Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

©2005 Deloitte A Deloitte CO 2 kibocsátásokkal kapcsolatos regisztrációs és hitelesítési tapasztalatai 2006. június 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "©2005 Deloitte A Deloitte CO 2 kibocsátásokkal kapcsolatos regisztrációs és hitelesítési tapasztalatai 2006. június 27."— Előadás másolata:

1 ©2005 Deloitte A Deloitte CO 2 kibocsátásokkal kapcsolatos regisztrációs és hitelesítési tapasztalatai 2006. június 27.

2 ©2005 Deloitte Regisztrációs tapasztalataink •Ki lehet vezető hitelesítő? A vezető hitelesítő esetében a megfelelő szaktudáson túl minőségbiztosítási vagy kockázatkezelési, vagy audit szaktudás is előírt – felülvizsgálni javasolt (nem enhyíteni-egyszerűsíteni) •Szakmai gyakorlat igazolása A szakmai tapasztalat igazolására a legjobb nemzetközi gyakorlat a szakmai önéletrajz és nem a munkálatói igazolás.

3 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Hitelesítési gyakorlat •UNFCCC nemzetközi tanúsítványával rendelkezünk a CDM keretében megvalósuló projektek CO 2 kibocsátásainak értékelésre és hitelesítésére TECO (Tohmatsu Evaluation and Certification Organisation) Co. Ltd. megszerezte az UNFCCC akkreditációját, mely globális szinten érvényes a CO 2 jelentések hitelesítésére a CDM keretében •Az EU tagállamok többségében van Hitelesítési regisztrációja a Deloitte cégeknek (a legnagyobbak: francia, angol, osztrák dán iroda)

4 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Hitelesítési gyakorlat •Magyar iroda: –1 regisztrált vezető hitelesítő – 4 regisztrált hitelesítő –Hitelesítési szabályzat •18 ügyfél – 39 telephely A 7 érdekelt iparágból hatban:Üvegipar, téglaipar, vas és acélgyártás (zsugorítványgyártás), cementgyártás (mészgyártás), papírgyártás, energiaipar (nagy teljesítményű tüzelőberendezések) •Alapvető tapasztalataink (később részletesen) -“1 gázcső – 1 óra – 1 kályha” típusú létesítmények – egyszerű és megbízhatóan kezelhető -“technológiás” létesítmények – mindig vitatható lehet

5 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Hitelesítési folyamat Fő lépések (a szabályzat szerint): 1.Előhitelesítés (stratégiai elemzés, kockázatelemzés) 2.Hitelesítési terv elkészítése 3.Hitelesítési terv végrehajtása (hitelesítési vizsgálatok, helyszíni szemle) 4.A vállalat éves jelentések áttekintése 5.Hitelesítési jelentés elkészítése 6.Minőség-ellenőrzés (tartalmi, formai) 7.Hitelesítői záradék véglegesítése, aláírása 8. Hitelesítési ‘termékek’ átadása a vállalatnak/hatóságnak

6 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Előhitelesítés I. A hitelesítés körének a meghatározása (tevékenységek kiválasztása és megismerése) •a vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozók és •a vállalat kibocsátási engedélyében szereplő tevékenységek kiválasztása •továbbá annak vizsgálata, hogy az engedély magában foglalja-e az összes CO2 kibocsátási forrást?

7 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Előhitelesítés II/1. Stratégiai elemzés elvégzése (előszűrés): Technológiánként, berendezésenként, alap és tüzelő anyagonként, paraméterenként (pl. mennyiség, fűtőérték, kibocsátási tényező, oxidációs tényező) történő ellenőrzés Szempontok: •Adatmeghatározási szintek (pl. mérés vagy irodalmi adat) alkalmazása megfelel-e a kibocsátási engedélynek, MRG határozatnak (külön ellenőrzési táblázatban: II-Tier-xls) •Minőségbiztosítási rendszer létezik-e, működik-e, azok hogyan kapcsolódnak a CO 2 monitoring rendszerhez •Vannak-e kockázatkezelő és megelőző intézkedések a CO 2 monitoring rendszer keretein belül

8 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Előhitelesítés II/2. Stratégiai elemzés keretében még (előszűréssel párhuzamosan): •a vállalat által működtetett nyomon követési rendszer mérési és adatkezelési (adatgyűjtési, számítási, tárolási) metodológiájának megismerése – kapcsolódó feladatokat ellátó szervezeti egységek felépítése, működése – adatforgalom megbízhatósága •a CO 2 kibocsátást befolyásoló változás történt-e a technológiában, vagy a monitoring rendszer üzemeltetésében

9 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Előhitelesítés III. Kockázatelemzés elvégzése: •Célja a monitoring rendszerben található lehetséges kockázatok feltárása és azok értékelése a kibocsátási jelentésre gyakorolt hatásuk szempontjából. •Az előzőekben meghatározott valamennyi hitelesítendő valamennyi tevékenység adatkezelési rendszerének valamennyi elemére –inherens, –ellenőrzési, –egyéb kockázati szintek, –összesítő kockázat meghatározása •Az értékelés a hitelesítő megítésére van bízva, kockázati szinteket és azokhoz tartozó szempontrendszert definiálnunk kellett (minden hitelesítési terv mellékleteként csatoltuk)

10 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Hitelesítési terv elkészítése Hitelesítési terv tartalmazza •1.Stratégiai elemzés és kockázatértékelés eredményeit •2. Folyamatelemzés lépéseit (azaz a hitelesítés folyamatát, az adatellenőrzési módszereket és eljárásokat) – átadása a vállalatnak, a szükséges adatok meghatározása •3. hitelesítési programot – ütemezést minden hitelesítési szakaszra (előhitelesítés, helyszíni bejárás, interjúk, dokumnetumvizsgálat, adatellenőrzés időpontjai), a bevonandó szakértőket, ill. a vállalat részéről bevonandó szakembereket, vezetőket •A folyamat végén (amikor a hitelesítési terv a hitelesítési jelentés mellékleteként beadásra kerül) a hitelesítési tervtől való eltérés és okának megindoklása szükséges

11 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Hitelesítési terv végrehajtása I. Helyszíni szemle •a hitelesítendő tevékenységek, mérési helyszínek bejárása, a mérő rendszerek ellenőrzése és összevetése az engedélyben szereplő adatokkal •a vállalat által alkalmazott nyomon követési rendszer megismerése •interjúk készítése a vállalat részéről, a monitoring rendszer üzemeltetésért felelős szakemberekkel, vezetőkkel •előzetesen átadott dokumentumok alapján kérdések feltétele, részletek ellenőrzés •jegyzőkönyv készítése, a résztvevőkkel való aláíratása

12 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Hitelesítési terv végrehajtása II. Hitelesítési vizsgálatok (részben a helyszínen, részben a szakértő irodájában ellenőrzés) •a szakértő irodájában tételes ellenőrzés: valamennyi tevékenység adatkezelési rendszerének valamennyi elemének számszaki ellenőrzése összehasonlítás formájában (V_ell.xls_template) (pl. mért felhasznált földgáz mennyiség – a vállalat nyilvántartásában szereplő érték - fogyasztási összesítőben szereplő érték – kibocsátási összesítő – kibocsátási jelentésben szereplő érték) továbbá vizsgálandó adatok: tevékenységi adatok, kibocsátási tényezők, fűtőérték, oxidációs vagy konverziós tényezők, összkibocsátás Eredmény: mi rejt bizonytalanságot, hibalehetőséget (lényeges-e a hiba), továbbfejlesztési lehetőségek feltárása

13 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – A vállalat éves jelentésének áttekintése •idén kevés idő állt rendelkezésre •Tartalmi szempontok: az általunk ellenőrzött adatok, információk szerepelnek-e benne, van-e az adatok között ellentmondás (ha eltérés van, erről tájékoztató levél az ügyfélnek) •Formai szempontok: minden szükséges rublika ki van-e töltve, mellékletek teljes körűek-e, cégszerűen aláírt-e, van-e eltérés az elektronikus és a nyomtatott jelentés között

14 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – hitelesítési jelentésének elkészítése hitelesítői záradék kiadása utolsó lépések Hitelesítési jelentés elkészítése •előredefiniált forma, kevés választási lehetőség •mellékletek: véglegesített hitelesítési terv – kb. 10 oldal, stratégiai ellenörző tábla (kb. 5-10 oldal), kockázat értékelő tábla (kb. 5-10 oldal), tételes adatellenörzési lapok (akár kb. 100 soros is lehet) Minőség-ellenőrzés •formai, tartalmi – Deloitte checklist •Hitelesítői záradék elkészítése •előredefiniált szövegtemplate, G1 munkalap (cégszerű aláírás érdekében) •előtte teljességi nyilatkozat kérése A hitelesítési “termékek” átadása a vállalatnak/hatóságnak (elektronikus, postai út)

15 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink– Buktatók •Template-k –Utolsó pillanatban készültek el –Szerkesztési nehézségek (megjegyzések terjedelme lekorlátozott, rossz választási gomb – pl. két sorban szerepel “nem felel meg” “de nem lényeges”) •A rendelkezésre álló jogszabályok csak kereteket adnak, a Főfelügyelőség honlapján szerepelnek a konkrét formanyomtatványok, szövegtemplate-k •Lényeges hiba fogalmának pontosítása •Másik terület: vállalat könyveiben szereplő érték és a hitelesítés viszonya

16 ©2005 Deloitte Hitelesítési tapasztalataink – Példák •39 jelentésből: –Negatív – –Megjegyzéses 5 db. –Pozitív 34 db. •Megjegyzéses példák: –Saját (nem kalibrált) mérőműszer alkalmazása az év kis hányadában –CO 2 kibocsátási forrás nem szerepel a 2004/156/EK bizottsági Határozatban (kibocsátási engedély a határozatra hivatkozik) –CO 2 kibocsátási forrás nem szerepel a kibocsátási engedélyben –A karbontartalom meghatározására olyan adatmeghatározási szintet használnak, ami magasabb kibocsátást eredményez, mint amit a vállalat számára az engedély előír. –A karbontartalmat ritkábban mérik, mint ahogy az engedély előírja –Beszállító által adott adatokat használnak a kibocsátási tényezők meghatározásához (nem saját maguk mérik)

17 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member firms, and their respective subsidiaries and affiliates. As a Swiss Verein (association), neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each other’s acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names “Deloitte,” “Deloitte & Touche,” “Deloitte Touche Tohmatsu,” or other related names. Services are provided by the member firms or their subsidiaries or affiliates and not by Deloitte Touche Tohmatsu Verein. © 2006 Deloitte Touche Tohmatsu. All rights reserved. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Firm legal name Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "©2005 Deloitte A Deloitte CO 2 kibocsátásokkal kapcsolatos regisztrációs és hitelesítési tapasztalatai 2006. június 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések