Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közforgalmú gyógyszertárak működése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közforgalmú gyógyszertárak működése"— Előadás másolata:

1 A közforgalmú gyógyszertárak működése

2 „Gyógyszertári modellek”
Tisztán „etikus” modell a tulajdonos gyógyszerész, benn dolgozik elsősorban gyógyszerek forgalmazása Járulékos: gyógyszer csak gyógyszertárból nincsenek gyógyszertár-láncok Üzleti (merkantil) modell Laikus tulajdonos lehet, gyógyszerész vezető kell, de ő a tulajdonos alkalmazottja rengeteg egyéb cikk forgalmazása vény nélküli gyógyszer (egy része) gyógyszertáron kívül is egyes egységekben csak asszisztens a gyógyszertár-lánc tipikus

3 Mit tanulunk itt: Helyiségek, berendezés, Szolgálati rend
Nyilvántartások, ügyvitel Eszközök, felszerelések Forgalmazható termékek Veszélyes anyagok a gyógyszertárban

4 Helyiségek, berendezés

5 A vonatkozó rendelet 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

6 Definíciók, 1 SZAKTEVÉKENYSÉG gyógyszerkészítés, -vizsgálat, -készletezés, -ellenőrzés, -tárolás, szakmai tájékoztatással való kiadás, gyógyszerészi gondozás, tanácsadás FUNKCIONÁLIS HELYISÉG szaktevékenység kizárólagos céljára szolgáló, önálló légterű

7 Definíciók, 2 OFFICINA (nem vonatkozik a kézigyógyszertárra) a betegforgalom lebonyolítására, gyógyszerkiadásra való helyiség LABORATÓRIUM: gyógyszeranyag vizsgálata, magisztrális gyógyszer készítése, ellenőrzése folyik itt

8 Definíciók, 3 IMPLEÁLÁS: a gyógyszereknek a gyógyszertári állványedényekbe való betöltése TANÁCSADÓ HELYISÉG a gyógyszerészi gondozás szaktevékenységének a színhelye (helyiség vagy helyiségrészlet) SZOLGÁLATI REND: amely alatt a gyógyszertárban gyógyszerkiadás és –készí-tés folyik KÖZTERÜLET külön jogszabályban az épített környezetről, valamint bevásárlóközpont parkolója és az egyes üzletek megközelítésére szolgáló terület

9 a „külön jogszabály”: az 1997. évi LXXVIII. tv
a „külön jogszabály”: az évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, s az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott telekrésze. Rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, pihenő és emlékhelyek kialakítása, közművek elhelyezése

10 A gyógyszertár működéséhez szükséges (alap)követelmények
Közforgalmú gyógyszertár Fiókgyógyszertár Kézigyógyszertár szerinti bontásban

11 Személyi követelmények
A működtető kötelessége: olyan szakszemélyzet-létszám, ami a Munka Törvénykönyve munka- és pihenőidőre vonatkozó előírásainak megfelel számukra munka- és védőruha (a gyógyszertárvezető felelőssége: viseljék is!) Nyitvatartási és ügyeleti időben: gyógyszerész legyen jelen

12 Közforgalmú, 1 2 Külön bejárat: betegforgalmi és gazdasági nincs: a betegek félrelökése? Betegforgalmi: szélfogó vagy légzsilip vagy légfüggöny mi ez? Zárt belső térbe nyíló gyógyszertár esetén nem kell közútról vagy közterületről mozgássérült számára is lépcső? jelzőcsengő/kaputelefon és kiadóablak

13 Elhagyható a szélfogó, ha…
…a betegforgalmi bejárat zárt belső térbe nyílik, De a betegforgalmi bejárat ekkor is tegye lehetővé az ügyelet és készenlét alatti megközelítést zárt áruház – huzakodás a portással?

14 Kiadóablak Ügyeleti vagy készenléti időben a gyógyszer-expediálás a kiadóablakon keresztül is történhet (tehát nem tilos kinyitni a gyógyszertárat – pl. hétvégi ügyelet alkalmával!)

15 Közforgalmú, 2 “SZERECSEN” GYÓGYSZERTÁR Szolgálati idő
A legközelebbi ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertár címe, telefonszáma, az ügyeleti idő a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címe, telefonszáma “SZERECSEN” GYÓGYSZERTÁR

16 Közforgalmú, 3 minimum-követelmények
összesen legalább 80 m2 mosogató raktár 10 m2 labora-tórium 12 m2 tanácsadó officina 20 m2 + ügyeleti, adminisztratív és szociális

17 Officina Gyógyszerészi gondozás az officinában akkor végezhető, ha az legalább 25 m2 A munkaterület és a betegforgalmi rész elkülönített A betegforgalmi térben ivóvíz és pohár A gyógyszereket úgy kell elhelyezni, hogy a betegek ne férhessenek hozzá Eszközök a beteg írásbeli észrevételei számára – jól látható helyen

18 Officina Táraasztal: lemosható, fertőtleníthető, úgy kell elhelyezni, hogy a betegforgalmi és a munkaterület elkülönített, de a gyógyszerész megközelíthesse a betegforgalmi részt

19 Officina Világos, száraz, fűthető, szellőztethető, padlózata résmentes
A gyógyszerkiadást úgy kell megszervezni, hogy a betegek egymás betegségéről ne jussanak információhoz (a várakozáshelyét jelezni kell, jól látható figyelmeztető felirattal)

20 Ki kell függeszteni az officinában
A gyógyszertár működési engedélyét A felügyeleti szervek elérhetőségét Ha más gyógyszertárral magi készítésére megállapodást kötött: ennek egy példányát (ha közgyógyellátásra az OEP-pel szerződést kötött: ezt is – lásd később)

21 Laboratórium Világos, száraz, szellőztethető, padozata résmentes, bútorzata és falfelülete az ajtó magasságáig vegyszeresen tisztítható

22 A laboratóriumban végzett szaktevékenységek szabályozása
Európai (Magyar) Gyógyszerkönyv FoNo A Gyógyszerellátási ill. a Klinikai-Kórházi Szakmai Kollégium szakmai irányelvei Az OGYI módszertani levelei és szakmai irányelvei

23 Raktár A gyógyszerek és a forgalmazható egyéb termékek tárolására alkalmas bútorzat A kábítószerek és pszichotróp anyagok tárolására biztonsági záras rögzített vaskazetta vagy erős falú fülke, fémszekrény Tűzveszélyes: edény/szekrény/helyiség, maró anyagok/savak: szekrény/fülke, hűtőszekrény

24 Fiókgyógyszertár Épületben is, mozgó egységként is. Ha épületben:
hasznos alapterülete minimum 25 m2 GYÓGYSZERTÁR felirat (név is lehet), a nyitvatartási idő és a legközelebbi ügyeletes gyógyszertáron kívül az ellátó gyógyszertárat (cím, szolgálati rend) is fel kell tüntetni Nem kell második bejárat Magisztrális gyógyszerkészítés: ha megfelel a közforgalmú vonatkozó feltételeinek

25 Mozgó fiókgyógyszertár
a szakszerű tárolást, ennek eszközeit biztosítani kell informatikai rendszer szükséges, közgyógyellátást végezhet, az elektronikus betegtájékoztató rendszer nem szükséges (lásd később ezeket) engedélyében a jármű rendszámát, a településeken belül az elérhetőségi ponto(ka)t, ahol legalább 30 percig tartózkodik (az ottani orvosi rendeléshez igazodva)

26 Kézigyógyszertár “Úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a tárolás, kiadás…” szekrény Az ellátó gyógyszertár a működési engedélyben. Ha változik, az illetékes tisztifőgyógyszerész módosítja az engedélyt Magisztrális gyógyszer nem készíthető

27 Tájékoztató, informatikai rendszerek
A közforgalmú gyógyszertárban biztosítani kell a gyógyszergazdasági tv. által előírt elektronikus tájékoztató rendszert a betegek részére, Internetes kapcsolatot, elérhetőséget megfelelő informatikai rendszert a tevékenység végzésére, valamint a közgyógyellátáshoz szükséges technikai kapcsolatot, lásd később. (Ezeket fiókgyógyszertárban is!)

28 Termékbemutató gyógyszertárban…
…tilos! Felvilágosító, tanácsadó tevékenységet kizárólag a gyógyszertár alkalmazásában álló szakszemélyzet biztosíthat! (Korábban „divat” volt kozmetikust hívni előadónak…)

29 A gyógyszertárak szolgálati rendje

30 A gyógyszertárak szolgálati rendje
nyitvatartási idő készenléti szolgálat ügyeleti idő készenléti idő

31 A gyógyszertárak szolgálati rendje
Készenléti szolgálatra minden közforgalmú gyógyszertár kötelezhető Ha intézeti gyógyszertár járóbeteg-vényforgalmat is lebonyolít: az is! Járvány esetén (a nem mobil) fiókgyógyszertár is! Kézi gyógyszertár: ez = az orvos rendelési ideje!

32 Szolgálati idő A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tisztifőgyógyszerésze határozza meg a működési engedélyben Lehet osztott vagy osztatlan A folyamatos betegellátás biztosítását, az orvosi ügyelet helyét, gyógyszerkiadást végző intézeti gyógyszertár, valamint az adott gyógyszerár fiókgyógyszertárának elérhetőségét kell figyelembe venni

33 Készenléti szolgálat Ide értve a heti pihenő- vagy munkaszüneti napot is ügyeleti idő: a nyitvatartási időn túl is betegellátás, a gyógyszerész jelen van készenléti idő: a nyitvatartási időn túl, a gyógyszerész nincs ott, de hívásra <30 perc bejön

34 PATIKA PATIKA Ügyelet Készenlét

35 Nyilvántartás, ügyvitel

36 A gyógyszertárak nyilvántartási és ügyviteli rendje
Részletes szabályozás

37 Nyomtatott vagy elektronikus formában, a szolgálati idő alatt
a Gyógyszerkönyv a gyógyszerészi FoNo A gyógyszerészi FoNoVet az Egészségügyi Közlöny OGYI Közlemények hivatalos alkalmazási előiratok

38 Ha fiókgyógyszertára van és/vagy kézigyógyszertárat lát el
a minőségi hibákról az OGYI honlapján megjelenő tájékoztatásokat (kivonás, forgalomba hozatali engedély visszavonása, lejárati idő meghosszabbítása, alaki hibák, stb.) haladéktalanul tovább kell adnia!

39 E-mail A gyógyszertárnak e-mail-címe kell, hogy legyen
Az OGYI a gyógyszerek gyártási tételeinek forgalomból való kivonását en közli. Ehhez az címet az OGYI-hoz be kell jelenteni! A fiókgyógyszertárat itt is az ellátó értesíti

40 Ha a gyógyszertár internetes kereskedelmet folytat
…honlapjának címét be kell jelentenie a megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének!

41 Gyógyszertári dokumentáció
Vizsgálati napló Munkafüzet Laboratóriumi napló Kiszerelési napló Impleálási napló Sterilezési napló Belső minőségellenőrzési napló Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről Közforgalmú gyógyszertár fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lapja Hőmérséklet ellenőrzési napló Ezeket a tisztifő-gyógysze-rész hitelesíti!

42 Az egyes dokumentációk
(A részletes tartalom ismertetése nélkül!) Vizsgálati napló a gyógyszervizsgálatok nyilvántartására Munkafüzet ebben a vizsgálatokhoz szükséges mérések és számítások, a Vizsgálati napló melléklete

43 Az egyes dokumentációk (folyt.)
Laboratóriumi napló a több adagban készített gyógyszerek nyilvántartása, melléklete a „Gyógyszertári manuális”: a Gyógyszerkönyvben és a FoNo-ban nem szereplő, de rendszeresen készített összetételek és felhasználhatósági idejük

44 Az egyes dokumentációk (folyt.)
Kiszerelési napló azokat tartja nyilván, amelyeket a gyógyszertár csak kiszerel, ideértve a bontható gyári gyógyszerek bontását is Impleálási napló a gyógyszeranyagok raktári edényzetbe, ill. innen másikba történő áttöltésének regisztrálása Sterilezési napló a sterilezési eljárások nyilvántartására

45 Az egyes dokumentációk (folyt.)
Belső minőségellenőrzési napló a szakmai munka ellenőrzésére szolgál: az ellenőrzött neve, a vizsgálat megnevezése, ideje, a vizsgáló gyógyszerész aláírása Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről az OGYI honlapja szerint

46 Az egyes dokumentációk (folyt.)
Közforgalmú gyógyszertár ellenőrzött szer nyilvántartó lap nyomdai úton előállított lapok a kábítószerek és pszichotróp anyagok nyilvántartására (lásd külön jogszabály) Hőmérséklet ellenőrző napló (hideg-hűvös-mélyhűtőben tárolt gyógyszerek tároló helyeinek kontrollja)

47 Interneten való rendelés is van
Az ilyen honlapot működtető gyógyszertár: a rendelés még aznap földolgozásra kerüljön és a megrendelő visszajelzést kapjon nyilvántartási rendszerben az adatok, a rendelés visszaigazolásakor a gép a dolgozót azonosítsa

48 Házhoz szállítás is van
Nyilvántartási rendszer, tartalmazza a gyógyszer és a házhoz szállítás adatait (a kiadó és a szállító személyét is) Sértetlen csomagolásban, kivéve, ha a gyógyszer bontható

49 Két további dokumentáció
(mindkettőt részleteit lásd később) Ha vényköteles gyógyszert orvosnak-gyógyszerésznek vény nélkül ad ki: a gyógyszer neve a kiadás dátuma az átvevő végzettségét igazoló okirat száma, ill. orvosi bélyegző száma-lenyomata a kiadó/átvevő aláírása A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, OGYI engedély/szakvélemény alapján beszerzett és kiadott gyógyszerek

50 Gyógyszertári dokumentáció
A gyógyszertárban betelésük után 5 évig megőrzendők A közforgalmú gyógyszertár felszerelési és eszközlistája az 1. számú mellékletben

51 Gyógyszertári eszközök

52 A 41/2007. (IX. 9.) EüM r. 1. sz. melléklete
Fuj! Bevizsgálás Mérés Ált. laboratóriumi Aszeptikus gyógyszerkészítés Oldatok és folyékony gyógyszerformák készítésének Kenőcsök, emulziók és szuszpenziók készítésének Kúpok készítésének Porok készítésének eszközei és Egyebek

53 Felszerelési és eszközlista
Felsorolja fel a minimumfeltételeket (itt: példák) „Bevizsgálás” pl. büretta, szeszfokoló, lupe Mérés: hitelesített mérlegek (méréstartomány, leolvasási pontosság) Ált. laboreszközök: exikkátor, kanalak, üveggyöngy %

54 Eszközlista-példák (folyt.)
Aszeptikus gyógyszerkészítő eszközök pl. aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz, hőlégsterilizátor Kúpok: Buzsi gép, kúpkiöntő forma… Egyebek: csomagoló anyagok, gyógyszertár- és annuláló bélyegző Összesen: mintegy 47 féle eszköz

55 Analitikai vizsgálat közforgalmú gyógyszertárban?
Igen! A gyógyszertárak a gyógyszerek (gyógyszeranyagok, drogok, galenusi gyógyszerkészítmények) azonosságát és minőségét - ha a… Gyógyszerkönyv másként nem rendelkezik - tájékoztató vizsgálattal ellenőrzik.

56 Beugrató kérdés: kell-e titrálni közforgalmú gyógyszertárban?
Igen! Mert a tájékoztató vizsgálatokat el kell végezni! Hydrogenium peroxidatum concentratum 30%, Acidum chloratum-ok, Ammonia soluta-k

57 A gyógyszertárak forgalmazási köre

58 Jogszabály 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

59 Állatgyógyászat esetében
A rendelet nem vonatkozik állategészségügyi intézmény gyógyszertárára vagy állatorvosi kézigyógyszertárra (Humán) Gyógyszertárban állatgyógyszer forgalmazására külön engedély kell

60 Állatgyógyszer kiadásához...
…be kell szerezni a területileg illetékes megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás szakvéleménye alapján a Földművelésügyi… Minisztérium engedélyét

61 A „profilrendelet” rendező elve
kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók gyógyszertárban (de nem kézigyógyszertárban) is forgalmazhatók gyógyszertárban kötelezően készletben tartandók

62 Kizárólag gyógyszertárban 1
Forgalomba hozatalra engedélyezett humán gyógyszerek (egyesek gyógyszertáron kívül is!) A kizárólag gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények Magisztrális gyógyszerkészítmények (egyedi, Gyógyszerkönyv, FoNo)

63 Kizárólag gyógyszertárban 2
„Egyedi igénylésű” gyógyszerek A gyógyászati célra engedélyezett gyógyszeranyagok (növényi/állati) drogok

64 Kizárólag gyógyszertárban forgalmazható 3
Azok az anyatej-helyettesítő, -kiegészítő és speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, amelyek árához – ha az OEP tb-támogatást állapított meg – támogatást vesznek igénybe (persze fiók- és kézigyógyszertárban is ilyenek) korábban: minden tápszer! Most kiestek pl. fogyasztásra szolgáló csökkentett energiatartalmú, sportolóknak szánt élelmiszer, bébiétel, diabetikus élelmiszer, stb.

65 De: fiókgyógyszertárban kézigyógyszertárban intézeti gyógyszertárban
az előzőek csak a további kiegészítésekkel érvényesek!

66 Fiókgyógyszertárban forgalmazható 1
Forgalomba hozatalra engedélyezett humán gyógyszerek (kivéve fokozottan ellenőrzött szerek!) A kizárólag gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények

67 Fiókgyógyszertárban forgalmazható 2
Magisztrális gyógyszerkészítmények (egyedileg rendelt csak akkor, ha megfelel a készítési feltételeknek, egyébként csak előre elkészített gyógyszerkönyvi és FoNo)

68 Fiókgyógyszertárban nem forgalmazható
„Egyedi igénylésű” gyógyszerek A gyógyászati célra engedélyezett gyógyszeranyagok (növényi/állati) drogok Fokozottan ellenőrzött szer mozgó fiókgyógyszertárból NEM!

69 Kézigyógyszertárban forgalmazható
Forgalomba hozatalra engedélyezett humán gyógyszerek (kivéve fokozottan ellenőrzött szerek!) Magisztrális gyógyszerkészít-mények (csak előre elkészített gyógyszerkönyvi és FoNo) Azok a tápszerek, amelyekre tb-támogatást állapítottak meg

70 Általános korlátozás, ill. intézeti gyógyszertárra megengedés
A HIV, a hepatitisz B, C, D diagnosztizálására szolgáló in vitro diagnosztikumok (gyorstesztek) kizárólag intézeti gyógyszertárban tarthatók (és fekvőbeteg-gyógyintézetben használhatók)

71 Gyógyszertárban is forgalmazható termékek,1
Az illetékes eü. hatóságok (lásd később) által engedélyezett/bejelentett gyógyászati segédeszközök lásd később orvosi kéziműszerek, eszközök beteg- és csecsemőápolási cikkek sebészeti varróanyagok, kötszerek orvosi laborvizsgálati vegyszerek (nem radioaktív) in vitro diagnosztikumok fertőtlenítőszerek a nem csak gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények

72 (gyógyászati segédeszközök)
ha nincs a gyógyszertárban külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy: csak a sorozatgyártásúak egyéb is, ha van ilyen képzettség külön jogszabály szerinti

73 Gyógyszertárban is forgalmazható termékek, 2
gyógyvizek gyógyteák (külön engedély birtokában!) a törzs-könyvezett állatgyógyászati készítmények és premixek rovarcsípést megelőző és kezelő külsőleges szerek tápszerek

74 Gyógyszertárban is forgalmazható termékek, 3
kozmetikai készítmények (az adott rendeletre hivatkozva) étrendi kiegészítők közegészségügyi vizsgálati tartályok kontaktlencse tisztításához és tárolásához szükséges folyadékok, edények (nem kézigyógyszertárban!) csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök szoptatási kellékek

75 Gyógyszertárban is forgalmazható termékek, 4
nyomdai vagy elektronikus úton előállított, egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal kapcsolatos, a gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok (az ÁNTSZ illetve a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által egészségügyinek nyilvánított) - kiadványok

76 Gyógyszertárban kötelezően készletben tartandó szerek, 1
Minden intézeti gyógyszertárban humán anti-tetanusz immunglobulin Minden intézeti és közforgalmú gyógyszertárban adszorbeált tetanusz toxoid

77 Gyógyszertárban kötelezően készletben tartandó szerek, 2
A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tisztifőgyógyszerésze a hazánkban honos viperafajták előfordulási helyéhez legközelebbi kórház(ak) intézeti gyógyszertárát határozattal kijelöli e fajták marása elleni szérum kötelező készletben tartására kombinált, valamennyi európai viperafaj elleni

78 Továbbá… …a (támogatás szempontjából, lásd később) referencia-gyógyszerek forgalmazása minden gyógyszertárban kötelező!

79 Ha referenciagyógyszerről van szó (lásd később):
a beszerzés időtartama (főszabály:) nem haladhatja meg a 24 órát, de legalább a gyógyszertár szolgálati rendje szerinti következő nyitvatartási napon teljesülnie kell

80 Egyéb gyógyszerek: Nem kell készletben tartani, de igény esetén a legrövidebb időn belül be kell szerezni A kiadó köteles a beszerzést fölajánlani a várható legkorábbi időpont megjelölésével

81 Gyógyszer visszavétele?
Gyógyszertárban gyógyszert betegtől, felhasználótól (akár pénz visszafizetése mellett, akár anélkül) a tévesen kiszolgáltatott gyógyszer kivételével visszavenni nem lehet A tévesen kiszolgáltatott gyógyszer = a gyógyszer kiadójának felróható okból tévesen, téves mennyiségben, vagy lejárt felhasználhatósági idővel kiadott gyógyszer Az ilyet – pénz visszafizetésével – a kiadást követő munkanap nyitva tartásának végéig köteles visszavenni az a gyógyszertár, ahol azt kiadták(a vásárlást dokumentummal igazolni kell)

82 Gyógyszerautomata Gyógyszer automatából sehol sem árulható (boltokban sem!)

83 Intézeti gyógyszertárban
Ezt az intézet főgyógyszerésze határozza meg az intézet feladatainak figyelembe vételével, az intézeti Gyógyszerterápiás Bizottság bevonásával

84 Közforgalmú gyógyszertárakra vonatkozó OGYI módszertani levelek www
Közforgalmú gyógyszertárakra vonatkozó OGYI módszertani levelek A kemény zselatinkapszulák gyógyszertárban való alkalmazásához OGYI-P Egyes gyógyszeranyagok Formulae Normales szerinti dózisáról

85 „Veszélyes anyagok”

86 Még a gyógyszertári ügyekhez kapcsolódik:
A “veszélyes anyagok” szabályozás 44/2000. (XII. 27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

87 “Veszélyes anyagok”, 1 Mellékletben. Készítményeik: adott koncentráció fölött Veszélyesség szerinti osztályo-zás pl. fiz.-kém., tox., allergizáló, mutagén stb. tulajdonságok alapján Címkézési szabályok, előírt veszélyszimbólumok pl. robbanásveszélyes, fokozottan tűzveszélyes, mérgező, ártalmas…

88 “Veszélyes anyagok”, 2 R-mondatok (a veszélyre utalás, pl. RS: “Hő hatására robbanhat”) S-mondatok (a biztonságos használatról, pl. SZ: “Gyermekek kezébe nem kerülhet”) További részletes címkézési szabályok

89 “Veszélyes anyagok”, 3 Új: törzskönyveztetni kell ÁNTSZ Országos Kémiai Biztonsági Intézet-nél, s itt osztályba sorolják Az ennek keretein belül működő ETTSZ: adatgyűjtés, információ, a mérgezési eseteket is ide jelentik Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

90 “Veszélyes anyagok”, 4 A velük folytatott minden tevékenységet (és változásukat) előzetesen be kell jelenteni - a rendelet mellékletében erre adatlapok - az ÁNTSZ Kistérségi Intézetéhez A rendelet mellékletében a veszélyes anyagok jegyzéke, azon pl. a kvaterner ammónium-vegyületek (mosószerek!)

91 “Veszélyes anyagok”, 5 Nem kell törzskönyveztetni a gyógyszerkészítmények hatóanyagait és magukat a készítményeket (az OGYI teszi meg) és az ezekkel való tevékenységet sem kell bejelenteni!

92 “Veszélyes anyag” a gyógyszertárban?
Van! Legalább a mosószerek, orvosi reagensek… de pl. H2O2 kiadása kilós tételben fodrásznak… Az adatlapon be kell jelenteni az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének (válaszboríték, nyilvántartásba veszi, a szelvényt visszaküldi…) Pl. “tárolás, felhasználás (értékesítés)” Az ÁNTSZ kistérségi intézet közeg. felügyelő ellenőrzi (tárolás, címkézés…) Tanulságok !

93 (Tanulságok) (Ezt a tisztigyógyszerész is ellenőrizhetné…
…annak idején, amikor a jogszabály készült, nem vették észre, hoyg ‘az ÁNTSZ helyi szerve” szerepel… …ez pedig a kistérségi/kerületi intézet… ahol nincs tiszti(fő)gyógyszerész! Ezért a kistérségi közegészségi felügyelő is ellenőrizhet a gyógyszertárban!


Letölteni ppt "A közforgalmú gyógyszertárak működése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések