Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt Záró Konferencia Pest Megye 2013.02.27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt Záró Konferencia Pest Megye 2013.02.27."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt Záró Konferencia Pest Megye 2013.02.27.

2 „A TÁMOP 1.1.1 foglalkoztatási projekt a Közép-Magyarországi régióban és Pest Megyében...” Társadalmi Megújulás Operatív Program

3 Az aktivitási ráta alakulása az Európai Unió egyes országaiban (2008)

4 Ügyfelek rehabilitációja: ▪Orvosi – egészségügyi ▪Szociális ▪Foglalkozási rehabilitáció A foglalkozási rehabilitáció az az eljárás, amelyben a megváltozott munkaképességű emberek számára megmaradt képességeikre építve a legmagasabb szintű foglalkoztatást biztosítják. Ez az eljárás az orvosi rehabilitáció után következhet, és sokszor kapcsolódik hozzá szociális rehabilitáció igénye is. A foglalkoztatási rehabilitáció formái: ▪Nyílt foglalkoztatás (normál munkaerő-piaci versenyfeltételeknek megfelelően) ▪Védett foglalkoztatás ▪Tranzit foglalkoztatás ▪Önfoglalkoztatás Foglalkozási rehabilitáció

5 Hazai támogatások: ▪ Költségvetési támogatások ▪ Költségvetési befizetési kötelezettséghez adott kedvezmények Európai Uniós támogatások: ▪ TÁMOP 1.1.1 ▪ TÁMOP 1.1.1-09/02 projekt, „Munkahelyi adaptáció” ▪ TÁMOP 1.1.1. második szakasza Megváltozott munkaképességű személyeknek nyújtható támogatások

6 A „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című program új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiacra való be- illetve visszajutását. A program lebonyolítói a regionális munkaügyi központok illetékes kirendeltségei, amelyek öt év alatt (2008. február 28. napjától 2013. február 28. napjáig) csaknem tizenötezer rehabilitációs járadékban részesülő embernek kívánják a rehabilitációját elősegíteni, foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését segíteni, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében. Az intézményrendszer átalakulásával 2011.10.01-től program megvalósítása megyei hatáskörbe került, létrejött a PMKH MK TÁMOP 1.1.1. projekt. Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001

7 A program alanya lehet azon természetes személy (1. célcsoport), aki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján rehabilitációs járadékban részesül, és az azt megállapító határozatának, illetve az azt megalapozó ORSZI szakvéleményének (komplex minősítést tartalmazó) bemutatásával megkeresi együttműködési céllal az illetékes kirendeltséget. A rehabilitációs járadék folyósításának ugyanis egyik szükséges feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése. A megváltozott munkaképességű személy (2. célcsoport), illetve az az álláskereső akinek munkaképesség csökkenése 40-49 %-os mértékű, illetve rehabilitációs járadékra nem jogosult. A programba vonás 2011. 03.31-el lezárult, az ez év elején életbe lépett új rehabilitációs jogszabályok hatására a programból kilépők száma radikálisan emelkedik. Ki lehet a program résztvevője?

8 ▪Képzési támogatások ▪Képzési költség támogatása ▪Vállalkozóvá válás támogatása ▪Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése ▪Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi utazás költségeinek megtérítése ▪Szolgáltatások igénybevétele, humán és mentori szolgáltatás ▪Egyéb költségtérítés ▫Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek átvállalása ▫Képzéshez kapcsolódó alkalmassági vizsgálat költségeinek átvállalása Egyénnek nyújtható támogatások:

9 ▪ Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás (bér és járulékai 40-60%-a, legfeljebb 12-36 hónapig az egészségkárosodás függvényében) ▪ Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás (bér és járulékai max. 60 %-a, legfeljebb 12 hónapig) ▪ Munkakipróbálás,munkatapasztalat-szerzés, munkagyakorlat-szerzés céljából bérköltség támogatás (bér és járulékai max. 100 %-a, legfeljebb 3 illetve 12 hónapig) ▪ Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése ▪ Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása Munkáltatóknak nyújtható támogatások

10 Elvárt eredményekTervezett létszám (fő) Teljesülés 2011.09.30- án (fő) Teljesítés a tervhez képest(%) Programba bevontak száma 2 7003 021111,9 Ebből 40-79%-ban megváltozott munkaképességűek 67547169,8 Programot sikeresen befejezők száma 2 1602009,3 A program befejezését követő 180. napon foglalkoztatottak száma 712263,7 Indikátor mutatók a Közép- magyarországi Régióban

11 Támogatások, szolgáltatások a Közép-Magyarországi Régióban (2011.09.30.-ig) Támogatások: ▪Képzésbe vontak száma: 910 fő(60.7 %) ▪Bértámogatás keretében foglalkozatott: 79 fő(39,5%) ▪Bérköltség támogatás keretében foglalkoztatott.1 239 fő(103,2%) ▫ Munkakipróbálás:857 alkalom ▫ Munkagyakorlat-szerzés:901 alkalom ▫ Munkatapasztalat-szerzés:73 alkalom ▪Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás: 34 fő(34%) Szolgáltatások nyújtása: ▪Mentori szolgáltatásban részesült: 1 907 fő ▪Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtása: 2 430 fő (Jellemző szolgáltatások: munkatanácsadás 624 fő,munkaerő-piaci információ nyújtása 571 fő, egyéni munkatanácsadás 408 fő)

12 Források felhasználása a Közép-Magyarországi Régióban A program megvalósítására rendelkezésre álló források: Összesen:3 581 041 467 Ft Működési típusú költségekre: 703 603 273 Ft Támogatási típusú költségekre:2 843 768 391 Ft Forrásfelhasználás 2011.szeptember 30.-ig: Működési elemek: 339 015 268 Ft(48,2%) Támogatási elemek:1 086 362 328 Ft(38,2%) Kifizetések összesen:1 425 377 596 Ft(40,0%) Kötelezettségvállalás összege a támogatási elemekre: 975 378 354 Ft A kilépők száma: 378 fő Programot befejezők száma: 233 fő Lemorzsolódók száma: 145 fő

13 TÁMOP- 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” program elvárt és eddig elért eredményei Pest megyében Monitoring mutatók Támogatási Szerződében vállalt kötelezettségek Nyitó adatok 2011. 09.30 (fő) Megvalósulás 2013.01.31. Teljesülés aránya(%) Programba bevont személyek száma(fő) 1404 15691572 112 Bevontakból 40- 79%,egészségkárosodott(fő) -256257- Képzésbe bevontak száma(fő) 78045453068 Bértámogatásban részesülők száma(fő) -53142- Bérköltség támogatásban részesülők(fő) -726824- Önfoglalkoztatás támogatásában részesülők(fő) -15 19 - Humánszolgáltatásban részesülők száma(fő) -12701374- Mentori szolgáltatásban részesülők száma(fő) -9761025- A programot sikeresen befejezők száma(fő) 112313497186 Sikeresen befejezők közül VVT-ben részesülők (fő) 0219- A programot sikeresen befejezettek közül azok, akik a program befejezését követő 180.napon foglalkoztatottak(fő) 3702228276

14 A célok elérésének eszközei Az egyénnek nyújtható szolgáltatások: Mentori szolgáltatás (az érintett helyzetének, munkaerő-piaci lehetőségének feltárása, személyes fejlődésének elősegítése, képesség megerősítése) 2009-2012. között 4 mentori szolgáltató (32 mentor) (2012. –ben közbeszerzési pályázat kiírása meghiúsult) Munkaerő-piaci szolgáltatások: munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása munkaközvetítés, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rendezvényeken való részvétel.

15 A program bérköltség- támogatás igénybevételének alakulása Érintett létszám Bérköltség támogatás (munkakipróbálás 513, munkagyakorlat-szerzés 682, munkatapasztalat-szerzés 11 alkalom ) 824 fő Érintett létszám Bértámogatás 142 fő

16 A program megvalósítása kirendeltségi bontásban

17 Források felhasználása Pest Megyében A program megvalósítására rendelkezésre álló források: Összesen: 1 093 106 080 Ft ▪Működési típusú költségekre: 160 065 670 Ft ▪Támogatási típusú költségekre: 933 040 410 Ft Forrásfelhasználás 2012.december 31.-ig: ▪Működési elemek: 45 547 722 Ft(28%) ▪Támogatási elemek: 367 001 499 Ft(39%) ▪Kifizetések összesen: 412 549 221 Ft(38%) Várható felhasználás 2013.02.28.ig:  Támogatási elemek: 40 100 000 Ft  Működési elemek: 10 000 000 Ft

18 Hogyan tovább a TÁMOP 1.1.1 projektben? ▪A kirendeltségeken egyéni programok zárása, ügyfélanyagok rendezése, a statisztikai táblák véglegesítése. ▪A projekt szakmai és pénzügyi zárása, a PEJ-ek és Kifizetési kérelmek elkészítése elfogadásra beterjesztése. ▪A pénzügyi folyamatok könyvvizsgálata, auditálása ▪A projekt dokumentációjának írattározása ▪Felkészülés a projekt zárását követő ellenőrzési eljárásokra( ESZA, EUTAF,ÁSZ, KEHI, EU ect.)

19 Kérdések program megvalósításáról a Fórumra ▪Fenntartható módon járul hozzá, a program két célcsoportjának tagjai munkaerő piaci re-integrációjához? ▪A programba vonás módja valóban azokat a személyeket preferálta akik alkalmasak és készek voltak a program eredményes végrehajtására? ▪A szolgáltatások - különösen a mentori – hogyan támogatták a projekt célok elérését? ▪A támogatási eszközök mennyire adekvátok a célcsoportok sajátosságaival? ▪A projekt ötéves időtartama beváltotta-e az előzetes elvárásokat? ▪Az eredmény és hatásindikátorok szintje reális elvárásokat fogalmazott meg a program megvalósítók irányába? ▪?????????????????

20 Köszönöm a figyelmüket! Budapest 2013.02.27. Kiss György Károly projektvezető


Letölteni ppt "TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt Záró Konferencia Pest Megye 2013.02.27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések