztonsági Intézet- nél, s itt osztályba sorolják Az ennek keretein belül működő ETTSZ: adatgyűjtés, információ, a mérgezési eseteket is ide jelentik Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

97 97 “Veszélyes anyagok”, 4 A velük folytatott minden tevékenységet (és változásukat) előzetesen be kell jelenteni - a rendelet mellékletében erre adatlapok - az ÁNTSZ Kistérségi Intézetéhez A rendelet mellékletében a veszélyes anyagok jegyzéke, azon pl. a kvaterner ammónium-vegyületek (mosószerek!)

98 98 “Veszélyes anyagok”, 5 Nem kell törzskönyveztetni a gyógyszerkészítmények hatóanyagait és magukat a készítményeket (az OGYI teszi meg) és az ezekkel való tevékenységet sem kell bejelenteni!

99 99 “Veszélyes anyag” a gyógyszertárban? Van! Legalább a mosószerek, orvosi reagensek… de pl. H 2 O 2 kiadása kilós tételben fodrásznak… Az adatlapon be kell jelenteni az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének (válaszboríték, nyilvántartásba veszi, a szelvényt visszaküldi…) Pl. “tárolás, felhasználás (értékesítés)” Az ÁNTSZ kistérségi intézet közeg. felügyelő ellenőrzi (tárolás, címkézés…) Tanulságok !

100 100 (Tanulságok) (Ezt a tisztigyógyszerész is ellenőrizhetné… …annak idején, amikor a jogszabály készült, nem vették észre, hoyg ‘az ÁNTSZ helyi szerve” szerepel… …ez pedig a kistérségi/kerületi intézet… ahol nincs tiszti(fő)gyógyszerész! Ezért a kistérségi közegészségi felügyelő is ellenőrizhet a gyógyszertárban!

101 101 Látják, mennyi mindenre kell vigyázni!?

102 102 Mi lesz tételben

103 103 Közforgalmú és fiókgyógyszertár helyiségeire és felszerelésére vonatkozó követelmények Portál, bejárat, helyiségek mi a funkcionális helyiség melyekre van ill. nincs minimum- követelmény, beszéljen róluk Bútorzat, táraasztal Informatikai követelmények Honnan tudható, hogy milyen felszerelés és eszköztár kell gyógyszertárban? Példák

104 104 A közforgalmú gyógyszertárak szolgálati rendje és a gyógyszertári dokumentáció Mi a szolgálati rend, osztályozása Ki határozza meg? A gyógyszertári dokumentáció –fajtái (felsorolás, rövid definíció) –meddig őrzendő meg? Analitikai vizsgálat közforgalmú gyógyszertárban

105 105 A gyógyszertárak forgalmazási köre. A veszélyes anyagokról szóló jogszabály és következményei Állatgyógyszer kiadása Mi forgalmazható kézi- és intézeti gyógyszertárakban Csak gyógyszertárban és gyógyszertárban is forgalmazható termékek (a terméktípusok szinte teljes felsorolása!) Milyen szereket kell kötelezően készletben tartani és milyen gyógyszertárakban? A veszélyes anyagokról szóló jogszabály rövid tartalma és a gyógyszertárban forgalmazható anyagok

106 106 Ki végezhet ellenőrzést gyógyszertárakban és mit? (Több előadás anyagából, csak szakmai jellegű ellenőrzés, tehát pl. a Tüzoltóságot ne említse!) Szempontok: gyógyszerész-szakmai támogatás-elszámolási a forgalmazott nem-gyógyszerek az officinában található reklámanyagok fokozottan ellenőrzött szerek tartott, esetleg kiadott veszélyes anyagok


Letölteni ppt "1 A közforgalmú gyógyszertárak működése. 2 Egy kis kitérő: milyen régen vannak „gyógyszertárak”?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések