Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt Záró Konferencia Pest Megye 2013.02.27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt Záró Konferencia Pest Megye 2013.02.27."— Előadás másolata:

1 TÁMOP kiemelt projekt Záró Konferencia Pest Megye

2 „A TÁMOP foglalkoztatási projekt a Közép-Magyarországi régióban és Pest Megyében...” Társadalmi Megújulás Operatív Program

3 Az aktivitási ráta alakulása az Európai Unió egyes országaiban (2008)

4 Ügyfelek rehabilitációja: ▪Orvosi – egészségügyi ▪Szociális ▪Foglalkozási rehabilitáció A foglalkozási rehabilitáció az az eljárás, amelyben a megváltozott munkaképességű emberek számára megmaradt képességeikre építve a legmagasabb szintű foglalkoztatást biztosítják. Ez az eljárás az orvosi rehabilitáció után következhet, és sokszor kapcsolódik hozzá szociális rehabilitáció igénye is. A foglalkoztatási rehabilitáció formái: ▪Nyílt foglalkoztatás (normál munkaerő-piaci versenyfeltételeknek megfelelően) ▪Védett foglalkoztatás ▪Tranzit foglalkoztatás ▪Önfoglalkoztatás Foglalkozási rehabilitáció

5 Hazai támogatások: ▪ Költségvetési támogatások ▪ Költségvetési befizetési kötelezettséghez adott kedvezmények Európai Uniós támogatások: ▪ TÁMOP ▪ TÁMOP /02 projekt, „Munkahelyi adaptáció” ▪ TÁMOP második szakasza Megváltozott munkaképességű személyeknek nyújtható támogatások

6 A „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című program új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiacra való be- illetve visszajutását. A program lebonyolítói a regionális munkaügyi központok illetékes kirendeltségei, amelyek öt év alatt (2008. február 28. napjától február 28. napjáig) csaknem tizenötezer rehabilitációs járadékban részesülő embernek kívánják a rehabilitációját elősegíteni, foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését segíteni, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében. Az intézményrendszer átalakulásával től program megvalósítása megyei hatáskörbe került, létrejött a PMKH MK TÁMOP projekt. Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /

7 A program alanya lehet azon természetes személy (1. célcsoport), aki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján rehabilitációs járadékban részesül, és az azt megállapító határozatának, illetve az azt megalapozó ORSZI szakvéleményének (komplex minősítést tartalmazó) bemutatásával megkeresi együttműködési céllal az illetékes kirendeltséget. A rehabilitációs járadék folyósításának ugyanis egyik szükséges feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése. A megváltozott munkaképességű személy (2. célcsoport), illetve az az álláskereső akinek munkaképesség csökkenése %-os mértékű, illetve rehabilitációs járadékra nem jogosult. A programba vonás el lezárult, az ez év elején életbe lépett új rehabilitációs jogszabályok hatására a programból kilépők száma radikálisan emelkedik. Ki lehet a program résztvevője?

8 ▪Képzési támogatások ▪Képzési költség támogatása ▪Vállalkozóvá válás támogatása ▪Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése ▪Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi utazás költségeinek megtérítése ▪Szolgáltatások igénybevétele, humán és mentori szolgáltatás ▪Egyéb költségtérítés ▫Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek átvállalása ▫Képzéshez kapcsolódó alkalmassági vizsgálat költségeinek átvállalása Egyénnek nyújtható támogatások:

9 ▪ Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás (bér és járulékai 40-60%-a, legfeljebb hónapig az egészségkárosodás függvényében) ▪ Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás (bér és járulékai max. 60 %-a, legfeljebb 12 hónapig) ▪ Munkakipróbálás,munkatapasztalat-szerzés, munkagyakorlat-szerzés céljából bérköltség támogatás (bér és járulékai max. 100 %-a, legfeljebb 3 illetve 12 hónapig) ▪ Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése ▪ Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása Munkáltatóknak nyújtható támogatások

10 Elvárt eredményekTervezett létszám (fő) Teljesülés án (fő) Teljesítés a tervhez képest(%) Programba bevontak száma ,9 Ebből 40-79%-ban megváltozott munkaképességűek ,8 Programot sikeresen befejezők száma ,3 A program befejezését követő 180. napon foglalkoztatottak száma ,7 Indikátor mutatók a Közép- magyarországi Régióban

11 Támogatások, szolgáltatások a Közép-Magyarországi Régióban ( ig) Támogatások: ▪Képzésbe vontak száma: 910 fő(60.7 %) ▪Bértámogatás keretében foglalkozatott: 79 fő(39,5%) ▪Bérköltség támogatás keretében foglalkoztatott fő(103,2%) ▫ Munkakipróbálás:857 alkalom ▫ Munkagyakorlat-szerzés:901 alkalom ▫ Munkatapasztalat-szerzés:73 alkalom ▪Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás: 34 fő(34%) Szolgáltatások nyújtása: ▪Mentori szolgáltatásban részesült: fő ▪Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtása: fő (Jellemző szolgáltatások: munkatanácsadás 624 fő,munkaerő-piaci információ nyújtása 571 fő, egyéni munkatanácsadás 408 fő)

12 Források felhasználása a Közép-Magyarországi Régióban A program megvalósítására rendelkezésre álló források: Összesen: Ft Működési típusú költségekre: Ft Támogatási típusú költségekre: Ft Forrásfelhasználás 2011.szeptember 30.-ig: Működési elemek: Ft(48,2%) Támogatási elemek: Ft(38,2%) Kifizetések összesen: Ft(40,0%) Kötelezettségvállalás összege a támogatási elemekre: Ft A kilépők száma: 378 fő Programot befejezők száma: 233 fő Lemorzsolódók száma: 145 fő

13 TÁMOP „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” program elvárt és eddig elért eredményei Pest megyében Monitoring mutatók Támogatási Szerződében vállalt kötelezettségek Nyitó adatok (fő) Megvalósulás Teljesülés aránya(%) Programba bevont személyek száma(fő) Bevontakból %,egészségkárosodott(fő) Képzésbe bevontak száma(fő) Bértámogatásban részesülők száma(fő) Bérköltség támogatásban részesülők(fő) Önfoglalkoztatás támogatásában részesülők(fő) Humánszolgáltatásban részesülők száma(fő) Mentori szolgáltatásban részesülők száma(fő) A programot sikeresen befejezők száma(fő) Sikeresen befejezők közül VVT-ben részesülők (fő) A programot sikeresen befejezettek közül azok, akik a program befejezését követő 180.napon foglalkoztatottak(fő)

14 A célok elérésének eszközei Az egyénnek nyújtható szolgáltatások: Mentori szolgáltatás (az érintett helyzetének, munkaerő-piaci lehetőségének feltárása, személyes fejlődésének elősegítése, képesség megerősítése) között 4 mentori szolgáltató (32 mentor) (2012. –ben közbeszerzési pályázat kiírása meghiúsult) Munkaerő-piaci szolgáltatások: munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása munkaközvetítés, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rendezvényeken való részvétel.

15 A program bérköltség- támogatás igénybevételének alakulása Érintett létszám Bérköltség támogatás (munkakipróbálás 513, munkagyakorlat-szerzés 682, munkatapasztalat-szerzés 11 alkalom ) 824 fő Érintett létszám Bértámogatás 142 fő

16 A program megvalósítása kirendeltségi bontásban

17 Források felhasználása Pest Megyében A program megvalósítására rendelkezésre álló források: Összesen: Ft ▪Működési típusú költségekre: Ft ▪Támogatási típusú költségekre: Ft Forrásfelhasználás 2012.december 31.-ig: ▪Működési elemek: Ft(28%) ▪Támogatási elemek: Ft(39%) ▪Kifizetések összesen: Ft(38%) Várható felhasználás ig:  Támogatási elemek: Ft  Működési elemek: Ft

18 Hogyan tovább a TÁMOP projektben? ▪A kirendeltségeken egyéni programok zárása, ügyfélanyagok rendezése, a statisztikai táblák véglegesítése. ▪A projekt szakmai és pénzügyi zárása, a PEJ-ek és Kifizetési kérelmek elkészítése elfogadásra beterjesztése. ▪A pénzügyi folyamatok könyvvizsgálata, auditálása ▪A projekt dokumentációjának írattározása ▪Felkészülés a projekt zárását követő ellenőrzési eljárásokra( ESZA, EUTAF,ÁSZ, KEHI, EU ect.)

19 Kérdések program megvalósításáról a Fórumra ▪Fenntartható módon járul hozzá, a program két célcsoportjának tagjai munkaerő piaci re-integrációjához? ▪A programba vonás módja valóban azokat a személyeket preferálta akik alkalmasak és készek voltak a program eredményes végrehajtására? ▪A szolgáltatások - különösen a mentori – hogyan támogatták a projekt célok elérését? ▪A támogatási eszközök mennyire adekvátok a célcsoportok sajátosságaival? ▪A projekt ötéves időtartama beváltotta-e az előzetes elvárásokat? ▪Az eredmény és hatásindikátorok szintje reális elvárásokat fogalmazott meg a program megvalósítók irányába? ▪?????????????????

20 Köszönöm a figyelmüket! Budapest Kiss György Károly projektvezető


Letölteni ppt "TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt Záró Konferencia Pest Megye 2013.02.27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések