Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszerészeti alapismeretek Vajas Katalin 2007-2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszerészeti alapismeretek Vajas Katalin 2007-2008."— Előadás másolata:

1 Gyógyszerészeti alapismeretek Vajas Katalin 2007-2008

2 Az asszisztensnek ismernie kell  Gyógyszertárak típusait  Gyógyszertárak feladatait  Gyógyszertárak helyiségeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait  Kellő tájékozottsággal kell bírnia:a gyógyszertárakra vonatkozó jogszabályokról és a gyógyszertárakban található szakkönyvekről

3 A gyógyszertári asszisztens feladatai Önállóan végzi: - A gytár forgalmi körébe tartozó cikkek kezelése - A végzettségének megfelelő szakmai és gazdasági ügyviteli feladatokat - A gytári forgalom és az azzal kapcsolatos ügymenet számítógépes nyilvántartását - A gyógyszerészi munkát nem igénylő gyógyászati célra szánt anyagok és termékek expediálását - A gyógyszerkészítési műveleteket, az illetékességi körének megfelelő egészségnevelési és felvilágosítási feladatokat

4 Közreműködik  A gyógyszerek mennyiségi átvételénél  A gyógyszeranyagok betöltésénél  A kapcsolódó adminisztráció ellátásánál

5 fogalomgyűjtemény  ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  Expediálás: a gyógyszerek kiadása  FoNo (Formulae Normales):Szabványos Vényminta Gyűjtemény  GMP (Good Manufactoring Practice): Helyes Gyógyszertári Gyakorlat  Galenikum: a Gyógyszerkönyvben vagy a FoNo-ban meghatározott összetételű és minőségű készítmény, amelyet ezen előírások alapján kizárólag gyógyszertárban készítenek, tartanak nyílván és forgalmaznak

6  Gyógyszerészi gondozás: közreműködés a gyógyszeres terápiában, azzal a céllal, hogy a beteg életminősége javuljon, tanácsadás  Impleálás:a kiürült állványedények újratöltése  MGYK: Magyar Gyógyszerész Kamara  Officina: a közforgalmú gytár betegeket befogadó helyisége, jelentése: műhely  Patendula: kenőcsök készítésére használt, melegíthető edény  Pisztilus: kenőcsök keverésére vagy porok eldörzsölésére használt eszköz  Spatula: kenőcslapát  Tára: gyógyszerek kiadására szolgáló asztal  Veterinaria: állatgyógyászati készítmények

7  A gyógyszertár mindenekelőtt egészségügyi intézmény, bár a működéséhez kereskedelmi tevékenység is tartozik.  A gyógyszertárban folyó munka célja a lakosság egészségi állapotának megőrzése, a betegek gyógyulásának elősegítése

8 Gyógyszertárak típusai és működésük tárgyi feltételei  Közforgalmú gyógyszertár: a betegek közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosítja  Fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részét képezi, de más telephelyen, rendszerint kisebb településen működő, a betegek közvetlen ellátását biztosító intézmény  Intézeti gyógyszertár: fekvőbeteg-gyógyintézet részeként, annak működéséhez szükséges teljes körű gyógyszerellátást biztosító intézmény  Kézigyógyszertár: háziorvos, házi gyermekorvos és állatorvos által működtetett, a gyógyszerek meghatározott körét biztosító ellátási forma

9 Közforgalmú gyógyszertár  Akkor működtethető, ha létesítési és működési engedéllyel rendelkezik  Létesítési engedélyt a terület önkormányzatának képviselőtestülete és az MGYK véleménye alapján az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala adja meg meg.  A működési engedélyt az illetékes megyei vagy fővárosi tisztifőgyógyszerész adja meg

10 A közforgalmú gyógyszertár működésének tárgyi feltételei  Közegészségügyi követelmények:helyiségek megvilágítása, szellőzése, vízellátása  Gyógyszerészeti szempontok:biztosítani kell a gyógyszertári munkafolyamatok szakszerű elvégzésének feltételeit  Gazdaságossági követelmények:a gyógyszertár lehetőleg minél kisebb költségekkel üzemeljen  Az utcai homlokzatnak az egészségügyi intézmény jelleget kell hangsúlyozni  Két, egymástól elkülönített betegforgalmi és gazdasági bejárattal rendelkezzen

11  Betegforgalmi bejárat mozgássérült által megközelíthető legyen  Az éjszakai ügyelet céljait szolgáló bejárat melletti jelzőcsengő és kiadó ablak legyen  „Gyógyszertár” felirat jól látható legyen, fel kell tüntetni a nyitva tartási időt  Alapterület legalább 80nm legyen

12 Officina  Itt történik a gyógyszerek kiadása, a betegekkel való találkozás, egészségügyi tanácsadás  Területe arányos a betegforgalommal  Megvilágítása lehet természetes és mesterséges  Megfelelő szellőztetés  Padlóburkolat a betegforgalmi részen mosható, résmentes hidegpadló legyen  Kiadó asztalok mögött melegpadló is lehet  Kiadóasztal neve: tára  Officina bútorzatához tartozik a gyógyszerek tárolására szolgáló polcos, fiókos állványzat, melynek részeit „korpusz”-nak (test) nevezik

13 A gyári gyógyszerek tárolására szolgáló új rendszerű szekrények főbb típusai  Tolófiókos szekrény:a teleszkópos fiókok teljes mélységükben kihúzhatók  Húzós szekrény:a raktár és az officina felé egyaránt kihúzható  Gördülő szekrény: raktárakban használható  Csúszófiókos rendszer  Várakozást megkönnyítő asztal székekkel, víz, pohár

14 Gyógyszerkészítő – vényező  Területe legalább 25 nm, felszerelési tárgyai a magisztrális gyógyszerkészítéshez szükségesek - Alapanyagok állványedényei - Táraasztal mérleggel - Porosztókártya - Spatula - Mozsár, pisztilussal - Szitasorozat - Patendula - Kúpöntőgép vagy prés - Edényzet az expediáláshoz:üveg, tégely,tubus, kapszulák

15 Laboratórium  A vényező helyiséghez közvetlenül kapcsolódó,galenikumok előállítására szolgáló helyiség. Itt történik a gyógyszertárba érkező anyagok analitikai vizsgálatai is,  Felszerelési tárgyak:  mérleg  lombikok, reagensek, pipetták, büretták  gyógyszertári kisgépek. Speciális tevékenységek laboron belül: aszeptikuskörülmények között készítendő gyógyszerformák

16 Gyógyszerraktárak A gyógyszertár tartalék készleteinek tárolására szolgálnak. A szakszerű raktározás a gyógyszerek minőségének megőrzését szolgálja A gyógyszertár tartalék készleteinek tárolására szolgálnak. A szakszerű raktározás a gyógyszerek minőségének megőrzését szolgálja  Alapanyag-raktár (camera materialis):a jól szellőző, laboratóriumból jól megközelíthető, hűvös helyiség: kenőcsök, porok, oldatok) – az impleálás is itt végezhető  Hűvös raktár ( aquarium): hűvös helyen tartandó készítmények tárolására szolgál + 10 C körüli hőmérséklettel

17 Törzskönyvezett készítmények raktára /speci raktár/  Ez a legnagyobb raktárterület, rendszerint ABC rendben tárolják a készítményeket  Jól hasznosíthatók a jó kihasználású, elmozdítható gördülő szekrények. Bizonyos hőérzékeny gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni (kúpok, oltóanyagok)

18 Göngyölegraktár  A gyógyszerek kiadására szolgáló üvegek, tégelyek, tubusok, zacskók, dobozok és egyéb göngyölegféleségek tárolására szolgál.

19 Gyógyszerátvevő  A gazdasági bejárathoz kapcsolódó, a gyógyszertárba szállított gyógyszerek átvételére szolgáló helyiség. Közvetlenül kapcsolódik a belső közlekedőhöz

20 Mosogató  A gyógyszerkészítéshez használt eszközök és gyógyszeres üvegek mosogatására szolgáló helyiség.  Vegyszeresen tisztítható falú helyiség

21 Belső közlekedő  Összeköttetést biztosít egyes helyiségek között

22 Iroda-ügyeletes szoba  Itt folynak az adminisztrációs munkák  Az ügyeletet biztosító gyógyszerész fekhelye itt található  Közelben kell lennie az éjszakai kiadónyílásnak és az éjszakai gyógyszerkészletnek is

23 Szociális blokk  Személyzeti öltöző  Étkező helyiség  Zuhanyzó, WC

24 Intézeti gyógyszertár  Feladata: a fekvőbeteg-ellátó intézetben gyógykezelt betegek gyógyszerellátása  Magisztrális gyógyszerkészítés is folyik  Infúziók és keverékinfúziók is készülhetnek  Citosztatikus infúziókat is készíthetnek, de szigorú munkavédelmi szabályok betartása mellett

25 Az intézeti gyógyszertár helyiségei és azok céljai  Officina: a magisztrális készítmények előállítása  Galenusi laboratórium: nagyobb mennyiségű magisztrális készítmények készítése  Analitikai laboratórium: gyógyszerellenőrzési feladatok elvégzése  Mikrobiológiai laboratórium: az aszeptikusan készítendő infúziók, injekciók sterilitásának vizsgálata  Infúziós – injekciós laboratórium: részei - Tiszta mosogató - Bemosakodó - Oldatkészítő - Autoklávozó - Szignáló

26 Fiókgyógyszertár - Azokon a településeken, ahol nincs közforgalmú gyógyszertár, fiókgyógyszertár létesíthető. Erre engedélyt a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárat működtető gyógyszerész kaphat. - Kettőnél több fiókgyógyszertár a Kamara engedélyével létesíthető - Az össz-alapterület legalább 25 m 2 legyen. A bejáratnál fel kell tüntetni az ellátó közforgalmú gyógyszertár nevét - Fiókgyógyszertár meghatározott időszakra is létesíthető

27 Kézi gyógyszertár  A háziorvos, állatorvos kérelmére létesíthető, ha a településen nincs gyógyszertár  A létesítési engedélyt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adja az MGYK egyetértésével  Ha az adott településen közforgalmú – vagy fiókgyógyszertár nyílik a kézi gyógyszertár engedélyét vissza kell vonni  A kézi gyógyszertárban tartható gyógyszereket csak közforgalmú gyógyszertárból lehet beszerezni  A kézi gyógyszertár üzemeltetésekor az orvosnak a gyógyszerészre vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárnia

28 A gyógyszertár működésének személyi feltételei  A közforgalmú gyógyszertárak által közvetlenül működtetett vállalkozások  A társadalombiztosítás nem a gyógyszertár működését finanszírozza, hanem a gyógyszerek árához nyújt támogatást  A gyógyszerkészítő tevékenység egyéni felelősséggel jár, de a vezető felelős a gyógyszertár megfelelő működéséért  Képesítésük alapján szakképzett és szakképzetlen dolgozókat különböztetünk meg. Szakképzett: gyógyszerész, asszisztens. szakképzetlen: takarító, segédmunkás

29 Gyógyszerész Akkor végezhet gyógyszerészi tevékenységet: - magyar egyetemen szerezte a diplomáját vagy külföldön szerezte, de honosította - magyar egyetemen szerezte a diplomáját vagy külföldön szerezte, de honosította - A Magyar Gyógyszerész Kamara tagja - A gyógyszerészek működési nyilvántartásába felvételt nyer

30 Gyógyszertárvezető  Szervezi, irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját  A helyettest is megbízhatja ezekkel a feladatokkal  A közforgalmú gytár vezetésére a személyi joggal rendelkező gyógyszerész jogosult

31 Beosztott gyógyszerész  Gyógyszerkészítés  Gyógyszerkiadás  Egészségnevelés  Gyógyszerkiadással kapcsolatos információ átadása  Gyógyszervizsgálat, impleálás, adminisztráció  Tanulók, hallgatók oktatása – akkreditáció szükséges hozzá

32 Gyógyszertári asszisztens  A gyógyszerész közvetlen munkatársa  Közreműködik: gyógyszerkészítésnél, impleálásnál, adminisztráció  Szakasszisztens képesítés után: - készletez, raktároz, nyilvántart - készletez, raktároz, nyilvántart - vénykezelés, árazás - vénykezelés, árazás - gazdasági feladatok - gazdasági feladatok - gyógy-és egyéb termékeket, gyógyászati segédeszközöket, kötszereket kiad - gyógy-és egyéb termékeket, gyógyászati segédeszközöket, kötszereket kiad

33  A gyógyszerész tevékenységénél közreműködik: - Expediálás során - Készletek kialakítása során - Receptúrai munka laborálás során - Gyógyszer alapanyagok bevizsgálásánál

34 Szakképzetlen dolgozók  Takarító  Csomagoló

35 A közforgalmú gyógyszertár szakmai-ügyviteli munkái  Gyógyszervizsgálati napló  Laboratóriumi munkakönyv  Méregkönyv  Kábítószer nyilvántartás  További nyilvántartások  Leltár

36 Gyógyszervizsgálati napló  Hitelesített lapszámozással ellátott könyv  A magisztrális gyógyszerkészítésre használt anyagok nyilvántartására szolgál  tartalmazza: - sorszám - sorszám - szállító neve - szállító neve - a vizsgált anyag neve - a vizsgált anyag neve - a nagyker vizsgálati száma - a nagyker vizsgálati száma - a vizsgálat időpontja - a vizsgálat időpontja - a reakció feltüntetése - a reakció feltüntetése - munkanapló tételszám - munkanapló tételszám - a vizsgálat eredménye - a vizsgálat eredménye - a vizsgálatot végző gyógyszerész neve - a vizsgálatot végző gyógyszerész neve

37 Gyógyszervizsgálati napló A Gyógyszerkönyvben hivatalos anyagok vizsgálatainál: - megfelelt – nem felelt meg - megfelelt – nem felelt meg Az azonossági vizsgálatoknál: - azonos – nem azonos minősítést alkalmazzuk - azonos – nem azonos minősítést alkalmazzuk

38 A gyógyszervizsgálati napló helyett anyagonként vizsgálati lapokat használnak A lapok első oldalán található: - eltartás - eltartás - elővizsgálat - elővizsgálat - tisztasági és azonossági vizsgálat - tisztasági és azonossági vizsgálat A lapok másik oldalán található: - a vizsgálat adatai - a vizsgálat adatai A lapokat 3 évig meg kell őrizni!

39 Laboratóriumi munkakönyv  A gyógyszertárban készülő gyógyszerek készítéséről kell vezetni  Lapszámozott, tartalmazza: - sorszám - sorszám - előállítás időpontja - előállítás időpontja - a gyógyszer neve - a gyógyszer neve - a gyógyszer mennyisége - a gyógyszer mennyisége - készítő gyógyszerész, kiszerelő asszisztens neve - készítő gyógyszerész, kiszerelő asszisztens neve - a készítmény lejárati ideje - a készítmény lejárati ideje Egyedi készítésű magisztrális készítményeket is itt kell beírni

40 Méregkönyv  A gyógyszertárból expediált mérgek nyilvántartására szolgál  Tartalmazza: - folyószám - folyószám - dátum - dátum - a rendelő orvos vagy engedélyező hatóság neve - a rendelő orvos vagy engedélyező hatóság neve - engedély száma és kelte - engedély száma és kelte - a méreg neve, mennyisége, célja - a méreg neve, mennyisége, célja - a vevő adatai, aláírása - a vevő adatai, aláírása - a vény elkészítőjének és kiadójának neve - a vény elkészítőjének és kiadójának neve - ha nem gyógyászati célra készül: az átvevő aláírása, lakcíme - ha nem gyógyászati célra készül: az átvevő aláírása, lakcíme

41 Kábítószer nyilvántartás  A kábítószerek kezelésének, kiadásának ellenőrzésére szolgál  Kábítószer –nyilvántartási lapon kimutatást kell végezni. Bevételi és kiadási rovat Bevétel rovat: - megrendelő lap sorszáma - megrendelő lap sorszáma - bevételezés időpontja - bevételezés időpontja - a kábítószer mennyisége - a kábítószer mennyisége Kiadási rovat: - a vény sorszáma - a vény sorszáma - kiadott kábítószer mennyisége - kiadott kábítószer mennyisége Törzskönyvezett készítményeknél darabszámot kell feltüntetni!

42  A beérkezett szereket 48 órán belül az expediáltakat hetente kell nyilvántartásba venni!  Szerenként külön lap szükséges  A vényeket sorszámozni kell  Két évig kell megőrizni  A pszichotróp anyagokról is tételes nyilvántartást kell vezetni (megőrzés: 5 év)  Anyagveszteség:porok 5%, folyadék 10%

43 További nyilvántartások  Impleálási napló  Defektus könyv  Bonthatósági nyilvántartás  Forgalomból való kivonások nyilvántartása  Kábítószer-letiltások nyilvántartása

44 Leltár  Álló és forgóeszközökért a patika dolgozói anyagi felelősséggel tartoznak  A leltárhiányért valamennyi munkakörben foglalkoztatott dolgozó felel (kivéve a takarító)

45 Szakkönyvek, szakirodalom  VIII. Magyar Gyógyszerkönyv  Szabványos Vényminta gyüjtemény Fo- No  Állatorvosi Szabványos Vényminta Gyüjtemény

46 VIII. Magyar Gyógyszerkönyv Ph Hg. VIII.  A gyógyszerkészítés, a gyógyszerminőség, a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerminősítés általános szabályait, az egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazó, jogszabállyal kihirdetett hivatalos kiadvány  Hivatalos gyógyszergyűjteményt tartalmaznak  Fő célja: előírásokkal biztosítja a korszerű gyógyszeres terápiához szükséges gyógyszerek elkészítését  Megadja a hivatalos anyagok elnevezését, leírását, tulajdonságait, minőségi kritériumait, adagolását, vizsgálómódszereit

47 VII.Ph. Hg. 3 fő kötete  I. vizsgálómódszerek, reagensek, csomagolóanyagok minőségi követelményei  II. ható és segédanyagok  III. növényi drogok, illóolajok, gyógyszerkészítmények, vérkészítmények, sebészeti varróanyagok  IV. táblázatok gyűjteménye /cseppszám, adagok

48 Szabványos Vényminta Gyűjtemény FoNo  A bevált előíratok gyűjteménye  A tabletták és injekciók kivételével minden gyógyszerformát tartalmaz  Kétféle kiadása van: orvosi és gyógyszerészi

49 Orvosi FoNo – Gyógyszerészi FoNo  A betegségek, hatástani csoportok szerint található meg benne a gyógyszerválaszték  Gyógyszerészeti FoNo: 300-nál több receptura abc sorrendben készítési, expediálási, eltartási információkkal együtt

50 Állatorvosi FoNo  Az állatgyógyászatban leggyakrabban használt összetételek

51 Szak- és ismeretterjesztő folyóiratok  Gyógyszerészet  Gyógyszerészi Hírlap  Patika Tükör  Patika Magazin  Gyógyszertári Praktikum  Gyógyszertár

52 A gyógyszertári munka minőségének biztosítása  A megbízható megfelelés a minőségi követelményeknek  Célja: - a termék összehasonlítása az előírt követelményekkel - a termék összehasonlítása az előírt követelményekkel - hibák kiküszöbölése - hibák kiküszöbölése - átfogó ellenőrzés, dokumentáció a teljes gyártási folyamat alatt - átfogó ellenőrzés, dokumentáció a teljes gyártási folyamat alatt

53 GMP Helyes gyógyszergyártási gyakorlat  Good Manufactoring Practice a gyógyszergyártás valamennyi területének szigorú követelményrendszerét foglalja össze  A minőségbiztosításnak az a része, amely betartásával elérhető, hogy a terméket mindig olyan minőségi követelményeknek megfelelően gyártsák és ellenőrizzék, hogy az megfeleljen arra a célra, amire rendelték  Lényege:a gyógyszert megfelelő alapanyagokból, megfelelő technológiával és eszközökkel kell gyártani, megfelelően csomagolni, tárolni, szállítani

54 GPP Helyes Gyógyszertári Gyakorlat  Good Pharmacy Practice  Célja: a betegeknek nyújtott szolgáltatás megfelelő minőségű legyen - szaktudás - szaktudás - gyógyszertári munkaterhelés - gyógyszertári munkaterhelés - gyógyszertári munkafolyamatok - gyógyszertári munkafolyamatok

55 GPP alapkövetelményei  A lakosság jóléte, a betegek ellátása  Szakmai tudás  Gyógyszerek hatásának megfigyelése  Alapja a gyógyszerészi gondozás

56 GPP irányelvei  A beteg autonómiáját tiszteletben kell tartani  Helyes kommunikáció, felvilágosítás, egyénre szabott információátadás  A gyógyszertár legyen mindenki számára elérhető  Szaktudás  Kompetenciák tisztázása, betartása  Továbbképzések biztosítása  Expedíció egységes legyen  Reklamációk kezelése  Helyettesítés az ésszerű gyógyszerfelhasználás érdekében  Együttműködés egészségügyi szakemberekkel  A betegek érdekeinek előtérbe helyezése

57


Letölteni ppt "Gyógyszerészeti alapismeretek Vajas Katalin 2007-2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések