Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3 – „Út a munka világába”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3 – „Út a munka világába”"— Előadás másolata:

1 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP – „Út a munka világába”

2 TÁMOP „Út a munka világába A program célja: A rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek bevonása révén elősegítse a képzést és bértámogatást is tartalmazó munkaerő-piaci programokba való belépés esélyét és ezáltal a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést.

3 TÁMOP „Út a munka világába A program hosszú távú célja: •a foglalkoztatási szint emelése, •a foglalkoztathatóság javítása, •a munkaerőpiac leghátrányosabb rétegeinek a munkaerőpiac várható változásaihoz való alkalmazkodó- képességének fejlesztése, •az esélyegyenlőség növelése.

4 TÁMOP „Út a munka világába A Programba olyan álláskeresőként nyilvántartott személy vonható be, aki a)a Programba bevonás időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján rendelkezésre állási támogatásra jogosult, vagy b) a Programba bevonást megelőző egy éven belül rendelkezésre állási támogatásra volt jogosult feltéve, hogy nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésére csak akkor van lehetőség, ha foglalkoztathatóságának javítására az e rendelet szerinti támogatásban részesül. A program célcsoportja:

5 TÁMOP „Út a munka világába Kimenet (output) indikátor 1. Indikátor megnevezése: Programba bevont rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek száma Mértékegység: Kiindulási érték:Célérték Elérésének időpontja (év, hó): Indikátor megnevezése: A program keretében képzésben résztvevők száma Mértékegység: Kiindulási érték:Célérték: Elérésének időpontja (év, hó): Eredmény indikátor 1. Indikátor megnevezése: A program keretében képzést sikeresen befejezők száma Mértékegység: Kiindulási érték:Célérték: Elérésének időpontja (év, hó): Indikátor megnevezése: A program keretében munkatapasztalatot szerzett és/vagy elhelyezkedettek száma Mértékegység: Kiindulási érték:Célérték: Elérésének időpontja (év, hó): A programtól elvárt eredmények:

6 TÁMOP „Út a munka világába a)képzések elősegítését célzó támogatások: aa) a teljes képzési díj megtérítése, ab) a képzéshez kapcsolódó költségek – szállás, élelmezés, helyi, illetőleg helyközi utazás költségének –megtérítése, ac) a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás és járulékai megtérítése, ad) hozzájárulás a képzés időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeihez, ae) hozzájárulás a képzés időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez; A program támogatási elemei I:

7 TÁMOP „Út a munka világába A program támogatási elemei II: b) elhelyezkedést segítő támogatások: ba) bértámogatás, bb) munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt: munkatapasztalat- szerzés) céljából nyújtható bérköltség-támogatás, bc) a munkába járáshoz, munkatapasztalat- szerzéshez kapcsolódó utazási költségekhez nyújtott támogatás, bd) a munkába járáshoz, munkatapasztalat- szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása; c) önfoglalkoztatás támogatása;

8 TÁMOP „Út a munka világába d) munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások: da) a szolgáltatás díjának megtérítése, db) a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó utazási költségekhez nyújtott támogatás, dc) a szolgáltatáshoz igénybevétele alatti keresetpótló juttatás és járulékai megtérítése, dd) hozzájárulás a szolgáltatás időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeihez, de) hozzájárulás a szolgáltatás időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez; e) a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése. A program támogatási elemei III:

9 TÁMOP „Út a munka világába A program megvalósításának időtartama: 209. november 1. – október 31. A programra megvalósítására a Dél-dunántúli régióban rendelkezésre álló forrás Ft

10 TÁMOP „Út a munka világába A programterv főbb elemei: Személyzet: Projektmenedzsment (3 fő) • programvezető • pénzügyi vezető • projektasszisztens Projekt megvalósítók (4 fő) 3 fő Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 1 fő Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Mentorok (17 fő) A régió kirendeltségein a Kirendeltség és Szolgáltató Központok kivételével

11 TÁMOP „Út a munka világába Képzések támogatása (504 fő): • A képzési költségek 100%-ának átvállalása. • Bruttó Ft/fő/hó (2000 Ft/fő/nap) keresetpótló juttatás biztosítása. • A képzéshez kapcsolódó utazási költség 90%-os mértékű térítése. • GYES-ről, GYED-ről visszatérők esetében a gyermekfelügyelet költségeinek támogatása. A programterv főbb elemei:

12 TÁMOP „Út a munka világába Munkahelyi, szakmai gyakorlatszerzés támogatása (372 fő): • Bértámogatás biztosítása. (72 fő) (A bér+járulék 50%-a legfeljebb 12 hónapig) • Bérköltség támogatás a munkatapasztalat szerzés és munkagyakorlat szerzés érdekében (300 fő) (A bér+járulék költségek átlagosan 100%-os mértékű, átlagosan 8 hónapig tartó támogatása). • Munkába járás költségeinek 100%-os mértékű térítése. (160 fő) A programterv főbb elemei:

13 TÁMOP „Út a munka világába A programterv főbb elemei: Vállalkozás indításának támogatása: • Vállalkozóvá válási támogatás. (20 fő) Kérelem alapján a minimálbér összegével megegyező mértékű 6 havi támogatás. • Vállalkozás indítása előtt vállalkozásra felkészítő képzés.

14 TÁMOP „Út a munka világába Humán szolgáltatások: Célunk: a programba bekerült álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek, foglalkoztathatóságának javítása olyan eszközökkel, amelyek a teljes emberre, kompetenciáinak fejlesztésére irányulnak. A szolgáltatásokban részesülők tervezett létszáma: 700 fő A programterv főbb elemei:

15 TÁMOP „Út a munka világába Mentori szolgáltatások: Munkaerő-piaci információk biztosítása Ügyfelek bevonása, eseteik menedzselése Folyamatos segítés, szükségszerinti kísérés Utógondozás, nyomonkövetés Munkatanácsadás: A munkavállalást elősegítő tényezők feltárása Az elhelyezkedést gátló tényezők közös elhárítása Pályatanácsadás: Pályaelképzelések, pályacélok megfogalmazása Cselekvési terv kidolgozása Reintegráló tréningek: Egyéni helyzetelemzés és motiválás csoportos formában és technikákkal A programterv főbb elemei:

16 TÁMOP „Út a munka világába PécsKomlóMohácsSiklósSellyeSzigetvárSzentlőrincÖsszesen KaposvárBarcsCsurgóNagyatádMarcaliSiófok Balaton- boglár TabÖsszesen SzekszárdBonyhádTamásiDombóvárPaksÖsszesen Képzések:

17 TÁMOP „Út a munka világába Célcsoport számára nyújtott támogatások évi támogatás összesen várható támogato tt létszám Képzési költség Kerpótló Bértámogatás Bérköltség támogatás Vállalkozóvá válás támogatása Munkábajárás támogatása Képzési alkalmassági vizsgálat Összesen Támogatások 2010:

18 Köszönöm a figyelmet! Sasvári Gábor TÁMOP „Út a munka világába


Letölteni ppt "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3 – „Út a munka világába”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések