Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához kapcsolódó támogatások Pressingné Bánkuti Ágnes 2009.04.09.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához kapcsolódó támogatások Pressingné Bánkuti Ágnes 2009.04.09."— Előadás másolata:

1 Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához kapcsolódó támogatások
Pressingné Bánkuti Ágnes

2 Célcsoport: rehabilitációs járadékban részesülő személyek
Társadalmi Megújulás Operatív Program Célcsoport: rehabilitációs járadékban részesülő személyek A program alanya lehet azon természetes személy, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján rehabilitációs járadékban részesül, és az azt megállapító határozatának, illetve az azt megalapozó Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet komplex minősítést tartalmazó szakvéleményének bemutatásával megkeresi együttműködési céllal az illetékes kirendeltséget.

3 A célcsoport esetében adható támogatások:
Társadalmi Megújulás Operatív Program A célcsoport esetében adható támogatások: Az egyénnek nyújtható támogatások A munkáltatóknak nyújtható támogatások

4 Az egyénnek nyújtható támogatások:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyénnek nyújtható támogatások: Jelenleg: Képzés (képzés költsége, helyközi utazás költsége, szállás költsége, étkezési költség támogatása); Szolgáltatás díjának megtérítése; Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése. TÁMOP rendelet hatályba lépését követően: Képzéshez kapcsolódóan képzés ideje alatt gyermekfelügyelet költségei, hozzátartozó gondozásával járó költségek; Szolgáltatás igénybevételéhez helyközi utazás, gyermekfelügyelet költségei, hozzátartozó gondozásával járó költségek; Vállalkozóvá válás támogatás; Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek megtérítése.

5 A munkáltatóknak nyújtható támogatások:
Társadalmi Megújulás Operatív Program A munkáltatóknak nyújtható támogatások: Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás; Segítő személyzet alkalmazása (költségkompenzációs támogatás); Munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés céljából bérköltség-támogatás; Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás); Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek támogatása; Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása.

6 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1.
A támogatás szempontjából, a munkaviszonyban álló rehabilitációs járadékban részesülő személyre tekintettel a felsorolt támogatások közül - a bértámogatás kivételével - minden típusú támogatás nyújtható!

7 A támogatások társíthatósága:
Társadalmi Megújulás Operatív Program A támogatások társíthatósága: A évi CXXIII. törvényben meghatározott start kártyák közül a pályakezdő fiatal foglalkoztatásának START kártya kedvezménye, valamint a START PLUSZ kártya által nyújtott járulék kedvezmény vehető igénybe, de kizárólag csak a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személyek esetén.

8 Vállalkozóvá válás támogatás:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Vállalkozóvá válás támogatás: A program keretében támogatás nyújtható legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig. A támogatás feltétele, hogy a rehabilitációs járadékban részesülő személy vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi, és a támogatás folyósításának ideje alatt fenntartja. A támogatás részletes feltételeit a kérelem benyújtására közzétett tájékoztató tartalmazza.

9 Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás: Alanyai: A megváltozott munkaképességű munkavállalókat munkaviszony keretében foglalkoztató, az Mt. 73. §-a hatálya alá tartozó munkáltatók a közigazgatási szervek, illetőleg az állami és helyi önkormányzati költségvetési szervek kivételével. Mértéke, időtartama: A rehabilitációs foglalkoztatatást elősegítő bértámogatáshoz legfeljebb a munkabér és járulékai együttes összegének 60%-a állapítható meg az egészségkárosodás időtartamát meg nem haladóan, de legfeljebb 36 hónapos időtartamra.

10 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1.
Feltételei: Csak akkreditált munkáltató részére nyújtható, az akkreditációs tanúsítványban megjelölt székhelyen, telephelyen, fióktelepen munkát végző rehabilitációs járadékban részesülő személy foglalkoztatásához. A foglalkoztatást az egészségkárosodásának megfelelő olyan munkakörben vállalja, amelynek ellátására az ORSZI szakvéleménye szerint egészségi állapota, gyakorlata, képzettsége és megmaradt képességei alapján alkalmas. Az akkreditációtól a már munkaviszonyban álló rehabilitációs járadékban részesülő személyt foglalkoztatónál el lehet tekinteni (feltétel: TÁMOP rendelet!); A támogatással érintett személy alkalmazására tekintettel a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtott egyéb támogatásban nem részesül (adóalapot csökkentő kedvezmények, az Flt. 16. §-a alapján foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás, szociális-foglalkoztatási támogatás).

11 Segítő személy alkalmazása (költségkompenzációs támogatás) I.:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Segítő személy alkalmazása (költségkompenzációs támogatás) I.: Ha a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségkárosodása vagy fogyatékossága miatt a munkavégzéshez segítő személy közreműködése szükséges, és a segítő tevékenység legalább 67%-ban megváltozott munkaképességű vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodással rendelkező, munkaköri feladatainak ellátásához az egyes munkafolyamatokhoz közvetlenül kapcsolódik, a segítő személy tevékenységéről kimutatást kell vezetni (segített megváltozott munkaképességű személyek neve, elvégzett feladatok megnevezése, segítő tevékenységre fordított időtartam). Mértéke, időtartama: megtéríthető a segítő tevékenység időtartamára járó munkabér és járulékai együttes összege, a támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át; ha a segítésre fordított idő nem éri el a teljes munkaidőt, a támogatás felső határaként a fenti összeg arányos részét kell figyelembe venni; időtartama nem haladhatja meg azt az időtartamot, ameddig segítő alkalmazására szükség van.

12 Segítő személy alkalmazása (költségkompenzációs támogatás) II.:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Segítő személy alkalmazása (költségkompenzációs támogatás) II.: Munkahelyi segítő személy csak a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaadójával munkaviszonyban álló, a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaköréhez közvetlenül kapcsolódó, kisegítő, kiszolgáló, betanító tevékenységet végző, (de annak fő tevékenységét nem ellátó) személy lehet.

13 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1.
Munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés céljából bérköltség támogatás I.: A munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható.

14 Bérköltség-támogatás II.:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Bérköltség-támogatás II.: Munkagyakorlat-szerzés: a programban résztvevő személy korábbi munkakörétől eltérő új munkakörben, vagy a korábbihoz hasonló, de magasabb képzettségi fokot igénylő másik munkakörben történő foglalkoztatása. Munkatapasztalat-szerzés: elsősorban pályakezdők esetében, akik még nem szereztek tapasztalatot a munka világában. Munkakipróbálás: a munkavállaló munka-bírásának, illetőleg – képzettségének, képességeinek, esetleges korábbi szakmai tapasztalatainak figyelembe vételével – a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre való alkalmasságának felmérésére szolgáló foglalkoztatás.

15 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1.
Bérköltség támogatás III.: A munkakipróbálás támogatás során próbaidő nem köthető ki, valamint a munkáltatónak vállalnia kell, hogy közös megegyezéssel sem szünteti meg a munkaviszonyt. A bérköltség támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

16 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás):
Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás): A rehabilitációs járadékban részesülő személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb 60%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb egy évi időtartamra, ha a munkaadó: - a foglalkoztatást a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és - a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerült okból rendes felmondással nem szüntette meg, és - kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor.

17 Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése: A résztvevő és az őt támogatás keretében foglalkoztató munkaadó részére, az adott támogatott foglalkoztatás időtartalma alatt (legfeljebb 1 év) egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költség. E támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

18 Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása: Támogatás adható a programban támogatott foglalkoztatás teljes időtartalma alatt annak a munkaadónak – az őt terhelő rész mértékéig – aki a munkavállalóinak lakóhelyük és munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. E támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

19 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1.
TÁMOP 1.1.1/B konstrukció A pályázat célja: Azoknak a munkahelyeknek a fizikai adaptációja, amelyeken a TÁMOP kiemelt projektbe kerülő rehabilitációs járadékosokat foglalkoztatnak. A Támogatható tevékenységek köre: termelő, szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő átalakítása foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése és átalakítása (új eszköz beszerzése, 3 évnél nem régebbi használt eszköz), foglalkoztatás érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerűsítése (új eszköz beszerzése, 3 évnél nem régebbi használt eszköz).

20 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1.
TÁMOP 1.1.1/B konstrukció A pályázat benyújtásának feltétele: munkaügyi központtal együttműködési megállapodás, adaptálandó munkahelyet TÁMOP programba bevont rehabilitációs járadékban részesülő személy tölti be, támogatható tevékenységek szükségszerűségének és szakmai elfogadhatóságának alátámasztása (munkaügyi kö9zpont rehabilitációs szakembere vagy rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy szakértő), amennyiben a munkahely kialakítása fizikai átalakítással jár, az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

21 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1.
TÁMOP 1.1.1/B konstrukció Rendelkezésre álló forrás: Tervezett keretösszeg várhatóan ,- Ft Támogatás összege: Pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum ,- Ft, maximum ,- Ft Támogatás mértéke: A projekt elszámolható jóváhagyott összes költségének legfeljebb 100%-a A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 3 és maximum 12 hónap áll a rendelkezésére. A projekt megvalósításának határideje december 31. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos lesz. Döntés-előkészítés, szerződéskötés, finanszírozás, nyomonkövetés és ellenőrzés ESZA Kht. feladata.

22 Célcsoport: Azon megváltozott munkaképességű munkanélküliek, akik:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Célcsoport: Azon megváltozott munkaképességű munkanélküliek, akik: Alacsony iskolázottságúak: nem rendelkeznek szakképzettséggel vagy érettségivel (legfeljebb 8-10 osztály végzettek) Pályakezdők: nyilvántartott álláskereső aki 25. életévét betöltötte, vagy pk státuszú személyek, akik 30 évesnél még nem idősebbek 50 év felettiek (50. életévüket betöltött álláskeresők) Gyermekgondozásból visszatérők (programba való belépést megelőző 12 hónapon belül GYES-ben, GYET-ben, GYÁS-ban, GYED-ben vagy ÁD-ban részesültek) Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek több, mint 6 hónapja nyilvántartott álláskereső vagy a 95 leghátrányosabb helyzetű kistérségben, illetve a kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 településen élők.

23 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2.
Támogatások: Képzések támogatása: A teljes képzési költség biztosítása. A képzéshez kapcsolódó utazási költség térítése. Jogszabály szerinti keresetpótló juttatás biztosítása. GYES-ről, GYED-ről visszatérők esetében gyermekmegőrzés támogatása Munkahelyi, szakmai gyakorlatszerzés támogatása: Munkatapasztalat, munkagyakorlat-szerzés támogatása bérköltség támogatással (Bér+járulék költség átlagosan 80%-ának megtérítése 8 hónapig). Munkába járás költségeinek térítése. Vállalkozóvá válás támogatása.

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához kapcsolódó támogatások Pressingné Bánkuti Ágnes 2009.04.09."

Hasonló előadás


Google Hirdetések