Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egri Kistérség Többcélú Társulása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egri Kistérség Többcélú Társulása"— Előadás másolata:

1 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Települési Önkormányzatok együttműködése az egri kistérségben Kisari Zoltán Általános Elnökhelyettes

2 Heves megye kistérségei
Egri Kistérség Füzesabonyi Kistérség Gyöngyösi Kistérség Hatvani Kistérség Hevesi Kistérség Pétervásárai Kistérség Bélapátfalvi Kistérség Egri Kistérség Többcélú Társulása

3 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Egri Kistérség Többcélú Társulása

4 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Eger és környéke önkormányzatainak összefogását jelenleg két társulás működtetése jelenti: Az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (EKT), 1995-ben alakult. Egri Kistérség Többcélú Társulása (EKTcT) 2004-ben jött létre, amely a teljes kistérségi fejlesztő munkát hivatott felölelni. Egri Kistérség Többcélú Társulása

5 Egri Kistérség Többcélú Társulása
EKT tagönkormányzatai 2007-ben: Andornaktálya Bogács Bükkzsérc Cserépváralja Cserépfalu Demjén Eger MJV Önkormányzata Egerbakta Egerszalók Egerszólát Feldebrő Felsőtárkány Kerecsend Maklár Nagytálya Novaj Noszvaj Ostoros Szarvaskő Szomolya Tarnaszentmária Verpelét Az EKTcT tagönkormányzatai 2007-ben: Andornaktálya Demjén Eger MJV Önkormányzata Egerbakta Egerszalók Egerszólát Feldebrő Felsőtárkány Kerecsend Maklár Nagytálya Novaj Noszvaj Ostoros Szarvaskő Tarnaszentmária Verpelét Egri Kistérség Többcélú Társulása

6 1. Települések száma népességnagyság szerint, 2007. január 1.
- 499 500 999 1000 1999 2000 4999 5000 9999 10000 49999 50000 99999 100000 Települések száma összesen fős település 2 6 1 17 Egri Kistérség Többcélú Társulása

7 Adatok az Egri Kistérségről
Településnév Lakosság-szám Területe (km2) Civil Szervezetek száma Vállalkozások Andornaktálya 2 819 16,75 11 218 Demjén 660 25,09 2 46 Eger MJV 55863 104,75 551 6756 Egerbakta 1546 32,38 5 66 Egerszalók 1896 23,11 201 Egerszólát 1162 26,10 62 Felsőtárkány 3518 77,33 9 236 Feldebrő 1183 26,52 7 23 Kerecsend 2325 24,58 13 100

8 Adatok az Egri Kistérségről
Településnév Lakosság-szám Területe (km2) Civil Szervezetek száma Vállalkozások Maklár 2466 28,01 10 137 Nagytálya 872 13,19 5 46 Noszvaj 1772 18,84 9 149 Novaj 1497 18,52 6 88 Ostoros 2651 23,51 198 Szarvaskő 371 20,00 14 83 Tarnaszentmária 280 11,01 1 Verpelét 4114 53.18 11 235 Összesen 84 995 542,87 657 8386

9 A többcélú társulás területén elhelyezkedő alapfokú intézményekről
Ssz. Megnevezés Összesen 1. Általános iskolák száma(db) 11 2. Tanulók száma (fő) 4469 3. Óvodák száma ( db) 33 4. Óvodába járó gyerekek száma (fő) 2710 Egri Kistérség Többcélú Társulása

10 A kistérségi önkormányzatok együttműködési területei
Egri Kistérség Többcélú Társulása

11 Egri Kistérség Többcélú Társulása
A Többcélú Társulásban (EKTcT) résztvevő önkormányzat 11 fő feladat hatékony megoldására alapította együttműködését: területfejlesztés, egészségügyi ellátás szociális ellátás, család-, gyermek és ifjúságvédelem, oktatás-nevelés, közbeszerzési feladatok ellátása belső ellenőrzés, állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése, hulladékgazdálkodás,, kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése. Kistérségi Fejlesztési Tanács Egri Kistérség Többcélú Társulása

12 A Társulási feladatellátás szervezeti keretei
Egri Kistérség Többcélú Társulása

13 A Társulás Szervezeti felépítése
Elnök Elnökhelyettesek 2fő Szakbizottságok Jegyzői kollégium Munkaszervezet Egri Kistérség Többcélú Társulása

14 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezet önálló költségvetési szervként látja el feladatait. Tagönkormányzatok egyenlősége (a Társulás minden tagját a döntéshozatalnál egy szavazat illet meg) Településnagyságtól független érdekképviselet Egri Kistérség Többcélú Társulása

15 A Társulási Tanács A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács, melyet a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják.

16 A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE
Elnök, Elnökhelyettesek, Munkaszervezet, Társulási Tanács, Állandó bizottságok (pénzügyi ellenőrzési, szociális és egészségügyi, oktatási, innovációs, alapokmány), Eseti munkabizottságok (beruházási team), Jegyzői kollégium

17 A tagok szavazatainak száma
A Megállapodást aláíró önkormányzatokat a Társulási Tanácsban egy-egy szavazat illeti meg. A Társulási Tanács döntése A tanács határozatképes: , ha az ülésen legalább 9 tag jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának felét.

18 A határozat meghozatalához szükséges szavazati arányok
Egyszerű többség (legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának több mint a felét) Minősített többség (legalább kétharmadának igen szavazata, és az általuk képviselt települések lakosságszámának több, mint a fele szükséges) Konszenzusos döntéshozatal ( a jelenlévő tagok mindegyikének igen szavazata szükséges)

19 A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
A Társulási Tanács ülései Rendszerint évi 10 alkalommal ülésezik a tanács, az állandó bizottságok pedig szükség szerint üléseznek. A Társulási Tanács döntései - határozatok: A társulási Tanács valamennyi tagönkormányzatra kötelező érvényű döntései - ajánlások: a Társulás által a tagönkormányzatok irányában megfogalmazott döntési javaslatok

20 1.) Területfejlesztés A Kistérségi Fejlesztési Tanács révén történik a fejlesztési irányok kijelölése A Tanács évben aktualizáltatta és hagyta jóvá a Kistérség Területfejlesztési Programját A Kistérségi Iroda támogatja a Tanács munkáját Pl.: partnerségi munka gördülékeny megszervezésében Egri Kistérség Többcélú Társulása

21 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Területfejlesztési feladatok: A turizmusfejlesztésnél a termál-, a fürdő-, és a szabadvízi, valamint a konferencia-, és a rendezvényturizmus fejlesztése, a borturizmus regionális fejlesztése; a sport és szabadidős, valamint a kerékpáros turizmus fejlesztése. Kistérség Idegenforgalmi fejlesztési Program (2005) Kerékpárút –hálózat Fejlesztési Koncepció (2005) Utazás Kiállítás „ Bükkalja ősi kövein”, „Barangolások Eger környékén” kiadványok Egri Kistérség településeinek turisztikai térképe, Egri Kistérség fürdőinek információs kiadványa „A kistérség polgármestereinek a bora „(2004) Egri Kistérség Többcélú Társulása

22 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Utazás Kiállítás Egri Kistérség Többcélú Társulása

23 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Egységes turisztikai eligazító táblák elhelyezése Egri Kistérség Többcélú Társulása

24 2.) Egészségügyi-, és szociális ellátás
Egészségügyi feladatok Központi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös működtetése Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés gépkocsi, műszerbeszerzés beérkező hívások rögzítését megoldó telefonközpont kialakítása Egri Kistérség Többcélú Társulása

25 3.) Család-, gyermek és ifjúságvédelem
Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása: Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, Helyettes Szülői Hálózat működtetése. Egri Kistérség Többcélú Társulása

26 A Családok Átmeneti Otthona
2005. augusztus 1.-én kezdte meg működését 24 férőhellyel, amely 2006-tól 38 főre emelkedett Jelenleg 10 család lakik az otthonban - 19 felnőtt és 22 gyermek 2007. évben 107,6%-os kihasználtsággal működött 2007 évben 6 településről vették igénybe a szolgáltatást Egri Kistérség Többcélú Társulása

27 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Egri Kistérség Többcélú Társulása

28 Szociális feladatellátás
Támogató szolgálat Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás Egri Kistérség Többcélú Társulása

29 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Helyettes szülői hálózat 3 szülővel szerződés A hálózat 2007-ben kihasználatlan volt Gyermekek Átmeneti Otthona Egy alapítvány ( SZETA ) tulajdonában lévő ingatlanban 12 fő Szolgáltatási szerződés keretében 2007. évben összesen 26 gyermek vette igénybe a szolgáltatást Családi Napközi 2007 évben 7 település ellátását biztosította A hálózat igény szerinti bővítésére 2008 év folyamán kerül sor Egri Kistérség Többcélú Társulása

30 Egri Kistérség Többcélú Társulása
4.) Oktatás-nevelés mikro-társulások előkészítése, szervezése jelenleg 7 intézményfenntartó mikrotársulás működik Eger - Ostoros Maklár-Nagytálya Noszvaj-Novaj Eger-Andornaktálya Eger – Demjén – Egerbakta – Egerszalók Eger - Egerszólát Verpelét – Feldebrő – Tarnaszentmária Logopédiai ellátás utazó logopédiai- és gyógypedagógusi hálózattal Fejlesztő pedagógia megbízott kistérségi pszichológus Egri Kistérség Többcélú Társulása

31 Egri Kistérség Többcélú Társulása
egyes szakszolgálatok közös ellátása humán erőforrás hatékony alkalmazása tanügy igazgatási feladatok koordinálása az intézmények együttműködésének egyeztetése oktatási szakértők – közös – megbízása szakmai elképzelések megfogalmazása és megoldása az intézmények fejlesztésének, eszközellátásának koordinálása az anyagi források jobb kihasználása tankönyv és eszközbeszerzések koordinálása pedagógusok kistérségi szakmai tanácsadása, továbbképzése; közös szaktárgyi, pályaválasztási, sport, kulturális kistérségi rendezvények; pályázatok figyelése Nevelési és Pedagógiai programok koordinálása; IMIP elkészítésének, és fenntartói jóváhagyásának előkészítése; Egri Kistérség Többcélú Társulása

32 Egri Kistérség Többcélú Társulása
5.) Közbeszerzési feladatok ellátása kiegészül a közös-beszerzési feladatokkal Feladatellátás mikro társulásban, 14 önkormányzat részvételével távközlési eszközök és szolgáltatások, személyi számítógéprendszerek, irodatechnikai berendezések, bútorok, papíráruk, irodaszerek, gépjárművek, üzemanyagok, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Egri Kistérség Többcélú Társulása

33 Egri Kistérség Többcélú Társulása
6.) Belső ellenőrzés Végzi a társult önkormányzatok intézményeinél, továbbá a Polgármesteri Hivataloknál és a Körjegyzőségeknél a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat, azaz a szabályszerűségi, pénzügyi-gazdasági, megbízhatósági-, informatikai rendszer- és teljesítményellenőrzést. Előkészíti a stratégiai és éves ellenőrzési tervet, vizsgálati programot és a megbízólevelet. Elvégzi az előkészítés egyéb feladatait. Írásba foglalja az ellenőrzés megállapítását, indokolt esetben felveti a felelősség megállapítását. Ellátja a realizáló tárgyalással kapcsolatos feladatokat. Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Elkészíti az ellenőrzés tapasztalatairól szóló éves jelentést. Egri Kistérség Többcélú Társulása

34 Egri Kistérség Többcélú Társulása
6.) Belső ellenőrzés Belsőellenőrzési csoport (Belsőellenőr1 és Belsőellenőr2 csoport) A vezetői feladatokat a kinevezett belsőellenőrzési vezető látja el Egri Kistérség Többcélú Társulása

35 Egri Kistérség Többcélú Társulása
7.) Állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése Az EKT településeit érintő projekt A rendszer 2006.december 15.-én indult Egri Kistérség Többcélú Társulása

36 Az együttműködés egyéb területei
Hulladékgazdálkodás A megyei önkormányzattól a társulás vette át szervezési feladatot Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretein belül E-közigazgatás fejlesztés A GVOP–s projekt … Egri Kistérség Többcélú Társulása

37 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Egri Kistérség Többcélú Társulása

38 Nagyprojektek 2007-2013-ban az Egri Kistérségben
Út- és kerékpárút építési és felújítási program A belvíz- és csapadék vízelvezető rendszer felújítása Idegenforgalmi Fogadóbázisok kialakítása Sportlétesítmények felújítása, építése Iparfejlesztés infrastrukturális hétterének megteremtése Faluközpontok rendezése, települési arculat kialakítása Intézményfejlesztés, felújítás az egri kistérség településein Közműfejlesztési és Infrastrukturális beruházások Egri Kistérség Többcélú Társulása

39 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Többcélú Társulás munkaszervezete Kistérségi Iroda Eger, Mocsáry Lajos u. 1. Az Iroda ellátja: a 11 fő feladat hivatali (ügyviteli-adminisztratív), szolgáltatás szervezési feladatai mellett a Kistérségi Fejlesztési Tanács és a a Területfejlesztési Társulás (EKT) működésével járó feladatokat is. Egri Kistérség Többcélú Társulása

40 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezet Irodavezető Gazdasági vezető Területfejlesztési ügyintéző Közbeszerzési referens Közoktatási referens Informatikus Belső ellenőr I-II. (3-3fő) Gazdasági ügyintéző Humánerőforrás menedzser Jogász Egri Kistérség Többcélú Társulása

41 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Elnök Általános Elnökhelyettes Fejlesztési Elnökhelyettes Irodavezető 01 Területfejlesztési Menedzser 03 Gazdasági vezető 02 01 Ügyviteli alkalmazott, 04 Belsőellenőr I 3fő ,07,08 Közbeszerzési referens 05 Belsőellenőr II 3fő ,10,11 Közoktatási referens1 12 Informatikus 13 Közoktatási referens2 14 EKT könyvelő 15 Munkaügyi ügyintéző 16 Jogi iroda 17 A sorszámon köztisztviselői státusz szerepel Egri Kistérség Többcélú Társulása

42 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetés Főösszeg (369 millió Ft) Normatíva igénylés Alapnormatíva Kiegészítő normatíva célja, felhasználása Tagdíjak (100 Ft/fő) Szakfeladatokhoz rendelt hozzájárulás Pályázati alap Pályázati önerő sportpálya Ppp Orvosi ügyelet Tájékoztatást javító szoftver CSAO fejlesztés Egri Kistérség Többcélú Társulása

43 Az együttműködés tapasztalatai I.
Ha eldöntötted, vállald a jót és a kevésbé jót is! Egyenrangúság –Partnerség –Konszenzuson alapuló döntési rendszer alkalmazása A társulás státuszának újra gondolása. -A Társulás tanácsa egy speciális jogállású önkormányzatnak is felfogható, hiszen kizárólag önkormányzatok a tagjai, kizárólag önkormányzati feladatokat látnak el, átadott önkormányzati hatáskörök alapján. A tanács döntései visszahatnak a tagönkormányzatokra, azok működéseire, nagy gyakorisággal azok költségvetéseire –A tanács munkáját segítő munkavállalók munkajogi státuszának újra gondolása. Mi a köztisztviselői státuszt tartjuk elfogadhatónak.

44 Az együttműködés tapasztalatai II.
A jogkövető magatartás maximális érvényesülése mellett,indokolt újragondolni a tagok döntési szabadságának kereteit, mint pld a szavazati arányok meghatározásában, képzésének módjában,vagy a szervezeti felépítés rendszerének kialakításában,vagy a törvényesség szempontjából a legfontosabbként a jegyzők rendszerbe való beillesztésében. Az önkormányzati együttműködés kiteljesedésének kizárólag akkor van esélye, ha a centrum település intézmény rendszerétől független ,önálló intézményi struktúrán alapszik .Ha van Egri siker akkor az elsősorban ennek köszönhető. Persze ehhez a demokrácia sajátos magyar értelmezésén is szükséges változtatni Tudomásul kell venni, hogy az együttműködés keretében az egyéni jogot felül írhatja a közösségi jog, amelyet felmerülésekor kikerülhetetlenül kezelni szükséges Egri Kistérség Többcélú Társulása

45 Az együttműködés tapasztalatai III.
Elő forduló probléma, hogy a mikro társulások döntésmechanizmusa nem illeszkedik megfelelően nagytársulás döntési rendszeréhez. Ez komoly gond, amire sokkal több figyelmet indokolt fordítani, akár szabályozás szintjén is. Fontos, hogy nagyobb összhang jöhessen létre a centrum település, a mikro társulás, valamint az önkormányzatok döntési mechanizmusa és gyakorlata  között annak érdekében, hogy a kicsi képes legyen befolyásolni a nagy döntését! Mérlegelendő a tagönkormányzatok előkészítő döntéseinek időbelisége és a meghozott mikrotársulási döntések térbeli kihatása, illetve ezek következményei. Egri Kistérség Többcélú Társulása

46 A Többcélú Társulások működésének szabályozási ellentmondásai I.
Önkormányzatok szabad társulása, nem kötelező ezért az ösztönző rendszert úgy alakították, hogy megérje társulni a többcélú cím eléréséért, de baj van , ha a statisztikai kistérség akár egy önkormányzata is tartózkodik a közös feladat ellátástól. (fenyegetheti, zsarolhatja a többi önkormányzatot) A 2004 évi CVII. Trv harmonizációja nem történt meg teljes mértékben. Kihez tartoznak a TcT-ok? Ki mondja meg és milyen jogszabály alapján például, hogy köztisztviselő vagy közalkalmazott legyen a munkaszervezet tagja. A gyermek védelmi törvény és a vonatkozó kormányrendelet csak 2008 január 1-től ismeri el állami fenntartónak a TcT-t. (pályázatoknál ez nagyon fontos ) Egri Kistérség Többcélú Társulása

47 A Többcélú Társulások működésének szabályozási ellentmondásai II.
A Többcélúak finanszírozása nem tejes mértékben ösztönző, több esetben ellentmondásos A költségvetési törvény illetve az önkormányzati minisztérium terminológiái sok esetben nem megfeleltethetők egymásnak. Az irányító hatóságok, minisztériumok, kincstár stb. nem azonos fogalmakat használnak. Például „egységes intézmény”. A feladatarányos finanszírozás helyett sok esetben lakosság szám alapján finanszíroznak, pl. általános normatíva az 500 fő alatti településeknél nagyobb A pedagógiai szakszolgálatoknál a pedagógusok finanszírozása problémás, ha a gyerek nem jelenik meg a foglalkozáson mivel esetszám alapú a finanszírozás… A szociális feladat ellátásnál az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése szükségszerű. A jogszabályok és a finanszírozás azonban vitatható konstrukciókba kényszeríti a TcT-ket. Pl. saját fenntartású intézményben, vásárolt szolgáltatás keretében „működtet” az alapítvány mivel a feladat-ellátási szerződés keretében történő működtetés kevésbé támogatott. Egri Kistérség Többcélú Társulása

48 Egri Kistérség Többcélú Társulása
Az Egri Kistérségi Iroda címe: Eger, Mocsáry Lajos út 1. web: mail: Tel.: 36/ Fax.: 36/ Egri Kistérség Többcélú Társulása


Letölteni ppt "Egri Kistérség Többcélú Társulása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések