Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4 Moodle portál tapasztalatai - konnektivista szemmel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4 Moodle portál tapasztalatai - konnektivista szemmel"— Előadás másolata:

1 4 Moodle portál tapasztalatai - konnektivista szemmel
SERES – MISKOLCZI – FÓRIKA – LENGYEL – GERŐ

2 MIRŐL LESZ SZÓ? ZMNE kurzus – kölcsön moodle
ZMNE kurzus – mobil moodle FOK kurzusok kérdőívek tesztek Új moodle Kurzusok Vizsgák Robotino Régi anyagok Új anyagok Tesztek Jutalom: zenék és videók Pirospont-portál E-könyvek Jutalomórák

3 eben a kurzusban jelent meg először a tanárok számára a „homokozó”
2007 ZMNE (oktatói továbbképzés) kurzus: Kónya József kölcsön moodle-ján zajlott a kurzus – bár netre készült – neten nézhetetlen volt, így dvd-re került gondoljuk csak el: mennyi időbe telt egy egy órás anyagot letölteni akkor, és mennyi idő ma eben a kurzusban jelent meg először a tanárok számára a „homokozó” e kurzus alapján született meg Gerő Péter módszertanának könyve az élethelyzethez igazított tanulásról A debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KFRTKF) két munkatársa, Papp Gyula és Vágvölgyi Csaba ismertetett meg a Moodle-lal. A ZMNE-n 2007-ben tartottam (keresztféléves) oktatói továbbképzést az élethelyzethez igazított tanulásról. de nekem akkor sem tárhelyem nem volt, se nem értettem a Moodle-hoz rendszergazda-szinten. A ZMNE nyugalmazott oktatója, Kónya József tette meg azt a szívességet, hogy a saját tárhelyén telepített Moodle-rendszerbe felkerülhettek az oktatói továbbképzés anyagai. Ezek számos része menet közben készült el: a 2008-ban megjelent tankönyv még hallgatói megjegyzéseket és javaslatokat is idéz, amelyek a rendszer kialakulásában nyomot hagytak. A ZMNE-foglalkozásokon videófelvétel is készült. Ez akkor az internetre került, hogy a foglalkozáson megjelenni nem tudó résztvevők is megnézhessék – de ezek szerkesztetlen hosszú anyagok voltak: alig hinném, hogy valaki is megnézte őket. Amikor Kónya József tárhelyéről lekerült az anyag, egy darabig még a KFRTKF tette hozzáférhetővé. 2008-ban jelent meg a tankönyv, amely egyetlen konkrét tanulási keretrendszert sem nevez kizárólagosnak – de az élethelyzethez igazított tanulás módszertanának számítógépes háterét a Moodle példáján mutatja be.

4 Mobil moodle Notebookon Saját, de kísérleti www.geropeter.hu
A ZMNE-szerződés keretében mobil munkaállomás is készült. Ezen kizárólag szabad szoftverek vannak: Ubuntu operációs rendszer alatt teljes, Moodle-alapú tananyagfejlesztő, tanító és tanuló környezet (bejelentkezési kategóriától függő jogosultságokkal). Ehhez kezelési leírás is készült. 2009 őszén a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán tanítottam ezt a tantárgyat. Itt is (foglalkozásról foglalkozásra) Moodle-alapú rendszeren közöltem a tananyag-részeket: amikor a könyv helyi terjesztése csúszott, akkor a szükséges tananyag-szövegek is a Moodle-rendszerbe kerültek: ezt a résztvevők persze csak zárt körben használhatták. Ott is készültek felvételek: ezek későbbi feldolgozásra várnak.

5 Integrált Googledocs-os kérdőívek Quandary és Hotpot tesztek
FOK kurzus Integrált Googledocs-os kérdőívek Quandary és Hotpot tesztek A Fővárosi Oktatástechnológiai Központban két tanfolyam zajlott, mindkettő Moodle-alapon. A tutor dr. Seres György volt, aki Skype segítségével vett részt néhány foglalkozáson és a Moodle rendszeren keresztül várta és kommentálta a résztvevők beküldött feladatmegoldásait. A dolognak súlyos nehézsége volt, hogy, ugye, technikai nehézségekre számítva mindig többféle elérhetőséget kell megadni. A Moodle-kapcsolattartás mellett tehát a résztvevőknek megvolt a képzésvezető és a tutor mail-címe is – vagyis „túl könnyű” volt a számukra az ismeretlen Moodle helyett mail-t küldeni. Bizony, éltek is ezzel a lehetőséggel, és nem volt eldönthető, hogy csak kényelemszeretetből, vagy mert valóban technikai gondjuk adódott a Moodle-használattal...

6 „új”, saját moodle kurzusok eddigiek újak

7 kollégák bevonása a munkába
- saját weboldalon saját Moodle kollégák bevonása a munkába

8

9 kurzusok A kurzusok létrehozását követően el kell döntenie minden oktatónak, hogy az adott kurzust milyen felbontásban kívánja megjeleníteni: heti lebontásban, témakörök szerinti bontásban, fórum vagy akár hirdetőtábla formában. A Fórika-Moodle 6 kurzusa - illeszkedve a felsőoktatási képzéshez - 15 hetes bontásban tartalmazza a segédanyagokat, 3 pedig más formátumú, a kurzus jellegéből adódóan. Minden hét tartalmazza az órai előadás anyagát ppt vagy pps formátumban, ellenőrző kérdéseket, megoldásra ajánlott feladatokat. A programozási tartalmú tárgyak esetében a feladatmegoldást olyan tömörített állomány is segíti, amely kidolgozott mintafeladatokat tartalmaz. Bizonyos kurzusok esetében a megértést Wiki~ és fogalomtár segíti, a gyakorlást pedig tesztek kitöltése is érdekessé tesz. A tananyagok között elhelyezhető video fájl is, amely bizonyos nehezen követhető feladatok esetekben jól hasznosítható lehet a diák számára. Ebben az esetben a tanár által a számítógépén végzett tevékenységeket lehet úgy rögzíteni, mintha az egy film lenne pl. az ingyenes CamStudio szoftverrel. Bizonyos kurzusok esetében a feladatok megoldása és beküldése beleszámít a zárthelyik eredményébe. Különösen fontos ez az olyan tárgyak esetében, mint pl. a programozás, ahol a gyakorlati ZH feladatok megoldása olykor több órába is beletelik, ugyanakkor a feladat eredményessége lehet, hogy nem elvi, hanem szintaktikai hiba miatt nem értékelhető. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a gyakorlati tartalmú tantárgyak esetében a hallgató minél többször foglalkozzon az anyaggal egy héten. Éppen ezért un. „Műhelyeket” is létrehoztam a heti órák mellé. A műhelyekben megmunkálandó „munkadarab” a heti aktuális feladatgyűjteményből választott feladat, amelyből meghatározott számút kell a hallgatónak „elkészítenie a műhelyben” (mindenkinek másikat), és az elkészült „termék”-et a vizsgáztató számára leadni. Ezzel a kikényszerített, rendszeresen végzendő tevékenységgel a kontaktórák mellett biztosítható az, hogy a hallgató eljuthasson az elvárásoknak megfelelő képzettségi szintre. A megfelelő motiváltság elérése érdekében a műhely „késztermékei”közül néhány nemcsak a tanár számára, hanem a csoporttársak számára is nyilvános, sőt: általuk értékelendő is. Bizonyos leadott feladatra csak akkor kapható meg a maximális pontszám, ha a tanár elismerése mellett az adott hallgató a társaitól is meg tudja szerezni a jó értékelést.

10 Wiziq vizsgák és óratartás
Wiziq vizsgák és óratartás

11 Robotino kurzus Robotino olimpia

12 Robotino kurzus

13 Régi honlap Új honlap moodle

14 Kurzusok - régi, hallgatók által megszokott rendszerben - minden szabadon, vendégként hozzáférhető mindenkinek Tesztek, feladatok - Tesztek - Hotpotatoes - Quandary Google - Google Apps Vizsgáztatás online „Jutalom” Zenék, videok

15 Kurzusok, tesztek, feladatok
Kurzusok, tesztek, feladatok

16 GoogleApps, online vizsga
GoogleApps, online vizsga

17 Jutalom

18 Fél éve működő moodle portál (337 regisztrált hallgató) LLL elvei
Fél éve működő moodle portál (337 regisztrált hallgató) LLL elvei Jelenleg 6 kurzus A minőség előtérben a mennyiséggel szemben Élménypedagógia A tananyag összeállítása során követtem pedagógia alapelvemet: nem a tudás mennyiségére kell törekedni, hanem a személyiség formálására, a képességek fejlesztésére, mert ez alapozza meg a konvertibilis tudást. Igyekeztem a tudásmenedzselésre, a tanulásmenedzselésre helyezni a hangsúlyt, segítséget nyújtani a hallgatóknak saját tanulási stílusuk kialakításához, hogy képesek legyenek önálló tanulási tevékenységgel igazi tudást szerezni. A sikeres tanulás előfeltétele, hogy tudjanak tanulni, ehhez pedig a tanulást folyamatosan tanulniuk kell. A pedagógus feladata, hogy kialakítsa azt a tanulási környezetet, ahol lehetőség van az alapkompetenciák folyamatos fejlesztésére. . Pedagógiám - amelyet én élménypedagógiának neveztem el - célja, egy olyan tanulási környezet kialakítása, amelyben a hallgatók saját tanulási tapasztalataik alapján tesznek szert minél több alapvető ismeretre, problémamegoldó gondolkodásra, miközben örömet lelnek az ismeretszerzésben, önmaguk fejlesztésében.

19 A kurzusok felépítése: - E-KÖNYVEK – tananyag, előadás, példatár
A kurzusok felépítése: - E-KÖNYVEK – tananyag, előadás, példatár - Felkínált haladási rend a sikeres teljesítés érdekében Az egyes kurzusok, tantárgyak ismeretanyagát három szinten sajátíthatják el a hallgatók: az olvasmányos, multimédiás eszközökben gazdag e-könyvek „Tananyag” fejezete biztosítja az alapvető ismereteket, a szükséges lexikális tudásanyagot, majd erre épül a szerzett ismeretek elmélyítését szolgáló „Előadások” fejezet, végül a harmadik szinten válik lehetővé az ismeretek ellenőrzése a „Példatár” gyakorlatorientált feladatain keresztül. A kurzust felvevő hallgatóknak az eredményes teljesítés, a sikerélmény érdekében javaslom betartani a felkínált előrehaladási rendet. Az e-tananyagba minden átfogó, nagyobb fejezet lezárásaként, egy projekt-feladatot építettem be, amelynek pedagógiai célja az összetartozás, az egymásra figyelés, az önfegyelem és a felelősségtudat fejlesztése. A kurzus alatt felajánlom a hallgatóknak, hogy az önálló tanulással elsajátított ismeretük szintjét on-line, kiscsoportos foglalkozásokon „mérjék meg” a gyakorlati természetű feladat megoldásán keresztül. A Társasági adózás kurzuson belül megtartott on-line foglalkozások - 10 tanuló aktív részvételével – igazolták azt a feltételezésemet, miszerint a kiscsoportos munkában való részvétel nagyfokú önállóságot kíván meg a hallgatóktól, hogy kialakul bennük az egymás munkájáért érzett felelősség, hogy közöttük kölcsönös függőségi viszonyok jönnek létre. Tanári oldalról azt tartottam legfontosabbnak, hogy lehetőségem nyílt – megfigyelő szerepkörből – az egyéni képességeket „tanulmányozni”, feltérképezni. Figyeltem a hallgatók tanulási stratégiáját, aktívan követtem a teljes tanulási folyamatot, és csak időnként volt szükség az alacsonyabb státuszú hallgatók „mozgósítására”, mert a tanulásban előrehaladottabb hallgatók levették a vállamról ezt a feladatot, „vitték magukkal” a témában még kevésbé jártas társaikat. A hallgatókban tudatosult, hogy rendelkeznek fontos egyedi intellektuális képességekkel, amellyel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a csoport eredményesen oldja meg a feladatot. Megítélésük szerint fontos, hogy megismerjék és elismerjék egymás értékeit, fontos a siker, a társakhoz való felzárkózás. Véleményük szerint a „rossz érzés utolsónak” lenni, hajtóerő a tanulásban.

20 Tömör, lényegretörő, minőségi anyag
Tananyag Tömör, lényegretörő, minőségi anyag A fejezetek végén project feladatok

21 A tananyag „eljátszása”, modellezése, példákon bemutatása =
Előadás A tananyag „eljátszása”, modellezése, példákon bemutatása = Szemléltető-magyarázó módszer Cél: rámutatni az összefüggésekre Az élményszerű tanulás átlagon felüli motiváltsághoz vezet, tartós tanulási kedvet eredményez Jutalomóra – játék, alapvető feladat a példatárból (visszacsatolás) A tanulási folyamat második szintjét jelentő előadások alapvetően a szemléltető-magyarázó módszerre építenek. A módszer lényege, hogy vizuálisan bemutatok, modellezek egy eseményt, a lehetőségekhez mérten eljátszom a tananyagot és ahhoz rövid szöveges információval magyarázatot fűzök. A módszer előnye, hogy egyszerre, összefüggésében mutatja be az adott témát, ráirányítja a figyelmet a mondanivalóra. Pedagógiai alapelvem: minden megismerés alapja az érzékelés, az észlelés. A saját tevékenykedés, az önálló felfedezés sokszorosára képes növelni a tanulás hatékonyságát. A saját tevékenykedés valódi, természetes tanulás (nem mesterséges, kívülről irányított, mint az iskolai tanulás) a kíváncsiságából fakad, felfedezésen, megfigyelésen, különböző tevékenységeken keresztül zajlik. Amit így sajátítunk el, azt még évekkel később is elő tudjuk hívni, fel tudjuk idézni. Gondoljunk a gyermekkorunkban hallott mesékre. Piroska és a farkas történetére valamennyien emlékszünk, mivel a tudást természetes, aktív folyamat során tettük magunkévá. Az előadásanyagok készítése során tehát az volt az alapgondolat, hogy az élményszerű tanulás átlagon felüli motiváltsághoz vezet, tartós tanulási kedvet eredményez. Nem elegendő egyszerűen csak a tananyag passzív befogadása látás és hallás révén (vizuális/auditív tanulási stílusok), a tananyagnak így legfeljebb csak a felét jegyezhetjük meg, míg aktív, közreműködő részvétellel (kinesztétikus tanulási stílus) ez az arány akár %-ra is növelhető Az eljátszott tananyag jobban rögzül az ember agyában, mintha ugyanazt csak „hallotta” volna. A szemléletes látás, a tények sokoldalú megfigyelése, a szabad fantáziatevékenység segíti az ismeretek, az élmények elraktározását. Gondoljunk Konfuciusz híres mondására: „Ha hallom elfelejtem, Ha látom megjegyzem, Ha csinálom megértem” [Konfuciusz i.e ]. Az előadások tanulást támogató szerepének értékelésekor a hallgatók azt a feladatot kapták, hogy mondjanak véleményt arról, mennyire veszi figyelembe az előadások tartalmi és logikai felépítése a különböző tanulási stílusokat, hallgatói preferenciákat. A vélemények megerősítették, hogy a hallgatók saját tanulási stílusa és a tanulás hatékonysága (és élvezete) annak függvénye, hogy mennyire sikerül összehangolni a tanítást és a tanulási feltételeket a hallgatók preferenciájával. Az ismeretek sikeres elsajátításának jutalma a tananyagba épített „jutalomóra” [ a játszás, amely játszást, úgy is definiálhatunk, hogy „tanulás közbeni aktív pihenés”. A játék, sokszorosára képes növelni a tanulás hatékonyságát, azáltal, hogy a játék által való tanulás során az ismeret-elsajátítási folyamat emocionális élményekkel történő megerősítése rendkívül intenzív. Az ilyen tanulás sokkal élvezetesebb, rendelkezik egyfajta szórakozás jelleggel: a tanulók játszanak a tanulás során, illetve tanulnak a játszás által. Minél közelebb áll a játék a valósághoz, annál nagyobb az ismeret-elsajátítás intenzitása. A valós szituáción („számviteli munka a kisvállalkozások gyakorlatában”) alapuló játék alapvető célja a hallgatók kíváncsiságának felkeltése, tanulási kedvük fokozása, ugyanakkor - mivel alapelvem, hogy az e-tananyagoknak visszacsatolás-központúaknak kell lenniük – a jutalomórákon való részvételhez egy - alapvető ismereteket ellenőrző - Példatárban levő feladatot kell megoldaniuk. A hallgatók tudásszint ellenőrzése így az e-könyvek minden szintjén, a teljes tanulási folyamat alatt megjelenik.

22 - Ismeretelsajátítás értékmérője - visszajelzés
Példatár - Ismeretelsajátítás értékmérője - visszajelzés Különböző nehézségi fokú feladatok Többféle feladattípus A tanulási folyamat harmadik szintjét jelentő Példatár az ismeretek elsajátításának értékmérője. A példatártárban levő feladatok megoldásával a hallgató visszajelzést kap arról, hogy milyen eredménnyel sajátította el a tananyagot. A feladatok kidolgozásakor követtem pedagógiai alapelvemet, miszerint a feladatoknak, teszteknek is olyan tartalommal kell bírniuk, olyan módszertani megoldásokat kell tartalmazniuk (képes feladatok, jutalom feladatok), hogy a tanulók örömforrásként éljék meg a tanulási folyamat befejező szakaszát, a „számadást”, hogy ezáltal motiváltabbak legyenek fejlődésüket, tanulmányi eredményeiket illetően. A Példatár különböző nehézségi fokú feladatai közül mindenki az alapján választhat, hogy saját tudását az adott helyzetben milyen mélységűnek ítéli meg. Az egyszerű feleletválasztós-, lyukas szöveg kiegészítése-, igaz-hamis-, keresztrejtvény feladatok kiegészülnek az összetett, összefüggésekre épülő, gondolkodtató feladatokkal. A feladatok gyakorló feladatok, a hallgató döntése, hogy az elért eredményét eljuttatja-e a tanárhoz vagy sem. A Példatárat aktívan használó hallgatók, (a megoldásokat be is küldő hallgatók!) az átlaghoz képest - minden kurzus tekintetében - jobb eredményt értek el „éles helyzetben”, a vizsgán. A különbség az egyes tantárgyak esetében nem jelentős, de vannak kurzusok, - számvitel gyakorlat, társaságok adózása - ahol tágabbra nyílik az olló, ami további értékelést kíván majd meg.

23 A KÖZÖS MUNKA TAPASZTALATAI…
Egy csapat: 4 lelkes oktató, egy mentor 4 oktató, 4 intézmény 4 oktató, 1 cél: tanulás hatékonyság-növelése, tanulók segítése A célok eléréséhez különböző módszerek, eszközök: különböző elven felépített és működtetett Moodle-k

24 DR. FÓRIKA KRISZTINA www.forika.hu DR. MISKOLCZI ILDIKÓ
DR. SERES GYÖRGY GERŐ PÉTER LENGYEL PIROSKA DR. FÓRIKA KRISZTINA DR. MISKOLCZI ILDIKÓ


Letölteni ppt "4 Moodle portál tapasztalatai - konnektivista szemmel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések