Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egri Kistérség Többcélú Társulása Települési Önkormányzatok együttműködése az egri kistérségben Kisari Zoltán Általános Elnökhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egri Kistérség Többcélú Társulása Települési Önkormányzatok együttműködése az egri kistérségben Kisari Zoltán Általános Elnökhelyettes."— Előadás másolata:

1 Egri Kistérség Többcélú Társulása Települési Önkormányzatok együttműködése az egri kistérségben Kisari Zoltán Általános Elnökhelyettes

2 Heves megye kistérségei Egri Kistérség Füzesabonyi Kistérség Gyöngyösi Kistérség Hatvani Kistérség Hevesi Kistérség Pétervásárai Kistérség Bélapátfalvi Kistérség 2 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

3 3 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

4 Eger és környéke önkormányzatainak összefogását jelenleg két társulás működtetése jelenti:  Az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (EKT), 1995-ben alakult.  Egri Kistérség Többcélú Társulása (EKTcT) 2004-ben jött létre, amely a teljes kistérségi fejlesztő munkát hivatott felölelni. 4 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

5 EKT tagönkormányzatai 2007-ben: 1. Andornaktálya 2. Bogács 3. Bükkzsérc 4. Cserépváralja 5. Cserépfalu 6. Demjén 7. Eger MJV Önkormányzata 8. Egerbakta 9. Egerszalók 10. Egerszólát 11. Feldebrő 12. Felsőtárkány 13. Kerecsend 14. Maklár 15. Nagytálya 16. Novaj 17. Noszvaj 18. Ostoros 19. Szarvaskő 20. Szomolya 21. Tarnaszentmária 22. Verpelét Az EKTcT tagönkormányzatai 2007-ben: 1. Andornaktálya 2. Demjén 3. Eger MJV Önkormányzata 4. Egerbakta 5. Egerszalók 6. Egerszólát 7. Feldebrő 8. Felsőtárkány 9. Kerecsend 10. Maklár 11. Nagytálya 12. Novaj 13. Noszvaj 14. Ostoros 15. Szarvaskő 16. Tarnaszentmária 17. Verpelét 5 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

6 1. Települések száma népességnagyság szerint, 2007. január 1. 0-499500-9991000-19992000-49995000-999910000-4999950000-99999100000-…Településekszámaösszesen fős település 2266--1-17 6 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

7 Adatok az Egri Kistérségről Településnév Lakosság-szám 2007.01.01. Területe (km 2 ) Civil Szervezetek számaVállalkozásokszáma Andornaktálya 2 819 16,7511218 Demjén66025,09246 Eger MJV 55863104,755516756 Egerbakta154632,38566 Egerszalók189623,1111201 Egerszólát116226,10562 Felsőtárkány351877,339236 Feldebrő118326,52723 Kerecsend232524,5813100 7

8 Adatok az Egri Kistérségről TelepülésnévLakosság-szám2007.01.01.Területe (km 2 ) CivilSzervezetekszámaVállalkozásokszáma Maklár246628,0110137 Nagytálya87213,19546 Noszvaj177218,849149 Novaj149718,52688 Ostoros265123,516198 Szarvaskő37120,001483 Tarnaszentmária28011,0115 Verpelét411453.1811235 Összesen 84 995 542,876578386 8

9 A többcélú társulás területén elhelyezkedő alapfokú intézményekről Ssz.MegnevezésÖsszesen 1. Általános iskolák száma(db) 11 2. Tanulók száma (fő) 4469 3. Óvodák száma ( db) 33 4. Óvodába járó gyerekek száma (fő) 2710 9 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

10 A kistérségi önkormányzatok együttműködési területei 10 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

11 : A Többcélú Társulásban (EKTcT) résztvevő önkormányzat 11 fő feladat hatékony megoldására alapította együttműködését : 1) területfejlesztés, 2) egészségügyi ellátás 3) szociális ellátás, 4) család-, gyermek és ifjúságvédelem, 5) oktatás-nevelés, 6) közbeszerzési feladatok ellátása 7) belső ellenőrzés, 8) állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése, 9) hulladékgazdálkodás,, 10) kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése. 11) Kistérségi Fejlesztési Tanács 11 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

12 A Társulási feladatellátás szervezeti keretei 12 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

13 A Társulás Szervezeti felépítése  Elnök  Elnökhelyettesek 2fő  Szakbizottságok  Jegyzői kollégium  Munkaszervezet 13 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

14 Munkaszervezet önálló költségvetési szervként látja el feladatait. –Tagönkormányzatok egyenlősége (aTársulás minden tagját a döntéshozatalnál egy szavazat illet meg) (a Társulás minden tagját a döntéshozatalnál egy szavazat illet meg) –Településnagyságtól független érdekképviselet 14 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

15 A Társulási Tanács   A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács, melyet a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják.

16 A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE   Elnök,   Elnökhelyettesek,   Munkaszervezet,   Társulási Tanács,   Állandó bizottságok (pénzügyi ellenőrzési, szociális és egészségügyi, oktatási, innovációs, alapokmány),   Eseti munkabizottságok (beruházási team),   Jegyzői kollégium

17 A tagok szavazatainak száma   A Megállapodást aláíró önkormányzatokat a Társulási Tanácsban egy-egy szavazat illeti meg.   A Társulási Tanács döntése   A tanács határozatképes:, ha az ülésen legalább 9 tag jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának felét.

18 A határozat meghozatalához szükséges szavazati arányok – –Egyszerű többség (legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának több mint a felét) – –Minősített többség (legalább kétharmadának igen szavazata, és az általuk képviselt települések lakosságszámának több, mint a fele szükséges) – –Konszenzusos döntéshozatal ( a jelenlévő tagok mindegyikének igen szavazata szükséges)

19 A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE A Társulási Tanács ülései   Rendszerint évi 10 alkalommal ülésezik a tanács, az állandó bizottságok pedig szükség szerint üléseznek.   A Társulási Tanács döntései - határozatok: A társulási Tanács valamennyi tagönkormányzatra kötelező érvényű döntései - ajánlások: a Társulás által a tagönkormányzatok irányában megfogalmazott döntési javaslatok

20 1.) Területfejlesztés  A Kistérségi Fejlesztési Tanács révén történik a fejlesztési irányok kijelölése  A Tanács 2004. évben aktualizáltatta és hagyta jóvá a Kistérség Területfejlesztési Programját  A Kistérségi Iroda támogatja a Tanács munkáját Pl.: partnerségi munka gördülékeny megszervezésében 20 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

21 Területfejlesztési feladatok: A turizmusfejlesztésnél a termál-, a fürdő-, és a szabadvízi, valamint a konferencia-, és a rendezvényturizmus fejlesztése, a borturizmus regionális fejlesztése; a sport és szabadidős, valamint a kerékpáros turizmus fejlesztése. Kistérség Idegenforgalmi fejlesztési Program (2005) Kistérség Idegenforgalmi fejlesztési Program (2005) Kerékpárút –hálózat Fejlesztési Koncepció (2005) Kerékpárút –hálózat Fejlesztési Koncepció (2005) Utazás Kiállítás Utazás Kiállítás „Bükkalja ősi kövein”, „Barangolások Eger környékén” kiadványok „Bükkalja ősi kövein”, „Barangolások Eger környékén” kiadványok Egri Kistérség településeinek turisztikai térképe, Egri Egri Kistérség településeinek turisztikai térképe, Egri Kistérség fürdőinek információs kiadványa „A kistérség polgármestereinek a bora „(2004) „A kistérség polgármestereinek a bora „(2004) 21 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

22 Utazás Kiállítás 22 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

23 Egységes turisztikai eligazító táblák Egységes turisztikai eligazító táblákelhelyezése 23 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

24 2.) Egészségügyi-, és szociális ellátás  Egészségügyi feladatok Központi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös működtetéseKözponti orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös működtetése Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtésPályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés gépkocsi, műszerbeszerzés gépkocsi, műszerbeszerzés beérkező hívások rögzítését beérkező hívások rögzítését megoldó telefonközpont megoldó telefonközpont kialakítása kialakítása 24 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

25 3.) Család-, gyermek és ifjúságvédelem Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása:Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása: Családok Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, Helyettes Szülői Hálózat Helyettes Szülői Hálózatműködtetése. 25 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

26 A Családok Átmeneti Otthona  2005. augusztus 1.-én kezdte meg működését 24 férőhellyel, amely 2006-tól 38 főre emelkedett  Jelenleg 10 család lakik az otthonban - 19 felnőtt és 22 gyermek  2007. évben 107,6%-os kihasználtsággal működött  2007 évben 6 településről vették igénybe a szolgáltatást 26 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

27 27 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

28 Szociális feladatellátás  Támogató szolgálat  Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás 28 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

29  Helyettes szülői hálózat –3 szülővel szerződés –A hálózat 2007-ben kihasználatlan volt  Gyermekek Átmeneti Otthona –Egy alapítvány ( SZETA ) tulajdonában lévő ingatlanban –12 fő –Szolgáltatási szerződés keretében –2007. évben összesen 26 gyermek vette igénybe a szolgáltatást  Családi Napközi ‒ 2007 évben 7 település ellátását biztosította – A hálózat igény szerinti bővítésére 2008 év folyamán kerül sor 29 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

30 4.) Oktatás-nevelés mikro-társulások előkészítése, szervezésemikro-társulások előkészítése, szervezése jelenleg 7 intézményfenntartó mikrotársulás működik 1. Eger - Ostoros 2. Maklár-Nagytálya 3. Noszvaj-Novaj 4. Eger-Andornaktálya 5. Eger – Demjén – Egerbakta – Egerszalók 6. Eger - Egerszólát 7. Verpelét – Feldebrő – Tarnaszentmária Logopédiai ellátás utazó logopédiai- és gyógypedagógusi hálózattalLogopédiai ellátás utazó logopédiai- és gyógypedagógusi hálózattal Fejlesztő pedagógia megbízott kistérségi pszichológusFejlesztő pedagógia megbízott kistérségi pszichológus 30 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

31 egyes szakszolgálatok közös ellátásaegyes szakszolgálatok közös ellátása humán erőforrás hatékony alkalmazásahumán erőforrás hatékony alkalmazása tanügy igazgatási feladatok koordinálásatanügy igazgatási feladatok koordinálása az intézmények együttműködésének egyeztetéseaz intézmények együttműködésének egyeztetése oktatási szakértők – közös – megbízásaoktatási szakértők – közös – megbízása szakmai elképzelések megfogalmazása és megoldásaszakmai elképzelések megfogalmazása és megoldása az intézmények fejlesztésének, eszközellátásának koordinálásaaz intézmények fejlesztésének, eszközellátásának koordinálása az anyagi források jobb kihasználásaaz anyagi források jobb kihasználása tankönyv és eszközbeszerzések koordinálásatankönyv és eszközbeszerzések koordinálása pedagógusok kistérségi szakmai tanácsadása, továbbképzése;pedagógusok kistérségi szakmai tanácsadása, továbbképzése; közös szaktárgyi, pályaválasztási, sport, kulturális kistérségi rendezvények;közös szaktárgyi, pályaválasztási, sport, kulturális kistérségi rendezvények; pályázatok figyelésepályázatok figyelése Nevelési és Pedagógiai programok koordinálása;Nevelési és Pedagógiai programok koordinálása; IMIP elkészítésének, és fenntartói jóváhagyásának előkészítése;IMIP elkészítésének, és fenntartói jóváhagyásának előkészítése; 31 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

32 5.) Közbeszerzési feladatok ellátása kiegészül a közös-beszerzési feladatokkal  távközlési eszközök és szolgáltatások,  személyi számítógéprendszerek,  irodatechnikai berendezések,  bútorok, papíráruk,  irodaszerek,  gépjárművek,  üzemanyagok,  kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Feladatellátás mikro társulásban, 14 önkormányzat részvételével 32 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

33 6.) Belső ellenőrzés  Végzi a társult önkormányzatok intézményeinél, továbbá a Polgármesteri Hivataloknál és a Körjegyzőségeknél a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat, azaz a szabályszerűségi, pénzügyi-gazdasági, megbízhatósági-, informatikai rendszer- és teljesítményellenőrzést. –Előkészíti a stratégiai és éves ellenőrzési tervet, vizsgálati programot és a megbízólevelet. Elvégzi az előkészítés egyéb feladatait. –Írásba foglalja az ellenőrzés megállapítását, indokolt esetben felveti a felelősség megállapítását. –Ellátja a realizáló tárgyalással kapcsolatos feladatokat. –Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. –Elkészíti az ellenőrzés tapasztalatairól szóló éves jelentést. 33 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

34  Belsőellenőrzési csoport (Belsőellenőr1 és Belsőellenőr2 csoport)  A vezetői feladatokat a kinevezett belsőellenőrzési vezető látja el 6.) Belső ellenőrzés 34 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

35 7.) Állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése Az EKT településeit érintő projekt Az EKT településeit érintő projekt A rendszer 2006.december 15.-én indult A rendszer 2006.december 15.-én indult 35 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

36 Az együttműködés egyéb területei Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás A megyei önkormányzattól a társulás vette át szervezési feladatotA megyei önkormányzattól a társulás vette át szervezési feladatot Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretein belülRegionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretein belül E-közigazgatás fejlesztés E-közigazgatás fejlesztés A GVOP–s projekt …A GVOP–s projekt … 36 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

37 37 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

38 Nagyprojektek 2007-2013-ban az Egri Kistérségben 1. Út- és kerékpárút építési és felújítási program 2. A belvíz- és csapadék vízelvezető rendszer felújítása 3. Idegenforgalmi Fogadóbázisok kialakítása 4. Sportlétesítmények felújítása, építése 5. Iparfejlesztés infrastrukturális hétterének megteremtése 6. Faluközpontok rendezése, települési arculat kialakítása 7. Intézményfejlesztés, felújítás az egri kistérség településein 8. Közműfejlesztési és Infrastrukturális beruházások 38 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

39 Többcélú Társulás munkaszervezete Kistérségi Iroda Eger, Mocsáry Lajos u. 1. Az Iroda ellátja:  a 11 fő feladat hivatali (ügyviteli-adminisztratív), szolgáltatás szervezési feladatai mellett  a Kistérségi Fejlesztési Tanács és a  a Területfejlesztési Társulás (EKT) működésével járó feladatokat is. 39 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

40 Munkaszervezet Irodavezető 1. Gazdasági vezető 2. Területfejlesztési ügyintéző 3. Közbeszerzési referens 4. Közoktatási referens 5. Informatikus 6. Belső ellenőr I-II. (3-3fő) Közoktatási referens Gazdasági ügyintéző Informatikus Humánerőforrás menedzser Jogász 40 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

41 A 01-13 sorszámon köztisztviselői státusz szerepel Irodavezető 01 Ügyviteli alkalmazott, 04 Belsőellenőr I 3fő 06,07,08 Gazdasági vezető 02 01 Területfejlesztési Menedzser03 Közbeszerzési referens 05 Belsőellenőr II 3fő 09,10,11 Általános Elnökhelyettes Elnök Jogi iroda17 Közoktatási referens1 12 Munkaügyi ügyintéző 16 EKT könyvelő15 Fejlesztési Elnökhelyettes Informatikus13 41 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11 Közoktatási referens2 14

42 Költségvetés  Főösszeg (369 millió Ft)  Normatíva igénylés –Alapnormatíva –Kiegészítő normatíva célja, felhasználása  Tagdíjak (100 Ft/fő)  Szakfeladatokhoz rendelt hozzájárulás  Pályázati alap  Pályázati önerő –sportpálya  Ppp –Orvosi ügyelet –Tájékoztatást javító szoftver –CSAO fejlesztés 42 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11

43 Az együttműködés tapasztalatai I.   Ha eldöntötted, vállald a jót és a kevésbé jót is!   Egyenrangúság –Partnerség –Konszenzuson alapuló döntési rendszer alkalmazása   A társulás státuszának újra gondolása.   -A Társulás tanácsa egy speciális jogállású önkormányzatnak is felfogható, hiszen kizárólag önkormányzatok a tagjai, kizárólag önkormányzati feladatokat látnak el, átadott önkormányzati hatáskörök alapján. A tanács döntései visszahatnak a tagönkormányzatokra, azok működéseire, nagy gyakorisággal azok költségvetéseire   –A tanács munkáját segítő munkavállalók munkajogi státuszának újra gondolása. Mi a köztisztviselői státuszt tartjuk elfogadhatónak.

44 Az együttműködés tapasztalatai II.   A jogkövető magatartás maximális érvényesülése mellett,indokolt újragondolni a tagok döntési szabadságának kereteit, mint pld a szavazati arányok meghatározásában, képzésének módjában,vagy a szervezeti felépítés rendszerének kialakításában,vagy a törvényesség szempontjából a legfontosabbként a jegyzők rendszerbe való beillesztésében.   Az önkormányzati együttműködés kiteljesedésének kizárólag akkor van esélye, ha a centrum település intézmény rendszerétől független,önálló intézményi struktúrán alapszik.Ha van Egri siker akkor az elsősorban ennek köszönhető.   Persze ehhez a demokrácia sajátos magyar értelmezésén is szükséges változtatni Tudomásul kell venni, hogy az együttműködés keretében az egyéni jogot felül írhatja a közösségi jog, amelyet felmerülésekor kikerülhetetlenül kezelni szükséges 2008.09.11 Egri Kistérség Többcélú Társulása 44

45  Elő forduló probléma, hogy a mikro társulások döntésmechanizmusa nem illeszkedik megfelelően nagytársulás döntési rendszeréhez. Ez komoly gond, amire sokkal több figyelmet indokolt fordítani, akár szabályozás szintjén is. Fontos, hogy nagyobb összhang jöhessen létre a centrum település, a mikro társulás, valamint az önkormányzatok döntési mechanizmusa és gyakorlata között annak érdekében, hogy a kicsi képes legyen befolyásolni a nagy döntését!  Mérlegelendő a tagönkormányzatok előkészítő döntéseinek időbelisége és a meghozott mikrotársulási döntések térbeli kihatása, illetve ezek következményei. 2008.09.11 Egri Kistérség Többcélú Társulása 45 Az együttműködés tapasztalatai III.

46 A Többcélú Társulások működésének szabályozási ellentmondásai I. 2008.09.11 Egri Kistérség Többcélú Társulása 46  Önkormányzatok szabad társulása, nem kötelező ezért az ösztönző rendszert úgy alakították, hogy megérje társulni a többcélú cím eléréséért, de baj van, ha a statisztikai kistérség akár egy önkormányzata is tartózkodik a közös feladat ellátástól. (fenyegetheti, zsarolhatja a többi önkormányzatot)  A 2004 évi CVII. Trv harmonizációja nem történt meg teljes mértékben.  Kihez tartoznak a TcT-ok?  Ki mondja meg és milyen jogszabály alapján például, hogy köztisztviselő vagy közalkalmazott legyen a munkaszervezet tagja.  A gyermek védelmi törvény és a vonatkozó kormányrendelet csak 2008 január 1-től ismeri el állami fenntartónak a TcT-t. (pályázatoknál ez nagyon fontos )

47 A Többcélú Társulások működésének szabályozási ellentmondásai II. 2008.09.11 Egri Kistérség Többcélú Társulása 47  A Többcélúak finanszírozása nem tejes mértékben ösztönző, több esetben ellentmondásos  A költségvetési törvény illetve az önkormányzati minisztérium terminológiái sok esetben nem megfeleltethetők egymásnak. Az irányító hatóságok, minisztériumok, kincstár stb. nem azonos fogalmakat használnak. Például „egységes intézmény”.  A feladatarányos finanszírozás helyett sok esetben lakosság szám alapján finanszíroznak, pl. általános normatíva az 500 fő alatti településeknél nagyobb  A pedagógiai szakszolgálatoknál a pedagógusok finanszírozása problémás, ha a gyerek nem jelenik meg a foglalkozáson mivel esetszám alapú a finanszírozás…  A szociális feladat ellátásnál az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése szükségszerű. A jogszabályok és a finanszírozás azonban vitatható konstrukciókba kényszeríti a TcT-ket. Pl. saját fenntartású intézményben, vásárolt szolgáltatás keretében „működtet” az alapítvány mivel a feladat-ellátási szerződés keretében történő működtetés kevésbé támogatott.

48 Az Egri Kistérségi Iroda címe: Eger, Mocsáry Lajos út 1. web: www.eger.hu/kisterseg www.eger-regio.hu www.egrikisterseg.hu www.eger.hu/kistersegwww.eger-regio.huwww.eger.hu/kistersegwww.eger-regio.hu mail: ektagria@enternet.hu ektagria@enternet.hu Tel.: 36/518-330 Fax.: 36/518-331 48 Egri Kistérség Többcélú Társulása 2008.09.11


Letölteni ppt "Egri Kistérség Többcélú Társulása Települési Önkormányzatok együttműködése az egri kistérségben Kisari Zoltán Általános Elnökhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések