Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia és motiváció NTK RT 2010. február 12..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia és motiváció NTK RT 2010. február 12.."— Előadás másolata:

1 Kompetencia és motiváció NTK RT 2010. február 12.

2 1. feladat Jancsika kapott húsvétra egy „Kelj fel Jancsi”-t. Ez egy egyenes körkúp, melynek alapköréhez illesztettek egy félgömböt. Hogy ez minél stabilabb legyen, elhelyeztek benne egy olyan tömör gömböt, mely érinti a félgömböt és a kúppalás- tot is. Mekkora e gömb sugara, ha a kúp alkotója 18 cm, nyílás- szöge 60 o ?

3

4 2. feladat Rómeó egy 6 m hosszú létra segítségével akart bemászni Júlia ablakpárkányán, mely 4,8 m magasan volt. Sajnos a létrát 1,2 m-rel hátrébb tá- masztotta ki, mint kellett volna, és így tévedésből a Dadus ablakpár- kányán mászott be. Milyen magasan van a Dadus ablak- párkánya?

5 A munkanélküliség ala- kulása egy országban 1998-tól 2006-ig

6

7 Egy meghibásodott katonai műhold mozgását egy órán keresztül akarták figyelni a szakemberek. A műhold Földtől való távolságát a megfigyelés kezdetétől az alábbi f(x) függvény írja le (az egység az x tengelyen: 6 perc, az y tengelyen 1500 méter): a) Milyen magasan volt a műhold a megfigyelés kezdetekor? b) Egy radar minden olyan tárgyat észlel, mely a földtől legfeljebb 10,5 km távolságra van. Mikor észlelte ez a radar a műholdat? 3. feladat

8 a)a) b)b) 6. és 18. perc között és a 30. perc után

9 Lészen egy háromszeglemény, melliknek is két gyepüléniái azonos mértékűek vala. Emezekkel szemkesztes kenyeki két tagú naturalis nume- randusok vala. Mígnem az harmadik kenyek emezen numerandusok fordítottja vala. Mekkorák az fentebb forgandó triangulum kenyeki? Mekkorák az háromszeglemény Kenyeki? 4. feladat

10

11 5. feladat Egy régi könyvben olvastuk: „Lészen egy háromszeglemény, melliknek is beltzirkulátziójának tzentrálisán s nehézkedési tzentrálisán általvisitáló léniája paralell vala egyvalamely gyepüléniával. Igazoltassék, hogy emez triangulum gyepüléniáinak mértékit az Úr az ő nagy bötsességében az számtani haladvány szerint valónak alkotá!”

12

13 6. feladat Egy óbudai kiskocsmában a teríték melletti négyzet alakú szalvétát úgy hajtották össze, hogy annak A csúcsa a BC oldal F felezőpontjába került. Igazoljuk, hogy a keletkező EQ szakasz hossza egyenlő az FCE háromszög beírható körének a sugarával!

14

15

16

17 Leo-Cüng ősi kínai várost kör alakú kőfallal vették körbe, melynek sugara 2 km. A város- falnak négy kapuja volt az egyes égtájaknak meg- felelően. Az északi kapu- tól északra, a déli kaputól pedig délre 1-1 km-re volt egy-egy világítótorony. 7. feladat

18 a) A déli világító- toronytól nyugati irány- ba haladva mennyit kell menni, hogy olyan P pontba jussunk, ahon- nan megpillanthatjuk az északi világítótornyot? b) Egy vándor éppen a P pontban volt, amikor megpillantotta a nyugat felöl közeledő ellenséget. A déli vagy a nyugati kapuhoz siessen, hogy mi- hamarabb beérjen a városba?

19 a)a)

20 b)b)

21 8. feladat A zsámbéki XIII. sz.-i premontrei templom romjá- nak egyik tetőze- te olyan négyzet alapú egyenes gúla, melynek ol- daléle az alap- lappal 72 o -os szö- get zár be. Mekkora az ol- dallap és az alaplap hajlás- szöge?

22

23 9. feladat Egy 120 o -os körcikk alakú telekre négyzet alapterületű házat szeretnénk építeni; a négyzet egy-egy csúcsa egy- egy sugárra, két csúcsa pedig a körívre illeszkedik. Egy helyi szabvány szerint a telekre csak olyan ház építhető, melynek alapterülete nem haladja meg a telek területének 50%-át. Megépíthetjük-e a házat?

24

25

26 10. feladat Az ábrán egy szimmetrikus tetőszerkezet keresztmetszete látható. A „mester” szerint a ferde tetőrészt annak F felezőpontjában, rá merő- legesen kell alátámasztani egy g gerendával. Milyen hosszú legyen e g gerenda?

27 CD felezőmerőlegesének egyenlete:

28 11. feladat Az ABCD téglalap oldalai: AD = 10 cm, AB = 20 cm. Az AB oldalra, mint átmérőre emeltünk egy félkört a téglalap belseje felé. Az AC és BD átlók a félkört P-ben és Q-ban metszik. Mekkora az ABPQ négyszög területe?

29

30 Az AC egyenes egyen- lete: P(16; 8)

31

32


Letölteni ppt "Kompetencia és motiváció NTK RT 2010. február 12.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések