Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZOCIÁLPEDAGÓGIA INTÉZETI TANSZÉK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZOCIÁLPEDAGÓGIA INTÉZETI TANSZÉK"— Előadás másolata:

1 SZOCIÁLPEDAGÓGIA INTÉZETI TANSZÉK

2 SZOCIÁLPEDAGÓGIA INTÉZETI TANSZÉK
SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS MUNKA SZAKIRÁNY

3 SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szociálpedagógus, Képzési idő: félév +1 félév összefüggő szakmai gyakorlat, Az alapképzés során összegyűjtendő kreditpontok száma: kredit, Szociálpedagógia szak idegen nyelvi követelménye: Egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „B” típusú illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga.

4 SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK
Elhelyezkedési lehetőségek: a gyermek- és ifjúságvédelemben, a szociális ellátásban, a speciális szükségletű,sérült,halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban, a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, a gyermekjóléti szolgálatokban, a kisebbségi intézményekben, a nevelési-oktatási intézményekben, kollégi-umokban, a gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban, a fogyatékossággal élők intézmény-rendszerében, a bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben...

5 SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK
Képzés célja: Olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés főbb tantárgyai: A szociális professzió alapjai, Egyéni esetkezelés, Közösségi és iskolai szociális munka, Szociálpolitika, Politológia, Etika, Jog, Szociológia, Pszichológia, Romológia, Szociálpedagógia,Pedagógia, Gyermekvédelem,Mentálhigiéné, Szociális gondoskodás története, Társadalomtudományi kutatások, Tréningek…

6 SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK
Összefüggő szakmai gyakorlat 7.félévben, 300 óra A tantárgy elsajátításának célja: A terepgyakorlat a szociális munka és ezen belül a szociál-pedagógia korábban elsajátított elmélete és gyakorlati modell-jei alapján arra kívánja ösztönözni a hallgatót, hogy a meg-szerzett ismereteket képes legyen alkalmazni a gyakorlatban - egyelőre szakmai kontroll mellett. Tantárgyi program: A hallgató megismerkedik a szociális munka különböző színtereivel, az ott dolgozók feladatköreivel, bevezetést nyer az adott intézmény mindennapi életébe, adminisztrá-ciójába, megismeri a klienskört, tudomást szerez az alkalmazott nevelési módszerekről és lehetőségekről, azaz megismerkedik magával a segítő tevékenységgel. Évközi tanulmányi követelmény: Terepnapló készítése.

7 SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA Hátrányos helyzetű és /vagy veszélyeztetett gyermekek és fiatalok csoportja Életvitelbeli, gondozásbeli segítséget igénylő felnőttek csoportja

8 SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:Felsőfokú szociális munkás asszisztens, Képzési idő: félév,(ebből egy félév az összefüggő szakmai gyakorlat) Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma:120(ebből 30 kredit összefüggő gyakorlat), Idegen nyelvi követelmény:nincs.

9 SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
A felsőoktatási szakképzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek. A felsőoktatási szakképzéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök: Irodai szakmai irányító, felügyelő, Szociális segítő, Nevelőszülő,főállású anya, Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző, Üzleti jellegű szolgáltatási ügyintéző.

10 SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
A végzettek részt vesznek: A korszerű szociális munkában, Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka gyakorlati megvalósításához, Ismerik és használják a szakmában alapvető, információforrásokat és az adminisztrációt, Szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai isme-retek birtokában képesek diplomás szakemberek felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek szakemberekkel együtt-működésben fejlesztő-segítő beavatkozásokra.

11 SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
A képzés fő tárgyai Kommunikációs ismeretek, Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek, Munkaerő-piaci ismeretek, Idegen nyelvi alapszintű ismeretek, Társadalomismeret,Szociálpolitika,Közgazdaságtan, Jogi alapok,Filozófia,Művelődéstörténet, Általános és fejlődéslélektan,Szociálpszichológia, Szociális professzió alapjai, Szociális gondoskodás története, Nem formális tanulás, Egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka EU intézményrendszere és a jólléti ellátások kapcsolata, Ügyviteli és igazgatási ismeretek az EU-ban, Tréningek…

12 SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
Összefüggő szakmai gyakorlat a 4. félévben Célja:az elméleti ismeretek gyakorlatban történő megfigyelése, elemzése illetve a terepoktató által a hallgatóra bízott szakmai feladatok elvégzése Oktatási, nevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális igazgatási, közművelődési, munkaerő-piaci, civil, non-profit és egyházi intézmények, szolgáltatások kidolgozása, lebonyolítása, értékelésére, segítő tevékenységek megismerése, Fiatalok szocializációját segítő prevenciós, mentálhigiénés munka, Pályázatok, kreatív programok kidolgozása, Egyéni és közösségi problémák kezelése

13 SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
Miért jók a felsőoktatási szakképzések? Olcsóbb,mint a BA szakok (kb.fele,) Hamarabb ki lehet lépni a munkaerőpiacra(2 év), Esetenként jobb, könnyebb elhelyezkedési lehetőség,piacképes tudás, Jó előképzés(felkészítés, szintre hozás, felzárkóztatás)a későbbi BA/MA tanulmányokhoz, Nem esik ki a tanulásból, nem veszít évet, 90 kredit beszámítható a besorolási szakok BA képzésén, Tanárok többsége tanít mindkét képzési formában.

14 SZOCIÁLPEDAGÓGIA INTÉZETI TANSZÉK
Továbblépési lehetőségek Szociálpolitika MA, Szociológia MA, Szociális munkás MA Szociálpedagógia MA (beindítás előtt) Inkluzív nevelés tanára MA Család és gyermekvédő MA Szociálpedagógia BA Ifjúságsegítő BA (kidolgozás alatt) Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

15 Sok szeretettel várunk mindenkit a Szociálpedagógia Intézeti Tanszék képzéseire!


Letölteni ppt "SZOCIÁLPEDAGÓGIA INTÉZETI TANSZÉK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések