Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Makroökonómia Árupiaci egyensúly. Fogyasztási és megtakarítási kereslet C, S DI C S C A — C A C = C A + c * DI DI = adózott jövedelem Ha nincs adózás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Makroökonómia Árupiaci egyensúly. Fogyasztási és megtakarítási kereslet C, S DI C S C A — C A C = C A + c * DI DI = adózott jövedelem Ha nincs adózás."— Előadás másolata:

1 Makroökonómia Árupiaci egyensúly

2 Fogyasztási és megtakarítási kereslet C, S DI C S C A — C A C = C A + c * DI DI = adózott jövedelem Ha nincs adózás : DI = Y Ha fix összegű (jövedelemtől független) adó van : DI = Y — T fix c s c = ΔC ΔDI Fogyasztási határhajlandóság: Megmutatja, hogy a fogyasztók egységnyi többletjövedelemből mennyit fordítanak fogyasztásra. s = ΔS ΔDI Megtakarítási határhajlandóság: Megmutatja, hogy a fogyasztók egységnyi többletjövedelemből mennyit nem fordítanak fogyasztásra. vagyis mennyit takarítanak meg. S = - C A + s * DI c + s = 100% =1

3 A fogyasztási függvény változásai CACA C DI C c CACA C C c CACA C C c CACA C C c Egyösszegű (fix) adót növelik (c.p.) Megtermelt reáljövedelem növekszik (c.p.) C’ T fix - c * C’ Bestseller lesz az „Élj a mának, ne törődj a holnappal” című könyv (c.p.) c ’ A fogyasztók hosszú távon várható reáljövedelmük csökkenésére számítanak C’

4 Beruházási - és kormányzati kereslet r I Beruházási függvény Ha a reálkamatláb csökken, a beruházások nőnek, mivel olcsóbbá vált a beruházások finanszírozása. (Ilyenkor változatlan beruházási függvény mentén mozdulunk lefelé.) A beruházási függvény jobbra tolódik a következő esetekben: javuló profitvárakozások technológiai fejlődés új állami támogatások / adókedvezmények

5 I Y A beruházási kereslet rövid távon nem függ a megtermelt jövedelemtől. I1I1 I2I2 Csökkenő reálkamatláb, vagy javuló profitvárakozások, vagy technológiai fejlődés, vagy új állami támogatások / adókedvezmények hatására a beruházások nőnek. Függ-e a beruházási kereslet a megtermelt jövedelemtől? (RT)

6 G Y G A kormányzati kereslet rövid távon nem függ a megtermelt jövedelemtől. Függ-e a kormányzati kereslet a megtermelt jövedelemtől? (RT)

7 A keynesi kereszt  E=C+I+G C=C(Y-T) C=C(Y-T) I=Ī I=Ī G=G G=G T=T  T=T   E=C(Y-T)+I+G Azaz a kiadás a jövedelem és az exogén tervezett beruházás, és exogén fiskális politikai változók függvénye Azaz a kiadás a jövedelem és az exogén tervezett beruházás, és exogén fiskális politikai változók függvénye

8 A keynesi kereszt  Egyensúly  E=Y  A tervezett kiadás a jövedelemtől függ  A kiadásgörbe meredeksége (MPC) a fogyasztási határhajlandóság

9 Jövedelem-kiadási modell: tervezett kiadások görbéje 45° E Y = Y Y E E = C+I+G Y C A +I+G E = C+I+G YeYe Egyensúlyi jövedelem TúlkeresletTúlkínálat Túlkereslet Túlkínálat E = Y

10 Kiadási - és adómultiplikátor /1 Y = C + I + G KERESLETI oldalKÍNÁLATI oldal Ha egy jövedelem-független pótlólagos keresleti tényező ( I, vagy G) adódik a keresleti oldalhoz: Akkor első körben a kínálat (jövedelem) is ugyanannyival nő. + 100 ( I,vagy G) +100 De a jövedelem (kínálat) megnövekedésével a jövedelem-függő fogyasztás is megnő; nem a teljes növekményt költjük el, hanem csak a fogyasztási határhajlandóság-szorosát. (+Y*c) Megint nőtt tehát a keresleti oldal, a fogyasztással (C): +80 (ha c=0.8) A következő körben a kínálat (jövedelem) ismét „utánamegy” a kereslet növekedésének. +80 De az ismételt jövedelem-növekedés c - szeresével ismét tovább nő a keresleti oldalon is a fogyasztási kereslet. +64 A következő körben a kínálat (jövedelem) ismét „utánamegy” a kereslet növekedésének. +64 De az ismételt jövedelem-növekedés c - szeresével ismét tovább nő a keresleti oldalon is a fogyasztási kereslet. +51.2 És így tovább... Az egyensúlyi jövedelem az eredeti kereslet - növekedésnél sokkal nagyobb mértékben nőtt az ismételt kínálat (jövedelem)-növekedések   az ezáltal kiváltott (jövedelem-függő) fogyasztás-növekedések  és az ehhez újra felnövekedő kínálat (jövedelem-növekedések következtében. A kiadási multiplikátor által tehát a pótlólagos (I-, vagy G-) kereslet önmagát meghaladó mértékű jövedelem-növekedést eredményez. Az adó-multiplikátor pont e folyamat fordítottját indítja be: az adó emelése csökkenti a fogyasztási keresletet, az így beinduló „negatív spirál” az adó emelésénél nagyobb mértékben csökkenti az egyensúlyi jövedelmet.

11 Kiadási - és adómultiplikátor /2 E E Y YeYe E = Y E’ Y’ e E E’ Y Y’ e E = Y E YeYe -cΔT +ΔG +ΔY=ΔG*1/(1-c) ΔY =ΔT*(-c)/(1-c) Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor

12 Feladat  A gazdaságban a fogyasztás 500-ról 600- ra emelkedett két időszakban, míg a megtakarítási határhajlandóság 0,25. Mekkora rendelkezésre álló jövedelem változása, ha a fix adó 100, és a kormányzati vásárlásokat 300 egységgel növeljük? 1  c=1-s=0,75 1  c=1-s=0,75 2  ΔY= ΔG*(1/(1-c)) 2  ΔY= ΔG*(1/(1-c)) ΔY=300*(1/0,25)=1200= ΔDI=Y(2)-T-(Y(1)-T)ΔY=300*(1/0,25)=1200= ΔDI=Y(2)-T-(Y(1)-T)

13 Feladat  Mekkora a gazdaságban az adónövelés/csökkentés mértéke, ha annak hatására az egyensúlyi jövedelem 900-ról 450-re csökkent és s=0,1? ΔY=Y(2)-Y(1)=450-900=-450ΔY=Y(2)-Y(1)=450-900=-450 ΔY= ΔT*(-c/(1-c))= ΔT*(-0,9/0,1)ΔY= ΔT*(-c/(1-c))= ΔT*(-0,9/0,1) -450= ΔT*(-9)-450= ΔT*(-9) ΔT=50, tehát T(2)-T(1)=50 azaz 50 egységgel növeltük a kivetett adót. (Ez természetesen csökkentette a rendelkezésre álló jövedelmet)ΔT=50, tehát T(2)-T(1)=50 azaz 50 egységgel növeltük a kivetett adót. (Ez természetesen csökkentette a rendelkezésre álló jövedelmet)

14 Feladat  Egy gazdaságban ΔG= ΔT. Hogyan változtatja ez az Y-t? ΔY= ΔG*(1/(1-c)); ΔY= ΔT*(-c/(1-c)) ΔY= ΔG*(1/(1-c)); ΔY= ΔT*(-c/(1-c)) ΔY= ΔG*(1/(1-c))+ΔT*(-c/(1-c))ΔY= ΔG*(1/(1-c))+ΔT*(-c/(1-c)) Specifikusan most:Specifikusan most: ΔY= ΔG*(1/(1-c))+ΔG*(-c/(1-c)) ΔY= ΔG/(1-c)+-c*ΔG/(1-c) azaz ΔY= ΔG=ΔTΔY= ΔG=ΔT

15 IS-görbe   Az IS-görbe az árupiaci egyensúlyi pontok halmaza a reálkamatláb / jövedelem koordináta-rendszerben. (r, Y) Az IS-görbe negatív meredekségű, mert a reálkamatláb csökkenésével emelkedik a beruházási kereslet, s így a multiplikátor-hatáson keresztül nő az egyensúlyi jövedelem. Ennélfogva az IS görbe mentén alacsonyabb reálkamatlábhoz nagyobb egyensúlyi jövedelem tartozik. A reálkamatláb csökkenésével pedig azért emelkedik a beruházási kereslet, mert így a beruházások finanszírozása olcsóbbá válik.   Ha a reálkamatláb változik, az IS görbe nem változik, csupán az eredeti IS görbe mentén történik elmozdulás.

16 r I I(r(2)) I(r(1)) r(1 ) r(2) 1 2 Y = Y E = Y Y E 3 Y Y’ 4 E=C(Y-T)+I(r(1))+G E=C(Y-T)+I(r(2))+G r I r(1 ) r(2) IS 5 YY’

17  reálkamatláb változik ( Δr  ), az IS görbe nem változik, csupán az eredeti IS görbe mentén történik elmozdulás. r Y IS IS-görbe

18 r Y IS’ - Ha G nő - Ha T csökken - Ha I egz. Nő - Ha C egz. nő Exp. Fisk. Pol. IS-görbe   Az IS görbe jobbra tolódik, vagyis változatlan reálkamatlábhoz nagyobb egyensúlyi jövedelem tartozik az alábbi esetekben: A kormányzati vásárlások emelkedése (+G) Az adók csökkentése (-T) A fogyasztási és a beruházási kereslet egzogén növekedése (például kedvező profitkilátások a beruházások esetében, vagy „élj a mának” mozgalom népszerűsítése a fogyasztás esetében). (I egz. C egz.)

19 Fiskális politika   döntések a G és a T nagyságáról   Expanzív fisk. pol.: +G és/vagy -T (gazdaságélénkítés)   Restriktív fisk. pol.: -G és/vagy +T   (a gazdaság visszafogása)

20 r Y ISIS’ IS  1. +ΔG 2. tervezett kiadás 3. jövedelem (+ΔG/(1-MPC)) (+ΔG/(1-MPC)- vel tolódik Az IS görbe (+ΔG/(1-MPC)- vel tolódik -ΔT  -MPC/(1-MPC)

21 Lineáris IS  Y=C+I+G C=a+b*(Y-T) C=a+b*(Y-T) I=c-d*r I=c-d*r  Y-b*Y=a+c+G-b*T-d*r

22 Jean-Baptiste Say  „Mivel a javak előállítói azok eladása révén pénzt, jövedelmet szereznek, és ezt más javak vásárlására fordítják, összgazdasági szinten az áruk (ide értve a termelési tényezőket, köztük a munkaerőt is) kereslete és kínálata egyenlő kell hogy legyen.” Igaz-e a Say dogma? Az összes jövedelem szükségszerűen megegyezik az összes kibocsátással, de az összkereslet nem szükségszerűen egyezik meg az összkibocsátással.


Letölteni ppt "Makroökonómia Árupiaci egyensúly. Fogyasztási és megtakarítási kereslet C, S DI C S C A — C A C = C A + c * DI DI = adózott jövedelem Ha nincs adózás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések