Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A speciális szakiskolai helyzetelemzés (2006) eredményei, fejlesztési javaslatai Bruckner László gyógypedagógiai szakértő Nemzeti Szakképzési Intézet 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A speciális szakiskolai helyzetelemzés (2006) eredményei, fejlesztési javaslatai Bruckner László gyógypedagógiai szakértő Nemzeti Szakképzési Intézet 2006."— Előadás másolata:

1 A speciális szakiskolai helyzetelemzés (2006) eredményei, fejlesztési javaslatai Bruckner László gyógypedagógiai szakértő Nemzeti Szakképzési Intézet 2006. november 8.

2 Helyzetelemzés 2006 1. Alapadatok 2. Szakképzésfejlesztés 3. Gyakorlati képzés 4. Integráció 5. Minőségfejlesztés 6. Tanulói nyomonkövetés, munkába állítás támogatása

3 Speciális szakiskolai alapadatok 2005/2006 Tanulók száma IskolákNappaliFelnőtt ebből gyp. Pedagó- gusok Sikeres szakmai vizsga Szak- iskola 494122 2893 9852 1658 96026 728 Spec. szakisk 1318 7970 1 2391 208 OKJ 1996-2006: beiratkozók 87%-a, vizsgára jelentkezők 96%-a sikeresen OKJ vizsgát szerez Növekvő tanulólétszám 2008-ig (demográfiai) Intézményi lefedettség kielégítő, kistelepülések hátrányban (pl. szakmaválaszték) Integrációs arány alapfokon: 27%, szakiskolában: 12% (2003), 20% (2006)

4 Speciális szakiskolai alapadatok 2005/2006 Sérülés jellege szerint (tanulólétszám arányában) Tan. akad. Ért. Akad. Hallás- sérült Látás- sérült Mozgás- korl. Tan.kép. zavar 69,516,51,70,41,510,4 Készségfejlesztő spec. szakisk-ban kb. 6-700 tanuló Előkészítő spec.szi: 8%-ról (2003) 3,8%-ra csökkent Max. körüli oszt.létszámok (finanszírozási kényszer) 18. életévhez kötődő tankötelezettség miatt is a 8.o. beiskolázási arány (68%) növekedése várható

5 Szakképzés-fejlesztés 2007-2013 Előnyök és hátrányok: Munkakör-elemzésekre alapozott moduláris szakképzési rendszer, rész- szakképesítés lehetőségével A modularizált programok előnyei: egyéni haladási ütem képességeknek megfelelő képzettségi szint tananyag helyett kompetencia-központú felnőttképzés lehetősége Bővülő és szűkülő lehetőségek az új OKJ-ban Strukturális átalakulások (képzés, vizsgarendszer, adaptáció) OKJ képzések rangsora (2006): 1. Varrómunkás 2. Szobafestő-mázoló 3. ABC eladó 4. Bőrtárgy-készítő 5. Számítógép-kezelő/használó 6. Gyorsétkeztetési eladó 7. Parkgondozó 8. Épületburkoló 9. Kerti munkás 10. Kőműves 11. Fatömegcikk-és eszköz gyártó 12. Dísznövénytermesztő 13. Gépíró és szövegszerkesztő 14. Szerkezetlakatos 15. Virágkötő 16. Asztalos

6 Új OKJ, taneszköz-fejlesztés, adaptáció, szakember-képzési igények Új OKJ szerinti szakma-kínálat: új területekkel, rész- szakképesítésekkel bővül (melléklet) Taneszközfejlesztési igények: 1. Munkavállalási ismeretek 2. (Ált.) munkavédelem 3. Idegen-nyelv oktatás (angol, francia) Elsősorban programmodulokat és tankönyveket, továbbá oktatófilmeket, módszertani kézikönyveket (pl. integráció, felnőttképzés, munkába állítás támogatása) Pedagógiai, gyógypedagógiai ismeretek hiánya, továbbképzési igény Pedagógus munkakörben dolgozók végzettsége összesen %ebből gyp. % Ped. munkakörben összesen (1239 fő)10038 Szaktanár4036 Szakelméleti oktató1514 Gyakorlati oktató143 Nev-okt. munkát közv. segítők (pl. ped.assz.)2432 (gyp.p.a)

7 Gazdálkodó szervezeteknél végzett gyakorlati oktatás a duális modell gyp szempontból is indokolt (visszacsatolás: elhelyezkedési mutatók) területi egyenlőtlenségek (kistelepülési hátrányok) munkaerő-piaci igényekhez jobban alkalmazkodó képzési struktúra (pl. szárazépítészet) átlagos tanműhelyi felszereltség (átl. 1,5M Ft/év fejlesztés) csak tan.akad tanulókkal, növekvő arányban (356 fő/14 cég) ped (18%), spec. ped (0%!) ismeretek hiánya végzettség tekintetében polarizálódás a szakképzés-fejlesztésbe eddig kevéssé sikerült bevonni őket partnerként

8 Inkluzív iskolák? EU normalizációs elv, nemzeti megoldások Kényszerítő erők: Alapiskolai hullám eléri a szakiskolákat Oktatásirányítási döntés, finanszírozási eszközökkel Felmérésből: Nevelőtestületek (többségi, szegregált) ismerete, attitűdje fordított – egymásra utaltság, együttműködési kényszer Szülők felkészítése kulcsfontosságú – kudarc lehetősége Az ideális bevezetés sorrendje – attitűdváltás, differenciálás, tevékenységközpontú oktatás, kooperatív tanulás Kedvezően hat-e a munkapiaci elhelyezkedés esélyeire – nem hiszik... A szakértői eljárások mai gyakorlata – teljes egyetértés a megújításra Roma integráció... – hallgatólagos megállapodások?

9 Inkluzív iskolákat is! Problémák: Állami gondozottak felülrepr. (ái: 0,8%, szakisk: 1,5%, spec.szi: 13%!) Kiterjesztett képzési idő lehetőségének biztosítása nem megoldott Javaslatok: A hideg vagy fordított integráció nem megoldás Módszertani alapozás szükséges az ELTE BGGYFK gondozásával Tapasztalatok szükségesek = modellkísérlet Jogszabályi környezet a standardizálásért Sérülés-specifikus differenciálás A nem hagyományos (iskolai) megoldások támogatása NSZI: program- és taneszköz-fejlesztés az inkluzív iskolák számára ELTE-Bárczi: az inklúzió, mint kötelező stúdium a pedagógiai szakokon OM: PR tevékenység

10 Minőség-, szervezetfejlesztés A szakképzés-fejl. elképzeléseket 16% nem ismerte... Teljesítmény-mérési rendszer kialakítására tett intézményi javaslatok: sikeres vizsgák aránya felvételizők aránya munkába állók aránya lemorzsolódás aránya (óvatosan!) Lemorzsolódás átl. 4-7 % közötti, de a belépő évfolyamokon jelentős (11.évf.: 15%), kb. évi 5-600 tanuló Túlkorosság, bukás miatt; valódi ok: motiválatlanság, kudarckerülés (szakmától való elidegenedés csak 4. helyen) Felzárkóztató oktatás: kis kapacitás (80 fő/év), elzárkózás módszertani felkészületlenség miatt

11 Tanulói nyomonkövetés Út a felnőttkorba... Felmérésből: Felkészítés a munkavállalásra (hiányzó tananyag, tréning) Jellemző betöltött munkakörök: alkalmazotti (nem feltétlenül a szakmai kompetencia a döntő) Állás nélküli szülők mintája (akár 30% körül) Igényelt segítségnyújtás: utógondozás, különösen a munkába állás mozzanatában (kb. 6 hó)

12 Munkába állítás támogatása  Pályakezdő ifj. munkanélk Mo.: 19%: képzők kiterjesztett felelőssége...  Nincs szakmára vetített adat  Továbbtanulás korlátozása...  Továbbtanulási trend okai: 1. Csp! 2. Védett időszak megnyújtása 3. Remélt jobb m.e.p.-i státusz  Megváltozott munkaképességű mkvállalók (750 ezer fő!), ezen belül fogyatékosok felnőttképzése megoldatlan

13 FGYK Utógondozói Modellprogram A projekt (2005-2006, OM-FMM) főbb szakaszai  7 régió, min. 20-20 szakképzett fiatal  Kontroll-csoport felmérése  Helyi modellek, partnerek  A kipróbálás tapasztalatai:  átl. +15% elhelyezkedési ráta (5-45% szórás!)  hatása az intézményi szemléletre (óvó attitűd), tervezésre (szakmakínálat, tananyagfejl./m.e.p. tréning)  mentori segítés team-ben hatékony  egyénre szabott tervek  sajátos/helyi munkapiaci viszonyok  Rendelkezésre álló modell...

14 Szükség van nyugvópontokra! bruckner.laszlo@gmail.com 20/415-0454


Letölteni ppt "A speciális szakiskolai helyzetelemzés (2006) eredményei, fejlesztési javaslatai Bruckner László gyógypedagógiai szakértő Nemzeti Szakképzési Intézet 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések