Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bruckner László gyógypedagógiai szakértő Nemzeti Szakképzési Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bruckner László gyógypedagógiai szakértő Nemzeti Szakképzési Intézet"— Előadás másolata:

1 A speciális szakiskolai helyzetelemzés (2006) eredményei, fejlesztési javaslatai
Bruckner László gyógypedagógiai szakértő Nemzeti Szakképzési Intézet 2006. november 8.

2 Helyzetelemzés 2006 Alapadatok Szakképzésfejlesztés Gyakorlati képzés
Integráció Minőségfejlesztés Tanulói nyomonkövetés, munkába állítás támogatása

3 Speciális szakiskolai alapadatok 2005/2006
Tanulók száma Iskolák Nappali Felnőtt ebből gyp. Pedagó-gusok Sikeres szakmai vizsga Szak-iskola 494 3 985 2 165 8 960 26 728 Spec. szakisk 131 8 797 1 239 1 208 OKJ : beiratkozók 87%-a, vizsgára jelentkezők 96%-a sikeresen OKJ vizsgát szerez Növekvő tanulólétszám 2008-ig (demográfiai) Intézményi lefedettség kielégítő, kistelepülések hátrányban (pl. szakmaválaszték) Integrációs arány alapfokon: 27%, szakiskolában: 12% (2003), 20% (2006)

4 Speciális szakiskolai alapadatok 2005/2006
Sérülés jellege szerint (tanulólétszám arányában) Tan. akad. Ért. Akad. Hallás-sérült Látás-sérült Mozgás-korl. Tan.kép. zavar 69,5 16,5 1,7 0,4 1,5 10,4 Készségfejlesztő spec. szakisk-ban kb tanuló Előkészítő spec.szi: 8%-ról (2003) 3,8%-ra csökkent Max. körüli oszt.létszámok (finanszírozási kényszer) 18. életévhez kötődő tankötelezettség miatt is a 8.o. beiskolázási arány (68%) növekedése várható

5 Szakképzés-fejlesztés 2007-2013
Előnyök és hátrányok: Munkakör-elemzésekre alapozott moduláris szakképzési rendszer, rész-szakképesítés lehetőségével A modularizált programok előnyei: egyéni haladási ütem képességeknek megfelelő képzettségi szint tananyag helyett kompetencia-központú felnőttképzés lehetősége Bővülő és szűkülő lehetőségek az új OKJ-ban Strukturális átalakulások (képzés, vizsgarendszer, adaptáció) OKJ képzések rangsora (2006): Varrómunkás Szobafestő-mázoló ABC eladó Bőrtárgy-készítő Számítógép-kezelő/használó Gyorsétkeztetési eladó Parkgondozó Épületburkoló Kerti munkás Kőműves Fatömegcikk-és eszköz gyártó Dísznövénytermesztő Gépíró és szövegszerkesztő Szerkezetlakatos Virágkötő Asztalos

6 Új OKJ, taneszköz-fejlesztés, adaptáció, szakember-képzési igények
Új OKJ szerinti szakma-kínálat: új területekkel, rész-szakképesítésekkel bővül (melléklet) Taneszközfejlesztési igények: Munkavállalási ismeretek (Ált.) munkavédelem Idegen-nyelv oktatás (angol, francia) Elsősorban programmodulokat és tankönyveket, továbbá oktatófilmeket, módszertani kézikönyveket (pl. integráció, felnőttképzés, munkába állítás támogatása) Pedagógiai, gyógypedagógiai ismeretek hiánya, továbbképzési igény Pedagógus munkakörben dolgozók végzettsége összesen % ebből gyp. % Ped. munkakörben összesen (1239 fő) 100 38 Szaktanár 40 36 Szakelméleti oktató 15 14 Gyakorlati oktató 3 Nev-okt. munkát közv. segítők (pl. ped.assz.) 24 32 (gyp.p.a)

7 Gazdálkodó szervezeteknél végzett gyakorlati oktatás
a duális modell gyp szempontból is indokolt (visszacsatolás: elhelyezkedési mutatók) területi egyenlőtlenségek (kistelepülési hátrányok) munkaerő-piaci igényekhez jobban alkalmazkodó képzési struktúra (pl. szárazépítészet) átlagos tanműhelyi felszereltség (átl. 1,5M Ft/év fejlesztés) csak tan.akad tanulókkal, növekvő arányban (356 fő/14 cég) ped (18%), spec. ped (0%!) ismeretek hiánya végzettség tekintetében polarizálódás a szakképzés-fejlesztésbe eddig kevéssé sikerült bevonni őket partnerként

8 Inkluzív iskolák? EU normalizációs elv, nemzeti megoldások
Kényszerítő erők: Alapiskolai hullám eléri a szakiskolákat Oktatásirányítási döntés, finanszírozási eszközökkel Felmérésből: Nevelőtestületek (többségi, szegregált) ismerete, attitűdje fordított – egymásra utaltság, együttműködési kényszer Szülők felkészítése kulcsfontosságú – kudarc lehetősége Az ideális bevezetés sorrendje – attitűdváltás, differenciálás, tevékenységközpontú oktatás, kooperatív tanulás Kedvezően hat-e a munkapiaci elhelyezkedés esélyeire – nem hiszik... A szakértői eljárások mai gyakorlata – teljes egyetértés a megújításra Roma integráció... – hallgatólagos megállapodások?

9 Inkluzív iskolákat is! Problémák:
Állami gondozottak felülrepr. (ái: 0,8%, szakisk: 1,5%, spec.szi: 13%!) Kiterjesztett képzési idő lehetőségének biztosítása nem megoldott Javaslatok: A hideg vagy fordított integráció nem megoldás Módszertani alapozás szükséges az ELTE BGGYFK gondozásával Tapasztalatok szükségesek = modellkísérlet Jogszabályi környezet a standardizálásért Sérülés-specifikus differenciálás A nem hagyományos (iskolai) megoldások támogatása NSZI: program- és taneszköz-fejlesztés az inkluzív iskolák számára ELTE-Bárczi: az inklúzió, mint kötelező stúdium a pedagógiai szakokon OM: PR tevékenység

10 Minőség-, szervezetfejlesztés
A szakképzés-fejl. elképzeléseket 16% nem ismerte... Teljesítmény-mérési rendszer kialakítására tett intézményi javaslatok: sikeres vizsgák aránya felvételizők aránya munkába állók aránya lemorzsolódás aránya (óvatosan!) Lemorzsolódás átl. 4-7 % közötti, de a belépő évfolyamokon jelentős (11.évf.: 15%), kb. évi tanuló Túlkorosság, bukás miatt; valódi ok: motiválatlanság, kudarckerülés (szakmától való elidegenedés csak 4. helyen) Felzárkóztató oktatás: kis kapacitás (80 fő/év), elzárkózás módszertani felkészületlenség miatt

11 Tanulói nyomonkövetés
Út a felnőttkorba... Felmérésből: Felkészítés a munkavállalásra (hiányzó tananyag, tréning) Jellemző betöltött munkakörök: alkalmazotti (nem feltétlenül a szakmai kompetencia a döntő) Állás nélküli szülők mintája (akár 30% körül) Igényelt segítségnyújtás: utógondozás, különösen a munkába állás mozzanatában (kb. 6 hó)

12 Munkába állítás támogatása
Pályakezdő ifj. munkanélk Mo.: 19%: képzők kiterjesztett felelőssége... Nincs szakmára vetített adat Továbbtanulás korlátozása... Továbbtanulási trend okai: Csp! Védett időszak megnyújtása Remélt jobb m.e.p.-i státusz Megváltozott munkaképességű mkvállalók (750 ezer fő!), ezen belül fogyatékosok felnőttképzése megoldatlan

13 FGYK Utógondozói Modellprogram
A projekt ( , OM-FMM) főbb szakaszai 7 régió, min szakképzett fiatal Kontroll-csoport felmérése Helyi modellek, partnerek A kipróbálás tapasztalatai: átl. +15% elhelyezkedési ráta (5-45% szórás!) hatása az intézményi szemléletre (óvó attitűd), tervezésre (szakmakínálat, tananyagfejl./m.e.p. tréning) mentori segítés team-ben hatékony egyénre szabott tervek sajátos/helyi munkapiaci viszonyok Rendelkezésre álló modell...

14 Szükség van nyugvópontokra!
20/


Letölteni ppt "Bruckner László gyógypedagógiai szakértő Nemzeti Szakképzési Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések