Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Háromszögek hasonlósága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Háromszögek hasonlósága"— Előadás másolata:

1 Háromszögek hasonlósága
Hasonlóság modul Háromszögek hasonlósága

2 Tudjuk, hogy hasonló síkidomok megfelelő szakaszainak aránya egyenlő.
A háromszögek esetén ez megfordítható állítás: ha a háromszögek megfelelő oldalainak aránya egyenlő, akkor hasonlók. Két háromszög hasonló, ha  megfelelő oldalainak aránya megegyezik;  két-két szögük páronként egyenlő;  két-két oldal aránya és az általuk közbezárt szög megegyezik;  két-két oldal aránya és a hosszabbikkal szemközti szög megegyezik.

3 Mintapélda7 Igazoljuk, hogy ha egy háromszöget „elvágunk” az egyik oldalával párhuzamos egyenessel, a keletkező kisebb háromszög az eredetihez hasonló! Megoldás: = ’, mert egyállású szögek,  szögük közös, ezért a két háromszög szögei megegyeznek. Teljesül a háromszögek hasonlóságának egyik alapesete, ezért a két háromszög hasonló.

4 Mintapélda8 Az ábrán a kör O középpontjából kiinduló g egyenes párhuzamos az AB húrral, e a kör B pontbeli érintője, M a húr felezőpontja. Igazoljuk, hogy OBM háromszög hasonló TOB háromszöghöz! Megoldás: A húr felezőmerőlegese OM, ezért M-nél derékszög van. A sugár merőleges az érintőre az érintési pontban, így OBT szög derékszög. = , mert váltószögek. A két háromszögnek van két egyenlő szögpárja. Teljesül a háromszögek hasonlóságának egyik alapesete, ezért a két háromszög hasonló.

5 Mintapélda9 Egy trapéz két alapja 16 és 10 cm.
Milyen arányban osztják egymást az átlók? Megoldás: Az átlók metszéspontjánál keletkezik két olyan háromszög, amelyeknek egyik oldala a trapéz alapja. Ezek a háromszögek hasonlók, mert szögeik egyenlők (P-nél csúcsszögek, váltószögek): APB ~ CPD A hasonlóság miatt a megfelelő oldalak aránya egyenlő: x és y éppen egy átló két darabja, és az arány mindkét átlóra fennáll. Egyszerűsítve a törtet a keresett arány tehát 8 : 5.

6 Feladatmegoldás Sok feladatban a következő megoldási menetet követjük:
megkeressük a hasonló háromszögeket (ha nincs, akkor egy-egy megfelelő egyenes behúzásával már találunk), igazoljuk a hasonlóság tényét, felírjuk a megfelelő oldalak arányát. A hasonlóság igazolásakor bebizonyítjuk, hogy a háromszögek hasonlóságának valamelyik alapesete teljesül. A megfelelő oldalak egyenlő szögekkel szemben vannak.

7 Mintapélda10 A trapéz kiegészítő háromszöge a szárak egyenese és a rövidebb alap által határolt háromszög. Mekkorák a kiegészítő háromszög oldalai, ha az alapok 12 és 4 cm, a szárak hossza 8 és 3 cm? Megoldás: A szögek egyenlősége miatt ABE ~ DCE. A megfelelő oldalak aránya Az x-et tartalmazó arányok egyenlőségéből , 3x = 8 + x, ahonnan x = 4, Hasonlóan y = 1,5. A kiegészítő háromszög oldalai tehát 1,5 cm, 4 cm és 4 cm.

8 A háromszög nevezetes vonalai
Magasságvonalak: a háromszög csúcsaiból a szemközti oldalakra bocsátott merőleges egyenesek; egy pontban, a magasságpontban metszik egymást. Oldalfelező merőleges egyenesek: az oldalfelező pontokon átmenő, az adott oldalra merőleges egyenesek; egy pontban, a háromszög köré írt kör középpontjában metszik egymást. Szögfelezők: a szögeket felező egyenesek; egy pontban, a beleírható kör középpontjában metszik egymást; Szögfelezőtétel: a belső szögfelezők a szemközti oldalt a szomszédos oldalak arányában osztják. Súlyvonalak: a csúcsokat a szemközti oldal felezőpontjával összekötő egyenesek. Egy pontban, a súlypontban metszik egymást, ami harmadolja a súlyvonalakat (a csúcsoktól távolabbi harmadoló pontban). A hasonlóság felhasználásával igazolhatók a háromszög súlyvonalaira vonatkozó állítások.

9 Mintapélda11 Egy konvex ABCD négyszögben az AB és AD oldalak A-hoz közelebbi harmadoló pontjából és BC és CD oldalak felezőpontjából alkottunk négyszöget. a) Lássuk be, hogy ez a négyszög trapéz! b) Mekkora a párhuzamos oldalak aránya? c) Milyen arányban osztja egymást PR és SQ szakasz? Megoldás: Rajzoljuk meg a BD átlót! Ekkor ASP és ADB háromszögekre teljesül, hogy 2-2 megfelelő oldal aránya megegyezik, és a köztük levő szög egyenlő. ASP ~ ABD , amiből AP || DB. Hasonlóan igazolható, hogy RQ || DB, és a kettőből kapjuk: SP || RQ, vagyis SPRQ trapéz (van egy párhuzamos oldalpárja). b) Hasonlóságnál a megfelelő távolságok aránya egyenlő. Ezért és c) A trapézban az átlók az alapok arányában osztják egymást, ezért PR és SQ 2:3 arányban osztja egymást.

10 Mintapélda12 Az ABC háromszögbe olyan félkört írunk, amelynek átmérője AB-vel párhuzamos és érinti az AB oldalt. a) Szerkesszük meg a félkört! b) Mekkora a kör sugara, ha a háromszög AB oldala 20 cm, C-ből induló magassága 12 cm? Megoldás: A szerkesztéshez segédfélkört szerkesztünk, mely érinti az AB oldalt és átmérője párhuzamos vele. Ezt A csúcsból nagyítjuk: AR egyenest felhasználva kapjuk E pontot. DE és AB párhuzamossága miatt DEC ~ ABC (szögeik egyenlők). A megfelelő távolságok aránya egyenlő, így cm


Letölteni ppt "Háromszögek hasonlósága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések