Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség."— Előadás másolata:

1 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2  Márton András

3 Szabályozás Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételéről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (Ügkr. tv.) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételéről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet (Ügkr. vhr.)

4 A Bizottság 2012. június 21-i 601/2012/EU Rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

5 Ügkr. tv. 1. mellékletében és az Ügkr. vhr. 2. mellékletében felsorolt tevékenységek

6 A kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi követelményei az Ügkr. Vhr. 1. melléklete A. AZ AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK - AZ ÚZEMELTETŐ AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK - A LÉTESÍTMÉNY AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK - A LÉTESÍTMÉNYBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG(EK)RE VONATKOZÓ ADATOK - A LÉTESÍTMÉNY KIBOCSÁTÁSI KATEGÓRIÁJA B. A KIBOCSÁTÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK ÉS MÓDSZEREK (Nyomon követési Terv - NykT) - KIBOCSÁTÓ FORRÁSOK - KIBOCSÁTÁSI FORRÁSANYAGOK C. NYILATKOZAT A CO 2 ÁTADÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS(EK)RŐL

7  A NYOMON KÖVETÉSI TERV KÖZÉRTHETŐ, NEM TECHNIKAI JELLEGŰ SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA Csatolandó dokumentumok

8 Kibocsátások nyomon követése A kibocsátás meghatározása a Főfelügyelőség által a kibocsátási engedélyben jóváhagyott nyomon követési módszertan alapján történhet: - Számítás alapú módszer a; a kibocsátás kiszámítása a szabványos módszer segítségével→ forrásanyagonként kell meghatározni az égetésből származó kibocsátást és a technológiai kibocsátást is b; a kibocsátás kiszámítása az anyagmérlegen alapuló módszer segítségével → a számítást a létesítmény egészére kell elvégezni a létesítmény területére belépő összes karbont, a létesítmény területéről kilépő, azaz a termékekben és kiadott anyagokban lévő összes karbont, valamint a létesítmény területén bekövetkező készletváltozás összes karbontartalmát figyelembe kell venni. - a kibocsátás közvetlen, folyamatos mérésével

9 Adatmeghatározási szintek (MRR 26. cikk)  Legalább az MRR. V. mellékletben felsorolt meghatározási szintek, ha a létesítmény A. kategóriájú létesítmény, vagy ha a számítási tényező olyan forrásanyagra vonatkoztatandó, amely kereskedelemben forgalmazott szabványos tüzelőanyag.  Az előző pontban említett eseteken kívüli esetekben a MRR.II. mellékletben meghatározott legmagasabb meghatározási szint.  A C. kategóriájú létesítmények esetében azonban az üzemeltető az első albekezdésnek megfelelően előírt meghatározási szinteknél eggyel, míg az A. és B. kategóriájú létesítmények esetében akár kettővel alacsonyabb meghatározási szintet alkalmazhat, de legalább az 1. meghatározási szintet, amennyiben kielégítő módon igazolja az illetékes hatóság számára, hogy az első albekezdésben előírt meghatározási szint műszakilag nem megvalósítható, vagy ésszerűtlen költségekhez vezet.

10  Kisebb jelentőségű forrásanyagok esetében az üzemeltető a tevékenységre vonatkozó adatok és a számítási tényezők meghatározásához azt a legmagasabb meghatározási szintet - de legalább az 1. meghatározási szintet - alkalmazza, amelyik műszakilag megvalósítható és nem vezet ésszerűtlen költségekhez.  A csekély jelentőségű forrásanyagok tevékenységre vonatkozó adatai és számítási tényezői esetében az üzemeltető a meghatározási szintek helyett konzervatív becslések segítségével határozhatja meg a tevékenységekre vonatkozó adatokat és a számítási tényezőket, kivéve, ha külön erőfeszítés nélkül elérhető a megadott meghatározási szint.  Az oxidációs tényező és a konverziós tényező esetében az üzemeltető legalább a II. mellékletben felsorolt legkisebb meghatározási szinteket alkalmazza.

11 Tevékenységi adatok Mennyiségmérés hitelessége A mérőberendezés használatbavétele előtt, majd használata közben → rendszeres időközönként történő hitelesítés (MKEH tanúsítvánnyal) Műszakilag nem lehetséges → a mérőberendezés alkalmasságát független akkreditált szervezet által történő kalibrálással kell biztosítani.

12 Kibocsátási tényező A kibocsátási tényezőt tCO 2 /TJ (tüzelésből származó kibocsátások) vagy tCO 2 /t vagy tCO 2 /Nm 3 (technológiai kibocsátások) mértékegységben kell megadni. MSZ EN ISO 17025:2005. szabvány szerint akkreditált laborvizsgálati eredmények a tüzelőanyag karbontartalmára vonatkozóan → tüzelőanyag kibocsátási tényezőjét az üzemeltető meghatározhatja a tüzelőanyag karbontartalmából is a 3,664 tCO 2 /tC sztöchiometriai tényezővel számolva.

13 Minták vétele, előkészítése, azonosítása és megőrzése Szabványosított módszert kell követni → korlátozza a mintavételi és analitikai mérési szubjektivitást, és ismert mérési bizonytalansággal rendelkezik. CEN, ISO vagy nemzeti szabványokat kell alkalmazni. Jegyzőkönyv a mintavételről (egyértelműen megjelölve a mintavétel idejét, illetve a vizsgálati időszakot) az ellenmintákat legalább 2 évig kell megőrizni. Kontrollminta → ellenőrzés céljából elkülönített minta.

14 Kibocsátási engedély módosítása - az üzemeltető-, a létesítmény azonosító adatai megváltoznak, - a villamosenergia- és hőtermelés során használt technológia, a létesítmény névleges kapacitásának 10%-os változása, - a tárgyévi kibocsátásai az engedélyezett kibocsátási kategória felső határát meghaladják - a kibocsátások a jóváhagyott adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitelesítő a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javaslatot, - kibocsátási források, forrásanyagok, TIER szintek, mérőberendezések, mintavételi eljárások, analitikai vizsgálatok minimális adatmeghatározási szinttől való egyedi eltérések, a jóváhagyott adatkezelő és adatminőség- ellenőrzési rendszer változásai.

15 Előforduló hiányosságok, hibák  HUNETDATA rendszerbe feltöltött jelentős tüzelőanyagokra, forrásanyagokra vonatkozóan hiányosan kitöltött adatbázis,  NAT által akkreditált szervezet lejárt érvényességi ideje (vele kötött megállapodás hiánya)  Ig. szolg. díj befizetésének (igazoló „szelvény” is) hiánya (többet v. kevesebbet utalt)  Cégkivonat (nincs, 30 napnál régebbi) Eljárást gyorsabbá tevő intézkedések  A jogszabálynak megfelelő pontok szerinti sorrendben kitöltött kérelem.  A hatóság által alkalmazott formátumú táblázat szerinti kitöltés

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések