Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakgyógyszerészi törzsképzés Gyógyszerészi kémia 1 óra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakgyógyszerészi törzsképzés Gyógyszerészi kémia 1 óra."— Előadás másolata:

1

2

3 Szakgyógyszerészi törzsképzés Gyógyszerészi kémia 1 óra

4 A gyógyszerminõség rögzítése törzskönyvezési célra Rezidens törzsképzés, Gyógyszerészi Kémia A gyógyszerminõség rögzítése törzskönyvezési célra Dr. Paál Tamás egyetemi tanár, OGYI, SZTE, SE

5 Mi a törzskönyvezés? l Termékbesorolás ez gyógyszer? l Szakmai oldal alkalmas-e gyógyszernek? l Jogi oldal államigazgatási lépés, következ- ményei vannak

6 Törzskönyvezés: szakmai oldal A benyújtott doku- mentáció (minta) értékelése l Minőség (anyagok és a készítmény) l Relatív ártalmat- lanság l Hatásosság

7 Alaphelyzet: l Szakgyógysze- rész: magas képzettség l Vannak hazai beadványok l Szakértõi munka, értékelõ jelentés l HOGYAN?

8 Az előadás azt a logikát igyekszik bemutatni, ahogyan a szakmai gyógyszer- értékelést végezni (és dokumen- tálni) kell GYÁR TÁS MINŐ SÉG FARMAKO LÓGIA TOXIKO LÓGIA KLI NI KA

9 Pontosabban: Azok számára, akik tanulmá- nyaik alapján már azt hi- szik, hogy ismerik a gyógy- szerminőségi kérdéseket: hogy mi mindent kell “össze- bogarászni” a minőség való- di rögzítéséhez!

10 A törzskönyvi beadvány követelményrendszere l Európai Unió   Közösségi jogszabályok   Notice to Applicants l ICH -CTD (International Conference of Harmoni- sation, tk. a Common Technical Document: közös „műszaki” [szak- mai] dokumentáció)

11 A továbbiakban a CTD alapján l Modul 1: Helyi/Regionális: beadási formanyomtatvány, címke, orvos- és betegtájékoztató l Modul 2: Összefoglalások (minőség, nem-klinikai, klinikai vizsgálatok) l Modul 3: Minőség rögzítése, részletes l Modul 4: Nem-klinikai tanulmány- jelentések l Modul 5: Klinikai tanulmány-jelentések

12 CTD Regional administrative info Nonclinical overview Nonclinical summary Clinical overview Clinical summary Quality overall summary M3 Quality M4 Nonclinical study reports M5 Clinical study reports M1 Not part of CTD CTD M2

13 Az elõadás az új gyógyszerekrõl szól l Ismert ható- anyagú, gene- rikus vagy növényi gyógyszerek- kel más előadás foglalkozik

14 A továbbiakban: Modul 2 és 3 együtt, nem tárgyalva a biotechnológiai eredetûeket l Hatóanyag(ok) l Készítmény Mindkét esetben: l Jellemzés/Kifejlesztés l Gyártás l Minõségellenõrzés l Referencia-anyagok l Tartály l Eltarthatóság 10

15 Elsõ rész: Gyógyszer- (ható)anya -gok

16 Gyógyszeranyag 1. Általános információ 1.1 Nomenklatura l INN l gyógyszerkönyvi (ha van) l kémiai l cég-kód (ha van) l más nevek (ha vannak) l CAS bejegyzési szám

17 Gyógyszeranyag 1. Általános információ 1.2 Kémiai szerkezet l szerkezeti képlet a relatív és abszolút sztereokémia feltüntetésével l összegképlet l relatív molekulatömeg l kristályforma! CsO-M CsO-M

18 Gyógyszeranyag 2. Gyártás 2.1 Gyártók l valamennyi (rész)gyártó(hely) feladata, címe, a szerzõdéses gyártókat és analitikai laborokat is belelértve l pontos azonosítás (csarnok, készülék!)

19 Gyógyszeranyag 2. Gyártás 2.2 A gyártási eljárás és ellenõrzése l folyamatábra (képletek, bemérések, kinyerés- limitek, ideértve kiindulási anyagokat, reagenseket, intermediereket, a szetereokémia feltüntetésével, bemutatva a gyártási feltételeket és az oldószereket) l mindez írásban, kiemelve a kritikus lépéseket, a hõmérsékletet-nyomást, pH-t, reakcióidõt, katalizátort, gyártásközi ellenõrzéseket l ha alternatív eljárás: ugyanez + magyarázat l visszaforgatás és indoklása

20 Gyógyszeranyag 2. Gyártás 2.3 A kiindulási anyagok ellenõrzése l nyersanyagok, oldószerek, reagensek, katalizátorok, oldószerek listája: hol kerül felhasználásra l minõségük rögzítése (vizsgáló módszerek - szabvány?) l minõségvizsgálatuk adatai (követelmények)

21 Gyógyszeranyag 2. Gyártás 2.4 A kritikus lépések és a köztestermékek ellenõrzése l A kritikus lépések után alkalmazott vizsgálatok és limitjeik l A kinyert intermedierek minõségellenõrzési módszerei és limitjei

22 Gyógyszeranyag 2. Gyártás 2.5 Folyamatvalidálás és értékelése l Amennyiben aszeptikus feldolgozás vagy sterilizálás szerepel a gyártás során l 2.6 A gyártási eljárás fejlesztése l Fontosabb változtatások bemutatása és indoklása az eljárásban vagy a gyártó- helyben, ideértve a nem-klinikai és klinikai minták gyártását, méretnövelést, kísérleti és végsõ méretű gyártást

23 Gyógyszeranyag 3. Jellemzés 3.1 Szerkezetbizonyítás és jellemzés l A szerkezet következése a szintézisbõl l Szerkezetazonosító vizsgálatok l Izomerek képződésének lehetősége l A térhelyzet tisztázása, királis centrumok és térhelyzetük l Kristálymódosulatok képződésének lehetősége/kizárása szabadalmi kérdés!

24 Gyógyszeranyag 3. Jellemzés Szerkezetbizonyítás l Leíró indoklás l Vizsgálatok bemutatása és értékelése: elemanalizis, IR, UV (pH- függéssel!), MS, NMR, Röntgen- diffrakció, optikai forgatóképesség 20

25 Gyógyszeranyag 3. Jellemzés Jellemzés l Vizoldhatóság (pH-függés), oldhatóság más oldószerben l Szemcseméret l Szolvatáltság l Olvadás/Forráspont l pK (és következménye: oldat-pH) l Egyéb (pl. olaj/víz megoszlás)

26 Gyógyszeranyag 3. Jellemzés l 3.2 Szennyezések l Szintézis-köztitermék (mellékreakció, a kiindulási anyaggal bevitt, katalizátorból fémszennyezés, izomerizálódás) l Oldószermaradványok l Bomlástermékek Referencia a nem-klinikai (toxikológiai) modulra!

27 Gyógyszeranyag 3. Jellemzés Mikor kell jelezni egy szennyezést? Max. napi dózis A szennyezés mennyisége 1 g alatt0,10 % 1 g felett0,05 %

28 Gyógyszeranyag 3. Jellemzés Mikor kell azonosítani egy szennyezést? Max. napi dózis A szennyezés mennyisége 1 mg alatt1,0 % 1 mg - 10 mg0,5 % 10 mg - 2 g0,2 % 2 g felett0,1 %

29 Gyógyszeranyag 3. Jellemzés Mikor kell toxikológiailag jellemezni egy szennyezést? Max. napi dózis A szennyezés mennyisége 10 mg alatt1,0 % 10 mg - 100 mg0,5 % 100 mg - 2 g0,2 % 2 g felett0,1 %

30 Gyógyszeranyag 4. Minõségellenõrzés 4.1 Minõségi követelmények l Valamennyi vizsgálat elfogadhatósági kritériumai 4.2 A minõségellenõrzõ módszerek leírása l Fizikai állandók l Azonosítás l Szennyezés/Tisztasági vizsgálatok l Hatóanyag-tartalom

31 Gyógyszeranyag 4. Minõségellenõrzés 4.3 Az analitikai módszerek validálása l A módszervalidáció leírása l indoklása l eredményei l és a validációs vizsgálatok adatai Mindenképpen indoklás is, nem csak mérés-halmaz!

32 Gyógyszeranyag 4. Minõségellenõrzés Egyszerûsített módszervalidációs séma Azonosság Szennyezések Tartalom Azonosság Szennyezések Tartalom kvanti. limit kvanti. limit Torzítás + + + Pontosság + + + Reprodukálh. + + + Szelektivitás + + + + Kimut. határa + Kvanti. határa + Linearitás + +

33 Gyógyszeranyag 4. Minõségellenõrzés l 4.4 Gyártási tételek adatai l Konkrét gyártási tételek minőségellenőrzési adatai, ha lehetséges. l tételek a toxicitási vizsgálatokhoz l tételek a klinikai vizsgálatokhoz l lehetőség szerint 5 végső gyártott tétel

34 Gyógyszeranyag 4. Minõségellenõrzés l 4.5 A minõségi követelmények indoklása l Miért éppen akkora a követelmény? Gyógyszeranyag 5. Referencia-anyagok l Honnan szerezhetők be, kritériumok a primer és szekunder standardokhoz 30

35 Gyógyszeranyag 6. Tartályok és lezárásuk l Közvetlen csomagolóanyagok: leírás, eredete, jellemzés, minõségi követelmények, méretek l Külsõ csomagolóanyagok: leírás l A csomagolás megválasz- tásának indoklása

36 Gyógyszeranyag 7. Eltarthatóság 7.1 Összefoglalás l lehetőleg táblázatosan, a lejára- ti/re-analizis idő indoklása 7.2 A hosszú távú (részben az enge- délyezés utáni) vizsgálati terv 7.3 A gyorsított stabilitási vizsgálatok l Táblázat, adatok, számítások

37 Tanulságok a gyógyszeranyag-fejezetbõl l Mindez az új anyagra vonat- kozott, de az ismert anyagé sem sokkal egyszerûbb... l Szó sincs már arról, hogy “veszek gyógyszeranyagot a piacon és megvizsgálom a Gyógyszerkönyv szerint”, majd nyugodtan gyártok belőle...

38 Második rész Maga az új gyógyszer- készítmény

39 Készítmény 1. Leírás, összetétel l A gyógyszerforma leírása l Alkotók, mennyiségük adagolási egységenként (ha rámérés: indoklással), hivatkozás minőségükre, szerepük l Kísérő oldószer (ha van) l A tartály és záróelem leírása

40 Készítmény 2. Gyógyszerészi kifejlesztés 2.1 Komponensek l A hatóanyag kompatibilitása a segédanyagokkal. A hatóanyag fizikai-kémiai tulajdonságai. l A segédanyagok megválasz- tásának indoklása, tulajdonságaik, azok ingadozása és a készítmény biofarmáciai sajátságai

41 Készítmény 2. Gyógyszerészi kifejlesztés l 2.2 A készítmény l A formulálás állomásai (különbség a klinikai mintától, ha van!). In vitro kioldódási és in vivo adatok összevetése l Rámérések indoklása l Fizikai-kémiai adatok (pH, ion- erősség, kioldódás, reológia, polimorfia)

42 Készítmény 2. Gyógyszerészi kifejlesztés l 2.3 A gyártás kifejlesztése l A gyártás optimálása, különös tekintettel a kritikus lépésekre. Ha van: a sterilizálási módszer indoklása. Van-e különbség a klinikai minták gyártásától - befolyásolhatja-e a biofarmáciai sajátságokat, értékelés

43 Készítmény 2. Gyógyszerészi kifejlesztés l 2.4 A tartály és zárása Megfelel-e eltartásra, szállításra és a gyógyszer-alkalmazásra? l anyagának kiválasztása l fény- és nedvességvédõ hatás l kompatibilitás a gyógyszerrel (mindkét irányban!) l reprodukálható adagolás?

44 Készítmény 2. Gyógyszerészi kifejlesztés 2.5 Mikrobiológiai kérdések (Adott esetben) l Miért nem szerepel mikrobiológiai szennyezés-vizsgálat nem-steril termék esetén l A mikrobiológiai tartósítószer és a tartály zárásának alkalmassága steril készítmény esetén 40

45 Készítmény 2. Gyógyszerészi kifejlesztés l 2.6 Kompatibilitás l A készítmény kompatibilitása (beadás elõtti oldószer, adagoló- eszköz - pl. elszínezõdés, hatóanyag- kiválás, zavarosodás, szorpció). l A címkén vagy tájékoztató iratokban mondottakkal összhangban

46 Készítmény 3. Gyártás 3.1 Gyártó(k) l Minden gyártási lépés: gyártó és gyártóhely, cím, feladat, a szerződéses gyártókat és vizsgálókat is beleértve 3.2 Gyártási adatlap l Komponensek, mennyiségük tételenként (rámérések!), hivatkozás a minőségükre

47 Készítmény 3. Gyártás 3.3 A gyártási folyamat és gyártásellenőrzés l folyamatábra (anyagok, hol lépnek a rendszerbe, bemérések, kritikus lépések és a gyártásközi ellenõrzési pontok) l mindez írásban, ideértve a csomagolást is, az egymásutániság, a gyártásméret, gép- berendezés-típusok. l kritikus lépések, a hõmérsékletet- és pH- beállítás, kis nedvességtartalom (ha kell) l ha újrafeldolgozás: indoklása

48 Készítmény 3. Gyártás 3.4 Kritikus lépések és köztitermékek l A kritikus lépések után alkalmazott vizsgálatok és limitjeik l A definiálható félkésztermékek (pl. granulatum) minőségellenõrzési módszerei és limitjei

49 Készítmény 3. Gyártás 3.5 Folyamatvalidálás és értékelése l Leírás, dokumentáció, eredmények és értékelés (pl. sterilizálás, aszeptikus gyártás vagy letöltés, a vírusmentesítés hatékonysága...) Mikronizálás, törött ampullák, törött tabletták és oldatlan részecskék vizsgálata, stb. l A még hátralévő vagy az időközönkénti validációs terv

50 Készítmény 4. A segédanyagok ellenõrzése 4.1 Minőségi követelmények 4.2 Analitikai eljárások 4.3 Az analitikai módszerek validációja validációja 4.4 A minõségi követelmények indoklása indoklása

51 Készítmény 4. A segédanyagok ellenõrzése 4.5 Emberi vagy állati eredetû segédanyagok l A forrás jellemzése, a fertõzõágens (baktérium, vírus, TSE!) kizárására vagy kiszűrésére tett intézkedések, esetleges vizsgáló módszerek 4.6 Új segédanyagok l Hatóanyag-szintű minõségi és toxikológiai modul!

52 Készítmény 5. Minőségellenõrzés 5.1 Minőségi követelmények l Gyógyszerforma-vizsgálatok (pl. kopási szilárdság, keménység) l A hatóanyag(ok) azonosítása l A hatóanyag(ok) meghatározása l Egyes segédanyagok azonosítása: (színezõanyagok, antimikrobás és antioxidáns anyagok, utóbbiak meghatározása is l Kioldódási vizsgálatok

53 Készítmény 5. Minőségellenõrzés Minõségi követelmények l Az Eur. Ph. cikkelyeit és fejezeteit kövesse l Megkülönböztethetõk gyártás utáni (“felszabadítási”) és a lejárati idő végén is érvényes minõségi követelmények (ezt részletezni és indokolni kell) l Hatóanyagtartalomnál a ± 5%-nál nagyobb limiteket indokolni kell

54 Készítmény 5. Minőségellenõrzés l 5.2 Analitikai módszerek l 5.3 Módszervalidációs adatok l 5.4 Gyártási tételek adatai Készítmény 6. Referencia-anyagok Információ eredetükrõl, az első- és másodlagos standardok kritériumairól 50

55 Készítmény 7. Tartály és záróelem l Közvetlen csomagolóanyagok: leírás, eredet, jellemzés, minõségi követelmények, méretek l Külsõ csomagolóanyagok: leírás l A csomagolás megválasz- tásának indoklása

56 Készítmény 8. Eltarthatóság 8.1 Összefoglalás l lehetõleg táblázatosan, a lejárati /re-analizis) idő indoka 8.2 A hosszú távú (részben az engedélyezés utáni) vizsgálati terv (végleg csak ez fogadható el!) 8.3 A gyorsított stabilitási vizsgálatok l Táblázat, adatok, számítások

57 A minõségi modul végén l Irodalmi hivatkozá- sok listája!

58 Tanulság l...és ez csak az egyik modul volt! l A törzskönyvi gyógyszerérté- kelés: külön szakággá vált! Tanuljuk meg, vagy óvakod- junk tõle!

59 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakgyógyszerészi törzsképzés Gyógyszerészi kémia 1 óra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések