Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ágazati informatika Egységes egészségügyi információrendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ágazati informatika Egységes egészségügyi információrendszer."— Előadás másolata:

1 Ágazati informatika Egységes egészségügyi információrendszer

2 1. Egészségügyi ágazat  Az egészségügyi ágazat a lakosság egészségének megőrzése, javítása, a minél hosszabb és minél jobb minőségű élet biztosítása érdekében szükséges teendők, feladatok, az azok teljesítését szolgáló intézményrendszer és a társadalmi-gazdasági kapcsolatok együttesét jelenti, akár közvetlenül, akár közvetve vesznek részt az lapvető cél – a jobb egészségügyi állapot elérése érdekében

3 Egészségügyi megelőzést és ellátást közvetlenül szolgáló szervezetek  Közegészségügy, járványügy  Egészségügyi alapellátás  Szakellátás (járóbeteg, fekvőbeteg)  Gyógyszer-, gyógyászati segédeszk.  Vérellátás  Mentés, betegszállítás  egyéb

4 Egészségügyi megelőzést és ellátást közvetve szolgáló szervezetek  Jövőt tervező, meghatározó szakmapolitika  Eü irányítás, hatósági munka  Egészségbiztosítás  Oktatás, képzés, tudományos munka  Eü háttéripara

5 További vizsgálati szempontok  Társadalmi, gazdasági környezet  Természetes és épített környezet  Szociális ellátórendszer

6 2. Egységes információrendszer  Az ágazat működését biztosító információk –Megszerzése –Felhasználása (hasznosítása) –Megőrzése  Ágazati információrendszer részei –Önálló feladatokat ellátó részrendszerek –Több szervezet igényeit ellátó közös célú célrendszerek és adatbázisok –Részrendszerek együttműködését, külső kapcsolatokat biztosító szervezési és technikai feltételek  Az eü ágazat kulcsszereplői –Ellátó hálózat intézményei –Egészségbiztosítás –ÁNTSZ –Országos szakmai intézetek –Egészségügyi minisztérium –KSH, WHO

7 Az egységes eü-i információrendszer fontosabb jellemzői  Több szereplő által fenntartott és működtetett rendszer  Alapja: az egységes egészségügyi adatmodell  Az adatgyűjtés, -továbbítás az eü szereplők napi operatív munkájához igazított  Azonos adatok egyszer, a keletkezési helyükhöz legközelebbi ponton kerülnek a rendszerbe  Minden szereplő számára a szükséges és a jogosan felhasználható adatok elérhetők, feldolgozhatók  Az adatok több célból feldolgozhatók  Az adatvédelmi előírásokat be kell tartani

8 Egységes eü-i információrendszer modellje Országos intézetekEü.M.,OEP,ÁNTSZ KSH, WHO MEPÁNTSZ alapellátásszakellátás Egyéb egészségügyi szolgáltatások

9 3. Az egységes rendszer kialakításának eszközei 1. A jogi szabályozás szükségessége, lehetőségei 2. Szabványosítás 3. Adat kompatibilitás 4. Központi nyilvántartások közös használata 5. Egységes személyazonosítás, ill. „személy megkülönböztetés” 6. Közös infrastruktúra 7. Központi informatika fejlesztési programok

10 3.1. A jogi szabályozás szükségessége, lehetőségei  Szabványosítás, informatikai szakmai ajánlások  Egészségügyi dokumentációk tartalmi és formai előírásai  Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)  Adatszolgáltatás (jelentések, adatátadás) előírásai  Egészségügyi szoftver-minősítés  Egységes személyazonosítás, „személy megkülönböztetés”  Adatokhoz való hozzáférés (adatvagyon-gazdálkodás) szabályozása  Adatvédelem, információvédelem Jogi keretek:  1997. évi XLVII. Törvény  Egyéb jogszabályok

11 3.2. Szabványosítás  Kiterjed: általános telematikai, és speciális eü.-i informatikai szakterületekre  Adatok tartalmi, formai előírások, adattovábbítás, adattárolás formája stb.  Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) –Technikai bizottság, eü.-i szabványok gondozása (TC 251) –Hazai „tükörszervezetek” –Eddig 6 szabványos üzenettípus (UNSM – United Nations Standard Message) készült el  MEDARD – Medical adverse drug reaction Message  MEDPID – Person identification message  MEDPRE – Medical prescription message  MEDREQ - …sevice request …  MEDRPT - …service report …  MEDRUC – …resource usage/cost …

12 3.3. Adat kompatibilitás  Adatszintű egységesítés –Legfontosabb alapadatok: adott szakfeladatok szakterületeire meghatározott adatok (jogos adatok gyűjtése) –Adatokra egységes kódrendszer kialakítása  nemzetközi ajánlásokat figyelembe kell venni –WHO – BNO-10 (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) –OENO – (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása)

13 3.4. Központi nyilvántartások közös használata  Tervezési, szervezési, ellenőrzési célok –Eü-i intézetek, működési engedélyek –Orvosok –Gyógyszerészek –Egységesen kezelt nyilvántartások

14 3.5. Egységes személyazonosítás, személy megkülönböztetés  Személyekhez kötődő jogok –TAJ szám  Ellátás  Betegség  Hány személy vette igénybe az ellátást?  Finanszírozás


Letölteni ppt "Ágazati informatika Egységes egészségügyi információrendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések