Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve"— Előadás másolata:

1 Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Felkészítő konferencia A humán járványok kialakulásának megakadályozása érdekében végzendő feladatok Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011.Január 24. Megyeháza

2 A járványügyi katasztrófák - Biológiai fegyver – Bioterrorizmus.
Dr Mucsi Gyula

3 A KATASZTRÓFÁK FELOSZTÁSA
Fertőző betegségek általi érintettség Dr Mucsi Gyula WHO M.1999

4 Elsődleges következmények- Járványkatasztrófák
Saját katasztrófa potenciállal rendelkező fertőző betegségek: Benenson:136/50, WHO 1999: Kolera, Giardiasis, Malária, Meningococcus inf, Pestis, Szalmonellózis, Himlő, Typhus ex, Virusos enceph+szúnyog,VHL+YF. Emerging infections 40 betegség 30 év alatt, Cryptosporídium, Ebola. Panepizoocia (H5N1) Pándémia Dr Mucsi Gyula

5 NÉHÁNY JÁRVÁNY-KATASZTRÓFA
Dr Mucsi Gyula KERTAI , 1999

6 2., A katasztrófák másodlagos járványügyi következményei
1, Az endémiás betegségek morbiditása nő, (bacilusgazdák). 2, Ökológiai változások lépnek fel, a természeti gócok aktivitás nő, vektor (patkány,légy,szúnyog) szaporodás extra állati reakciók lépnek fel. 3, A lakosság kényszer mobilitása, a szükség elhelyezés zsúfoltsága, a segíti a fertőzések terjedését 4, A higiénés viszonyok romlanak: A szükség vízellátás, élelmezés, és a hulladékkezelés hiányosságai kifejtik hatásaikat 5, A fert.bet . surveillance hatékonysága meggyengül az eü. infrastrukturális és egyéb veszteségei miatt 6, Alterált az egyedi ellenálló képesség kimerülés, lehűlés, táplálkozási hiányok, stressz-hatás következtében / Seeman / Dr Mucsi Gyula

7 Dr Mucsi Gyula

8 Dr Mucsi Gyula

9 Dr Mucsi Gyula

10 Magyarország járványügyi rendszere
Háziorvosi, gyermekorvosi, foglalkozás-egészségügyi ellátás NSZSZvárosi/kerületi intézet Fertőzőbeteg ellátó gyógyintézeti ellátás NSZSZ megyei/fővárosi intézet Mikrobiológiai laboratórium Kórházi ellátás BSL labor OEK OTH Eü. Államtitk. EWRS RAS-BICHAT Nemzetközi akreditált laboratórium Tagállamok HSC Egészségügyi főigazgatóság Dr Mucsi Gyula

11 Államigazgatási feladatok:
NSZSZ járványüggyel kapcsolatos feladatai Önkormányzatok és ( védekezésben résztvevő szervek) járványok kialakulásának megelőzésére végzett feladatai

12 A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv feladatainak törvényi szabályozása
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 323/2010.(XII.27) Korm rendelet az ÁNTSZ ről, a népegészséágügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelőléséről A 33/2006. (VIII.23.) EüM. rendelettel módosított 18/1998.(VI.3.) NM. rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről A 34/2006. (VIII.23.) EüM. rendelettel módosított 63/1997. (XII.21.)a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Dr Mucsi Gyula

13 Az N.Sz.Sz. feladatai Az egészségügyi államigazgatási szerv
Járványügyi tevékenység körében a) folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély vagy a járvány fennállását, és annak megelőzése, illetőleg megszüntetése érdekében elrendeli a szükséges intézkedéseket; b) irányítja és ellenőrzi - az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben végzi - a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tevékenységet, valamint a fertőtlenítést és az egészségre káros rovarok, egyéb ízeltlábúak és rágcsálók (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) által okozott egészségi ártalmak megelőzését; c) elrendeli a védőoltásokat és a járványügyi szűrővizsgálatokat, illetve a fertőzés veszélyének elhárítása céljából a lakosság időszakonkénti szűrővizsgálatát; Dr Mucsi Gyula

14 Az N.Sz.Sz. feladatai d) felügyeli és kezdeményezi a gümőkóros betegek és veszélyeztetett személyek, továbbá a nemi úton terjedő betegségekben szenvedők és fertőzésre gyanús állapotú személyek felkutatását; e) meghatározza a lakosság járványügyi védelméhez szükséges védő-oltó, biológiai és egyéb anyagok (oltóanyagok, diagnosztikumok), eszközök előállítandó vagy importálandó mennyiségét és minőségét, készletben tartását; f) dönt a járványügyi tekintetben felhasználásra kerülő rovar- és rágcsálóirtó szerek, külön jogszabály szerinti fertőtlenítőszerek és fertőtlenítő eszközök forgalomba hozataláról; g) nyilvántartja a bejelentésköteles fertőző betegségben szenvedőket; h) szakmai felügyeletet gyakorol a kórházhigiénés tevékenység felett, folyamatosan figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátás során előforduló nosocomialis fertőzéseket, és intézkedik azok megelőzése, illetve megszüntetése érdekében. Dr Mucsi Gyula

15 A fertőző betegek bejelentése és nyilvántartása
(1) Az egészségügyi szolgáltató a fertőző betegeket és a fertőző betegségre gyanús személyeket köteles bejelenteni, kijelenteni és nyilvántartani. (2) Az OEK jelenti az Európai Unió Közösségi Hálózatának a fertőző betegségek járványügyi helyzetével és a fertőző betegségekből adódó közegészségügyi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos információkat (3) A járványügyi surveillance adatainak egységes gyűjtése érdekében az OEK az egyes betegségekre vonatkozóan egyedi surveillance adatlapot adhat ki. Dr Mucsi Gyula

16 Teendők fertőző betegség előfordulása esetén
Járványügyi elkülönítés Járványügyi megfigyelés, zárlat Járványügyi ellenőrzés Munkaköri korlátozások közegészségügyi-járványügyi érdekből Dr Mucsi Gyula

17 Fertőtlenítés Folyamatos Zárófertőtlenítés
A fertőtlenítés szakmai irányelveit, az alkalmazható fertőtlenítőszereket és eljárásokat az OEK által időszakosan kiadott „Tájékoztató a fertőtlenítőszerekről és a fertőtlenítésről” c. módszertani levél tartalmazza Dr Mucsi Gyula

18 Egészségügyi kártevők elleni védekezés
A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról rendelkezik az ÁNTSZ: Egészségügyi kártevőnek minősülnek: a) emberen élősködő vérszívó tetvek, b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok, c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák, d) embervért is szívó bolhák, e) ágyi poloska, f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek, g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok, h) vándor- és házi patkány, i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek, j) az előző, a)-i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent. Dr Mucsi Gyula

19 Önkormányzatok feladatai a járványok kialakulása megelőzésére
1, Az endémiás betegségek morbiditása nő, (bacilusgazdák). Az ismert bacilusgazdák adatait megkapva különös körültekintéssel jár el a fertőtlenítés, kitelepítés, élelmezés biztosítása kapcsán, információ gyűjtés, és továbbítás a védekezésben részt vevő szakig. szerv felé. Az eü. ellátórendszer közreműködése alapvetően fontos. 2, Ökológiai változások lépnek fel, a természeti gócok aktivitás nő, vektor (patkány,légy,szúnyog) szaporodás különös állati reakciók lépnek fel. Az önkormányzat szervezi és részt vesz a védekezés irányításának megfelelően a vektorok irtásában. A szakmai iránymutatásokat a szakigazgatási szerv adja. Az állategészségüggyel összehangolt együttműködés szükséges.

20 3, A lakosság kényszer mobilitása, a szükség elhelyezés zsúfoltsága, a segíti a fertőzések terjedését Kitelepítés esetén gondoskodik a megfelelő higiénés feltételek biztosításáról. Tisztálkodás, és a WC lehetőség biztosítása. A fertőtlenítés folyamatos fenntartása. Tájékoztatók kijuttatása, és adása a szakigazgatási szerv irányítása és szakmai javaslata alapján. (12-15 tájékoztató áll rendelkezésre) 4, A higiénés viszonyok romlanak: A szükség vízellátás, élelmezés, és a hulladékkezelés hiányosságai kifejtik hatásaikat Itt is a folyamatos fertőtlenítés végzése a fontos. Szükség esetén a védekezésben részt vevők védelmében való közreműködés. Az esetleges védőoltások szervezéséhez szükséges segítség megadása. A területen lévő egészségügyi személyzet működésének feltételeinek biztosítása. A területre vezényelt egészségügyi személyzet működésének feltételeinek biztosításában való közreműködés. Hulladékkezelés, szennyvízelvezetés, környezet általános tisztasága, rendje. Dr Mucsi Gyula

21 5, A fert. bet. surveillance hatékonysága meggyengül az eü
5, A fert.bet . surveillance hatékonysága meggyengül az eü. infrastrukturális és egyéb veszteségei miatt Az önkormányzat a védekezésben részt vevő munkatársak részéről folyamatos figyelmet kér, és szervezi az információ továbbadásának rendszerét a szakigazgatási szerv felé. Különös figyelem szükséges a területen. A járványosan jelentkező betegségek megjelenésének első tüneteit jelezni szükséges. Az időfaktor nagyon fontos. 6, Alterált az egyedi ellenálló képesség kimerülés, lehűlés, táplálkozási hiányok, stressz-hatás következtében. Fontos fenti megállapítás ismerete, ezért a fertőző betegségek terjedésének fontos eszköze a jó szervezés a védekezés során. Gondot kell fordítani a pihenőidőkre, a váltás biztosítására, a megfelelő tápanyagdús táplálkozás biztosítására a védekezésben részt vevők, illetve a lakosság számára, esetleg a kitelepítettek részére. Fontos az egészségügyi ellátás szervezése és bizztosítása. Dr Mucsi Gyula

22 Dr Mucsi Gyula

23 Köszönöm a figyelmet ! Dr Mucsi Gyula


Letölteni ppt "Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve"

Hasonló előadás


Google Hirdetések