Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát, vagyis az I = m v.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát, vagyis az I = m v."— Előadás másolata:

1 Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát, vagyis az I = m v = állandó Zárt rendszer impulzusa állandó, tehát megmarad.

2 Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó, akkor, az |F| = állandó nagyságú, iránya a mozgás irányával megegyezik a = állandó v = egyenletesen változó

3 Periodikus mozgások: egyenletes körmozgás A pálya alakja kör A mozgó test vagy tömegpont egyenlő idők alatt egyenlő íveket fut be. A körpályán mozgó test sebessége: v =  ív /  t v ker = kör kerülete / periódusidő = 2 r  / T (1) T = periódus idő: egy kör megtételéhez szükséges idő Ha a v ker nagysága állandó, akkor a mozgás egyenletes körmozgás A v ker vektormennyiség, iránya változik, mindig a kör érintőjének irányába mutat. Az egyenletes körmozgás tehát változó mozgás.

4 Az egyenletes körmozgás jellemzői folytatás Jellemző még rá a szögsebesség: jele: ,  =   /  t = 2  / T (2) (időegység alatti szögelfordulás) v ker =  r  = v/r A v ker sebesség irányának változásból adódik a gyorsulása Ez a centripetális gyorsulás, jele: a cp (nagysága állandó, iránya a kör középpontja felé mutat) a cp = állandó a cp = v  A sebességváltozás a centripetális erő eredménye

5 Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele F cp = m a cp = m v  F cp = m v 2 / r = m r  2 Nagysága függ a test tömegétől, sebességétől és a körpálya sugarától Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele: egy állandó nagyságú erőhatás (  F  = állandó), melynek iránya merőleges a mozgás irányára (v ker ) és a kör középpontja felé mutat. Tevékenység: zsinóron függő tejeskanna körmozgása F g = F cp m k g = m k v 2 / r v 2 = r g Gyakorlati példák a körmozgás értelmezésére. Föld-, Hold-, műholdak mozgása

6 A Föld Nap körüli keringése, Kepler törvényei A bolygók Nap körüli keringését a gravitációs erő biztosítja F g = F cp F NB =  m B M N / r 2 NB = m B v 2 /r NB v 2 =  M N /r NB A Föld keringésének sebessége: v 2 =  M N /r NF Film: Kepler-törvények Földkörüli pályán mozgás sebessége: v 2 =  M F /r F ~ 8 km/s

7 Műholdak (sulinet.hu, természettudomány, realika) F g = F cp  m műh M F / r 2 F = m műh v 2 / r Fm v 2 =  M F / r Fm A műholdak a Föld forgásával egyező irányban keringenek az egyenlítő síkjában. Film: Astra műhold pályára állítása geostacionárius pálya: a műhold szögsebessége azonos az egyenlítő egy pontjának szögsebességével, tehát a földhöz képest nem mozog műholdak felhasználása: kommunikáció, navigáció, műsorszórás, meteorológia, csillagászat, katonai-, tudományos célok első mesterséges műhold 1957. Szputnyik 1. Űrkorszak kezdete.

8 Lajta kutya Astra műhold rendszer

9 Forgómozgás 1 Merev test tengely körüli mozgása Gyakorlat: szélerőmű, szélmalom, ventilátor, körhinta, autó-, kerékpár kereke, mérleghinta, óramutatók mozgása stb. Jellemzői A forgó mozgást végző test minden pontja körmozgást végez A pontok szögsebessége (  ) azonos, kerületi sebességük ( v k ) különböző, mivel értékük függ a sugártól  = 2  /T, v k = 2  r/T,  = v k /r A forgómozgás egyenletes, ha a szögsebesség  = állandó

10 Forgómozgás Jellemző adata a fordulatszám: az összes fordulatok száma osztva az idővel Jele: n n = 1/T mte: 1/s, 1/min. Forgómozgás dinamikai feltétele A forgatóhatás eléréséhez nem elegendő csak az erő, azt a forgatónyomaték hozza létre. (ajtó, könyv) forgatónyomaték = erőerőkar M = F k mte: Nm A forgatónyomaték a testre ható erő forgatóhatásának mértéke. Jele: M k = erőkar, ami az erő hatásvonala és a forgástengely közötti merőleges távolság

11 Forgómozgás jellemzése 2 Newton I. törvénye forgómozgásra. Ha egy testre ható erők eredő forgatónyomatéka zérus, akkor a test nem forog vagy állandó szögsebességű mozgást végez.  M = 0  = állandó Lásd: óriáskerék Tehetetlenségi nyomaték: egy test forgásba hozására vagy a forgó test megállítására jellemző adat. Függ a test forgástengelyhez viszonyított tömegeloszlásától. Jele: ,  =  m i r i 2 mte: kg m 2

12 Forgómozgás jellemzése 3 Newton II. törvénye forgómozgásra Forgómozgást végző test szöggyorsulása egyenesen arányos a testre ható erők forgatónyomatékainak eredőjével és fordítottan arányos a test tehetetlenségi nyomatékával.  = M /  (a=F/m) M =   (F= ma) Perdület: egy test perdülete függ a test tömegének, kerületi sebességének és a sugárnak a szorzatától N = mv k r = m  pl. Zsinórra kötött kő mozgása, vagy a bolygók keringése. Perdület megmaradás törvénye Kepler II. törv: N = m v max R min = m v min R max = áll N =   = állandó

13 Forgómozgás jellemzése A perdület vektormennyiség! Nagysága mellett az iránya is állandó (a pörgettyű- vagy a frizbi mozgás közben nem inog) A Föld tengely körüli forgásának következményei. A perdületmegmaradás értelmezése az évszakok létében A perdületmegmaradás és az egyensúlyunk 1851. Foucault. Párizsi Pantheon video-inernet

14 A haladó és a forgó mozgás összehasonlítása Haladó mozgás út: s sebesség: v = s/t gyorsulás: a =  v /  t oka: F (F ~ a F/a = áll) tömeg: m F = m a megmarad: I = m v (impulzus) Forgó mozgás elfordulás szöge  szögsebesség:  =   /  t szöggyorsulás:  =   /  t forgatónyomaték: M = F k ( M ~  M/  = áll) tehetetlenségi nyomaték:   =  m i r i 2 M =   N =   (perdület)

15 periodikus mozgások A rezgőmozgás is periodikus mozgás: bemutatás + rajz Az egyenletes körmozgás és az egyenletes rezgőmozgás kitérésének összehasonlítása Rajz Hullámmozgás fogalma, fajtái Bemutatás: kiskocsisor, ingasor, film


Letölteni ppt "Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát, vagyis az I = m v."

Hasonló előadás


Google Hirdetések