Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan legyünk e-tanárok?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan legyünk e-tanárok?"— Előadás másolata:

1 Hogyan legyünk e-tanárok?
Prof. Dr. Kende György (ZMNE) Dr. habil. Noszkay Erzsébet (SZIE) Dr. Seres György (ZMNE)

2 A jó pap holtig tanul – tartja a mondás
A múlt század közepéig azonban, általában, csak azokra az emberekre volt ez igaz, akiknek a génjeiben túltengett a kíváncsiság – Vagy katonák voltak, akiknek békeidőben rendszeresen továbbképzéseken és gyakorlatokon kellett részt venni. Az emberek nagy többsége, ha kitanult egy szakmát, vagy szerzett egy diplomát, élet­hosszig megélhetett belőle.

3 A jó pap holtig tanul – tartja a mondás
A huszadik század második felében a tudomány, a technika és a társadalom rohamos fejlődésnek indult. Az iskolákban megszerzett ismeretek az ember aktív életszakaszában többször is elavulnak. A munkaerő-piaci versenyképesség megőrzése érdekében újra és újra neki kell veselkedni a tanulásnak.

4 A század végére megfogalmazódott a „tanulás élethosszig” – angolul „lifelong learning” (LLL) – igénye Fokozottan igaz ez a igény a menedzserek, a tanárok és a kutatás-fejlesztés területén dolgozók esetében A korszerű technológia és menedzsment eszközeinek és eljárásainak rohamos fejlődése különösen megköveteli az élethosszig való tanulást A hagyományos iskolai oktatási rendszer nem képes ennek az igénynek a kielégítésére.

5 A század elején megjelent a hang- és a mozgóképrögzítés,
A század végére megfogalmazódott a „tanulás élethosszig” – angolul „lifelong learning” (LLL) – igénye Az igényen túl, a huszadik század létrehozta a tanítás-tanulás hatékony eszközeit is. A század elején megjelent a hang- és a mozgóképrögzítés, a végén pedig a számítógép, a digitális adatrögzítés és adattovábbítás – az infokommunikációs technika (IKT), ezzel egy új fogalom született – az e-tanulás (e-Learning)

6 Az e-tanulás Az e-tanulás csírái már a múlt század 40-es éveiben megjelentek. Amikor Budapesten gyakoriak voltak a légiriadók, „feltalálták” a rádió-iskolát, az iskolákban csak hetente egyszer volt tanítás, és ott a gyerekek a rádióban feladott leckét dolgozták fel.

7 Az e-tanulás Az e-tanulás csírái már a múlt század 40-es éveiben megjelentek. Amikor Budapesten gyakoriak voltak a légiriadók, „feltalálták” a rádió-iskolát, az iskolákban csak hetente egyszer volt tanítás, és ott a gyerekek a rádióban feladott leckét dolgozták fel. A 60-as években az audió-vizuális oktatástechnológia előfutárai voltak Öveges professzor előadásai az Iskola Televízióban.

8 Az e-tanulás Az e-tanulás csírái már a múlt század 40-es éveiben megjelentek. Amikor Budapesten gyakoriak voltak a légiriadók, „feltalálták” a rádió-iskolát, az iskolákban csak hetente egyszer volt tanítás, és ott a gyerekek a rádióban feladott leckét dolgozták fel. A 60-as években az audió-vizuális oktatástechnológia előfutárai voltak Öveges professzor előadásai az Iskola Televízióban. A 70-es években a nyelvi laborokban a magnetofon alkalmazása növelte meg jelentősen a nyelvoktatás hatékonyságát.

9 Az e-tanulás Az e-tanulás csírái már a múlt század 40-es éveiben megjelentek. Amikor Budapesten gyakoriak voltak a légiriadók, „feltalálták” a rádió-iskolát, az iskolákban csak hetente egyszer volt tanítás, és ott a gyerekek a rádióban feladott leckét dolgozták fel. A 60-as években az audió-vizuális oktatástechnológia előfutárai voltak Öveges professzor előadásai az Iskola Televízióban. A 70-es években a nyelvi laborokban a magnetofon alkalmazása növelte meg jelentősen a nyelvoktatás hatékonyságát. A 80-as években a videotechnika és a személyi számítógépek elterjedése, illetve azok hálózatokba szervezése már előrevetítette az oktatástechnológia forradalmi megváltozását.

10 Az e-tanulás A nagy áttörést azonban a 90-es években az Internet széleskörű alkalmazása , illetve az új évezred első éveiben a szélessávú adatátvitel megjelenése hozta.

11 Az e-tanulás A nagy áttörést azonban a 90-es években az Internet széleskörű alkalmazása , illetve az új évezred első éveiben a szélessávú adatátvitel megjelenése hozta. A digitális videó-rögzítés és a szélessávú adatátvitel segítségével az Interneten bármilyen tananyagot, bárki számára, bárhol és bármikor hozzáférhetővé lehet tenni.

12 Az e-tanulás A nagy áttörést azonban a 90-es években az Internet széleskörű alkalmazása , illetve az új évezred első éveiben a szélessávú adatátvitel megjelenése hozta. A digitális videó-rögzítés és a szélessávú adatátvitel segítségével az Interneten bármilyen tananyagot, bárki számára, bárhol és bármikor hozzáférhetővé lehet tenni. Ezért nyújt ideális megoldást az e-tanulás az élethosszig való tanuláshoz.

13 európai helyzetéről az az amerikairól az
Az e-tanulás A mai értelemben vett e-tanulás nagyon rövid múltra tekinthet vissza - az első Internet órák 1997-ben indultak európai helyzetéről az az amerikairól az oldalain találhatunk a legtöbbet

14 Az e-tanulás Felépült az e-tanulás épülete – az Internet.
Épülnek a tantermek – a tanulásszervező rendszerekkel felszerelt helyi Intranet hálózatok.

15 Erzsi Judit e-tanterem e-tanár Intranet Internet Gyuri Gábor

16 Az e-tanulás Felépült az e-tanulás épülete – az Internet.
Épülnek a tantermek – a tanulásszervező rendszerekkel felszerelt helyi Intranet hálózatok. A diákok fogadására készek a legmodernebb iskolapadok – a számítógépek.

17 Az e-tanulás Felépült az e-tanulás épülete – az Internet.
Épülnek a tantermek – a tanulásszervező rendszerekkel felszerelt helyi Intranet hálózatok. A diákok fogadására készek a legmodernebb iskolapadok – a számítógépek. A tanárok rendelkezésére állnak a táblák – a szemléltetés minden elképzelhető és elképzelhetetlen formáját biztosító multimédiás technikai eszközök és a színes krétás dobozok – a prezentációs szoftverek.

18 Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben:
Az e-tanulás Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben: Kinek e-tanítsunk? Mit e-tanítsunk? Ki e-tanítson? Hogyan e-tanítsunk? Ezekre a kérdésekre keresünk választ az előadásban

19 A kinek e-tanítsunk kérdésre viszonylag egyszerű a válasz: előbb-utóbb mindenkinek
Az első oktatási segédeszköz, az emberi beszéd, „feltalálása” után a tanítás általános formájává vált, évezredekre – aki tanulni akart, annak először a beszédet kellett megismernie. Az írás, majd a nyomtatás feltalálása jelentősen megnövelte az emberiség által felhalmozott tudás továbbadásának hatékonyságát – a tanulás feltétele, évszázadok óta, az írni-olvasni tudás.

20 A kinek e-tanítsunk kérdésre viszonylag egyszerű a válasz: előbb-utóbb mindenkinek
A digitális adatrögzítés, -továbbítás és –meg-jelenítés, a számítógépek, és a helyi, illetve világméretű számítógép-hálózatok elterjedésével vált hatékonnyá a kép-, mozgókép- és hangrögzítés eszközeinek alkalmazása az oktatásban és tanulásban Az e-tanulás feltétele a „digitális írni-olvasni tudás” lett. Ennek a feltételnek ma még nem mindenki felel meg – őket csak a hagyományos módon taníthatjuk.

21 A kinek e-tanítsunk kérdésre viszonylag egyszerű a válasz: előbb-utóbb mindenkinek
Az óvodában a „kakaóbiztos” számítógépek mellett felnövő nemzedék azonban már biztosan e-tanuló lesz. Vannak azonban már ma is olyan célcsoportok, amelyeknél a digitális olvasni tudás – a számítógép és az Internet alkalmazói szintű ismerete – munkaköri kötelesség. A nagy vállalatok dolgozói, a közalkalmazottak, és a hadsereg hivatásos állománya számára az e-tanulás ideális megoldást nyújthat az élethosszig való tanulás követelményeinek teljesítésére.

22 Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben:
Az e-tanulás Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben: Kinek e-tanítsunk? Mit e-tanítsunk? Ki e-tanítson? Hogyan e-tanítsunk? Ezekre a kérdésekre keresünk választ az előadásban

23 A mit e-tanítsunk kérdésre is hasonló választ adhatunk: előbb-utóbb mindent, amit szervezett keretek között kell elsajátítani. Az e-tanulás nemcsak a hagyományos elméleti képzés hatékonyságát növeli meg, de a legkülönbözőbb virtuális modellek, szimulátorok, és szerepjátékok a gyakorlati képzés költséghatékonyságát is jelentősen javíthatják.

24 Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben:
Az e-tanulás Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben: Kinek e-tanítsunk? Mit e-tanítsunk? Ki e-tanítson? Hogyan e-tanítsunk? Ezekre a kérdésekre keresünk választ az előadásban

25 A ki e-tanítson kérdésére már sokkal nehezebb választ találni.
A hagyományos iskolában a tanár az, aki a kijelölt, vagy kiválasztott tananyagot előadja, szemlélteti, a tanulóval korrepetál, majd az elsajátítást ellenőrzi, vagy számonkéri és értékeli. Egy konkrét ismerethalmaz – tantárgy, téma stb. – e-tanulással való elsajátításához készült multimédiás tananyagcsomag esetében felmerül a kérdés, hogy ki tanít?

26 Felmerül a kérdés, hogy ki tanít?
A tanár, aki a tananyagot kiválasztotta és megfogalmazta? A grafikus, aki elkészítette a megértést elősegítő, szemléltető bemutatókat? Az informatikus, aki megírta a forgatókönyvet? A narrátor, aki az előadásokat felolvasta? A programozó, aki a tanuló által feldolgozható formában, digitális adathordozóra, vagy egy kijelölt hálózati címre rögzítette az eredményt? A tutor, aki a tanulókkal a kapcsolatot tartja távoktatás esetén?

27 A ki e-tanítson kérdésére már sokkal nehezebb választ találni.
A legegyszerűbb megoldásnak az tűnne, ha mindezeket a feladatokat egy személy végezné, azonban minden tanárt felkészíteni ennyi szakma kiváló ismeretére lehetetlen és felesleges. A felsőoktatási intézmények, és a speciális képzést adó kurzusok oktatásához szükséges e-tananyagok, valamint egy üzleti tevékenységet bemutató prezentációk többnyire, egyedi kidolgozást igényelnek. Ez az átadandó tudásanyag megfogalmazásától a megértés, illetve az elsajátítás ellenőrzéséig szükséges – fent felsorolt – feladatok megoldásában résztvevőktől szoros együttműködést követel meg. Ezért az e-tanársághoz és az e-leaderséghez szükséges alapvető ismeretek és készségek elsajátítása ma már a digitális írástudás alapvető feltétele.

28 Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben:
Az e-tanulás Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben: Kinek e-tanítsunk? Mit e-tanítsunk? Ki e-tanítson? Hogyan e-tanítsunk? Ezekre a kérdésekre keresünk választ az előadásban

29 A hogyan e-tanítsunk kérdésre annyiféle választ adhatunk, ahány oktatási forma, iskola, tantárgy és oktató, illetve üzleti tevékenység van.

30 Az e-tanulás „filozófiája”
Az e-learning minőségében teljesen más "filozófiát" követ, mint a hagyományos képzés: a hangsúly a tanításról, a tanulásra helyeződik át; az elsajátítási folyamat "főszereplőjévé" - a hagyományos képzés tanár-centrikusságával szemben - a hallgató válik; a fejlesztések (és nemcsak az üzemeltetés) csakis csapatmunkában képzelhetők el; a tanári szerepek is kettéválhatnak (pl. előfordulhat, hogy bizonyos tanárok inkább tananyag fejlesztését vállalják, míg mások tartják a kapcsolatot a hallgatóval, segítik és kontrollálják előrehaladását stb.); a "profi" e-learning megoldások kizárólag olyan komplex feltételrendszer mellett fejleszthetők, illetve üzemeltethetők, amelyek közül akár csak egyetlen elem is hiányos, a rendszer kudarcra ítéltetett.

31 Az e-tanulás „filozófiája”
Milyen az "igazi" e-learning tananyag? nem szerencsés, ha egy meglévő képzési rendszerbe próbálunk "bepréselni" e-learning elemeket; egy ilyen módon "megvalósuló" fejlesztés az esetek többségében "kidobott pénz”; itt mindenekelőtt és meghatározóan képzési filozófiaváltásról van szó, amelynek alapján kell az egész rendszert újraformálni, alakítani; pontosan tisztázni kell, hogy mi a célunk a tananyag fejlesztésével: az ismeretek elsajátításáról (a felnőtt képzésben, pl. előadások kiváltásáról), problémamegoldásról és annak gyakorlásáról (felsőoktatásban, pl. a tömegoktatással reménytelenné váló gyakorlatokat "helyettesítő" megoldásokról), vagy egy jóval magasabb szintű, csapatban való munkálkodásra illetve alkotási folyamatra való felkészítésről, tudásmegosztásról stb. van-e szó?

32 Az e-tanulás „filozófiája”
Milyen az "igazi" e-learning tananyag? a képzésben használjunk fel olyan információtechnológiával támogatott rendszereket, amelyek a tanulást - különösen a problémamegoldás sok nehézséggel terhelt folyamatát - tekintve egyrészt a hagyományosnál vonzóbbá és "önálló, egyéni és felfedező tanulási forma" keretet biztosítva teszik élvezetesebbé, másrészt a hagyományos keretek között elsajátított képzési és tudáselemeket aktivizálni képesek, illetve problémamegoldásra nevelés útján segítik az aktív befogadást; ne a tankönyvet, és ne a tanárt helyettesítse, hanem egy kiképző jellegű gyakorlást biztosítson; kitüntetett jelentőséget kell tulajdonítani a tanulnivaló jobb megértését szolgáló animációknak egy nem megfelelő gondossággal kidolgozott animáció akár tévútra is viheti a megfelelő ismeretekkel még nem rendelkező hallgatót.

33 Az E-TANÁR portál A digitális olvasás-tudás már széles körben elterjedt. A digitális írás-tudás széleskörű alkalmazásához azonban alkotói közösségi fórumok létrehozása szükséges, amelyek teret adnak az infokommunikációs technika alkalmazása iránt elkötelezett oktatók, hallgatók, kutatók és menedzserek tapasztalatcseréjéhez. Erre a célra, kísérleti jelleggel - E-TANÁR ideiglenes elnevezéssel - létrehoztunk egy, jelenleg még zártkörűen működő, internetes portált címen.

34 Az E-TANÁR portál A portál szabályozható jogosultságokkal rendelkező regisztráció után látogatható.

35 Az E-TANÁR portál

36 Az E-TANÁR portál A portál szabályozható jogosultságokkal rendelkező regisztráció után látogatható. A portál szolgáltatásai: tananyag tanulmányozása;

37 Az E-TANÁR portál

38 Az E-TANÁR portál Témakörök Alap-fogalmak
Az e-tanítás speciális hardver eszközei Az e-tanítás speciális szoftver eszközei Az e-tanítás elemei A távoktatás elemei Az e-tananyagok készítése Az e-tanulás A projektor Bemutató szerkesztők Az e-tanóra Az e-előteszt Kontakt órákhoz Az e-tanítás Hálózati eszközök Az e-tantárgy Az előadás-konzervek Egyéni felkészüléshez Weblap szerkesztők Az e-teszt Az e-teszt Videó eszközök Az online e-teszt Tesztkészítés Hasznos segédprogramok Szabványosítási törekvések Az e-kurzus Az e-tutor Intranet hálózathoz Interaktív eszközök A távoktatás Csettelés és az e-tanulás Tanulásvezérlő (LMS) rendszerhez Vidókonferencia és az e-tanulás Az Internethez Hirdetőtábla Interaktív eszközökhöz A robot-tutor PDA-hoz és mobiltelefonhoz Az e-utóteszt

39 Az E-TANÁR portál A portál szabályozható jogosultságokkal rendelkező regisztráció után látogatható. A portál szolgáltatásai: tananyag tanulmányozása; online tananyagfejlesztés;

40 Az E-TANÁR portál

41 Az E-TANÁR portál

42 Az E-TANÁR portál Közvetlenül is be lehet írni szöveget
De akár előre megírt, html és php weblapot is be lehet másolni

43 Az E-TANÁR portál 1. <a> Kende-Seres: </a>
<a href="http://www.drseres.com/publik/ppt/oktatorobot.pps">Robothadviselés és e-tanulás? <img src="files/prezent.gif" border=0 width="30" height="30"></a> Előadás a ZMNE <a href="http://www.zmne.hu/hadmernok/kulonszamok/robothadviseles6/seres_rw6.html">ROBOTHADVISELÉS 6 <img src="files/image002.gif" border=0 width="30" height="25"></a> című tudományos konferenciáján, november 22-én. 2. <a> Kende-Noszkay-Seres: </a> <a href="http://www.drseres.com/publik/ppt/mta.pps">A tudás-átadás és a tudásbázis-fejlesztés egyidejű alkalmazása a K+F területén <img src="files/prezent.gif" border=0 width="30" height="30"></a> Előadás a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának Tudásmenedzsment Albizottsága által szervezett <a>„A TUDÁSMENEDZSMENT HELYE ÉS SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS- ÉS TUDÁSKÖZPONTOK MŰKÖDÉSÉBEN”</a> című workshopján, február 23--án.

44 Az E-TANÁR portál

45 Az E-TANÁR portál A portál szabályozható jogosultságokkal rendelkező regisztráció után látogatható. A portál szolgáltatásai: tananyag tanulmányozása; online tananyagfejlesztés; fórumok.

46 Az E-TANÁR portál

47 Az E-TANÁR portál látogatottsága 2007. május 18-29.

48 A szerzők kérdései Tisztelettel kérdezzük a kollégákat: Mely témaköröket látjátok feleslegesnek, és melyek szükségesek ezeken kívül? Milyen szolgáltatásokkal lenne célszerű bővíteni portálunkat? Van-e jelentkező közösségi portálunk munkájába való bekapcsolódásra? Milyen területen látjátok alkalmazhatónak a hasonló portálok működtetését?

49 Dr. habil. Noszkay Erzsébet
Prof. Dr. Kende György Köszönjük a figyelmet Dr. habil. Noszkay Erzsébet Dr. Seres György

50 Dr. habil. Noszkay Erzsébet
Prof. Dr. Kende György Kérdés ? Dr. habil. Noszkay Erzsébet Dr. Seres György


Letölteni ppt "Hogyan legyünk e-tanárok?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések