Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK HITELESÍTÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK HITELESÍTÉSE"— Előadás másolata:

1 ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK HITELESÍTÉSE
„Szakértői napok” 2008.március 18 ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK HITELESÍTÉSE JOGI HÁTTÉR HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLY- - JELENTÉS - - HITELESÍTÉS LÉNYEGESSÉG HITELESÍTŐI ETIKAI KÓDEX dr. Varga Pál Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség varga/uhg/hitelesites

2 SZABÁLYOZÁS KÖZREMŰKÖDŐK
KORMÁNY EU BIZOTTSÁG KJ TITKÁRSÁG kiosztási lista éves kvóta jelentés visszaadás KE RES KE DŐK K I B O C S Á T Ó K JEGY- ZÉK- KE- ZELŐ kibocsátás- tranzakció - regisztrálás monitoring HITE- LESÍ- TŐK hitelesítés nyilvántartás jelentés jelentés elfogadása ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG engedély varga/uhg/hitelesites

3 KIBOCSÁTÁSI/ HITELESÍTÉSI JELENTÉS
JOGSZABÁLYOK, SEGÉDLETEK Hitelesítési szabályok 91/2007.(XI.21.) KvVM. rendelet EU Irányelv: 2003/87/EK EU Határozat: ( MRG ): 2007/589/EK Jelentési, hitelesítési útmutató KvV .Értesítő /2 Segédletek letölthetők: Emmisszió-kereskedelem varga/uhg/hitelesites

4 MONITORING/ JELENTÉSI ALAPELVEK
Teljesség: minden forrásra kiterjedően Pontosság: lehető legpontosabban Átláthatóság: hitelesítő/ hatóság/publikum Költséghatékonyság: BATNEEC Megbízhatóság: hitelt érdemlő Következetesség: összehasonlíthatóság Folyamatos fejlesztés: teljesítmény javítás Valódiság: mentesség a lényeges tévedésektől és eltérésektől varga/uhg/hitelesites

5 KIBOCSÁTÁSI JELENTÉS HITELESÍTÉSE
A kibocsátás-jelentést a hitelesítő minősíti A jelentés megfelelő: ha a teljes kibocsátás számításában nincs lényeges tévedés és/ vagy eltérés Lényeges tévedés, eltérés: az a hiba, mely az összes kibocsátás 5 %-nál nagyobb varga/uhg/hitelesites

6 FOLYAMATOK-KAPCSOLATOK
akkreditáció Engedélyezés/engedély hitelesítő szakértő monitoring hitelesítés jelentés varga/uhg/hitelesites

7 JELENTÉSTŐL A HITELESÍTÉSIG
MONITORING ENGEDÉLY hatóság üzemeltető KIBOCSÁTÁS JELENTÉS hitelesítő HITELESÍTÉS NYILATKOZAT varga/uhg/hitelesites

8 MEGBÍZHATÓAN FELTÁRT EMMISSZIÓ
MONITORING JELENTÉS HITELESÍTÉS a megbízhatóság kulcsa Világos, egységes követelmények, szabályok Jól szervezett rendszerek, folyamatok, menedzsment Hitelesítés harmadik fél részéről Hatékony és ösztönző eszközök a szabályok érvényesítéséhez varga/uhg/hitelesites

9 Dokumentumok áttekintése
Hitelesítési eljárás Strategiai analizis Kockázati felmérés Hitelesítési terv Dokumentumok áttekintése Folyamat ellenőrzés Helyszini ellenőrzés Jelentés Megállapítás Jelentés elkészítése 2008 / 03 2007 / 01 varga/uhg/hitelesites

10 HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG
ELŐHITELESITÉS: lehetséges tévedések, eltérések felmérése HITELESITÉSI TERV: hitelesítési kockázat minimalizálási terve stratégiai elemzés kockázati lista ellenőrzési módszer kockázat elemzés hitelesitési program HITELESITÉS: a terv szerinti hitelesítés végrehajtása folyamat elemzés helyszini vizsgálat HITELESITÉSI JELENTÉS: nyilatkozat a (lényeges) tévedésekről, eltérésekről varga/uhg/hitelesites hitelesitői nyilatkozat

11 varga/uhg/hitelesites
HITELESÍTÉSI MÓDSZERTAN 2007/589/EK ill.213/2006.Korm.r. és 91/2007.KvVM. Stratégiai elemzés: hatósági engedély, üzemi kibocsátási források, monitoring, lényegességi szint megismerése Folyamat elemzés: ellenőrzés a helyszínien, szúrópróba szerűen Kockázat elemzés: források és kibocsátási szintek hibakockázata, lényeges eltérések, tévedések elemzése, az adatok megbízhatóságának vizsgálata varga/uhg/hitelesites

12 KOCKÁZATOK A HITELESÍTÉS SORÁN
Ellenőrzési kockázat: melyet az ellenőrzési rendszer nem tud időben észlelni, megakadályozni Észlelési kockázat: annak kockázata, hogy a hitelesítő nem veszi észre az eltérést/ tévedést Eredendő kockázat: a kockázat, mely az ellenőrzés hiányában jelentkezne Hitelesítési kockázat: annak kockázata, hogy a hitelesítő nem megfelelő szakvéleményt ad ki. Az előző kockázatok eredője. varga/uhg/hitelesites

13 FOLYAMAT ELLENŐRZÉS MONITORING ADATKEZELÉS JELENTÉS
TÁR GYA Mérőrendszer ( módszer kalibrálás, minták, hibák) Adat kezelő rendszer Kibocsátás-számítás (adatok, tényezők, biomassza KÖVE TEL MÉNY Engedély szerint és megfelelően működik, fejleszthető Engedélynek, jogszabálynak megfelelősség Az adatok pontossága, teljessége, torzításmentessége POZITÍV:TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELELŐ VÉ_ LE- MÉNY MEGJEGYZÉSEKKEL:ALAPVETŐEN MEGFELELŐ Az adatkezelés lényeges hibához vezethet NEGATÍV:A jelentett adatok lényeges hibát tartalmaznak A monitoring lényeges hibához vezethet varga/uhg/hitelesites

14 varga/uhg/hitelesites
HITELESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 2003/87/EK ill. 183/2005.Korm.r. és 91/2007.KvVM. Hitelesítés: a monitoringban és jelentésben adott információ megbízhatósága, helyessége és pontossága A jelentés valósságát a hitelesítés adja Hitelesség elismerése: ha a kibocsátást az „ elvárható” bizonyossággal határozták meg Elvárható bizonyosság: (olyan nagy, de nem abszolút) bizonyosság, mely szerint a kibocsátási jelentés = mentes a lényeges eltérésektől = nem tartalmaz lényeges tévedéseket Azaz: a létesítmény megfelel az előírásoknak Lényeges eltérés, tévedés: olyan eltérés, tévedés mely az össz- kibocsátás 5 %-nál ( kis kibocsátásoknál :2%-nál) nagyobb hibához vezet megbízhatóság hitelesség pontosság varga/uhg/hitelesites

15 HITELESÍTÉSSÉG ELISMERÉSE
A hitelesítő általi olyan szakvélemény, mely elvárható bizonyossággal megállapítja, hogy a jelentési adatok mentesek lényeges tévedésektől, és nincsenek lényeges eltérések az előírásoktól varga/uhg/hitelesites

16 LÉNYEGES ELTÉRÉS, TÉVEDÉS (materiality)
A hitelesítő szakmai ítélete arról, hogy a jelentésben szereplő hiányosságok, félreértések, hibák halmozottan vagy egyedileg olyan mértékűek, melyek az össz-kibocsátás 5%-nál többet tesznek ki varga/uhg/hitelesites

17 LÉNYEGESSÉG A HITELESÍTÉS SORÁN
Összes kibocsátás LÉNYEGES TÉVEDÉS LÉNYEGES ELTÉRÉS ADAT Hiba Hiá-nyos-ság Félre-értés ELŐ-ÍRÁS Jog Enge-dély Moni-toring Lényegességi szint 5 % kisebb hibák, hiányosságok, félreértések az adatokban kisebb eltérések, a jogszabálytól, az engedélytől, monitoringtól TÉVEDÉSEK ELTÉRÉSEK varga/uhg/hitelesites

18 Megfelelő és nem megfelelő teljesítés
NEM FELEL MEG NEM FELEL MEG NEM FELEL MEG szórás mérések átlaga: m=105 szórás kvóta / határérték NEM FELEL MEG NEM FELEL MEG NEM FELEL MEG ha: az átlag m=105t , mérések száma: n=80, számított ( előírt )szórás s= 5% ( 5,05t), akkor a megfelelőségi tartomány: j= + - ( k* s/ gyök n) = +- ( 1,96*5,05 / gyök 80) = Azaz : megfelelő a teljesítés ha a mért adatok t közzé esnek De: ha a mért adat > 106 t vagy <104 t , akkor az nem felelő teljesítést jelent ! varga/uhg/hitelesites

19 Megengedhető bizonytalanság ( permissible uncertainity )
Az engedély az alkalmazott monitoring módszertanból eredő bizonytalanság jóváhagyása( is) A megengedhető bizonytalanság: kifejezhető a mért érték körüli 95%-os megbízhatósági intervallummal ( k = 1,96) Az egyes forrásokra vonatkozó adat meghatározási szintek, mérők, berendezések jellemzőinek megadása varga/uhg/hitelesites

20 HITELESITÉSI JELENTÉS ( Kv V. Értesítő 2008/2 )
Létesítmény és hitelesítői azonosítók Kibocsátási adatok Helyszíni vizsgálati adatok Eltérések, tévedések részletei Megfelelési nyilatkozat a jelentésről Tárgyévi teljes kibocsátás hitelesítöi nyilatkozat varga/uhg/hitelesites

21 Hitelesítési jelentés
Létesítmény és hitelesítői azonosítók Hitelesítési terület leírása Hitelesítési terv, hitelesítési kockázat elemzés Helyszíni vizsgálat, kibocsátási jelentés A megállapítások alapjai : tévedések és eltérések Az engedély szerinti pontosság megerősítése A hitelesített kibocsátási adatok Megállapítás az adatok minőségéről, teljességéről és a lényegességről, a monitoring rendszer fejlesztéséről A hitelesítő és referenciái Dátum, hiteles aláírás varga/uhg/hitelesites

22 HETELESITŐI ETIKAI KÓDEX
Következetesség ( mindenkor és minden esetben) Átláthatóság (világos, tényszerű, ismételhető) Függetlenség (érdektől és hibáktól mentes) Etikusság ( hiteles, becsületes, megbízható) Tisztességes megjelenítés ( igaz és pontos) Kellő szakmai gondosság (az érdekeltektől kapott bizalom ) varga/uhg/hitelesites

23 Getting to grips with climate change
...Tartsd szorosan…. ….hogy megállítsuk a hőmérséklet további emelkedését…. varga/uhg/hitelesites

24 varga/uhg/hitelesites


Letölteni ppt "ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK HITELESÍTÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések