Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2005. évi kibocsátási jelentések A CO 2 hitelesítés tapasztalatairól 2006. június 27. Horváth Ervin – Mózer László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2005. évi kibocsátási jelentések A CO 2 hitelesítés tapasztalatairól 2006. június 27. Horváth Ervin – Mózer László."— Előadás másolata:

1 2005. évi kibocsátási jelentések A CO 2 hitelesítés tapasztalatairól 2006. június 27. Horváth Ervin – Mózer László

2 2 Formai követelmények A hitelesített kibocsátási jelentés külső megjelenése: papíron - bekötve, spirálozva, szalaggal átkötve, és azt lepecsételve e-mail-ben – Excel formátumban és előírt mentési formában (HU_UHGszám_ETSAER_ÉÉÉÉ) Kísérőlevél: UHG szám!; mellékelt dokumentumok (tartalomjegyzék) Üzemeltető neve, címe Létesítmény neve címe Cégszerűen aláírt kibocsátási jelentés Az első oldalon adategyezőségi nyilatkozat

3 3 Tartalmi követelmények (1) Mennyiségi adatok hiteles igazolása: –Tárolás ill. tárolás nélkül –Számlák (pl. gázszámlák, vagy számla összesítő aláírva a hitelesítő kézjegyével) Alapanyagok (pl. agyag, mészkő) Mérőberendezés dokumentumai: –OMH hitelesítési, kalibrálási jk (talajmérleg, hídmérleg, (pontossági osztály) gázmérő turbina korrektorral) Tevékenység specifikus adatok igazolása –Fűtőérték (TJ/t) –Karbon-tartalom (%) –Kibocsátási tényező (tCO2/TJ tCO2/Nm3 helyett jelenleg) –Oxidációs tényező (%)

4 4 Tartalmi követelmények (2) Az Engedély szerinti ellenőrzés Engedélyezett tüzelőanyagok, technológiai anyagok és tiszta biomasszák Mértékegységek, számítás Lényeges változások (létesítmény, tevékenység, berendezések leállása) Engedélyezett TIER kategória, TIER szint ugrás Ha van pontosabb adat, akkor az Üzemeltető köteles azt jelenteni a hatóság felé (MOL karbon-tartalom adatok → pontosabb kib. fajlagos) Vizsgálati laboratórium:  Saját laboratórium ill. 4 kontroll mérés ISO 17025: 2005. laboratórium  Eredeti és ellenőrző vizsgálatok összevetése és becsatolása Legjobb ipari gyakorlat (esetenként) Irodalmi adat (esetenként)

5 5 Téglagyártáshoz kapcsolódó speciális követelmények Karbonátalapú számítás → karbon-bevitelen alapuló számítás! Tömegmérés adagoló mérleg, talajmérleg, égetett kihordással (késztermékből) való számolása Mintavételezés (agyag), ennek gyakorisága és megbízhatósága (depónia vö. bánya) Víztartalom (szárazanyag-tartalom), izzítási-veszteség; tiszta karbonátok meghatározása TiC (szervetlen szén) +TOC (szerves szén) =TC (totál szén) ISO 17025: 2005. laboratóriumi mérések, mérések bizonytalansága (Labor „A” belső szabvány sz.: szerves-anyag nem kimutatható; Labor „B” MSZ EN 13137:2003 sz. tartalmaz szerves karbont) Száraz belépő (t) x szárazanyag TC-tartalma %

6 6 2005. évi kibocsátási jelentések számokban 2006. március 31.-éig beérkezett kibocsátási jelentések: 30% Az utolsó jelentés beérkezése a napokban Hiánypótlás nélkül elfogadható: 21% Egyszerűbb problémák: 44% Komolyabb problémák: 35%

7 7 Köszönöm a figyelmet. A következő előadó: Balatoni István (Holcim Zrt.) A kibocsátási jelentések elkészítésével kapcsolatos tapasztalatok

8 Hitelesítők nyilvántartásba vétele A CO 2 hitelesítés tapasztalatairól 2006. június 27. Szerdahelyi Árpád

9 9 A hitelesítési tevékenység A hitelesítő: –egyéni hitelesítő –hitelesítő gazdasági társaság A (vezető) hitelesítő szakértő Az európai közösségi hitelesítő

10 10 A hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételei, bejegyzési kérelem Jogszabályi háttér: –183/2005 (IX. 13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről –32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól Elektronikus bejelentkezés –és adatszolgáltatás, elektronikus regisztráció –és bírálat a papíralapú ügyintézés mellett

11 11 A bejegyzési kérelem adatlapja

12 12 Hitelesítők Benyújtott kérelmek Kérelmek hiánypótlás/elbírálás alatt Elutasított kérelmek Bejegyzések Egyéni hitelesítők 31-3 Hitelesítő gazdasági társaságok 10-- Hitelesítő szakértők 64211 27 Vezető hitelesítő szakértők 24 Európai közösségi hitelesítők 1--1 A bejegyzési kérelmek bírálata

13 13 A bejegyzett hitelesítő szakértők szakterületei

14 14 Az alkalmazott vezető -és hitelesítő szakértők megoszlása a bejegyzett Hitelesítő Gazdasági Társaságok között Hitelesítő Gazdasági Társaságok

15 15 A bejegyzési eljárások során szerzett tapasztalatok, következtetések Ki végezhet hitelesítési tevékenységet? 2005. évi XV. törvény 5. § (2) 183/2005 (IX.13.) Korm. rendelet 3. § (1) 183/2005 (IX. 13.) Korm. rendelet 13. § szerinti biztosíték formája Bejegyzési kérelmek: a 183/2005 (IX. 13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai gyakorlat(ok) és szakirányú felsőfokú végzettség(ek) Eljáró (vezető) hitelesítő szakértők és a bejegyzett szakterület(ek) A (vezető) hitelesítő szakértők jogosultságának korlátozása (jelenleg 4) Egyéni hitelesítő Hitelesítő Gazdasági Társaság általi alkalmazása (csak hitelesítő szakértőként is történt bejegyzése esetén)

16 16

17 17 Köszönöm a figyelmet. Következő előadó: Reiniger Róbert (Deloitte Rt.) Tapasztalatok a hitelesítők regisztrációjáról és a hitelesítésről

18 Hitelesítési eljárások CO 2 hitelesítés tapasztalatai 2006. június 27. dr. Varga Pál / Dunai Adrienn

19 19 Előadás tartalma Hitelesítő szerepe az ETS rendszerében A nemzeti keret Tartalom Metodika 1. évi tapasztalatok Szakmai elvárások a jövőre nézve Hitelesítői Etikai Kódex

20 20 Hitelesítési eljárások: a keret 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 24/2005. (IX.13.) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól 7001/2006. (K.V. Ért.2) KvVM irányelve az üvegházhatású gázok kibocsátási jelentéseire vonatkozó hitelesítési tevékenység ajánlott szakmai szempontjairól (HU_1111_ETSV05)

21 21 Tartalom a nyomon követési és adatkezelési rendszer megfelelőssége a jelentett adatok és a kibocsátásra vonatkozó információk megbízhatósága, hitelessége, és pontossága a nyomon követési rendszer műszaki továbbfejlesztési lehetőségeinek felderítése Hitelesítői záradék és hitelesítési jelentés készítése

22 22 A metodika: 3(+1) lépcső 1.Stratégia-elemzés; 2. Kockázat-elemzés  helyzetfeltárás, felkészülés, tervezés  létesítmény-specifikus hitelesítési terv (HT) 3.Folyamat-elemzés  HT végrehajtása  Helyszíni vizsgálat  monitoring és adatkezelési rendszer tényleges működése, pontosság javítása 4.Dokumentálás, jelentés

23 23 1. évi tapasztalatok: nagy szórás (1) HT: –Egyedileg kidolgozott HT  keretjellegű HT-k –2-3 oldalas HT  3 soros HT-k Ellenőrzés a telephelyen: eljárás része –„…szükség szerint…” –Helyszínen felvett jegyzőkönyvek  külön nem dokumentált bejárás GTH nevében eljáró szakértők szakterülete Mintavételi és analitikai eljárások megfelelősége

24 24 1. évi tapasztalatok: nagy szórás (2) Lényegességi szintek megválasztása, indoklása: „...hitelesítő szakmai ítélete…általában 5%...” Nem lényeges eltérések számszerűsítése: „…. nem okozott lényeges hibát.” Eredő bizonytalanságok vizsgálata Összehasonlítható hitelesítési jelentések (ETSVR)

25 25 Szakmai elvárások: a HT Létesítmény-specifikus Részletes –Kockázatok listája: A létesítmény jellegéből és működéséből eredő kockázatok A belső ellenőrzési rendszer működéséből eredő kockázatok A hitelesítő és a hitelesítési tevékenységből eredő kockázatok –Adatellenőrzési módszerek leírása –Hitelesítési program –Hitelesítési terv esetleges felülvizsgálata Áttekinthető szerkezet

26 26 Szakmai elvárások: helyszíni vizsgálat  Kötelező helyszíni ellenőrzések (legalább 1)  Kivéve 25kt alatt, ha: i.csak számla és alapértelmezett tényezők ÉS ii.a rendszer a lehető legpontosabb adatot szolgáltatja ÉS iii.üzemeltető nyilatkozik, hogy a tárgyévben a nyomon követési rendszerben nem következett be változás, valamint a megfelelő hitelesítési vélemény kialakításához valamennyi szükséges adatot és információt átadta a hitelesítőnek.  Helyszínen felvett jegyzőkönyv

27 27 Szakmai elvárások: eljáró szakértő szakterülete  GTH = min. 2 fő HSz = 3 szakterület  Releváns szakterületek: –VillE, távhő: energetika + analitika –Saját célú tüzelés: energetika, iparági + analitika –Iparág: iparági + analitika

28 28 Szakmai elvárások: analitika Mintavételek helye, gyakorisága Minták előkészítése Analitikai eljárások Éves adatok származtatása

29 29 Szakmai elvárások: ETSVR Egységes tartalom és átlátható szerkezet Értékelhető és összehasonlítható adatok / információk az eljárás jogszerűségéről Kliens-oldali ellenőrzések Egyszerű és gyors feldolgozhatóság Közösségi harmonizáció Web-alapú adatszolgáltatás

30 30 Szakmai és jogi elvárások: függetlenség Engedély-kérelem, nyomon követés, jelentés, tanácsadás Üzemeltető alkalmazottja és (v)HSz egy személyben Iparági szövetségek tisztségviselői

31 31 Hitelesítői Etikai Kódex

32 32 Köszönöm a figyelmet. Következő előadó Pál Viktória (Imsys Kft.): A kibocsátási jelentések hitelesítésének tapasztalatai

33 Hitelesítői jelentések CO 2 hitelesítés tapasztalatai 2006. június 27. Dunai Adrienn

34 34 Előadás tartalma Statisztika Tapasztalatok a hitelesítői záradékok kapcsán Tapasztalatok a hitelesítői jelentési adatlapok kapcsán A 2006. évi jelentések hitelesítése

35 35 Hitelesítői jelentések számokban (1)

36 36 Hitelesítői jelentések számokban (2)

37 37 Hitelesítői jelentések számokban (3)

38 38 Hitelesítői Záradék (1) Kibocsátási jelentés ‘G’ mellékleteként a miniszter által közzétett nyomtatvány Kitöltési segédlet: –„…kizárólag a <> közötti adatok módosítása..” –.xls formátumban való lementés és beküldése 83%-ban jól működött → hiánypótlás

39 39 Hitelesítői Záradék (2) Aláíró vHSz a GTH nevében kell, hogy aláírjon Az aláírt totál CO2 adat többszöri ellenőrzése Más totál adat a jelentésben, más a záradékon (+visszaadás jóváhagyása) Új hitelesítő, új totál CO2 adat (+ és – is)

40 40 Hitelesítési jelentés (1) 2005-ben excel táblázat + mellékletei: –HT –Teljesítmény-javítások –Észlelt változások, eltérések –Jegyzőkönyvek, bizonyítási dokumentumok (pl. hitelesítő ellenőrző számításai) 56% használta → hiánypótlás

41 41 Hitelesítési jelentés (2) Problémák: Berendezés-leállások figyelmen kívül hagyása Lényeges eltérések figyelmen kívül hagyása (tégla!) Fűtési célú műszakilag kapcsolódó berendezések (változás-bejelentés!) Gáz fűtőérték: T3 engedélyben, jelentésben T2, no comment Gáz kibocsátási tényező: MOL földgázszállító karbon- tartalom → pontosság javítása! Adatkezelési rendszerek nem megfelelősége

42 42 2006. évi jelentések hitelesítése 183/2005 és 24/2005. módosítása ősszel Magas szakmai színvonalat képviselő szakértők megerősítése A hozzáadott értékkel bíró eljárások Megbízható, hatósági hitelesítési többletmunkák hitelesítési jelentések Web-alapú adatszolgáltatás

43 43 Köszönöm a figyelmet. Következő előadó: Bodroghelyi Csaba (SGS Hungária Kft.) Jellemző nehézségek a hitelesítése során

44 CO 2 hitelesítés tapasztalatai Az EU Bizottság projektje: Az első évi hitelesítési tapasztalatok értékelése 2006. június 27. Dunai Adrienn

45 45 Magyarország a 7 között PwC NL, Ecofys, egyéni szakértők D, F, H, I, LV, PL, E 2006. május – október Tagállamok verifikációs rendszerének és 20 hitelesítési esettanulmányának elemzése S-day 2006. július 5. Brxl


Letölteni ppt "2005. évi kibocsátási jelentések A CO 2 hitelesítés tapasztalatairól 2006. június 27. Horváth Ervin – Mózer László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések