Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszerészeti alapismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszerészeti alapismeretek"— Előadás másolata:

1 Gyógyszerészeti alapismeretek
Vajas Katalin

2 Az asszisztensnek ismernie kell
Gyógyszertárak típusait Gyógyszertárak feladatait Gyógyszertárak helyiségeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait Kellő tájékozottsággal kell bírnia:a gyógyszertárakra vonatkozó jogszabályokról és a gyógyszertárakban található szakkönyvekről

3 A gyógyszertári asszisztens feladatai
Önállóan végzi: - A gytár forgalmi körébe tartozó cikkek kezelése A végzettségének megfelelő szakmai és gazdasági ügyviteli feladatokat A gytári forgalom és az azzal kapcsolatos ügymenet számítógépes nyilvántartását A gyógyszerészi munkát nem igénylő gyógyászati célra szánt anyagok és termékek expediálását A gyógyszerkészítési műveleteket, az illetékességi körének megfelelő egészségnevelési és felvilágosítási feladatokat

4 Közreműködik A gyógyszerek mennyiségi átvételénél
A gyógyszeranyagok betöltésénél A kapcsolódó adminisztráció ellátásánál

5 fogalomgyűjtemény ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Expediálás: a gyógyszerek kiadása FoNo (Formulae Normales):Szabványos Vényminta Gyűjtemény GMP (Good Manufactoring Practice): Helyes Gyógyszertári Gyakorlat Galenikum: a Gyógyszerkönyvben vagy a FoNo-ban meghatározott összetételű és minőségű készítmény, amelyet ezen előírások alapján kizárólag gyógyszertárban készítenek, tartanak nyílván és forgalmaznak

6 Gyógyszerészi gondozás: közreműködés a gyógyszeres terápiában, azzal a céllal, hogy a beteg életminősége javuljon, tanácsadás Impleálás:a kiürült állványedények újratöltése MGYK: Magyar Gyógyszerész Kamara Officina: a közforgalmú gytár betegeket befogadó helyisége, jelentése: műhely Patendula: kenőcsök készítésére használt, melegíthető edény Pisztilus: kenőcsök keverésére vagy porok eldörzsölésére használt eszköz Spatula: kenőcslapát Tára: gyógyszerek kiadására szolgáló asztal Veterinaria: állatgyógyászati készítmények

7 A gyógyszertár mindenekelőtt egészségügyi intézmény, bár a működéséhez kereskedelmi tevékenység is tartozik. A gyógyszertárban folyó munka célja a lakosság egészségi állapotának megőrzése, a betegek gyógyulásának elősegítése

8 Gyógyszertárak típusai és működésük tárgyi feltételei
Közforgalmú gyógyszertár: a betegek közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosítja Fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részét képezi, de más telephelyen, rendszerint kisebb településen működő, a betegek közvetlen ellátását biztosító intézmény Intézeti gyógyszertár: fekvőbeteg-gyógyintézet részeként, annak működéséhez szükséges teljes körű gyógyszerellátást biztosító intézmény Kézigyógyszertár: háziorvos, házi gyermekorvos és állatorvos által működtetett, a gyógyszerek meghatározott körét biztosító ellátási forma

9 Közforgalmú gyógyszertár
Akkor működtethető, ha létesítési és működési engedéllyel rendelkezik Létesítési engedélyt a terület önkormányzatának képviselőtestülete és az MGYK véleménye alapján az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala adja meg meg. A működési engedélyt az illetékes megyei vagy fővárosi tisztifőgyógyszerész adja meg

10 A közforgalmú gyógyszertár működésének tárgyi feltételei
Közegészségügyi követelmények:helyiségek megvilágítása, szellőzése, vízellátása Gyógyszerészeti szempontok:biztosítani kell a gyógyszertári munkafolyamatok szakszerű elvégzésének feltételeit Gazdaságossági követelmények:a gyógyszertár lehetőleg minél kisebb költségekkel üzemeljen Az utcai homlokzatnak az egészségügyi intézmény jelleget kell hangsúlyozni Két, egymástól elkülönített betegforgalmi és gazdasági bejárattal rendelkezzen

11 Betegforgalmi bejárat mozgássérült által megközelíthető legyen
Az éjszakai ügyelet céljait szolgáló bejárat melletti jelzőcsengő és kiadó ablak legyen „Gyógyszertár” felirat jól látható legyen, fel kell tüntetni a nyitva tartási időt Alapterület legalább 80nm legyen

12 Officina Itt történik a gyógyszerek kiadása, a betegekkel való találkozás, egészségügyi tanácsadás Területe arányos a betegforgalommal Megvilágítása lehet természetes és mesterséges Megfelelő szellőztetés Padlóburkolat a betegforgalmi részen mosható, résmentes hidegpadló legyen Kiadó asztalok mögött melegpadló is lehet Kiadóasztal neve: tára Officina bútorzatához tartozik a gyógyszerek tárolására szolgáló polcos, fiókos állványzat, melynek részeit „korpusz”-nak (test) nevezik

13 A gyári gyógyszerek tárolására szolgáló új rendszerű szekrények főbb típusai
Tolófiókos szekrény:a teleszkópos fiókok teljes mélységükben kihúzhatók Húzós szekrény:a raktár és az officina felé egyaránt kihúzható Gördülő szekrény: raktárakban használható Csúszófiókos rendszer Várakozást megkönnyítő asztal székekkel, víz, pohár

14 Gyógyszerkészítő – vényező
Területe legalább 25 nm, felszerelési tárgyai a magisztrális gyógyszerkészítéshez szükségesek Alapanyagok állványedényei Táraasztal mérleggel Porosztókártya Spatula Mozsár, pisztilussal Szitasorozat Patendula Kúpöntőgép vagy prés Edényzet az expediáláshoz:üveg, tégely,tubus, kapszulák

15 Laboratórium A vényező helyiséghez közvetlenül kapcsolódó,galenikumok előállítására szolgáló helyiség. Itt történik a gyógyszertárba érkező anyagok analitikai vizsgálatai is, Felszerelési tárgyak: mérleg lombikok, reagensek, pipetták, büretták gyógyszertári kisgépek . Speciális tevékenységek laboron belül: aszeptikuskörülmények között készítendő gyógyszerformák

16 Gyógyszerraktárak A gyógyszertár tartalék készleteinek tárolására szolgálnak. A szakszerű raktározás a gyógyszerek minőségének megőrzését szolgálja Alapanyag-raktár (camera materialis):a jól szellőző, laboratóriumból jól megközelíthető , hűvös helyiség: kenőcsök, porok, oldatok) – az impleálás is itt végezhető Hűvös raktár ( aquarium): hűvös helyen tartandó készítmények tárolására szolgál + 10 C körüli hőmérséklettel

17 Törzskönyvezett készítmények raktára /speci raktár/
Ez a legnagyobb raktárterület, rendszerint ABC rendben tárolják a készítményeket Jól hasznosíthatók a jó kihasználású, elmozdítható gördülő szekrények. Bizonyos hőérzékeny gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni (kúpok, oltóanyagok)

18 Göngyölegraktár A gyógyszerek kiadására szolgáló üvegek, tégelyek, tubusok, zacskók, dobozok és egyéb göngyölegféleségek tárolására szolgál.

19 Gyógyszerátvevő A gazdasági bejárathoz kapcsolódó, a gyógyszertárba szállított gyógyszerek átvételére szolgáló helyiség. Közvetlenül kapcsolódik a belső közlekedőhöz

20 Mosogató A gyógyszerkészítéshez használt eszközök és gyógyszeres üvegek mosogatására szolgáló helyiség. Vegyszeresen tisztítható falú helyiség

21 Belső közlekedő Összeköttetést biztosít egyes helyiségek között

22 Iroda-ügyeletes szoba
Itt folynak az adminisztrációs munkák Az ügyeletet biztosító gyógyszerész fekhelye itt található Közelben kell lennie az éjszakai kiadónyílásnak és az éjszakai gyógyszerkészletnek is

23 Szociális blokk Személyzeti öltöző Étkező helyiség Zuhanyzó, WC

24 Intézeti gyógyszertár
Feladata: a fekvőbeteg-ellátó intézetben gyógykezelt betegek gyógyszerellátása Magisztrális gyógyszerkészítés is folyik Infúziók és keverékinfúziók is készülhetnek Citosztatikus infúziókat is készíthetnek, de szigorú munkavédelmi szabályok betartása mellett

25 Az intézeti gyógyszertár helyiségei és azok céljai
Officina: a magisztrális készítmények előállítása Galenusi laboratórium: nagyobb mennyiségű magisztrális készítmények készítése Analitikai laboratórium: gyógyszerellenőrzési feladatok elvégzése Mikrobiológiai laboratórium: az aszeptikusan készítendő infúziók, injekciók sterilitásának vizsgálata Infúziós – injekciós laboratórium: részei Tiszta mosogató Bemosakodó Oldatkészítő Autoklávozó Szignáló

26 Fiókgyógyszertár - Azokon a településeken, ahol nincs közforgalmú gyógyszertár, fiókgyógyszertár létesíthető. Erre engedélyt a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárat működtető gyógyszerész kaphat. Kettőnél több fiókgyógyszertár a Kamara engedélyével létesíthető Az össz-alapterület legalább 25 m2 legyen. A bejáratnál fel kell tüntetni az ellátó közforgalmú gyógyszertár nevét Fiókgyógyszertár meghatározott időszakra is létesíthető

27 Kézi gyógyszertár A háziorvos, állatorvos kérelmére létesíthető, ha a településen nincs gyógyszertár A létesítési engedélyt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adja az MGYK egyetértésével Ha az adott településen közforgalmú – vagy fiókgyógyszertár nyílik a kézi gyógyszertár engedélyét vissza kell vonni A kézi gyógyszertárban tartható gyógyszereket csak közforgalmú gyógyszertárból lehet beszerezni A kézi gyógyszertár üzemeltetésekor az orvosnak a gyógyszerészre vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárnia

28 A gyógyszertár működésének személyi feltételei
A közforgalmú gyógyszertárak által közvetlenül működtetett vállalkozások A társadalombiztosítás nem a gyógyszertár működését finanszírozza, hanem a gyógyszerek árához nyújt támogatást A gyógyszerkészítő tevékenység egyéni felelősséggel jár, de a vezető felelős a gyógyszertár megfelelő működéséért Képesítésük alapján szakképzett és szakképzetlen dolgozókat különböztetünk meg. Szakképzett: gyógyszerész, asszisztens. szakképzetlen: takarító, segédmunkás

29 Gyógyszerész Akkor végezhet gyógyszerészi tevékenységet:
- magyar egyetemen szerezte a diplomáját vagy külföldön szerezte, de honosította A Magyar Gyógyszerész Kamara tagja A gyógyszerészek működési nyilvántartásába felvételt nyer

30 Gyógyszertárvezető Szervezi, irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját A helyettest is megbízhatja ezekkel a feladatokkal A közforgalmú gytár vezetésére a személyi joggal rendelkező gyógyszerész jogosult

31 Beosztott gyógyszerész
Gyógyszerkészítés Gyógyszerkiadás Egészségnevelés Gyógyszerkiadással kapcsolatos információ átadása Gyógyszervizsgálat, impleálás, adminisztráció Tanulók, hallgatók oktatása – akkreditáció szükséges hozzá

32 Gyógyszertári asszisztens
A gyógyszerész közvetlen munkatársa Közreműködik: gyógyszerkészítésnél, impleálásnál, adminisztráció Szakasszisztens képesítés után: - készletez, raktároz, nyilvántart - vénykezelés, árazás - gazdasági feladatok - gyógy-és egyéb termékeket, gyógyászati segédeszközöket, kötszereket kiad

33 A gyógyszerész tevékenységénél közreműködik:
Expediálás során Készletek kialakítása során Receptúrai munka laborálás során Gyógyszer alapanyagok bevizsgálásánál

34 Szakképzetlen dolgozók
Takarító Csomagoló

35 A közforgalmú gyógyszertár szakmai-ügyviteli munkái
Gyógyszervizsgálati napló Laboratóriumi munkakönyv Méregkönyv Kábítószer nyilvántartás További nyilvántartások Leltár

36 Gyógyszervizsgálati napló
Hitelesített lapszámozással ellátott könyv A magisztrális gyógyszerkészítésre használt anyagok nyilvántartására szolgál tartalmazza: - sorszám - szállító neve - a vizsgált anyag neve - a nagyker vizsgálati száma - a vizsgálat időpontja - a reakció feltüntetése - munkanapló tételszám - a vizsgálat eredménye - a vizsgálatot végző gyógyszerész neve

37 Gyógyszervizsgálati napló
A Gyógyszerkönyvben hivatalos anyagok vizsgálatainál: - megfelelt – nem felelt meg Az azonossági vizsgálatoknál: - azonos – nem azonos minősítést alkalmazzuk

38 A gyógyszervizsgálati napló helyett anyagonként vizsgálati lapokat használnak
A lapok első oldalán található: - eltartás - elővizsgálat - tisztasági és azonossági vizsgálat A lapok másik oldalán található: - a vizsgálat adatai A lapokat 3 évig meg kell őrizni!

39 Laboratóriumi munkakönyv
A gyógyszertárban készülő gyógyszerek készítéséről kell vezetni Lapszámozott, tartalmazza: - sorszám - előállítás időpontja - a gyógyszer neve - a gyógyszer mennyisége - készítő gyógyszerész, kiszerelő asszisztens neve - a készítmény lejárati ideje Egyedi készítésű magisztrális készítményeket is itt kell beírni

40 Méregkönyv A gyógyszertárból expediált mérgek nyilvántartására szolgál
Tartalmazza: - folyószám - dátum - a rendelő orvos vagy engedélyező hatóság neve - engedély száma és kelte - a méreg neve, mennyisége, célja - a vevő adatai, aláírása - a vény elkészítőjének és kiadójának neve - ha nem gyógyászati célra készül: az átvevő aláírása, lakcíme

41 Kábítószer nyilvántartás
A kábítószerek kezelésének, kiadásának ellenőrzésére szolgál Kábítószer –nyilvántartási lapon kimutatást kell végezni. Bevételi és kiadási rovat Bevétel rovat: - megrendelő lap sorszáma - bevételezés időpontja - a kábítószer mennyisége Kiadási rovat: - a vény sorszáma - kiadott kábítószer mennyisége Törzskönyvezett készítményeknél darabszámot kell feltüntetni!

42 A beérkezett szereket 48 órán belül az expediáltakat hetente kell nyilvántartásba venni!
Szerenként külön lap szükséges A vényeket sorszámozni kell Két évig kell megőrizni A pszichotróp anyagokról is tételes nyilvántartást kell vezetni (megőrzés: 5 év) Anyagveszteség:porok 5%, folyadék 10%

43 További nyilvántartások
Impleálási napló Defektus könyv Bonthatósági nyilvántartás Forgalomból való kivonások nyilvántartása Kábítószer-letiltások nyilvántartása

44 Leltár Álló és forgóeszközökért a patika dolgozói anyagi felelősséggel tartoznak A leltárhiányért valamennyi munkakörben foglalkoztatott dolgozó felel (kivéve a takarító)

45 Szakkönyvek, szakirodalom
VIII. Magyar Gyógyszerkönyv Szabványos Vényminta gyüjtemény Fo- No Állatorvosi Szabványos Vényminta Gyüjtemény

46 VIII. Magyar Gyógyszerkönyv Ph Hg. VIII.
A gyógyszerkészítés, a gyógyszerminőség, a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerminősítés általános szabályait, az egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazó, jogszabállyal kihirdetett hivatalos kiadvány Hivatalos gyógyszergyűjteményt tartalmaznak Fő célja: előírásokkal biztosítja a korszerű gyógyszeres terápiához szükséges gyógyszerek elkészítését Megadja a hivatalos anyagok elnevezését, leírását, tulajdonságait, minőségi kritériumait, adagolását, vizsgálómódszereit

47 VII.Ph. Hg. 3 fő kötete I. vizsgálómódszerek, reagensek, csomagolóanyagok minőségi követelményei II. ható és segédanyagok III. növényi drogok, illóolajok, gyógyszerkészítmények, vérkészítmények, sebészeti varróanyagok IV. táblázatok gyűjteménye /cseppszám, adagok

48 Szabványos Vényminta Gyűjtemény FoNo
A bevált előíratok gyűjteménye A tabletták és injekciók kivételével minden gyógyszerformát tartalmaz Kétféle kiadása van: orvosi és gyógyszerészi

49 Orvosi FoNo – Gyógyszerészi FoNo
A betegségek, hatástani csoportok szerint található meg benne a gyógyszerválaszték Gyógyszerészeti FoNo: 300-nál több receptura abc sorrendben készítési, expediálási, eltartási információkkal együtt

50 Állatorvosi FoNo Az állatgyógyászatban leggyakrabban használt összetételek

51 Szak- és ismeretterjesztő folyóiratok
Gyógyszerészet Gyógyszerészi Hírlap Patika Tükör Patika Magazin Gyógyszertári Praktikum Gyógyszertár

52 A gyógyszertári munka minőségének biztosítása
A megbízható megfelelés a minőségi követelményeknek Célja: - a termék összehasonlítása az előírt követelményekkel - hibák kiküszöbölése - átfogó ellenőrzés, dokumentáció a teljes gyártási folyamat alatt

53 GMP Helyes gyógyszergyártási gyakorlat
Good Manufactoring Practice a gyógyszergyártás valamennyi területének szigorú követelményrendszerét foglalja össze A minőségbiztosításnak az a része, amely betartásával elérhető, hogy a terméket mindig olyan minőségi követelményeknek megfelelően gyártsák és ellenőrizzék, hogy az megfeleljen arra a célra, amire rendelték Lényege:a gyógyszert megfelelő alapanyagokból, megfelelő technológiával és eszközökkel kell gyártani, megfelelően csomagolni, tárolni, szállítani

54 GPP Helyes Gyógyszertári Gyakorlat
Good Pharmacy Practice Célja: a betegeknek nyújtott szolgáltatás megfelelő minőségű legyen - szaktudás - gyógyszertári munkaterhelés - gyógyszertári munkafolyamatok

55 GPP alapkövetelményei
A lakosság jóléte, a betegek ellátása Szakmai tudás Gyógyszerek hatásának megfigyelése Alapja a gyógyszerészi gondozás

56 GPP irányelvei A beteg autonómiáját tiszteletben kell tartani
Helyes kommunikáció, felvilágosítás, egyénre szabott információátadás A gyógyszertár legyen mindenki számára elérhető Szaktudás Kompetenciák tisztázása, betartása Továbbképzések biztosítása Expedíció egységes legyen Reklamációk kezelése Helyettesítés az ésszerű gyógyszerfelhasználás érdekében Együttműködés egészségügyi szakemberekkel A betegek érdekeinek előtérbe helyezése

57


Letölteni ppt "Gyógyszerészeti alapismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések