Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociálpedagógia színterei WJLF Pedagógia BA. 2 Pedagógiához közelítő áramlatok Joggyakorlat különbség gyermek-,ifjú- és felnőtt bűnöző között /a fiatalok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociálpedagógia színterei WJLF Pedagógia BA. 2 Pedagógiához közelítő áramlatok Joggyakorlat különbség gyermek-,ifjú- és felnőtt bűnöző között /a fiatalok."— Előadás másolata:

1 A szociálpedagógia színterei WJLF Pedagógia BA

2 2 Pedagógiához közelítő áramlatok Joggyakorlat különbség gyermek-,ifjú- és felnőtt bűnöző között /a fiatalok büntető eljárása nevelő jellegű Egészségügy - morbiditás-mortalitás társadalmi réteghez kapcsolható - megelőzés, fiziológiai betegség-mentális betegség Szociálpolitika - tankötelezettség - gyermekkori munkavállalás szabályozása - anyák munkavállalásának szabályozása - gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek jönnek létre

3 3 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről „képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. A képzés jogosít a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére; - a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidő-pedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére; - a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

4 4 Szociálpedagógiai tevékenység célja A gyerek és az ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális stb. problémáit egységben, komplex rendszerben kezelve, elsősorban az érintett személyekkel, csoportjaival, valamint családjukkal együttműködve, másrészt a környezet erőforrásait mozgósítva segít a gyerek, fiatal és környezet egyensúlyát megtartani, ill. a megbomlott egyensúlyát helyreállítani. hozzájárul a felnövekvő gyermek és fiatal optimális életvezetéséhez. A gyerek és az ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális stb. problémáit egységben, komplex rendszerben kezelve, elsősorban az érintett személyekkel, csoportjaival, valamint családjukkal együttműködve, másrészt a környezet erőforrásait mozgósítva segít a gyerek, fiatal és környezet egyensúlyát megtartani, ill. a megbomlott egyensúlyát helyreállítani. A szociális munka, a gondozás, a nevelés- oktatás, a szabadidő-pedagógia eszközeivel nyújt segítséget a különböző szociális helyzetű gyerekek, fiatalok részére, illetve a családnak, vagy a pedagógusoknak. Kapcsolatot tart fenn a megelőzést szolgáló állami (szociális, oktatási, egészségügyi) intézményekkel, valamint a társadalmi (szociálpolitikai, jogi, érdekérvényesítő, gyermekjóléti és – védelmi) intézményekkel. Fontos, hogy együttműködjön más szakemberekkel, például orvosokkal, pszichológusokkal, gyógypedagógusokkal, jogászokkal, szociális munkásokkal.

5 5 Tevékenységi színterek szociálpedagógus Gyermek- és ifjúságvédelem színtere/gyermek- jóléti szolgálat, gyámhivatal, gyermekvédelmi intézmények/ Oktatási- nevelési intézmények Egészségügyi intézmények Kultúrát szolgáló intézmények Családsegítő intézmények Utca, játszótér Civil szervezet

6 6 Tevékenységi formák Megfigyelés Vizsgálat/környezettanulmány, családlátogatás, interjú/ Gondozás, egyéni foglalkozás, probléma- megbeszélés Tanácsadás Tanulás segítése különböző formában Szabadidő szervezés, animálása Érdekképviselet Szupervízió Mentálhigiéné

7 7 Iskolai szoc.ped. kliensei /általánosságban / 1. azok csoportok, egyének, akik nem tudják a hatékony szociális működéshez szükséges képességeket kialakítani, 2. Olyan alulprivilegizált társadalmi csoporthoz tartoznak, amely nehezíti az iskolai színtéren a mentális és szocializációs megfelelést 3. Olyan traumatikus élményeket elszenvedett vagy folyamatosan megélő tanulók, ennek ezek pszichés következményeként nem tudnak megfelelni az iskolai viselkedési és teljesítmény normáknak

8 8 Iskolai szoc.ped. kliensei /konkrétan/ Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett Vándorló családok Más nyelvi környezetből érkező tanuló H.h. cigány etnikum Elhanyagolt, durva környezetből érkező gy. Iskolakerülő, csavargó Alkohol, drogfogyasztó Teljesítmény-problémás, viselkedészavaros Bűnelkövető fiatal Terhes diáklány

9 9 Iskolai szociálpedagógia Németországban (Heinz J. Kersting) Feladatok:  Hátrányos körülmények között élő tanulók segítése, rétegspecifikus gátlások, nehézségek leépítése a szocializáció folyamán  Szerepelvárásokkal, a társ.i követelményekkel való megismertetés szociális háttértől függetlenül  Személyes és továbbtanulási előrelépés elősegítése  Potenciális vagy meglévő konfliktusok Iskolarendszer: zárt rendszer Iskolai szocped. önkéntes alapon vagy intézményesítve (integráltan, kooperatív formában)?

10 10 Iskolai szociálpedagógia Németországban (Heinz J. Kersting) Németországban széles spektrumú megoldások, kezdeményezések Kooperáció teljes elkülönülés Elemi iskolák: nincs iskolai szocped. Klasszikus szociális intézmények (napközi otthon, egész napos iskola) Középiskola:  Szakmunkásképzők/szakiskolák, kisegítő: helyi kezdeményezésű civil, egyházi szervezés, ifjúsági egyesületek (tanulási- játék, házi feladat elkészítésének segítése, külf. munk.váll. gyerekei…)  Szakközépiskola: ’70-es évek második felétől munkaügyi hivatal szervezésében – az ifj.munkanélk. nyomására  Gimnázium: kevésbé jellemző (hh)

11 11 Tevékenységi kör sokfélesége

12 12 Iskolai szociálpedagógia Németországban (Heinz J. Kersting) Tevékenységi kör sokfélesége:  Szünetek alatti felügyelet, helyettesítés, egyéni oktatás, korrepetálás, házi  Osztálykirándulások, szünidei foglalkoztatás, vakáció hasznos eltöltése, teaház  Szociális segítségnyújtás, tanácsadás, szülőkkel folytatott munka, külföldi gyerekek integrálása  Tanácsadás, szupervízió, továbbképzés tanárok számára Segédtanári feladatok Szociális jell, tevékenységek Iskolán kívüli ifjúsági munka

13 13 Magyar viszonyok és iskolai szociálpedagógia Miként integrálható hazánkban? Mire fókuszáljon a szociális tevékenység a különböző hazai iskolatípusokban? Külső vagy belső szakemberként alkalmazandó az iskolai szociálpedagógus hazánkban? Készítsünk listát az iskolai szociálpedagógia előnyeiről és gátló tényezőiről!

14 14 Iskolai szervezetben vs. önálló intézményben mellette pl:  Folyamatos tevékenység  az int. felelős azért, ami ott történik  Szorosabb együttműködés lehetősége  Szülői partnerség ellene lehet:  Más szocializációs tevékenység, módszerek, stratégiák  Státuszkülönbségek miatt: alárendelődne  Túl bürokratikus az iskola Integrált jelenlét A két csoportosulás önállósága teszi lehetővé az együttműködést! Két partner!


Letölteni ppt "A szociálpedagógia színterei WJLF Pedagógia BA. 2 Pedagógiához közelítő áramlatok Joggyakorlat különbség gyermek-,ifjú- és felnőtt bűnöző között /a fiatalok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések