Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TUDÁSMENEDZSMENT Egy korszerű eszköz a vállalat sikeréhez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TUDÁSMENEDZSMENT Egy korszerű eszköz a vállalat sikeréhez"— Előadás másolata:

1 TUDÁSMENEDZSMENT Egy korszerű eszköz a vállalat sikeréhez
Cseke Jolán Valéria interpretációjában

2 Az innovációs fejlettség társadalomföldrajzi különbségei
A hatalom forrásai: erő gazdagság t u d á s D. Korten 1997

3 Új, hasznosítható értékek szándékos, célratörő létrehozása
INNOVÁCIÓ Új, hasznosítható értékek szándékos, célratörő létrehozása Dr. Gáspár László 1998 Birman Erzsébet 1987

4 ISMERETPIRAMIS bölcsesség tudás információ adat

5 VALAKINEK VAGY VALAMINEK A MEGISMERÉSÉHEZ HOZZÁSEGÍTŐ
AZ ADAT VALAKINEK VAGY VALAMINEK A MEGISMERÉSÉHEZ HOZZÁSEGÍTŐ TÉNY, RÉSZLET Az adatnak önmagában nincs sem jelentése, sem bármilyen szövegösszefüggése. Sándori Zsuzsanna 2000

6 Egy figyelmeztető felirat nem segít
AZ INFORMÁCIÓ “ÉRTELMEZETT ADAT”, amelynek legfontosabb jegye, hogy bizonytalanságot, határozatlanságot oszlat el. Az adatból akkor lesz információ, ha valamilyen jelentést kap, ami alapján valamiféle ítélet alkotható, és ez meghatározott célú cselekvést indíthat el Egy figyelmeztető felirat nem segít annak, aki analfabéta Az információáramlást sokkal nehezebb nyomon követni, mint az adatokét. Adatgyűjtési és -kezelési rendszerekre milliókat lehet költeni anélkül, hogy javulna az emberek informáltsága. Sándori Zsuzsanna 2000

7 A TUDÁS A megfelelő tájékozottságon felül: tapasztalat, szakértelem, az áttekintésés, az elemzés képessége, intelligencia, értékrend, döntési és cselekvési minták, intuíció, reflexek stb. A tudás a fejekben lakozik, és nem csak az átadását nehéz tetten érni, hanem általában keserves dolog egyáltalán átadhatóvá formálni. Lényegi ismérve, hogy “nehéz explicitté tenni, rögzíteni és továbbadni… A tudás forrása az ember a maga összetettségével és kiszámíthatatlanságával.” Bőgel

8 Vállalati tudástőke Piaci kapcsolatok tőkéje Strukturális tőke
E m b e r i t ő k e

9 “Brain-holder value” nélkül
Az emberi tőke “Brain-holder value” nélkül nincs „shareholder value” Az okos vállalat sokkal több, mint okos emberek együttese. A sok-sok egyéni értelem azonban nem magától alakul át vállalati intelligenciává Sándori Zsuzsanna 2000

10 A vállalati tudástőke kialakulásának feltételei
az értékteremtés légkörében dolgozni, alternatív megoldásokat keresni döntéshozatal előtt, meglátni a tanulás lehetőségét minden változásban, megbirkózni a bizonytalanság tudatával, a változó környezethez igazítani a stratégiát, rendszerben gondolkodni, bátorítani az információáramlást, megnyerni és felhatalmazni a vezetőket minden szinten, fegyelmezetten meghozni a döntéseket. D. Matheson és tsai 1998

11 A tudástőke mérése szabadalmak, publikációk,
az ezekre adott hivatkozások, licencia megállapodások és -bevételek, új termékek, az ezekből származó bevétel és e bevétel részaránya a teljes forgalomban, az arány mértéke összevetve a versenytársakéval, az új termékek kifejlesztéséhez szükséges idő, összevetve a versenytársak teljesítményével. Michael Koenig 1997

12 A tudástőke mérése a munkatársak továbbképzésére fordított összeg abszolút értékben, a vállalat egyéb kiadásaihoz viszonyítva és összehasonlítva a versenytársak számadataival, a meghívott előadók által tartott tanfolyamokon vagy külső tanfolyamokon töltött napok, házon belüli előadások, a házi tanfolyamokon töltött napok, tudományos fokozat megszerzésére törekvő munkatársak, az alkalmazottak által látogatott szakmai rendezvények, az adatbázisokban végrehajtott keresések, automatikus témafigyelések. Michael Koenig 1997

13 A cég tudással kapcsolatos tevékenysége
a “communities of practice” felmérése (azokról az informális közösségekről van szó, amelyek tagjait a mindennapi munka köti össze), tudástérképek készítése (“knowledge mapping”), adatközpontok számbavétele, szimbolikus jelentőségű tevékenység a tudás szerepének hangsúlyozása például az éves jelentésben, a munkatársak utaztatása konferenciákra, tanfolyamokra, a tudásmegosztás mint szempont bevezetése a teljesítményértékelésben stb. Larry Prusak 1998

14 A tudás növelését célzó befektetések
K+F kiadások, tanfolyamok, az informálódásra fordított összegek. Larry Prusak 1998

15 A tudás birtoklásából eredő eredmények
szabadalmak, új termékek, a termékfejlesztés üteme, új értékesítési ügynök (orvoslátogató) betanulási ideje. Larry Prusak 1998

16 A vállalatok tudáskezelése
kaotikus állapotok felismerik a tudás szerepét támogatják a tudás létrehozását, megosztását a tudással mint erőforrással gazdálkodnak (menedzselik) tudás központú vállalat Sándori Zsuzsanna 2000

17 A tudásmenedzsment fogalma
A tudásmenedzsment nem más, mint a vállalati szellemi tőke növelését célzó törekvések összessége. A tudásmenedzsment “képesség a hatékony cselekvésre” Sándori Zsuzsanna 2000

18 A tudásmenedzsment fogalma
A tudásmenedzsment a tudástőke létrehozásának, megtartásának, megosztásának, számontartásának és felhasználásának alapvetően új módja. Sándori Zsuzsanna 2000

19 Miért van szükség tudásmenedzsmentre?
Az intézmények nincsenek tudatában annak, milyen információkat birtokolnak. A rendelkezésre álló információk halmaza széteső, rendezetlen, nincs szerkezete, nem összpontosul célok köré. Az emberek egyszerre szenvednek az információk tömegétől és a tudás hiányától. Szakmai jártasság, szakértői tudás, értékes tapasztalatok és munkakapcsolatok semmivé válnak, mihelyst birtokosa, a dolgozó elhagyja az intézményt. Rob Abott 2000

20 Miért van szükség tudásmenedzsmentre?
A tanulságok és tapasztalatok megosztásának nehézsége odavezet, hogy rengeteg idő és pénz pazarlódik el a már egyszer (ugyanazon a cégen belül) megoldott feladatok újbóli megoldására. Nem használják ki a drágán megszerzett információt, még kevésbé használják fel ugyanazt újfajta módon. Rengeteg bonyodalmat okoz a meglévő nyilvántartások nehézkessége. Igény alakul ki az információtechnológia és a tudásmenedzsment iránt Rob Abott 2000

21 Információmenedzsment és tudásmenedzsment
"Ami a tudásmenedzsmentet valóban megkülönbözteti az eredményes információkezeléstől, az az új tudás létrehozásának bátorítása és a meglévő tudás alkalmazásának ösztönzése." Másképpen fogalmazva: lehet az információfeldolgozás tökéletes, mégsem születik belőle innováció; és a legkitűnőbb információforrások is kihasználatlanok maradnak, ha például nem jut idő az igénybe vételükre. A tudásmenedzsmentben döntő szerepe van az emberi tényezőnek. Davenport és Marchand 1999

22 Láthatóvá tenni a láthatatlant.
A NAGY TRÜKK Láthatóvá tenni a láthatatlant. Geoff Smith

23 A kimondatlan vagy tacit tudás
A kimondatlan vagy tacit tudás az egyének fejében, személyes tapasztalataiban rejtőzik. Döntő szerepet játszik a gyakorlati problémák megoldásában annak ellenére, hogy gyakran nemhogy másoknak, de magának a szóban forgó személynek sincs tudomása a létezéséről – mindaddig, amíg egyszer csak történik valami, és a titkos tudás megmutatkozik. Egy becslés szerint egy-egy vállalaton belül az összes tudás 80 százaléka tacit tudás. Sándori Zsuzsanna 2000

24 Az explicit tudás Az explicit tudás ezzel szemben az a fajta tudás, amit birtokosának sikerült megfogalmaznia. Így ez a tudás már (elvileg) közzétehető, másnak átadható. A kifejezés révén megragadott, ily módon alakot öltött, azaz formába öntött tudás nem más, mint információ. Talán maga az “információ” szó is ebből a meghatározásból származik. Míg a tudás az adott helyzethez kötődik, az információ szállítható. Sándori Zsuzsanna 2000

25 A kimondatlan tudás kifejezése
a tudásmenedzsment elsődleges célja a tacit tudás előcsalogatása. A személyiségünkbe burkolt kimondatlan tudás a megfogalmazás (rögzítés, kodifikálás, rendszerezés) révén válik a másik ember számára információvá, amit aztán újra és újra hasznosítani lehet. Ezt a lépést externalizációnak, ritkábban artikulációnak nevezik. A tacit tudás átalakítása explicit információvá látványosan növeli az intézmények szellemi kapacitását, ezért is áll ez a tudásmenedzsment előterében. Sándori Zsuzsanna 2000

26 A kimondatlan tudás kifejezése
A tapasztalatokon alapuló, de sokszor a birtokosa számára is rejtett tudás megnyilvánulásának manapság leggyakoribb útja az . A művelet melléktermékeként az elektronikus levélben megmarad az információ, és onnan archiválás, visszakeresés révén bármikor újra segítségül hívható. Az t mint közeget a levelezőcsoportok vagy -fórumok aknázzák ki a legeredményesebben. A kérdések és a válaszok egyaránt eljutnak a csoport összes feliratkozott tagjához. A leveleket olvasva vagy a levélarchívumban kutatva igen sok problémára megoldást találhatunk. Ha soha nem látott nehézséggel szembesülünk, könnyen “megcsapolhatjuk” a csoporttagok tudását. A levelezőfórumok archivált forgalma a hasznos információk kincsesbányája. Nem csoda, hogy számos cégnél bevett gyakorlat a házon belüli levelezőcsoportok működtetése. Sándori Zsuzsanna 2000

27 TUDÁSSPIRÁL A kimondatlan tudás egyik jellegzetessége, hogy a másik embernek közvetlenül átadható. Gondoljunk a mester–tanítvány, újonc–mentor kapcsolatokra. A tudásátadásnak ezt a módját nevezik szocializációnak. A tacit tudásból tacit tudás lett – egy másik ember fejében. Kombináció (összehasonlítás, tendenciavizsgálat, összefüggések feltárása stb.) révén az explicit tudáselemekből (információkból) újabb explicit tudáselemek (információk) születnek. A kombináció egyfajta szintézis, új információ létrehozása az összegyűjtött explicit elemek együtteséből. Végül az explicit információ megértés révén személyes tudássá válik, ez az internalizáció. Sándori Zsuzsanna 2000

28 A tudásmenedzsment célja
Egy-egy vállalaton belül megszámlálhatatlanul sok, egymással átfedő tudásspirál azonosítható. A tudásmenedzsment célja akár úgy is megfogalmazható, mint a tudásspirálok számának gyarapítása, egyben a spirálok emelkedésének gyorsítása (Willard 1999). Sándori Zsuzsanna 2000

29 Tudásmenedzsment projektek
Mérjük fel a helyzetet, térképezzük fel a tudásvagyont, hogy “tudjuk, mit tudunk”. Tegyük könnyen elérhetővé a vállalati tudást minden érdekelt számára. Bátorítsuk a tudás megosztását, a kimondatlan tudás kifejezését. Ösztönözzük az új tudás létrehozását, a szellemi tőke jobb kihasználását. Csak akkor vágjunk bele, ha a tervezett projekt meghatározott üzleti célhoz kapcsolódik és megkaptuk a felsővezetők támogatását. Sándori Zsuzsanna 2000

30 Helyzetfelmérés A jelenlegi helyzet felmérésében hasznos lehet, ha meggondoljuk, hány perc/óra/nap alatt lehet cégünknél választ kapni bizonyos kérdésekre, például: a tulajdonosi struktúra összetétele, a múlt heti értékesített mennyiség, mi jelent meg a médiában múlt héten a cégről? a vállalatnál futó X projekt helyzete, kik a kulcsügyfelek? ki beszélt utoljára X ügyféllel? Sándori Zsuzsanna 2000

31 A tudás megosztása De ha egyszer a tudás hatalom, mi késztetheti arra az embereket, hogy tudásukat megosszák másokkal? Mi fékezheti a munkatársak közötti természetes versengést? Mindenekelőtt a közös célok megléte és az ebből fakadó együttműködés légköre. Továbbá: létbiztonság. Törekvés, hogy nevünket ismertté tegyük. A részvétel jóleső tudata. A kölcsönös előnyök érzékelése. A változás szédülete. Olyan hangulat, amiben az ember nem érzi többletfeladatnak, hogy a tapasztalatait szavakba öntse. Egyszóval: a tudás megosztását támogató szervezeti kultúra. Sándori Zsuzsanna 2000

32 A szervezeti kultúra legfontosabb elemei
a bizalom a kommunikáció a tanulás Sándori Zsuzsanna 2000

33 A szervezeti kultúra legfontosabb elemei
A bizalom a szervezet éltetőereje és az emberek motiválásának legmagasabb szintű módja. Az emberek akkor dolgoznak együtt a leghatékonyabban, ha megbíznak egymásban.” “A nyílt kommunikáció növeli a bizalmat, és természetes módon [kiemelés a szeminárium előadójától] vezet az együttműködés igényéhez.” “A gyors tanulás növeli a kompetenciát, növeli a bizalmat, és természetes módon vezet a tudásmegosztás igényéhez.” Sándori Zsuzsanna 2000

34 Tudásmenedzsment és bizalom
Az egész tudásmenedzsment hatóköre olyan szűk vagy olyan tág, mint a bizalom körei. Ott, ahol az emberek nem együttműködnek, hanem ellenségesen viselkednek, kidobott pénz és elfecsérelt idő tudásmenedzsmenttel foglalkozni, hacsak nem a szervezeti kultúra megváltoztatásának céljával látnak hozzá (Susan Mendelsohn Kersey (1998), Knowledge Management) Sándori Zsuzsanna 2000

35 Tedd az embert az első helyre!
A siker záloga Tedd az embert az első helyre! Nemzetközi tapasztalatok szerint tudásmenedzsment jellegű beavatkozás sikere 20-30%-ban infrastruktúra, 70-80%-ban szervezeti kultúra és vezetői stílus függvénye”. Sándori Zsuzsanna 2000

36 Mi kell a tudásmegosztáshoz?
Bizalom, bizalom és bizalom. Legyünk képesek világosan kifejezni magunkat. Legyen határozott okunk vagy célunk. Egy nyelven beszéljünk. Jusson rá időnk. Legyen mód a kötetlen kapcsolatfelvételre. Magunk dönthessük el, hogy bekapcsolódunk-e. Legyen a kezünkben (fejünkben) olyan helyi/személyes tudás, ami könnyen átadható. A tudás megosztásában támogassanak a feletteseink. Az infrastruktúra is támogassa a tudás megosztását. Sándori Zsuzsanna 2000

37 Az intézményi kultúra megváltoztatása
Mindennél fontosabb, hogy az embereknek közös céljaik legyenek. Latba vethető számos eszköz, például: bizalomerősítő beszélgetések és olyan kommunikációs technikák elsajátítása, amelyek az odafigyelésre és a párbeszédre helyezik a hangsúlyt. Sokat segít, ha az alkalmazottakat is bevonják a döntéshozatalba (de legalább a tervezett tudásmenedzsment-programok kialakításába). Átütő erejű a felső vezetők személyes példája. Döntő jelentőségű a jutalmazás rendszere, az együttműködés ösztönzése. Sándori Zsuzsanna 2000

38 Az intézményi kultúra megváltoztatása
Visszatérő intelem (tanulságos tapasztalat?), hogy az intézményi kultúra csak fokozatosan, lassan, lassan, még annál is lassabban!… változtatható meg. Könnyen lehet, hogy a tudásmenedzsment-program kínálja az első olyan alkalmat, amikor a vállalatnál a szervezeti kultúra tudatos megváltoztatására törekednek. A siker érdekében a lehető legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. Az apró lépések, a finom változtatások sokkal több eredménnyel kecsegtetnek, mint az erőltetett újítások. Az a kívánatos, ha a tudásmenedzsment-program Sellin (1998) sebészi hasonlatával élve “nem láncfűrész, hanem lézersugár”. Sándori Zsuzsanna 2000

39 Röviden, de talán nem sok túlzással:
Kinek a dolga? Röviden, de talán nem sok túlzással: MINDENKIÉ! Sándori Zsuzsanna 2000

40 SIKERES, BOLOG ÚJ ESZTENDŐT!


Letölteni ppt "TUDÁSMENEDZSMENT Egy korszerű eszköz a vállalat sikeréhez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések